Érdekképviselet mint küldetés

Dr. Pásztor Bálint: A XXI. század elején XXI. századi életkörülményeket kell biztosítani

Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke ötödik mandátumban tevékenykedett a párt köztársasági parlamenti képviselőjeként és frakcióvezetőjeként. A legutóbbi hatalmi ciklusban a Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának, valamint Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának volt a tagja, továbbá a Spanyol Baráti Tagozat elnöke. A jogtudományok doktora „magánéletében” egyetemi docens. Az elmúlt négy évről, a választások kimenetelével kapcsolatos reményeiről és a jövőbeni tervekről nyilatkozott lapunknak.

Közösség. Fejlődés. Jövő. Ez a VMSZ választási jelmondata. Milyen fejlesztésekre helyezi a hangsúlyt a párt a közösség jövőjének alakítása során a következő hatalmi ciklusban?

– A sorrend nem véletlen. Ahhoz, hogy jövőről lehessen beszélni, fejlesztések szükségesek, ahhoz pedig, hogy legyen értelme fejleszteni, szükség van a közösségre. A VMSZ a saját közösségéhez szól. Jelenleg arról számolunk be, hogy milyen fejlesztéseket valósítottunk meg annak érdekében, hogy itt, szülőföldünkön legyen jövőnk. A mögöttünk álló időszakban is olyan fejlesztéseket igyekeztünk megvalósítani, amelyek élhetőbbé és korszerűbbé teszik helyi önkormányzatainkat, a jövőben változatlanul erre óhajtunk törekedni. A VMSZ szempontjából a kampány időszaka semmiben nem különbözőik a „békebeli” időszakoktól, hiszen egyébként is folyamatosan az emberek között vagyunk. Ennek köszönhetően ismerjük elképzeléseiket és elvárásaikat, így ezekhez próbálunk eszközöket társítani. Az elmúlt mandátum azért volt különleges, mert nemcsak helyi önkormányzati és tartományi forrásokat sikerült biztosítani a közösség által megfogalmazott elképzelések megvalósításához, hanem országos eszközöket is. Kampányokra visszamenően folyamatosan azt hangoztatjuk, hogy mivel a vajdasági magyarok Szerbia adófizető polgárai, helyi önkormányzataik fejlesztéseit is támogatni kell országos költségvetési eszközökből. Ez soha akkora mértékben nem valósult meg, mint az elmúlt négy évben. A XXI. század elején XXI. századi életkörülményeket kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban is fontosnak tartjuk az utak járhatóságát, a csatornahálózattal való minél nagyobb lefedettséget, továbbá a vízhálózatok vagy a közösségi terek kiépítését. Az összes helyi önkormányzat tekintetében vannak fejlesztési elképzeléseink, és amikor az önkormányzatok majd pályáznak, mi a köztársaságban azt tudjuk tenni, amit eddig is: küzdeni és lobbizni, hogy ezek a fejlesztések megvalósulhassanak.

Távolodjunk el valamelyest az anyagiak mezejétől. Szinte pontosan egy évvel ezelőtt a Koszovó-ügyi jelentés parlamenti vitájában és azt követően kifejtette: az egyik központi kérdés az, hogy van-e gyermekeinknek jövője Szerbiában, hiszen ez az egzisztenciális tényezők mellett a politikai és a társadalmi stabilitás függvénye is. Mi történt ebben a vonatkozásban az elmúlt időszakban?

– Egy évvel ezelőtt májusban parlamenti felszólalásom során arról beszéltem, hogy amíg a koszovói kérdéskör nem oldódik meg, illetve amíg nem tisztázódnak az alapvető állami kérdések, addig a jog-, az anyagi és a létbiztonságra is hatással lévő kérdőjelek tömkelege lebeg körülöttünk. Mi a magunk eszközeivel folyamatosan az emberek létbiztonsága érdekében tevékenykedünk. Elsősorban kisebbségi párt vagyunk, ezért magától értetődő, hogy eljárunk a kisebbséget érintő kérdésekben, kifejezésre juttatva a közösségi érdekeket. Ugyanakkor értékelésem szerint napjainkban egy kisebbségi pártnak is feladata, hogy a saját eszközeivel, a saját közössége életkörülményeinek a javítása érdekében próbáljon tevékenykedni. Amikor mi arról beszélünk, hogy milyen fejlesztések valósuljanak meg, vagy arról, hogy oldódjanak meg a mezőgazdaságot érintő problémák – mint amilyen a nyugdíjjárulék kérdése –, vagy arról, hogy a helyi önkormányzatainkban uralkodjanak a közösség számára kedvező körülmények és hangulat, az mind ugyanerről a kérdésről szól. Ezek a konkrét mozgásterek, amelyeken belül konkrét eredményeket tudunk elérni. Még egy dolog fontos: ezekkel az ügyekkel, a vajdasági magyarság érdekképviseletével, rajtunk kívül eddig sem foglalkozott vagy foglalkozik a VMSZ-en kívül senki más, és a jövőben sem fog. Ez számunkra nem kiváltság vagy feladat, hiszen az érdekképviselet másnak is lehetne a feladata, hanem küldetés.

Mi jellemzi a párt kilenc témára támaszkodó választási programját?

– A négy évvel ezelőtti választási programhoz viszonyítva annyi változott, hogy a megvalósított feladatok nem szerepelnek a programban. Igyekeztünk újabb konkrét prioritásokat beemelni a programba. A számunkra prioritásokat élvező kérdések tekintetében nem módosultak a hangsúlyok, vagyis a kisebbségi létből eredő problémáknak a megoldása, valamint az aktuális kérdések időben történő kezelésének a céljával való folyamatos odafigyelés áll a program és a jövőbeni tevékenység középpontjában. A második pillére a programnak az infrastruktúra és az egyéb, az életminőség javítását célzó fejlesztések, a harmadik pedig a biztonság kérdése. Az előző időszakban az is bebizonyosodott, hogy kizárólag a VMSZ foglalkozik az illegális migránsok jelenlétéből adódó komoly biztonsági problémák megoldásával, ezeket fontosnak tartja, és konkrét lépéseket tesz ebben a tekintetben.

Két, a VMSZ és az SZHP közötti koalíciós szerződésben is szereplő cél ebben a ciklusban sem valósult meg, ez a Vajdaság finanszírozásáról szóló törvény elfogadása, a másik pedig az alkotmány módosítása. Az aktuális közhangulat okán mire lehet számítani ezek vonatkozásában?

– Ami az alkotmány módosítását illeti, nyilván nem egy regionális párt az, amely ebben átütő sikert érhet el. Mi folyamatosan startra készek vagyunk, és amikor megérnek a társadalmi feltételek az alkotmány módosítására, akkor a VMSZ előáll konkrét elképzeléseivel. Elsősorban a regionalizációt, a decentralizációt és a kisebbségi kérdéseket érintené a mi elképzelési rendszerünk. A finanszírozásról szóló törvény tekintetében ugyanez érvényes: amikor megteremtődnek annak a feltételei, hogy az éppen hatalmon lévők belássák – 2008-ban járt le ugyanis a törvény meghozatalának a határideje – a jogszabály elfogadásának a fontosságát, akkor ez eljárásba kerül. Addig a VMSZ feladata az, hogy a jelenlegi jogszabályi alapra támaszkodva elérje, hogy a magyarok helyi önkormányzataiba minél nagyobb eszközök érkezzenek az országos költségvetésből. Ha a 2016 és 2020 közötti időszakot összehasonlítjuk a korábbi időszakok valamelyikével, azt állapíthatjuk meg, hogy többszörösére növekedtek a vajdasági infrastruktúra-fejlesztési beruházásokra fordított köztársasági eszközök. Ez persze nem jelenti azt, hogy a VMSZ elállt az említett törvény meghozatalának a számonkérésétől, ám egyelőre azt is meg kell várni, hogy mennyien leszünk, hiszen 4,5, vagy 6 képviselővel nem lehet törvényt alkotni.

Reménykedik a hat képviselőben a Szerbiai Képviselőházban?

– Abban reménykedem, hogy önálló frakciót alakíthatunk, ehhez pedig legalább 5 képviselőre van szükségünk. Az önálló frakció azért fontos, mert akkor nem függünk senkinek a jóindulatától sem. Egyébként a közösségi összejöveteleken azt tapasztaljuk, hogy nagy a bizakodás és az energia, sokan kíváncsiak programbemutató lakossági fórumainkra, szinte annyian, mint korábban a Prosperitati pályázati-ismertető rendezvényeire, mindezt pedig jó előjelként értelmezem.

Az elmúlt években a párt tevékenységének egyik sarkalatos eleme volt a részarányos foglalkoztatás alapelvének a gyakorlatban történő megvalósítása feltételeinek a megteremtése. Hogyan értékeli a magyar közösség a szerbiai társadalomba való teljes körű integrációjának – beleértve az érzelmit és a nyelvit – a szintjét, hiszen enélkül a részarányos foglalkoztatás sem valósulhat meg teljes mértékben?

– A jogszabályi háttér kialakítása befejeződött. Olyan témáról és küzdelemről van szó, amelyet napi jellegű célokra lebontva érdemes felülvizsgálni. A közelmúltból példaként említeném a rendőrök alkalmazására vonatkozó pályázatot. Egy héttel ezelőtt azt mondtam, hogy 14 magyar ajkú, 18 és 24 év közötti fiatal jelentkezett erre a pályázatra, ám azóta még ketten jelentkeztek. Ez a szám értelmezésem szerint bizakodásra ad okot. Persze közülük többen is megkérdezték, hogy tudni kell-e szerbül, és milyen szinten. A részarányos foglalkoztatás egyik feltétele az egyértelmű és alkalmazott jogszabályi háttér, ám másik a szerb nyelv ismerete. A nyelvismeret tekintetében jellemző helyzet megváltoztatásához a Magyar Nemzeti Tanács különböző képzései és egyéb tevékenységei járulhatnak hozzá. Attól, hogy valaki jól tud szerbül és Szerbiában pályázik munkahely betöltésére az állami szférában, nem kérdőjeleződik meg a magyarsága. Remélem, hogy ezt a hozzáállást mindinkább elfogadja a közösség.

P.E.

2020. május 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

20,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 8.

09,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

13,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. május 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2020. május 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. május 14.

17,00 - Csóka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 15.

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 16.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. július 17.

13,00 - Kelebia - a Mélykúti úti felüljáró munkálatainak megtekintése

2020. július 21.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hetek Országos Közéleti Hetilapnak 

2020. július 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. július 31.

14,30 - Szabadka - a VMSZ köztársasági képviselőcsoportjának ülése

2020. augusztus 3.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XII. ciklusban

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)