Bojkott, vagy munka? - Heti Interjú

Mire lehet számítani a szerbiai parlament őszi ülésszakában?

Erről beszélgettünk Pásztor Bálinttal, a szerbiai képviselőház kisebbségi frakciójának a vezetőjével, a VMSZ és a Magyar Koalíció képviselőjével.

- A többhetes nyári szünet után szeptember 2.-án ismét összeül a szerbiai parlament. Mire lehet számítani a folytatásban? Zökkenőmentes lesz-e a munka, vagy a szerb radikális párti honatyák továbbra is obstruálni fogják a munkát?

- Hétfőn lesz egy frakcióvezetői egyeztetés Belgrádban. Megbeszéljük, hogy milyen módon fog a parlament működni. Az ülés után reményeim szerint tudni fogjuk, hogy mi következik az előttünk álló hetekben. Abban reménykedem, hogy érdemi munkával tud majd foglalkozni a képviselőház, hogy a napirenden szereplő kérdésekről folyik majd a vita, és hogy becikkelyezhetjük az EU-val aláírt társulási egyezményt, és ezt követően rohamléptekkel elindulunk az EU felé. Abban reménykedem, hogy a törvényhozás elkezdi azt a jogharmonizációs munkát, amelyet az elkövetkező években be kell fejezni. 150 ezer oldalnyi jogszabályt kell Szerbiának az EU jogrendjével összehangolni. Ennek a munkának a nagy része erre a parlamenti ciklusra hárul. Viszont nem mindenki gondolja azt a parlamentben, hogy ezt a felelősségteljes feladatot el kell végezni. Úgy tűnik, hogy a Szerb Radikális Párt és a Szerbiai Demokrata Párt továbbra is úgy gondolják, hogy továbbra is mindenről beszélhetnek, hogy obstruálhatják a parlament munkáját, hogy az ország polgárainak érdekei ellen tehetnek. 

A VMSZ ellenzi az oroszokkal kötendő energetikai megállapodást!

- Melyek azok a jogszabályok, amelyeknek az elfogadása prioritást élvez?

- Második napirendi pontként az Orosz Föderációval aláírt energetikai megállapodásról kezdődik vita a parlamentben. Ez természetesen nem az EU-hoz való csatlakozás szempontjából fontos. Sőt, a VMSZ képviselői e szerződés becikkelyezése ellen fognak szavazni, mert meggyőződésünk, hogy túlságosan sok engedményt tett a szerb állam az oroszok irányában. Ez az egyezmény a vajdasági polgárok érdekeivel nincs összhangban, ezért nem tudjuk támogatni. Ennél sokkal fontosabb azoknak a törvénytervezeteknek az elfogadása, amelyek az országnak a fehér schengeni listára való felkerülését szolgálják. Ezek közé tartozik az országhatárok védelméről és az adatvédelemről szóló törvény és még néhány jogszabály, és ha közben a többi politikai követelménynek is megfelelünk - az év végéig kiszolgáltatjuk a még két bujkáló háborús bűnöst, akkor reálissá válhat az, hogy a következő évben megszűnjön a vízumkényszer. A jogharmonizációs munkát azonban ezt követően is folytatni kell.

A kormánykoalíció tagjaként a kisebbségi jogokért…

- A szerbiai kormánynak és parlamentnek bőven van törleszteni valója a kisebbségek irányában is. E tekintetben a VMSZ képviselői  milyen lépésekre készülnek?

- A VMSZ és a Magyar Koalíció jelen pillanatban része a kormánykoalíciónak. Azért van ez így, mert nélkülünk nem alakulhatott volna meg az Európa barát kormány. Viszont az, hogy mi most részesei vagyunk a kormánykoalíciónak, egyáltalán nem jelenti azt, hogy lemondunk azoknak az érdekeknek a képviseléséről, ami miatt mi ott vagyunk a parlamentben. Nem fogunk lemondani arról, hogy továbbra is képviseljük a magyarság érdekeit és nem fogunk lemondani arról, hogy a parlament, sürgősen fogadja el azokat a törvényeket, amelyek még hiányoznak ahhoz, hogy valóban arról beszélhessünk, hogy a nemzeti kisebbségek helyzete valóban megoldottá válik Szerbiában, vagy legalább is valamilyen előrehaladás legyen tapasztalható. A legfontosabbak közé tartozik a nemzeti tanácsok megválasztásáról, hatásköréről és pénzeléséről szóló törvény elfogadása. Ez esetben egy többéves adósságát kell, hogy törlessze az állam a kisebbségek irányába. Megengedhetetlen, hogy pl. a Magyar Nemzeti Tanácsnak már közel két éve lejárt a megbízatási ideje és nincs jogi alapja annak, hogy újraválaszthassák a testületet. Valamint meg kell határozni, hogy egészen pontosan milyen hatáskörökkel rendelkezik a nemzeti tanács az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén. E mellett biztos garanciákat kell a törvénybe beépíteni a tanácsok pénzelésére vonatkozóan, hogy ne az aktuális miniszterelnök, vagy a pénzügyminiszter jóindulatától függjön, hogy az alkotmányos kategóriát képező nemzeti tanács működéséhes adottak-e az állam által nyújtott eszközök, annak érdekében, hogy a nemzeti tanácsok elvégezhessék azokat a feladatokat, amelyeket az alkotmány és a törvény a hatáskörükbe utal.

A médiaprivatizáció veszélye

- Ezen kérdésen kívül nagyon fontos még az, hogy a médiaprivatizáció kérdése megnyugtató módon rendeződjön. Mi az elmúlt mandátum végén kikényszeríttettük azt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvénybe bekerüljön egy szakasz, amelynek értelmében leállítják a médiaprivatizációt, és az önkormányzatok alapíthatnak kisebbségi nyelveken sugárzó elektronikus médiumokat. Megoldódni látszódott ez a kérdés, de a minap Milan Marković miniszter azt nyilatkozta, hogy tovább kellene folytatni a kisebbségi médiumok privatizációját is. Mi ezt nem fogjuk megengedni, mert meggyőződésünk, hogy a kisebbségi elektronikus médiumok csak akkor maradhatnak fenn és láthatják el a nagyon fontos feladatukat, ha nem kerülnek magánkézbe. Ezen kívül fontos lenne egy új nyelvhasználati törvényt hozni, ugyanis a jelenleg hatályos nyelvhasználati törvény még 1991-ből származik, és nem segíti elő azt, hogy érdemben lehessen használni a kisebbségi nyelveket a bírósági, közigazgatási és egyéb eljárásokban.

Uniós csatlakozás a kisebbségi jogokért cserébe?

- És Ön, mint a szerbiai parlament kisebbségi képviselői csoportjának vezetője hogy látja, fennáll-e az a veszély, amelyre többször volt példa a múltban, hogy azt fogja mondani a miniszterelnök: most mindennél fontosabb az EU-s csatlakozás, most mindent ennek rendelünk alá, várjunk még a kisebbségi kérdés rendezésével… 

- Az elmúlt héten találkoztam Jelko Kacinnal, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjével és neki mondtam, hogy a vajdasági magyarság pontosan tisztában van azzal, hogy mennyire fontos Szerbia mielőbbi csatlakozása az unióhoz. És úgy gondoljuk mi is, hogy ez az ország első számú prioritása. Azonban teljesen legitimnek és normálisnak tartjuk mi azt, hogy ezeknek a kérdéseknek a keretein belül a kisebbségi kérdések megoldását is a zászlajára tűzze az új kormány. Nem csak azért, mert ha nem lettek volna kisebbségi szavazatok, akkor most nem Boris Tadić lenne a köztársasági elnök, és nem csak azért, mert a kisebbségi képviselők támogtása nélkül ez a kormány megbukna, hanem azért is foglalkoznia kell a kisebbségi kérdésekkel a kormánynak, mert egészen egyszerűen az EU-hoz történő csatlakozáshoz elkerülhetetlen az európai értékrend meghonosítása Szerbiában. Az európai értékrendnek pedig az is része, hogy egy országban, amely lakosságának a 18 százalékát a nemzeti kisebbségekhez tartozók teszik ki, tartsák tiszteletben a kisebbségi jogokat. Nem lehetnek egy országnak adósságai évekre visszamenőleg a kisebbségeivel szemben.

Kacin fogékony a kisebbségi kérdésekre

- És mit szólt mindehhez Jelko Kacin?

- Jelko Kacin egy jelentést fog az Európa Bizottság elé tárni az ősz folyamán, hogy pontosan mikor, azt még nem tudni. Ez azon múlik, hogy Szerbia mikor ratifikálja az EU-val kötött társulási megállapodást. Kacin láthatja, hogy tavaly augusztus óta - amikor utoljára találkoztunk Belgrádban – a nyitott kérdések továbbra is megoldatlanok maradtak, beleértve a kisebbségek részarányos foglalkoztatását is a közhivatalokban. Nem történt tehát előrelépés e nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülése szempontjából. Én bízom abban, hogy mindez bekerül majd Jelko Kacin Szerbiáról szóló jelentésébe. Picit meglepődtem akkor, amikor a jelentéstevő konkrétan rákérdezett, hogy tapasztalunk-e mi, vajdasági magyarok, előrelépést az állami szervek részéről az 1944-es atrocitások tekintetében. Elmondtam neki, hogy sajnos nem tapasztalható az államhatalmi szervek részéről pozitív elmozdulás ebben a kérdésben, hogy Belgrádban még mindig nagyon sokan tagadják azt a tényt, hogy több tízezer magyart végeztek ki ártatlanul, bírósági ítélet nélkül 1944 őszén és 1945-ben. És elmondtam, hogy a Magyar Koalíció képviselői a közeljövőben, amikor majd úgy érezzük, hogy adott ehhez a politikai klíma, akkor egy rezolúció meghozatalát fogjuk javasolni a szerbiai parlamentben. Nagyon remélem azt, hogy a tartományi parlamenthez hasonlóan a szerbiai parlament is végre szembenéz majd ezekkel a véres megtorlásokkal. A kérdésfelvetésből látszik az, hogy Jelko Kacin tisztában van a mi problémáinkkal és bízhatunk abban, hogy a jelentése majd objektív lesz.        

TERNOVÁCZ ISTVÁN

2022. február 26.

09,00 - Ada - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2022. február 28.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 1.

10,05 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Reggeli Műsorában (élő)

 

2022. március 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

17,00 - Tiszakálmánfalva - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 20. ülése

18,30 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 4.

10,00 - Szabadka - a CMH megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából megszervezésre kerülő ünnepi tanácskozás

14,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 5.

10,00 - Zenta - Előadás megtartása a Vajdasági Magyar Jogász Egylet Az igazságügy reformja elnevezésű konferenciáján

2022. március 6.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2022. március 7.

13,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilap számára

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 8.

17,00 - Nemesmilitics - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 9.

19,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 10.

19,00 - Kelebia - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 11.

14,00 - Horgos - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

18,00 - Csóka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 12.

11,00 - Magyarcsernye - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

17,00 - Palics - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 13.

10,00 - Szenttamás - Petőfi Sándor mellszobrának leleplezése

2022. március 14.

12,00 - Szabadka - A Vermes Lajos-érem ünnepélyes átadása

19,00 - Topolya - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

19,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

21,00 - Szabadka - Találkozó Varga Judittal, Magyarország igazságügyi miniszterével

2022. március 16.

18,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 17.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

18,00 - Törökkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 18.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 19.

19,00 - Temerin - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

 

2022. március 20.

16,00 - Nosza - Szentmise, valamint a Művelődési Ház kiépítése munkálatainak megtekintése

18,00 - Palics - Kerekasztal-beszélgetés a vasútépítés és a helyi fejlesztések kapcsán

2022. március 21.

18,00 - Szabadka (Makkhetes) - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 22.

10,00 - Szabadka -  Az épített örökség megóvásának perspektívái Szabadka belvárosában elnevezésű nemzetközi konferencia, a Bíró Károly Alapítvány szervezésében

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

19,30 - Zenta - a VMSZ lakossági fóruma

 

2022. március 23.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

16,00 - Belgrád - Vendégszereplés a Tanjug TV-ben (adásban ma 19 órakor; szerb nyelven)

19,00 - Belgrád - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 24.

11,00 - Szabadka - Fiatal szabadkai matematikusok diplomaosztó ünnepsége 

12,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 25.

19,00 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 26.

15,00 - Nagykikinda - Beszélgetés a polgárokkal és budapesti művészek előadása

19,00 - Hertelendyfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 27.

19,00 - Újvidék - Beszélgetés a polgárokkal és a Sors-kanyar c. színházi előadás 

2022. március 28.

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilap számára

15,45 - Törökkanizsa, Rábé, Majdány - a fejlesztések, valamint a határátkelő megtekintése, a migrációs nyomás alatt lévő térség meglátogatása

18,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 29.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

11,00 - Zentaörs - A Budlinka pálinkalepárló és a Zsebi Kids gyermek játszóház kezdő vállalkozások megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

12,20 - Szabadka - a Micro-pak Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

13,30 Szabadka- a Digital Hive Kft. – közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,00 - Szabadka - az SNS és a VMSZ nagygyűlése

18,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 30.

12,45 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

19,00 - Szentmihály - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 31.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

13,15 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

19,00 - Óbecse - a VMSZ kampányrendezvénye

2022. április 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. április 3.

09,15 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. április 4.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. április 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. április 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 21. ülése

2022. április 12.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

14,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épületén végzett munkálatok befejezésének megtekintése

2022. április 20.

10,30 - Csantavér - a II. Szőlősor utca aszfaltozásán elvégzett munkálatok megtekintése

2022. április 26.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. április 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Királyhalom - Sajtótájékoztató az ivóvízkezelő létesítménynél

2022. május 4.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,00 - Szabadka - A Gyűlöletbeszéd c. konferencia megnyitása, amelynek szervezői a tartományi ombudsman és a belgrádi Kriminológiai és Szociológiai Kutatások Intézete 

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2022. május 5.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

08,40 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 22. ülése

2022. május 12.

12,00 - Szabadka - Találkozó prof. dr. Szórád Györggyel, Szabadka korábbi polgármesterével

2022. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. május 20.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. május 23.

17,30 - Szabadka - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak ünnepélyes megnyitója

2022. május 24.

15,30 - Szabadka - Panelbeszélgetés az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak keretein belül

2022. május 27.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

19,00 - Palics - Üdvözlőbeszéd megtartása a VIII. Folk Music Fest népzenei fesztiválon

2022. május 28.

12,00 - Szabadka - X. Vajdasági Vágta

2022. május 30.

13,00 - Magyarkanizsa - Találkozó Nenad Popovićtyal, a szerbiai Kormány innovációért és technológiai fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszterével 

2022. május 31.

10,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,00 - Belgrád - A Parlament tizenegyedik alkalmi ülése a XII. ciklusban (a köztársasági elnök eskütétele)