Egyszer minden mandátum lejár

Pásztor Bálint: Minden jó szándékú és segíteni akaró embernek azon kellene munkálkodnia, hogy egyesítsük az erőket

Maratoni, éjszakába nyúló és szinte kizárólag rendkívüli ülések – utóbbi miatt az ellenzék különösen hangosan tiltakozott –, legendássá vált nyelvbotlások, amelyek miatt az ember indokoltan kérdőjelezi meg némely képviselő általános műveltségét, szeretőkkel, karórákkal, luxus gépjárművekkel és fényűző utazásokkal kapcsolatos vádaskodások és persze a jó ízlést sértő szitkok – röviden talán így lehetne összefoglalni a Szerbiai Képviselőház tavalyi munkáját. Hogy a vajdasági magyarság szempontjából mik voltak az év fontosabb mozzanatai, mire számíthatunk az idén, és hogy a Varga László körüli történések hogyan befolyásolták a Vajdasági Magyar Szövetség frakciójának munkáját, erről Pásztor Bálint frakcióvezető nyilatkozott lapunknak.

A köztársasági parlament munkája tekintetében mit tart 2015 legjelentősebb mozzanatának a vajdasági magyarság szempontjából?

– Véleményem szerint az Európai Unió és a Szerbia közötti csatlakozási tárgyalások 23-as fejezete akciótervének a kidolgozása, valamint az ahhoz tartozó kisebbségi akcióterv kidolgozása jellemezte köztársasági szinten és kisebbségi szempontból az évet. Az akciótervek nem kizárólag a parlament munkájához kötődnek, ám azért fontos dokumentumok, mert a következő években meghatározzák a mozgásteret. Az akcióterv és a kisebbségi akcióterv konkrét feladatokat fogalmaz meg a kormány számára. Amikor majd egyes jogszabályok elfogadására vagy módosítására kerül sor a köztársasági parlamentben, adottak lesznek a keretek, amelyeken belül a jogalkotó mozoghat. Ha esetleg megpróbálnának eltérni ettől a kerettől, akkor módosítási indítványokkal fogunk reagálni. Egyébként az elmúlt nagyjából egy évben több fronton kellett tevékenykednünk annak érdekében, hogy elkészüljön a külön kisebbségi akcióterv. Ez a részarányos foglalkoztatás szempontjából is külön jelentőséggel bír, hiszen ezekbe a fontos dokumentumokba kötelezettségként bekerült a nemzeti hovatartozás, valamint a tanulmányok nyelve szerinti nyilvántartás vezetésének a kötelezettsége, a teljes közszférára vonatkozóan. Később a közszféra működésére vonatkozó összes törvény meghozatalakor vagy módosításakor figyelembe kell venni a részarányos foglalkoztatásra vonatkozó kötelezettséget. A tavalyi év azt is bizonyította, hogy működik az SZHP és a VMSZ közötti koalíciós szerződés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor megérkezik egy törvényjavaslat, és amikor nekünk észrevételünk van, azt módosítási indítvány formájában megfogalmazzuk, ezt követően megkezdődnek a tárgyalások, és amíg nem állapodunk meg, addig ezek a törvényjavaslatok nem kerülnek elfogadásra, sőt, esetenként napirendre sem kerülnek. Ezt konkrét számok is alátámasztják: tavaly július óta tizenkét törvényjavaslatra nyújtottunk be módosítási indítványt. Ezekből egy törvényjavaslat még nem került napirendre, a maradék tizenegyből pedig tízre vonatkozóan elfogadták módosítási indítványainkat.

Az idén mi vár a köztársasági parlamentre, a VMSZ frakciójára, milyen fontosabb jogszabályok kerülhetnek napirendre?

– Van néhány folyamatban lévő ügyünk, ezekről az elmúlt hetekben is tárgyaltunk. Ezek egyike a tartományi és önkormányzati hivatalnokokról szóló törvény, amelyre konkrét módosítási indítványokat nyújtottunk be. Tavaly nagy port kavart az úgynevezett szobortörvény, erről szintén folyamatosan tárgyalunk. Az álláspontok közelebb kerültek egymáshoz, ám továbbra sem vagyunk teljes mértékben elégedettek. Abban állapodtunk meg a Szerb Haladó Párttal, hogy amíg nem lesz a VMSZ számára elfogadható a törvény szövege, addig nem kerül napirendre. Várható a vagyon-visszaszármaztatási törvény módosítása is, amely lehetővé tenné a csereingatlan útján történő kárpótlást, úgy, ahogyan azt pártunk még 2011-ben javasolta. Az önkormányzati törvény módosítása is esedékes lesz. Ezzel a többi között a helyi közösségek jogállását, hatásköreit szabályoznák, olyan módon, ahogyan az az SZHP-vel aláírt koalíciós szerződésben is szerepel. Fontos, hogy megalakult a kisebbségi kerettörvény módosításait előkészítő munkacsoport. A VMSZ szeretné, ha a törvénybe belekerülne, hogy a részarányos foglalkoztatás megvalósulásának érdekében a valamely nemzeti kisebbséghez való tartozás előnyt jelentsen a közszférában a munkahely létesítésekor, mindaddig, amíg a nemzeti kisebbségek részvétele nem éri el a megfelelő arányokat.

POLITIKAI SZAKÍTÁS

A Varga László körüli történések és feszültségek mennyire befolyásolták a köztársasági munkáját, illetve mennyire fogják a jövőben?

– Magának a frakciónak a munkáját az eredmények szempontjából a legkisebb mértékben sem befolyásolta, hiszen ahogyan már mondtam, június végétől-július elejétől tizenkét törvényjavaslatra nyújtottunk be módosítási indítványt. Varga László június vége óta nem kommunikált a frakció tagjaival, nem járt a frakcióülésekre, és már akkortól kezdve úgy viselkedett, mintha önálló, frakcióhoz nem tartozó képviselő lenne. Formális kilépése a frakcióból semmit újat nem hoz, mivel saját döntése nyomán a gyakorlatban hat hónapon át nem vett részt a frakció munkájában. Egyedül a frakció szeptember 25-ei ülésén jelent meg, amikor arra próbáltunk választ találni, hogy hogyan működhet közöttünk a kommunikáció annak érdekében, hogy az integrációs bizottság elnökhelyettese maradhasson. Azon az ülésen derült ki, hogy erre nincsen lehetőség, mert részéről nincsen szándék a kommunikációra. Az elmúlt mintegy három hónap bebizonyította, hogy Kovács Elvira szakmai és politikai értelemben is nagyon rátermett módon vezeti a frakción belül az integrációs ügyeket. Szakmai szempontból és a politikai érdekérvényesítés szempontjából nem nyomta rá ez az ügy a bélyegét a frakció munkájára. Az pedig kizárólag a magánügyünk, hogy mi, a frakció tagjai, hogyan éltük meg az elmúlt néhány hónapot. Nem volt egyszerű időszak, senki számára. Nem gondoltam volna, hogy odáig jutunk, hogy Varga László annyira sem méltatja a frakció öt tagját, hogy élő szóban közölje velünk, kilép a frakcióból. Ehelyett úgy értesültünk döntéséről, hogy magázódó, hozzám intézett levelét átadta a parlament iktatójában, majd azonnal eljuttatta a magyar és a szerb nyelvű sajtónak. Ez nem bennünket minősít. A történet egyébként több fázisban bonyolódott. Varga László első lépésben megpróbálta szétverni a frakciót, olyan értelemben, hogy ne maradjunk öten. Amikor kísérlete nem járt sikerrel, mindent elkövetett annak érdekében, hogy kizárjuk a frakcióból. Mivel ezen igyekezetét sem koronázta siker, az év utolsó napjaiban formálisan is kilépett a frakcióból.

Varga László, akivel 2007 óta politizál a köztársasági parlamentben, azt megelőzően pedig már a Magyar Nemzeti Tanácsban is együttműködtek, az utóbbi hét hónapban megejtett lépéseit azzal indokolta, hogy nem ért egyet a VMSZ vezetésének a módjával. Ha felülvizsgálja a párt működését, vezetését, indokoltnak tartja-e valamikori képviselőtársának lépéseit? Valóban akkorák a gondok a pártban?

– Nem tartom indokoltnak az észrevételeit. A köztársasági parlamenthez kapcsolódó, illetve a frakciót érintő döntéseket minden egyes esetben a párt elnökségének ülése előzi meg. Itt hosszas vitát követően általában konszenzussal fogalmazzuk meg pártunk álláspontját. Semmiféle diktátumról, utasításról nincsen szó. A földtörvény esetében sem volt szó diktátumról. A VMSZ elnökségének ülésén definiáltuk, hogy milyen módosítási indítványokat nyújtunk be, hogyan veszünk részt a parlamenti vitában, és hogyan szavazunk.

Nemcsak valamikori képviselőtársa, hanem a VMSZ egyéb képviselői, közéleti személyiségek is fokozottan kritizálják az utóbbi időszakban a párt működését. Mivel magyarázza, hogy ezek a folyamatok ennyire kifejezetté váltak az elmúlt hónapokban, egy évben?

– Ennek több gyökere van. Sokan nem tartják elfogadhatónak, hogy működőképes koalíciós szerződésünk van az SZHP-vel. Mások azt nehezményezik, hogy kézzelfogható eredményeket hozó együttműködésünk van Magyarországon a Fidesszel. Megint mások pedig nem tudják elfogadni, hogy pillanatnyilag nem illetik meg olyan pozíciók, mint amilyenek a múltban megillették. Aki politikával foglalkozik, annak tudatában kell lennie azzal, hogy egyszer minden mandátum lejár, és ha valakit nem választanak újra, az nem jelenti azt, hogy leváltották. Nem állítom, hogy tévedhetetlenek vagyunk, sem azt, hogy a VMSZ nem hibázik, azt viszont állítom, hogy nem 1994-et vagy 1995-öt írunk, már nincsen különböző objektív okokból lehetőség arra, hogy új magyar érdekvédelmi szervezetet építsen fel bárki is Vajdaságban. Nagyon kellene vigyázni arra, amink van, és még jobbá tenni. Az utóbbi körülbelül kilenc évben azt tapasztaltam, hogy akkor tudunk bármilyen eredményt elérni, ha erős érdekérvényesítő szervezet van mögöttünk, emögött pedig magyar szavazók és magyar szavazatok. Ha ez nincsen, akkor lehet törvényjavaslatokat és módosítási indítványokat benyújtani, ezek azonban nemhogy elfogadásra nem kerülnek, hanem ezekkel a személyekkel még csak nem is tárgyal senki. Mindenkinek, aki jó szándékú és segíteni akar, azon kellene munkálkodnia – a VMSZ részéről erre megvan a szándék és a készség –, hogy egyesítsük az erőket, annak érdekében, hogy a következő években, az uniós csatlakozás lezárásig, a vajdasági magyarság számára a legtöbbet harcoljuk ki.

Hol kell lennie a pártfegyelem határainak? Szükség van-e egyáltalán ezekre a határokra?

– Pártfegyelemre mindenféleképpen szükség van. Kivételeknek nem szabad lenniük, legyen szó elnökről vagy alelnökről. A pártfegyelem nélkül megszűnik az a feltétel, amely nélkül nincsen érdekérvényesítés és eredmények. Ez az ország és ez a politikai rendszer, illetve politikai kultúra azt eredményezi, hogy kizárólag a mandátumszám és a szavazatszám számít. Akkor tudunk akár csak egy vesszőt arrébb tenni egy törvényben, ha el tudjuk mondani, hogy élvezzük a közösség támogatását. Arra is gondolni kell, hogy a politika csapatjáték. Hiába felkészült, művelt, tapasztalt valaki, ha nem áll mellette és mögötte csapat. Csapat nélkül képtelenség eredményeket felmutatni.

A TELJES IGAZSÁG

A frakcióból való kilépését Varga László a földtörvénnyel indokolta, azaz egyebek mellett azzal vádolta meg a VMSZ-t, hogy „durván megsértette saját mezőgazdasági programját, a családi gazdaságok helyett az oligarchák oldalára állt, és ezzel hiteltelenné vált”. Hogyan értékeli ezeket a vádakat?

– Szerintem reálisnak kell lenni, és nem szabad elhallgatni az igazság felét. A VMSZ nem titkolta, hogy nem ért egyet a törvényben szereplő megoldással, amely szerint jogi személyek harminc évre bérbe vehették volna a helyi önkormányzatok területén az állami földek legfeljebb harminc százalékát. Erről nemcsak a sajtóban beszéltünk, hanem koalíciós partnereinknek is elmondtuk észrevételeinket. A szerb kormánynak és az SZHP-nek az volt az álláspontja, hogy a szerbiai, és ezen belül a vajdasági mezőgazdaságnak, tőkeinjekcióra van szüksége, és a hazai, valamint a külföldi jogi személyek érdemben járulhatnak hozzá a mezőgazdaság termelékenységének a növeléséhez. Pártunk igyekezett hozzájárulni annak a megoldásnak a kidolgozásához, amely egyensúlyt teremt a mezőgazdaság termelékenységének a növelése és a kisgazdaságok fennmaradása között. Ezért javasoltuk, hogy a törvényben a 30 százalék 30 évre helyett tíz százalék tíz évre szerepeljen. Ezt a módosítási indítványt nem fogadta volna el a kormány. Végül annyit sikerült elérnünk, hogy ne egy beruházó kapja a legfeljebb 30 százalékot, hanem többen, hogy ne alakulhasson ki monopólium. A törvényjavaslatban az is szerepelt, hogy állami földet az vásárolhat, aki legalább három éve rendelkezik az adott helyi önkormányzat területén lakhellyel. Ezt javaslatunk nyomán öt évre emelték fel. Ezzel megvalósult az EU-val aláírt Stabilizációs és Társulási Megállapodással kapcsolatos ígéretünk, amely a hazai gazdákat védi. A bérlésre vonatkozóan semmiféle megkötés nem szerepelt a földtörvényben, módosításunkkal sikerült elérnünk a három év helyben lakás követelményét. Amikor azt mondtam, hogy nem szabad elhallgatni a realitásnak egy részét, akkor arra próbáltam utalni: tény, hogy az SZHP-nek önállóan is többsége van a szerbiai parlamentben. Bármilyen törvényt elfogadhatnak, nemcsak a VMSZ, hanem az SZSZP nélkül is. De nem kerülték meg észrevételeinket, hanem sikerült megtalálnunk az elfogadható kompromisszumokat. Ha egyik oldalon felsorakoztatjuk az elfogadott módosítási indítványainkat, a másik oldalon pedig a tényt, hogy ezek nélkül, módosítatlanul is elfogadásra kerülhetett volna a beterjesztett törvényjavaslat, akkor azt hiszem, hogy nincsen szégyellnivalónk. Persze könnyebb ellenzékinek lenni, kritizálni, és valamit nem megszavazni, mint napokon és éjszakákon át tárgyalni.

És mit tud mondani Varga László azon állításával kapcsolatban, hogy a földtörvény esetenként ellehetetlenítheti a vagyon-visszaszármaztatást?

– Ha valakinek konkrétan azt a parcellát kellene visszakapnia, amelyet valaki a legfeljebb harminc százalék/harminc év kategóriában kibérelt, akkor az a konkrét parcella után a bérleti díjat nem az állam, hanem a megállapított jogos tulajdonos fogja megkapni. Viszont lévén, hogy a vagyon-visszaszármaztatási törvény módosulni fog, és mi a csereingatlan útján történő visszaszármaztatás lehetővé tételéért fogunk síkra szállni, a vagyon-visszaszármaztatásban érdekeltek érdekeinek a csorbulásáról szóló állítások csupán feltételezések. A konkrét törvénymódosítástól függ majd minden.

PESEVSZKI EVELYN

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 4.

13,30 - Szabadka - Interjú a „Politika” napilapnak   

16,00 - Zenta - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. március 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. március 6.

08,00 - Budapest - találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

09,00 - Budapest - előadás megtartása a Misszióvezetői Értekezleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 

10,00 - Budapest - találkozó Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával, miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. március 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 44. ülése

12,30 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó

2024. március 11.

17,00 - Óbecse - Megemlékezés Than Mór halálának 125. évfordulójára

2024. március 12.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

2024. március 13.

13,30 - Szabadka - Tárgyalás Bányai Gábor országgyűlési képviselővel, a Dél-Alföld gazdasági fejlesztéséért felelős kormánybiztossal

18,00 - Palics - Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának ünnepi fogadása az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

2024. március 14.

11,00 - Királyhalom - Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezése

12,00 - Királyhalom - Találkozó Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

2024. március 15.

10,00 - Magyarittabé - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

15,00 - Bácskossuthfalva - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

17,00 - Szabadka - Megbeszélés dr. Nobilis Márton Pállal, Magyarország  Agrárminisztériumának államtitkárával

18,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

2024. március 16.

16,00 - Tiszaszentmiklós - Ünnepi műsor és emléktábla avatás Pásztor István tiszteletére

18,30 - Torda - Koszorúzás és ünnepi műsor

2024. március 18.

09,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2024. április 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 24.

09,00 - Szabadka - találkozó Csorba Bélával, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével és Szmieskó Zoltánnal, a Magyar Egység Párt elnökével

11,30 - Szabadka - Találkozó a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának tagjaival

12,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató a Városi Képviselő-testület elnökeként

2024. április 25.

13,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

17,30 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnöki fogadása a CPAC Hungary alkalmából

18,30 - Budapest - találkozó Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével

19,00 - Budapest - Az Alapjogokért Központ és a New York Young Republican Club közös gálavacsorája  a CPAC Hungary alkalmából

2024. április 26.

09,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

10,00 - Budapest - Találkozó Nyitrai Zsolt parlamenti képviselővel, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójával

15,50 - Budapest - Részvétel előadóként az United We Stand panel beszélgetésen a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

2024. április 28.

08,15 - Szabadka - a VMSZ szabadkai választási listájának aláírása

2024. április 29.

09,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

14,00 - Szabadka - Állami kitüntetés átadási ünnepsége Magyarország Főkonzulátusán, a magyar nemzeti ünnep alkalmából 

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon RTV Közügyek c. műsorában (élő)

2024. május 1.

12,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a Tizennegyedik ciklusban - Napirenden: a Kormány megválasztása

17,30 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. május 2.

09,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,50 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a XIV. ciklusban - a Kormány megválasztása)

2024. május 6.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. május 7.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

09,00 - Szabadka - Beszélgetés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) hallgatóival

18,00 - Zenta - A VMSZ koordinátorainak, aktivistáinak és jelöltjeinek találkozója

2024. május 8.

10,00 - Szabadka - Beruházás megtekinése az 1-es vízgyárban

10,45 - Szabadka - Kisradanovác HK, a Virág utca aszfaltozási munkálatainak megtekintése

12,00 - Majdány - A Látogatóközpont megtekintése

12,40 - Oroszlámos - A Művelődési Ház megtekintése

13,20 - Törökkanizsa - A felújított Népkönyvtár épülete és a templom megtekintése

16,00 - Martonos - A felújított középületek megtekintése

17,00 - Kispiac - A Művelődési Ház megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 9.

11,00 - Pacsér - Az Öko-kút és a Gyógyfürdő megtekintése

12,00 - Bácskossuthfalva - Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornatermének megtekintése 

12,40 - Bácskossuthfalva - A művelődési ház nagyterasza felújítási munkálatainak megtekintése

13,00 - Bácskossuthfalva - A Gróf Széchenyi István utca felújítási munkálatainak megtekintése

19,00 - Hajdújárás - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 10.

10,00 - Csóka - A Szentháromság templom megtekintése

10,30 - Csóka - A regionális hulladékudvar - bekötőút megtekintése

11,15 - Tiszaszentmiklós - A Tiszaszentmiklós-Hódegyháza út megtekintése

11,30 - Hódegyháza - A Szent István Király Hagyományőrző MME székházának megtekintése

12,15 - Szaján - A Művelődési Otthon megtekintése

13,00 - Nagykikinda - A Fejős Klára Általános Iskola megtekintése

13,50 - Magyarcsernye - A Kultúrotthon megtekintése

16,20 - Torda - Látogatás a Civil Szervezetek Otthonába

17,20 - Nagybecskerek - A Tina Szalon Kft. vállalkozás megtekintése

17,45 - Nagybecskerek - A Sonja Marinković Általános Iskola megtekintése

18,20 - Muzslya - A Lehel sportközpont megtekintése

19,00 - Muzslya - Közösségi találkozó

2024. május 11.

09,30 - Gunaras - A gunarasi ÖTT 100. évfordulójának ünnepsége

10,15 - Topolya - Tópartszépítő akció

11,15 - Szabadka - Családi délelőtt az Újfalu HK-ben

11,45 - Szabadka - Sportpálya (Stipe Grgić u. 60.) - környezetszépítő akció

2024. május 12.

14,30 - Topolya - Találkozó Zsigmond Barna Pál EU ügyekkel megbízott miniszterhelyettessel, országgyűlési képviselővel

17,30 - Péterréve - A Gemini-GM vállalkozás meglátogatása

18,10 - Óbecse - A Rolometal Kft. meglátogatása

19,00 - Óbecse - Közösségi találkozó

2024. május 13.

13,45 - Belgrád - Találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

17,30 - Topolya - A fürdő megtekintése

18,00 - Topolya - Közösségi találkozó

2024. május 14.

11,00 - Topolya - A Prosperitati Alapítvány Mentorprogramjának megnyitója

14,00 - Palics - Ünnepélyes szerződéskötés az MNT pályázatainak nyertes egyesületeivel és intézményeivel

17,00 - Szabadka - A Nagybányai remekművek magángyűjteményekből c. kiállítás megnyitója

18,00 - Szabadka - A zsinagóga megtekintése és találkozó Várhelyi Olivérrel, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosával

2024. május 15.

10,00 - Újvidék - Vendégszereplés az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda c. műsorában (élő)

19,00 - Szabadka - Hot Jazz Band koncert a Zsinagógában

2024. május 16.

11,00 - Mohol - A Csobolyó Művelődési Egyesület felújított székházának megtekintése

11,30 - Ada - A Vadvirág Hagyományápoló Kör felújított székháza és a Szarvas Gábor Könyvtár megtekintése

12,45 - Zenta - A termáltó projekt bemutatása a Sportcsarnokban

18,00 - Magyarkanizsa - Közösségi találkozó

2024. május 17.

09,30 - Palics - A Miroslav Antić Általános Iskola megtekintése

10,15 - Palics - A gázvezeték-hálózat bővítése - munkálatok megtekintése

10,45 - Palics - A Víkendtelep megtekintése

11,20 - Ludas - A Kosztolányi-ház megtekintése

11,40 - A Ludas-Kispiac út megtekintése

14,00 - Szabadka - Találkozó Deutsch Tamással, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti listavezetőjével

15,25 - Magyarkanizsa - A Vajdasági Birkózóakadémia megtekintése

18,00 - Topolya - A TSC Labdarugó Akadémia megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó

2024. május 18.

10,00 - Kishegyes - I. Délvidéki Médiatalálkozó (konferencia)

12,30 - Hajdújárás - A teniszpálya építése, a park rendezése és a sportközpont megtekintése

2024. május 19.

09,00 - Ludas - Pünkösdi szentmise és közösségi találkozó

16,00 - Királyhalom - Anyák napi ünnepi műsor

2024. május 20.

09,30 - Palics – A Vermes Lajos táblák megtekintése a sétányon

10,30 - Szabadka - A Raichle-palota, a Kortárs Galéria épületén végzett állagmegőrző munkálatok megtekintése

18,00 - Szabadka - Lakossági fórum a Zorka HK épületében

19,00 - Kelebia - Pünkösdölés

2024. május 21.

09,00 - Szabadka - Séta a Rádity fivérek utcában az evangélikus templom elől, sajtótájékoztató a Darabos cukrászda előtt a Gubec Máté utcában és a Kosztolányi Dezső Színház megtekintése

10,30 - Szabadka - A G-dent fogtechnikai laboratórium megtekintése

16,00 - Bácsfeketehegy - Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének fogadása és a Nikola Đurković Általános Iskola felújítási munkálatainak megtekintése

16,30 - A Potok víztározó megtekintése a kishegyesi és szikicsi határ között

17,15 - Kishegyes – A Wood and More kft. meglátogatása

17,45 - Kishegyes – A Petőfi Sándor Közösségi- és Magyar Művelődési Központ megtekintése

18,00 - Kishegyes - Közösségi találkozó a Színházteremben

2024. május 22.

10,30 - Szabadka - Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának vajdasági látogatása

11,30 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ székházában

14,00 - Zenta – Az atlétikapálya megtekintése

16,15 - Zenta – A Petőfi-mellszobor leleplezése a Petőfi Sándor Általános Iskolában

17,20 - Kevi – A Kevi-Buránysor út aszfaltozási munkálatainak megtekintése

17,40 - Tornyos - A Tömörkény István Általános Iskola megtekintése

18,10 - Csantavér - A Városi Könyvtár Csantavéri Fiókkönyvtára fejlesztéseinek megtekintése

18,30 - Csantavér - Közösségi találkozó, filmvetítés