Az örökségvédelem éve

Dr. Pásztor Bálint: „A városmagot kultúrtörténeti egységként kell szemlélni, és így is kell megvédeni”

Dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke szerint a 2021-es év Szabadkán a történelmi városmag megőrzéséért folytatott tevékenységről marad emlékezetes. Emellett felállították Bíró Károly egész alakos szobrát, valamint a peremvárosi területeken is számos fejlesztés történt. Az elkövetkező évben pedig remélhetőleg két elhúzódó nagyberuházásra is végre pont kerülhet. A városi képviselő-testület elnökével az óév eredményeiről, illetve az új évre vonatkozó tervekről beszélgettünk.

A 2021-es év miről marad emlékezetes Szabadka számára?

– A város tekintetében a legfontosabb eredmény a történelmi városmag megőrzése volt. Az idei év tavaszán sikerült ugyanis a 2-es övezetre vonatkozó részletes szabályozási terv tervezetét visszavonatnunk. Ez ugyebár egy olyan terv volt, amely lehetővé tette volna, hogy Szabadka belvárosában nagyjából ötven épületet lebontsanak.

Milyen épületekről van szó?

– Olyan épületek, amelyek nincsenek műemlékké nyilvánítva, vagyis jogi szempontból nem védettek, de hozzájárulnak a város szabadkaiságához. Éppen ezért mi arra az álláspontra helyezkedtünk, és azóta is folyamatosan azt képviseljük, hogy a városmagot kultúrtörténeti egységként kell szemlélni, és így is kell megvédeni. Azt követően, hogy sikerült ezt a tervezetet visszavonatnunk, hatályon kívül helyeztük az addig érvényes szabályozási tervet is, annak érdekében, hogy ne történhessen meg az, hogy ugyan az új nem került elfogadásra, és ennek értelmében nem kerül sor városrombolásra, de a régi értelmében lebontanának épületeket. Jelenleg abban a fázisban tartunk, hogy a régi terv fel van függesztve, az új még nincs elfogadva, de a műemlékvédelmi hivatal és az arra illetékes közigazgatási egységek kidolgozták a 2-es övezet új részletes szabályozási tervét. Az eljárás az ünnepek után elindul a maga útján. Először megnézzük mi a tervet, majd újból közvitára bocsájtjuk, aztán a tervbizottság, majd a városi tanács elé kerül, végül a képviselő-testület fogadja el.

Az óévben került leleplezésre Bíró Károly szobra, az új évben pedig az egykori polgármester háza kerül felújításra. Bíró Károly örökségének ápolása tehát a VMSZ egyik távlati célját képezi?

– Mi úgy gondoljuk, hogy Bíró Károly évtizedeken át méltatlanul volt elfeledve, hiszen Szabadka rengeteget köszönhet neki. Ha egyszerűen kellene fogalmazni, akkor úgy mondanám, hogy Szabadka Bíró Károlynak köszönheti önmagát, azt a Szabadkát, amit mi szeretünk. Neki köszönhető a Városháza, nevéhez fűződik a Zsinagóga befejezése, bár az építését nem ő kezdte el, valamint Palics jellegzetes épületeinek többsége is az ő munkáját dicséri. Így mi ápolni szeretnénk Bíró Károly emlékét, nem csak a szavak szintjén. Ennek – mondjuk így – nulladik lépése volt, hogy a VMSZ alapítványát Bíró Károlyról neveztük el, a szobor felállítása volt az első lépés, a második lépés pedig a házának a felújítása lesz a következő évben. Ezt követően szeretnénk egy emléktáblát elhelyezni a házán. És végül nem titkolt szándékunk, hogy a Radić fivérek utca elejét, a könyvtártól a főútig terjedő szakaszt, azt a részt, ahol a ház is található, Bíró Károlyról nevezzük el.

Addig főleg Szabadka városközpontjáról esett szó, de a VMSZ egyik kampányígérete az volt, hogy a központ mellett a peremvárosi helyi közösségeket is fejlesztik. Hogyan valósult meg eddig ez az ígéret?

– Mi igyekeztünk odafigyelni arra, hogy miközben a városmagot védjük és a Szabadka számára fontos épületeket felújítjuk, ez ne menjen a lakosok életszínvonal-növekedési intézkedéseinek a rovására. Éppen ezért odafigyeltünk arra, hogy szinte az összes helyi közösségben történjen valami. Itt nagyon sok mindent fel lehetne sorolni, akár az útjavításokat, az aszfaltozásokat, a mart aszfalttal történt útkarbantartásokat, a mezőutak rendezését, vagy akár a víz- és gázvezeték-bővítéseket. Külön kiemelném, mert környezetvédelmi szempontból nagyon fontos a Szabadkai Gázművek KKV esetében, hogy az eddigi évi 10 kilométer tervezés és 10 kilométer kivitelezés helyett évi 13 kilométer tervezés és 13 kilométer kivitelezés lesz. Emellett az új évben 350 helyett 500 bekötést hajtanak végre. Továbbá amit nagyon fontosnak tartok, hogy végre Szabadkán is lehetővé válik a gázhálózatra való csatlakozás költségeinek részletfizetése. Arra biztatom a polgárokat, éljenek ezzel a lehetőséggel.

Hosszú ideje húzódik a Népszínház, valamint az Akvapark építése. Mikor kerülhetnek befejezésre ezek a nagyberuházások?

– A Népszínház, a kultúra területén, az egész ország legnagyobb beruházása. Ezzel kapcsolatban fontos elmondani, hogy a projektum befejezéséhez szükséges anyagi fedezet biztosított. Jelenleg a közbeszerzési törvényből kifolyó szabályok lassítják a folyamatot, de bízom abban, hogy most már tényleg befejező fázisában van ez a projektum is. A palicsi Akvaparkkal kapcsolatban pedig mi világosan szoktunk fogalmazni. Mi a VMSZ-ben azért kértük, hogy mi tartsunk számot Palicsról, hogy Palics visszanyerje a régi fényét. Palics egy fürdőtelepülés, tehát kell, hogy rendelkezzen egy ilyen objektummal. Ezt még az előző mandátum alatt kezdték építeni. Azt is világosan el szoktuk mondani, ha mi nulláról kezdtük volna az építést, sok mindent másképp csináltunk volna, de túlságosan előrehaladott fázisban van a projektum ahhoz, hogy racionális legyen hozzányúlni, úgyhogy úgy fejezzük be, ahogy azt elkezdték. Hatalmas mulasztások történtek az előző mandátum idején. Ennek köszönhető az, hogy még mindig nem fejeződött be a projektum. A jelenlegi számítások szerint körülbelül félmilliárd dinár szükséges a befejezéshez. Ez a pénz jelenleg nem áll rendelkezésünkre. A város biztosította a saját részét. A köztársaságra várunk. Azt is el kell mondani, hogy az előző mandátumban voltak olyan ígéretek a köztársasági kormány részéről, amelyeket a koronavírus-járvány miatt nem tudtak betartani. Ha azok a pénzek akkor átutalásra kerültek volna, akkor sokkal közelebb állnánk a projektum végéhez. Amint a hiányzó pénzeket biztosítják, a projektum néhány hónap alatt befejezhető. Ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan pedig remélem, elindulhat az a hotelberuházás Palicson is, aminek köszönhetően itt épülhetne meg az ország egyik legjobb szállodája, ami méltó lenne Palicshoz. Mindez pedig azt kellene, hogy eredményezze, hogy az ország idegenforgalmi térképén Palics a legkiemelkedőbb desztinációk közé tartozzon.

PATYI SZILÁRD

2021. október 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2021. október 27.

10,00 - Zenta - Találkozó Branko Ružić első kormányalelnökkel, oktatási, tudományügyi és technológia fejlesztési miniszterrel

2021. október 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Szabadka - a gázvezeték-hálózat bővítési munkálatainak megtekintése a Zorka Helyi Közösségben

2021. október 29.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2021. november 1.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2021. november 2.

12,00 - Bajmok - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2021. november 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 15. ülése

2021. november 6.

11,00 - Szabadka - Dr. Várady Tibor akadémikus előadása az ösztöndíjas joghallgatóknak

2021. november 8.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2021. november 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VI. ülése)

2021. november 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 12.

09,00 - Bajmok - a Szent Péter és Pál római katolikus templom felújítási munkálatainak megtekintése

12,00 - Szabadka - Találkozó Kudlik Zoltán tartományi művelődési, tájékoztatási és vallási közösségi segédtitkárral 

2021. november 14.

10,00 - Budapest - a Fidesz tisztújító kongresszusa

2021. november 17.

16,00 - Budapest -  Fogadás Ausztria budapesti nagykövetségén, amely során Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az Arany Érdemrend az Osztrák Köztársaság Szolgálatáért kitüntetésben részesül

2021. november 18.

10,00 - Találkozó Sutus Áronnal, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökével

18,00 - Hajdújárás a VMSZ Tanácsának ülése

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2021. november 19.

12,00 - Szabadka - a BAS Boysen Abgassysteme gyár ünnepélyes megnyitója

2021. november 22.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) Rt. képviselőivel és a szabadkai Városi Képviselő-testület Palics, Hajdújárás és Ludas településeket képviselő tanácsnokaival, valamint e három helyi közösség titkáraival és tanácsainak tagjaival

2021. november 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

12,00 - Belgrád - A Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádi Városi Szervezete által szervezett, A híres szerbek és magyarok nagy szerelmei c. kiállítás megnyitója

2021. november 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VIII. ülése)

 

2021. november 26.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

12,00 - Szabadka - Ünnepség a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar fennállásának 15., valamint a szabadkai magyar tanítóképzés 150. évfordulója alkalmából

2021. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés és emléktábla-avatás

2021. november 29.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

2021. november 30.

12,00 - Szabadka - I. Péter Karađorđević király szobrának felavatása

15,00 - Belgrád - A Parlament nyolcadik alkalmi ülése a XII. ciklusban (alkotmánymódosítás)

18,30 - Belgrád - Szavazás (A Parlament VIII. alkalmi ülése a XII. ciklusban)

2021. december 1.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2021. december 2.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 16. ülése

2021. december 3.

12,00 - Szabadka - Ünnepség a a szabadkai Gázművek Közvállalat fennállása 16. évfordulója alkalmából

13,00 - Szabadka - Találkozó Rashid Hassan Pour Baei úrral, az Iráni Iszlám Köztársaság belgrádi nagykövetével

2021. december 4.

11,00 - Palics - a VIII. Hagyományok Téli Fesztiválja megnyitója

2021. december 6.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2021. december 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XI. ülése)

 

2021. december 8.

11,00 - Palics - Találkozó Tatjana Matić köztársasági kereskedelmi, idegenforgalmi és távközlési miniszterrel 

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak XI. ülése)

18,00 - Belgrád - a Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádi Városi Szervezete fennállásának 10. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség

2021. december 11.

15:30 - Ludas - Hálaadó szentmise az Alexandria Szent Katalin templom megépítésének 200. évfordulója alkalmából

2021. december 12.

16,00 - Hajdújárás - Advent a falunkban

2021. december 13.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2021. december 14.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XII. ülése)

2021. december 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

14,15 - Szabadka - a Betlehemi Békeláng fogadása

2021. december 17.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,30 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

2021. december 20.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Ludas - Találkozó a VMSZ szabadkai városi tisztségviselőivel

2021. december 21.

10,00 - Belgrád - Találkozó Pintér Attilával, Magyarország belgrádi nagykövetélvel

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XIV. ülése)

2021. december 22.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2021. december 23.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 17. ülése

2021. december 27.

10,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban kedden 20 órakor)

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Ada - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2021. december 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XVI. ülése)

11,00 - Belgrád - Gyászülés Branko Marinković, a Parlament főtitkár-helyettese tiszteletére

14,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

14,30 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó és a Hét Nap számára

2021. december 29.

10,00 - Belgrád - A Parlament kilencedik alkalmi ülése a XII. ciklusban 

14,30 - Újvidék - A Gazdasági Akadémia Univerzitás újévi fogadása

17,00 - Ludas - a VMSZ köztársasági és tartományi tisztségviselőinek találkozója

2021. december 30.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban pénteken 15 órakor)

2022. január 10.

10:30 - Szabadka - Találkozó Maczkó Józseffel, a magyarországi Kelebia polgármesterével

2022. január 11.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XV. rendkívüli ülés)

 

2022. január 12.

14,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban csütörtökön 19:30-kor)

 

2022. január 14.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

 

2022. január 16.

09,00 - Szabadka - Alkotmányozó referendum - szavazás

2022. január 19.

08,45 - Szabadka - Vendégszereplés az M1 Határvédelem c. műsorában (élő)

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke Novine hetilap számára

2022. január 20.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 18. ülése

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2022. január 21.

12,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor) 

19,00 - Szabadka - A Szent Száva-Hét nyitó ünnepsége