Érdekképviselet tűzközelből

Pásztor Bálint: A VMSZ feladatként és kötelezettségként éli meg kormánykoalíciós pozícióját

Habár a köztársasági parlament munkája a végrehajtó hatalom tevékenysége mellett hajlamos háttérbe szorulni, nem helyénvaló megfeledkezni az ország törvényhozó szerve aktivitásának az elemzéséről, hiszen a valóban fontos dolgok a képviselőházban dőlnek el, illetve ott hozzák meg azokat a jogi aktusokat, amelyek később szinte mindennek az alapját képezik. A vajdasági magyarság tekintetében a Szerbiai Képviselőház 2018. évi tevékenysége több szempontból is meghatározó volt – nyilatkozta lapunknak dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség–Demokratikus Cselekvés Pártja köztársasági parlamenti frakcióvezetője, aki olyan kulisszatitkokat is elárult, hogy embert próbáló feladat-e több millió dináros támogatásokat kiharcolni a magyar önkormányzatok számára.

– A vajdasági magyar közösség szempontjából két nagy témakör köré csoportosítható az, ami a Szerbiai Képviselőházban történt 2018-ban, ezek egyike a vajdasági helyi önkormányzatok infrastruktúrafejlesztése, a másik pedig a kisebbségi jogérvényesítés – emelte ki a lapunkkal folytatott beszélgetés kezdetén Pásztor Bálint, mondván: a 2018. év értékelése során arról sem szabad megfeledkezni, hogy ez a korábbi évek legtöbbjéhez hasonlóan választási év volt. 2018-ban nem köztársasági parlamenti, hanem belgrádi helyhatósági választásokra került sor – tette hozzá, kiemelvén, hogy emiatt a tavasszal hosszabb szünet állt be a parlament munkájában.

A belgrádi helyhatósági választásokra a magyarság szempontjából is örvendetes eseményként lehet tekinteni, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetségnek most először van önkormányzati képviselője Belgrádban – mutatott rá Pásztor Bálint, kifejtvén: ez egyebek mellett azért fontos, mert a fővárosban több mint 5 ezer magyar él. „Politikai ellenlábasaink irigyek is ránk, amiért a VMSZ-nek a fővárosban is van képviselője, hiszen ők magyarlakta helyi önkormányzatokban sem tudnak igazán támogatókra számítani. Ez így volt az utóbbi időben is, a jövőben pedig még inkább ez lesz jellemző. Mindenféleképpen fontos, hogy a VMSZ belgrádi ügyekben is hallathatja a hangját. A belgrádi városi költségvetés, mint mindig az elmúlt évtizedekben, nagyobb Vajdaság költségvetésénél, és ez a tény is szemlélteti, hogy miért, milyen fejlesztési lehetőségek miatt meghatározó része lenni a főváros képviselő testületének.” – derült ki a beszélgetés során.

MEGÉRTETTÉK A LÉNYEGET

– Ami a törvényhozás munkáját illeti, a kisebbségi jogérvényesítés szempontjából volt néhány fontos törvénycsomag az év folyamán, ezek közül a legkiemelkedőbb a nyári hónapok folyamán elfogadott törvénycsomag, amely magába foglalta a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítását. Ennek elfogadását egy csaknem két éven át zajló küzdelem előzte meg. A törvénymódosítás kidolgozóinak egyik célja a nemzeti tanácsok depolitizálása, valamint munkájuk átláthatóságának magasabb szintre emelése volt. Az átláthatóság ellen természetesen nem volt semmi kifogásunk, ugyanakkor a politikum a nemzeti tanácsokból való kizárásával, azaz a tervezett, igencsak szigorú összeférhetetlenségi szabályokkal kapcsolatban voltak észrevételeink. Azt kellett tapasztalnunk, hogy a törvénymódosítás kidolgozásában segítő nemzetközi szervezetek nem igazán értették meg a nemzeti tanácsok feladatát, illetve létük valódi értelmét és célját. Hosszadalmas küzdelmet folytattunk, hiszen partnereinkkel és mindenki mással meg kellett értetnünk, hogy ha a nemzeti tanácsokat teljes egészében depolitizálják, azzal azt érik el, hogy kiüresítik őket, azaz csak olyan emberek kerülhetnek a nemzeti tanácsba, akik közösségi szempontból semmilyen értékelhető és mérvadó múlttal nem rendelkeznek. Ezeket a terveket végül sikerült meghiúsítanunk, ugyanúgy, mint ahogyan a többnyelvű működésre vonatkozó támadásokat is sikerült visszavernünk. Végül a parlament a nyáron olyan törvénymódosítást fogadott el, amely megfelelő kereteket biztosít a vajdasági magyarság kulturális autonómiájának a gyakorlásához a következő évekre vonatkozóan – taglalta Pásztor Bálint.

A frakcióvezető elmondása szerint ugyanennek a törvénycsomagnak a részét képezte az anyakönyvekről szóló törvény módosítása, ami semmivel sem kevésbé fontos a nemzeti tanácsokról szóló törvénynél. Az anyakönyvekről szóló törvény nyomán a nemzeti hovatartozás megvallására az anyakönyvek szintjén is lehetőség nyílik, természetesen önkéntes alapon – mutatott rá Pásztor Bálint, kiemelvén: értékelése szerint a vajdasági magyar közösség képviselőinek érdeke nemzeti hovatartozásuk megvallása, egyebek mellett a részarányos foglalkoztatás elve gyakorlati megvalósulásának az érdekében.

ÉRVÉNYESÜL A RÉSZARÁNYOS FOGLALKOZTATÁS ELVE

A részarányos foglalkoztatás elvének gyakorlati alkalmazását nemcsak a Szerbiában élő nemzeti kisebbségi közösségek várják el a döntéshozóktól, hanem egyebek mellett az Európai Unió is, a 23-as tárgyalási fejezet akciótervének a részét képező külön kisebbségi akciótervben. Pásztor Bálint elmondása szerint a VMSZ képviselőinek, módosítási indítványok formájában, a részarányos foglalkoztatás elvét 2018-ban több törvénybe is sikerült beépíteniük.

– Ez egyike azoknak a folyamatoknak, amelyek évek óta zajlanak. A részarányos foglalkoztatás nem olyan téma, amelyet egy törvénnyel szabályozni lehetne. Az állami szervek különböző szinteken működő válfajainak a működését szabályozó törvények mindegyikébe be kell építeni ezt az elvet. 2018-ban az állami ügynökségekről szóló törvény módosításába, továbbá az állami hivatalnokokról szóló jogszabály módosításába került beemelésre a szóban forgó elv. Az önkormányzati és a tartományi hivatalnokokra vonatkozó törvénybe, valamint a közszolgálatokról szóló törvénybe már beépült – szintén a mi módosító indítványunknak köszönhetően – részletezte Pásztor Bálint.

A folytatásban a nyelvhasználati törvény módosításáról volt szó. Utóbbi lehetővé teszi, hogy egy-egy helyi közösség területén is hivatalos használatba kerülhessen a magyar nyelv. Ez elsősorban a szórványban élő magyarok szempontjából meghatározó – tette hozzá Pásztor Bálint.

EGY ÍGÉRET TELJESÍTÉSÉVEL MÉG ADÓSAK

A mezőgazdaság területéhez kapcsolódóan Pásztor Bálint a közlekedésbiztonsági törvény módosítását is megemlítette, mivel utóbbival előrelépés történt a kapcsolható eszközök bejegyzése tekintetében.

– Többéves problémáról van szó. Valamikor öt-hat évvel ezelőtt Fremond Árpád még képeket hordozgatott magával a parlament mezőgazdasági bizottságának üléseire, hogy megmutassa képviselőtársainknak, hogyan is néznek ki a különböző kapcsolható mezőgazdasági eszközök, amelyek esetében a mindenkori kormány elvárta a műszaki vizsgát és a bejegyzést. Az idén eljutottunk odáig, hogy ez a kötelezettség megszűnt. A belügyminisztérium és a közlekedési tárca is belátta, hogy hiba volt követelni bizonyos eszközök műszaki vizsgáját, így megoldódott a mezőgazdasági termelők egyik legnagyobb gondja. A mezőgazdaság területével kapcsolatban elmondható, hogy a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség által aláírt koalíciós szerződésbe foglalt kitételek, illetve célok mindegyike megvalósult, leszámítva egyet, amely talán a legfontosabb és amelyik a legtöbb embert érinti. Ez a nyugdíj-biztosítási járulékok kérdése. Ennek megoldásával továbbra is adósak vagyunk. Összetett problémáról van szó, hiszen a Nemzetközi Valutaalap jóváhagyása is szükséges a jelenleg hatályos rendszer átalakításához, nem beszélve arról, hogy a szóban forgó kérdés kezelése négy vagy öt minisztériumot érint. A megoldást egy tárcaközi munkacsoportnak kellene kidolgoznia. Továbbra is bízom benne, hogy a mandátum végéig ezt a kérdést is sikerül rendezni – magyarázta a frakcióvezető.

FONTOSSÁ VÁLTAK A VAJDASÁGI FEJLESZTÉSEK

Pásztor Bálint értékelése szerint az évet mindemellett az infrastruktúrafejlesztések határozták meg. Mint kifejtette, a VMSZ része a kormánykoalíciónak és ezt a pozícióját feladatként éli meg, hogy a magyarok lakta helyi önkormányzatok fejlesztési elképzeléseihez megpróbáljon Belgrádban pénzt szerezni. Ez lehetetlen célkitűzés, amikor egy párt ellenzékből politizál – tette hozzá.

– Korábban, amikor a Demokrata Párt irányította hatalomból politizáltunk, szintén lehetetlen volt pénzt szerezni vajdasági infrastrukturális projektumokra, ezzel kapcsolatos kérésünkre rendre az a válasz érkezett, hogy „ott van nektek a Tartományi Nagyberuházási Alap, pályázzatok ott, majd ők pénzelik a vajdasági önkormányzatok elképzeléseit”. Annak idején hiába érveltünk azzal, hogy mi jelentős mértékben hozzájárulunk az országos költségvetésben rendelkezésre álló eszközök biztosításához, vagyis joggal várjuk el, hogy elképzeléseinket Belgrád is támogassa. Ezen a téren azonban jelentős előrelépés történt az elmúlt években. Vannak nagyon régóta befejezésre váró projektumok különböző önkormányzatokban, ilyen például Szabadkán a Népszínház és az Y elágazás. Utóbbival kapcsolatban tudjuk, hogy immár több évtizede zajló projektum, amelyet a köztársasági költségvetésből 2016 óta finanszíroz a kormány. Azok, akik még soha egyetlen dinárt sem tudtak hozni a vajdasági magyar közösség számára, gyakran fogalmazzák meg kritikaként a VMSZ irányába, hogy miért dicsekszünk egy-egy megnyitott kilométernyi útszakasszal az Y elágazáson, ahelyett, hogy elbujdosnánk szégyenünkben.

Nem értem, hogy miért kellene szégyenkeznünk, hiszen ennek a projektumnak a felét az elmúlt két évben sikerült kiépíteni, az azt megelőző harminc évben pedig semmi sem történt. E projektum számára a 2019. évi költségvetésben is megfelelő összegeket terveztek be, így azt sikerülhet befejezni, a szabadkai Népszínház projektuma pedig közel kerülhet a befejezéshez 2019-ben. Csak erre a két projektumra 2018-ban megközelítőleg 15 millió eurót sikerült szereznünk. Emellett a többi önkormányzatunk elképzeléseire is odafigyelünk, így az év utolsó napjaiban sikerült több mint félmillió eurót biztosítani Topolyának a 2018-ra vonatkozó köztársasági költségvetési tartalékból. Tavaly Magyarkanizsának, előtte pedig Zentának sikerült hasonló módon eszközöket biztosítani fejlesztési elképzeléseik megvalósítására. Fontosnak tartjuk az infrastruktúrafejlesztést, hiszen az pozitívan befolyásolja mindenkinek az életminőségét, de az sem mellékes, hogy elvi kérdésről van szó, hiszen a vajdasági magyarság képviselői, adófizető polgárként, jelentős mértékben járulnak hozzá a köztársasági költségvetéshez – taglalta Pásztor Bálint.

Azzal kapcsolatban, hogy mennyi közbenjárást igényel ezeknek a pénzeknek a megszerzése, beszélgetőpartnerünk aláhúzta: „Azok, akik politikai ellenlábasaink szerepében tetszelegnek, azt mondják, hogy a VMSZ és az SZHP politikai együttműködésének semmi eredménye nincsen, illetve a VMSZ semmilyen eredményt nem tud felmutatni közösségünk boldogulásának tekintetében.” Mint azt Pásztor Bálint hozzátette, az elmúlt évekből számos példával lehet alátámasztani ennek az ellenkezőjét. A több éve zajló együttműködésnek az az eredménye, hogy Szabadkára, Magyarkanizsára, de a szórványba is sikerült köztársasági fejlesztési pénzösszegeket biztosítani, azaz 2014-től gyökeresen megváltozott a helyzet a központi pénzek elosztása tekintetében – emelte ki Pásztor Bálint.

PRECEDENS ÉRTÉKŰ DÖNTÉS

A restitúció témája szintén fontos eleme a VMSZ és az SZHP közötti koalíciós megállapodásnak. Ezen a területen a közelmúltban érdemi sikert könyvelhettek el az érintettek, más szempontból viszont egy kedvezőtlen döntés is született a vagyon-visszaszármaztatás témájában.

A 2011-ben elfogadott vagyon-visszaszármaztatási törvény a külföldi – szerb állampolgársággal nem rendelkező – polgárok vonatkozásában feltételként fogalmazza meg a Szerbia és az adott polgár állama közötti reciprocitás, azaz a viszonosság meglétét – emlékeztetett Pásztor Bálint, hozzátéve, hogy ennek értelmében annak az országnak az állampolgára kaphat vissza Szerbiában vagyont, amely ország korábban jugoszláv vagy szerbiai állampolgároknak szolgáltatott vissza vagyont.

– Az elmúlt években komoly gondok merültek fel annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy vajon Magyarország és Szerbia viszonylatában fennáll-e a viszonosság. A háttérben, mind Budapesten, mind Belgrádban, sokat tárgyaltunk annak érdekében, hogy körvonalazódjon a megoldás. Magyarország kormánya végül bizonyítani tudta, hogy annak idején a magyarországi kárpótlás folyamatában jugoszláv állampolgároknak is szolgáltattak vissza elkobzott vagyont. Ennek következményeként a vagyon-visszaszármaztatási ügynökség december 14-én meghozta az első pozitív végzést egy kizárólag magyar állampolgárságú személy kérvényének a vonatkozásában. Tudtommal azóta még két ilyen ügyben hoztak hasonló, pozitív végzést. Itt ügyenként több száz hektár földről van szó. Értesüléseim szerint összesen 50-60-ra tehető a hasonló, magyarországi igényelőkhöz köthető ügyeknek a száma. Ezzel kapcsolatban azt is fontos aláhúzni, hogy az említett előrelépés a Szerbia és a Magyarország közötti kapcsolatok vonatkozásában is meghatározó, hiszen alátámasztja, hogy Szerbia részéről a megfelelő nyitottság jellemző a magyarok és Magyarország irányába. A vagyon-visszaszármaztatási ügynökség azt is megtehette volna, hogy ezeket a kérelmeket évekkel ezelőtt, a viszonosság meg nem létére hivatkozva visszautasítja, ehelyett azonban csupán félrerakta ezeket, és lehetőséget teremtett arra, hogy a két ország kormánya megoldást találjon a problémára – taglalta Pásztor Bálint.

A vagyon-visszaszármaztatási törvény ismételt módosításával, azaz a kárpótlás kifizetése megkezdésének újabb elodázásával kapcsolatban a frakcióvezető megjegyezte, hogy értékelése szerint ez az ország gazdasági teljesítőképességével áll összefüggésben, hiszen hatalmas összegekről van szó. Mint hozzátette, a VMSZ továbbra is azért száll síkra, hogy akinek csak lehet, annak természetben adják vissza az elkobzott vagyont, vagy emeljék be a törvénybe a csereingatlan útján történő kárpótlás intézményét, viszont ezzel kapcsolatban sem a kormány jelenlegi, sem előző összetételei nem osztották a VMSZ álláspontját.

A VAJDASÁGI MAGYAROK IS BELESZÓLHATNAK

A beszélgetés folytatásában azzal kapcsolatban nem bocsátkoztunk találgatásokba, hogy 2019-ben tartanak-e előrehozott köztársasági parlamenti választásokat vagy sem, az esedékes európai parlamenti választások témáját viszont érintettük beszélgetőpartnerünkkel, hiszen ezeken ezúttal a magyarországi lakcímmel nem rendelkező külhoni magyar állampolgárok is részt vehetnek majd. Pásztor Bálint szavai szerint utóbbi fontosságának elvi és gyakorlati okai is vannak.

– Az elvi ok az, hogy esélyt kapunk a Fidesz jelöltjeinek a támogatására. A VMSZ és a Fidesz együttműködésének a folyományaként 2010 óta nagyon fontos nemzetpolitikai lépések kerültek megtételre. Az elvi okok közé sorolandó az is, hogy a vajdasági magyarságnak, jó néhány évvel Szerbia uniós csatlakozása előtt, továbbra is lehessen európai parlamenti képviselője, habár a Fidesz színeiben, ám tagadhatatlanul vajdasági magyar ember, azaz Deli Andor személyében. Deli Andor, nagy örömünkre, befutó helyen szerepel a Fidesz európai parlamenti választási jelöltlistáján. A választásokon való részvétel mellett szóló gyakorlati ok pedig az, hogy közvetlen módon, az EP munkája révén, beleszólhassunk az európai politizálásba. Úgy gondolom, hogy amikor például a migránsválságról van szó, amely mostanra az európai politizálás legfőbb témájává vált, fontos, hogy olyan többség körvonalazódjon az Európai Néppárton belül, majd később az EP-ben, amely a mi elképzeléseinkhez közelebb álló módon kezeli ezt a válságot – érvelt Pásztor Bálint.

PESEVSZKI EVELYN

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2024. április 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 24.

09,00 - Szabadka - találkozó Csorba Bélával, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével és Szmieskó Zoltánnal, a Magyar Egység Párt elnökével

11,30 - Szabadka - Találkozó a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának tagjaival

12,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató a Városi Képviselő-testület elnökeként

2024. április 25.

13,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

17,30 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnöki fogadása a CPAC Hungary alkalmából

18,30 - Budapest - találkozó Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével

19,00 - Budapest - Az Alapjogokért Központ és a New York Young Republican Club közös gálavacsorája  a CPAC Hungary alkalmából

2024. április 26.

09,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

10,00 - Budapest - Találkozó Nyitrai Zsolt parlamenti képviselővel, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójával

15,50 - Budapest - Részvétel előadóként az United We Stand panel beszélgetésen a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

2024. április 28.

08,15 - Szabadka - a VMSZ szabadkai választási listájának aláírása

2024. április 29.

09,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

14,00 - Szabadka - Állami kitüntetés átadási ünnepsége Magyarország Főkonzulátusán, a magyar nemzeti ünnep alkalmából 

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon RTV Közügyek c. műsorában (élő)

2024. május 1.

12,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a Tizennegyedik ciklusban - Napirenden: a Kormány megválasztása

17,30 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. május 2.

09,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,50 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a XIV. ciklusban - a Kormány megválasztása)

2024. május 6.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. május 7.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

09,00 - Szabadka - Beszélgetés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) hallgatóival

18,00 - Zenta - A VMSZ koordinátorainak, aktivistáinak és jelöltjeinek találkozója

2024. május 8.

10,00 - Szabadka - Beruházás megtekinése az 1-es vízgyárban

10,45 - Szabadka - Kisradanovác HK, a Virág utca aszfaltozási munkálatainak megtekintése

12,00 - Majdány - A Látogatóközpont megtekintése

12,40 - Oroszlámos - A Művelődési Ház megtekintése

13,20 - Törökkanizsa - A felújított Népkönyvtár épülete és a templom megtekintése

16,00 - Martonos - A felújított középületek megtekintése

17,00 - Kispiac - A Művelődési Ház megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 9.

11,00 - Pacsér - Az Öko-kút és a Gyógyfürdő megtekintése

12,00 - Bácskossuthfalva - Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornatermének megtekintése 

12,40 - Bácskossuthfalva - A művelődési ház nagyterasza felújítási munkálatainak megtekintése

13,00 - Bácskossuthfalva - A Gróf Széchenyi István utca felújítási munkálatainak megtekintése

19,00 - Hajdújárás - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 10.

10,00 - Csóka - A Szentháromság templom megtekintése

10,30 - Csóka - A regionális hulladékudvar - bekötőút megtekintése

11,15 - Tiszaszentmiklós - A Tiszaszentmiklós-Hódegyháza út megtekintése

11,30 - Hódegyháza - A Szent István Király Hagyományőrző MME székházának megtekintése

12,15 - Szaján - A Művelődési Otthon megtekintése

13,00 - Nagykikinda - A Fejős Klára Általános Iskola megtekintése

13,50 - Magyarcsernye - A Kultúrotthon megtekintése

16,20 - Torda - Látogatás a Civil Szervezetek Otthonába

17,20 - Nagybecskerek - A Tina Szalon Kft. vállalkozás megtekintése

17,45 - Nagybecskerek - A Sonja Marinković Általános Iskola megtekintése

18,20 - Muzslya - A Lehel sportközpont megtekintése

19,00 - Muzslya - Közösségi találkozó

2024. május 11.

09,30 - Gunaras - A gunarasi ÖTT 100. évfordulójának ünnepsége

10,15 - Topolya - Tópartszépítő akció

11,15 - Szabadka - Családi délelőtt az Újfalu HK-ben

11,45 - Szabadka - Sportpálya (Stipe Grgić u. 60.) - környezetszépítő akció

2024. május 12.

14,30 - Topolya - Találkozó Zsigmond Barna Pál EU ügyekkel megbízott miniszterhelyettessel, országgyűlési képviselővel

17,30 - Péterréve - A Gemini-GM vállalkozás meglátogatása

18,10 - Óbecse - A Rolometal Kft. meglátogatása

19,00 - Óbecse - Közösségi találkozó

2024. május 13.

13,45 - Belgrád - Találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

17,30 - Topolya - A fürdő megtekintése

18,00 - Topolya - Közösségi találkozó

2024. május 14.

11,00 - Topolya - A Prosperitati Alapítvány Mentorprogramjának megnyitója

14,00 - Palics - Ünnepélyes szerződéskötés az MNT pályázatainak nyertes egyesületeivel és intézményeivel

17,00 - Szabadka - A Nagybányai remekművek magángyűjteményekből c. kiállítás megnyitója

18,00 - Szabadka - A zsinagóga megtekintése és találkozó Várhelyi Olivérrel, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosával

2024. május 15.

10,00 - Újvidék - Vendégszereplés az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda c. műsorában (élő)

19,00 - Szabadka - Hot Jazz Band koncert a Zsinagógában

2024. május 16.

11,00 - Mohol - A Csobolyó Művelődési Egyesület felújított székházának megtekintése

11,30 - Ada - A Vadvirág Hagyományápoló Kör felújított székháza és a Szarvas Gábor Könyvtár megtekintése

12,45 - Zenta - A termáltó projekt bemutatása a Sportcsarnokban

18,00 - Magyarkanizsa - Közösségi találkozó

2024. május 17.

09,30 - Palics - A Miroslav Antić Általános Iskola megtekintése

10,15 - Palics - A gázvezeték-hálózat bővítése - munkálatok megtekintése

10,45 - Palics - A Víkendtelep megtekintése

11,20 - Ludas - A Kosztolányi-ház megtekintése

11,40 - A Ludas-Kispiac út megtekintése

14,00 - Szabadka - Találkozó Deutsch Tamással, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti listavezetőjével

15,25 - Magyarkanizsa - A Vajdasági Birkózóakadémia megtekintése

18,00 - Topolya - A TSC Labdarugó Akadémia megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó

2024. május 18.

10,00 - Kishegyes - I. Délvidéki Médiatalálkozó (konferencia)

12,30 - Hajdújárás - A teniszpálya építése, a park rendezése és a sportközpont megtekintése

2024. május 19.

09,00 - Ludas - Pünkösdi szentmise és közösségi találkozó

16,00 - Királyhalom - Anyák napi ünnepi műsor

2024. május 20.

09,30 - Palics – A Vermes Lajos táblák megtekintése a sétányon

10,30 - Szabadka - A Raichle-palota, a Kortárs Galéria épületén végzett állagmegőrző munkálatok megtekintése

18,00 - Szabadka - Lakossági fórum a Zorka HK épületében

19,00 - Kelebia - Pünkösdölés

2024. május 21.

09,00 - Szabadka - Séta a Rádity fivérek utcában az evangélikus templom elől, sajtótájékoztató a Darabos cukrászda előtt a Gubec Máté utcában és a Kosztolányi Dezső Színház megtekintése

10,30 - Szabadka - A G-dent fogtechnikai laboratórium megtekintése

16,00 - Bácsfeketehegy - Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének fogadása és a Nikola Đurković Általános Iskola felújítási munkálatainak megtekintése

16,30 - A Potok víztározó megtekintése a kishegyesi és szikicsi határ között

17,15 - Kishegyes – A Wood and More kft. meglátogatása

17,45 - Kishegyes – A Petőfi Sándor Közösségi- és Magyar Művelődési Központ megtekintése

18,00 - Kishegyes - Közösségi találkozó a Színházteremben

2024. május 22.

10,30 - Szabadka - Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának vajdasági látogatása

11,30 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ székházában

14,00 - Zenta – Az atlétikapálya megtekintése

16,15 - Zenta – A Petőfi-mellszobor leleplezése a Petőfi Sándor Általános Iskolában

17,20 - Kevi – A Kevi-Buránysor út aszfaltozási munkálatainak megtekintése

17,40 - Tornyos - A Tömörkény István Általános Iskola megtekintése

18,10 - Csantavér - A Városi Könyvtár Csantavéri Fiókkönyvtára fejlesztéseinek megtekintése

18,30 - Csantavér - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 23.

09,15 - Szabadka - Találkozó Magyar Leventével, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter-helyettesével

10,00 - Szabadka - Az Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. HEPA projektjének megtekintése és sajtótájékoztató

11,10 - Magyarkanizsa - Ünnepélyes szerződéskötés a Prosperitati Alapítány falusi házvásárlás és vállalkozói pályázatainak nyertes pályázóival

12,00 - Adorján - A Kontakt Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

14,45 - Mohol - Találkozó Győrffy Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, a Fidesz-KDNP EP lista jelöltjével

15,00 - Mohol - Mezőgazdasági vállalkozó gazdaságának megtekintése

15,50 - Zenta - A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége székházának megtekintése, találkozó a falugazdász irodák vezetőivel

17,00 - Zenta - A Vajdasági Magyar Edzők Egyesületének alakuló ülése

17,30 - Zenta - A Medica Netter orvosi és fizikoterápiás magánrendelő megtekintése

18,00 - Zenta - Közösségi találkozó

2024. május 24.

10,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak és interjú a Hét Nap hetilapnak

11,00 - Szabadka - Interjú az Informer TV-nek

13,00 - Nosza - Kis Torma András mezőgazdasági termelő gazdaságának megtekintése

13,30 - Nosza - A Művelődési Ház megtekintése

17,00 - Budapest - A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj átadó ünnepsége, a díjazott az újvidéki Európa Kollégium

2024. május 25.

09,30 - Palics - Találkozó Németh Szilárddal, a Fidesz alelnökével, kormánybiztossal, országgyűlési képviselővel, a Magyar Birkózó Szövetség elnökével

10,00 - Palics - A Palicsi Olimpiai Játékok és Vermes Lajos-emléknapok második napja - Vermes Lajos szobrának koszorúzása

10,15 - Palics - Kiállításmegnyitó az Öko-közpotban

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Vágta ünnepélyes megnyitója

14,00 - Szabadka (Nagyradanovác) - Családi nap a Mária Rádió szervezésében, a rendezvény fő előadója: msgr. Felföldi László, pécsi megyéspüspök

18,00 - Szabadka - A Vajdasági Vágta döntője és díjátadó

20,00 - Bezdán - Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület díszközgyűlése, az egyesület fennállásának 145. évfordulója alkalmából

2024. május 26.

16,00 - Palics - A Folk Music Fest népzenei fesztivál megnyitó ünnepsége

17,00 - Szabadka - Utcafórum a Pescsara Helyi Közösségben

20,00 - Palics - Zvonko Bogdan koncert

2024. május 27.

09,00 - Szabadka (Vasutas HK) - A Kun Ernő utca megtekintése

10,00 - Szabadka - Bíró Károly emléktábla-avató ünnepség

17,00 - Csóka - Beszélgetés a parasportról a Művelődési és Oktatási Központban - Szekeres Pál, magyar olimpikon, a Fidesz-KDNP EP-lista jelöltjének részvétele a VMSZ kampányában 

18,00 - Csóka - A helyi Asztalitenisz Klub edzésének megtekintése

19,00 - Ada - A felújított Sportcsarnok épületének megtekintése és találkozó a Kézilabda Klub vezetőségével

19,30 - Ada - Közösségi találkozó

2024. május 28.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Zombor - Közoktatási intézmények vezetőinek szakmai találkozója

10,30 - Zombor - Az Egészségház felújítási munkálatainak megtekintése

11,30 - Bácsgyulafalva - A Helyi Közösség felújított épületének bemutatása, a tervek ismertetése, templom megtekintése

13,20 - Bezdán - A kultúrotthon/színházterem felújítási munkálatainak ünnepi kezdete

16,00 - Bácskertes - A Szent Anna Római Katolikus templom felújítási munkálatainak megtekintése

17,00 - Zombor - Közösségi találkozó

2024. május 29.

09,00 - Szabadka - Makkhetes HK - a felújított játszótér munkálatainak megtekintése

10,00 - Bajmok - A felújított Kaponyai emlékmű felavatása

10,30 - Bajmok - A Szent Péter és Pál Apostolok Római Katolikus templom felújításának megtekintése

11,00 - Bajmok - Utcafórum

12,00 - Szabadka - Kampányösszegző sajtótájékoztató a VMSZ székházban

13,00 - Szabadka - Interjú felvétele a YU ECO RTV-ben (adásban csütörtökön 20,00-kor)

17,00 - Újvidék - A Magyar Szó székházának megtekintése

17,40 - Újvidék - Pázmány Péter mellszobrának felavatása az Európa Kollégiumban

18,15 - Újvidék - Közösségi találkozó

2024. május 30.

09,00 - Palics - A Víztorony felújítási munkálatainak megtekintése 

09,20 - Palics - Találkozó Bóka Jánossal, Magyarország európai ügyekért felelős miniszterével

09,30 - Palics - Beszélgetés a polgárokkal a Vigadó nagyteraszán

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,30 - Interjú a budapesti Magyar Nemzet c. napilapnak

14,00 - Szabadka - Találkozó Gál Kingával, a Fidesz–KDNP EP-lista jelöltjével a VMSZ székházában és séta Szabadka belvárosában 

15,10 - Szabadka - A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felújított épületének megtekintése

16,00 - Szabadka - A Magyar Médiaház keretein belül működő intézmények munkájának bemutatása

17,00 - Szabadka - Közösségi találkozó és a VMSZ kampányzáró rendezvénye

19,00 - Szabadka - Mága Zoltán koncertje a Zsinagógában

20,00 - Szabadka - „Razgovor sa povodom“ c. műsor a YU ECO TV-n

2024. június 1.

11,00 - Nagybecskerek - Msgr. Štefković Mirko nagybecskereki megyéspüspök püspökszentelése

2024. június 2.

07,30 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2024. június 3.

13,00 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. június 4.

11,00 - Geszt (Magyarország) - Ünnepség a Nemzetei Összetartozás Napja alkalmából, a geszti Tisza-kastély átadója, Orbán Viktor miniszterelnök emlékbeszéde

16,00 - Királyhalom - Ünnepség a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. június 5.

10,30 - Szabadka - Interjú a Srpski telegraf c. napilapnak

12,00 - Szabadka - Interjú felvétele a Hír FM Magyar Hangok c. műsorába (adásban szombaton 8 órakor)

17,00 - Szabadka - A VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. június 6.

12,00 - Szeged - Találkozó a magyarországi Országos Szerb Önkormányzat vezetőségével és Soltész Miklóssal, Magyarország Miniszterelnöksége egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával

2024. június 7.

09,00 - Szabadka - Interjú az RTS reggeli híradójának (felvétel szerb nyelven; adásban június 9-én)

2024. június 8.

11,00 - Ada - 60. Gyöngyösbokréta fesztivál; ünnepi megnyitó 12,40

2024. június 9.

19,00 - Budapest - Az európai parlamenti választások Fidesz-KDNP eredményvárója

2024. június 11.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

08,00 - Szabadka - Találkozó Lánszki Regő magyar építészeti államtitkárral és az ÉMI Nonprofit Kft. képviselőivel, majd az Avilai Szent Teréz székesegyház bejárása

2024. június 12.

18,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottságának ülése

2024. június 13.

09,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) ülése

2024. június 14.

10,00 - Zenta - A Réel Chocolate Manufaktúra új boltjának ünnepélyes megnyitója

18,00 - Kúla - A Magyar Szó napilap Magvető mezőgazdasági mellékletének gálaműsora és a kúlai Népkör MMK évadzáró műsora

2024. június 15.

11,00 - Csantavér - Részvétel a falunapi programokon

2024. június 16.

11,00 - Szabadka - Megemlékezés a szabadkai zsidók deportálásának évfordulója alkalmából

2024. június 17.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandra Đurovićtyal, Szerbia magyarországi nagykövetével

14,00 - Belgrád - Interjú az MTI-nek

2024. június 18.

11,00 - Szabadka - Egyeztetés msgr. Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspökkel

17,00 - Magyarkanizsa - A Vajdasági Magyar Szövetség 30. születésnapjának megünneplése

2024. június 20.

13,00 - Topolya - A Prosperitati Alapítvány munkatársainak éves találkozója

2024. június 22.

10,00 - Fiume - Kárpát-medencei nemzetpolitikai konferencia

2024. június 24.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2024. június 25.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)