Átadták az idei Tolerancia-díjakat

A tolerancia nemzetközi napjára

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának és Végrehajtó Tanácsának védnöksége alatt november 16-án a tolerancia nemzetközi napján immár harmadízben került sor az év Tolerancia-díjainak ünnepélyes átadására. 2007-ben Doris Pack, az Európa Parlament délkelet-európai bizottságának elnöke, dr. Vojin Dimitrijević, a belgrádi Emberi Jogi Központ igazgatója és a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság, 2008-ban Ivan Jakovčić, Isztria megye ispánja, Ulm városa és Antalfalva község részesült elismerésben, idén pedig dr. Szili Katalin, a magyar Országgyűlés volt elnöke, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Állandó Bizottságának elnöke, dr. Bojan Pajtić, VAT Végrehajtó Tanácsának elnöke és Topolya község nevében Bábi Attila, polgármester vehette át a rangos elismerést. A tolerancia fővárosában, a topolyai Művelődési Otthon mozi termében megtartott ünnepséget többek között megtisztelte jelenlétével Varga Imre, a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövete, Nagy Ferenc, a Magyar Köztársaság szabadkai főkonzulátusának főkonzulja, Svetozar Čiplić, emberi jogi és kisebbségügyi miniszter, Egeresi Sándor, a VAT Képviselőházának elnöke, Bojan Pajtić, a VAT Végrehajtó Tanácsának elnöke, Józsa László, az MNT elnöke, valamint Pásztor Bálint, Fremond Árpád, Varga László, Kovács Elvira, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselői. Slavica Đukić-Dejanović, a szerb parlament elnöke, Ivan Jakovčić, Isztria megyes ispánja és dr. Katona Béla, a magyar parlament elnöke dísztáviratot küldött a tolerancia nemzetközi napja alkalmából. Egeresi Sándor, a VAT Képviselőházának elnöke ünnepi beszédében elmondta, hogy a tolerancia határa az idők folyamán eltolódott, egy időben egy fajta magatartást és cselekedetet toleráltak, majd idővel elfogadtak más értékeket is.
   
- Talán épp az idén érkezett el az a pillanat, hogy feltegyük a kérdést, vajon mit tartalmazhat húsz év múlva a toleranciára való felhívás? A fiatal nemzedék számára lehetővé kell tenni, hogy megtanulják a tolerancia ábécéjét, mivel a toleranciát gyermekkortól kell tanulni. Magunkat emlékeztessük arra, hogy a szabadság, a megbecsülés, a szolidaritás a tolerancia másik arca. Közös feladatunk a fiatalok megerősítése abban, hogy európai és világpolgárként megtanulják tisztelni a különböző kultúrák értékeit, szembeszálljanak a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájával, ugyanakkor megértsék a konfliktusok erőszakmentes megoldásának fontosságát is. A nemzetközi tolerancianap megünneplése, valamint a toleranciapolitika folyamatos bevezetése a válaszunk az erőszakra, a gyűlöletbeszédre és a hátrányos megkülönböztetésre. Büszke vagyok arra, hogy Vajdaság a tolerancia program letéteményese és megvalósítója. Idén immár harmadszor szerveztük meg a nemzetközi toleranciatábort, harmadszor ünnepeljük a nemzetközi tolerancianapot, s néhány év alatt több ezer középiskolást vontunk be a toleranciával és a multikultúralizmussal kapcsolatos projektumainkba. Kötelességünk a fiatal nemzedéket a nemes értékek ápolásának szellemében nevelni, ezek az értékek pedig a másság tiszteletben tartása, az antifasizmus, a szolidaritás és a humanitás - mondta többek között Egeresi.
   
Svetozar Čiplić, emberi jogi és kisebbségügyi miniszter kifejtette, hogy ápolni kell a toleranciát, hiszen ez nem hátrány, hanem előny, majd prof. dr. Radoš Radovanović A nemzetiségi viszonyok evaluációja a vajdasági fiatalok körében elnevezésű kutatói projektum vezetője ismertette a kutatás eredményeit.
   
Dr. Szili Katalin, a magyar Országgyűlés volt elnöke öt évvel ezelőtt kezdeményezte a Szerbia és Magyarország közötti toleranciaprogram megvalósítására vonatkozó nyilatkozat aláírását.
   
- A toleranciaprogram eredményei ma már érzékelhetők. Megtisztelő ez a cím, mert értéket képviselünk, ami nem jöhetett volna létre partnerek nélkül. Az ember repülni csak szárnyakkal képes, így programunk sikeréhez nekünk is kellett egy partner, amit a szerbiai vezetőkben megtaláltunk. Mindebben Vajdaság a katalizátor szerepét töltötte be - mondta Szili.
   
Bojan Pajtić elmondta, hogy az elmúlt évek során mindent megtettek annak érdekében, hogy a társadalom működését a toleranciára alapozzák az egész tartományban. Bábi Attila, Topolya község polgármestere a község összes polgárának nevében köszönte meg a díjat.
   
- Topolya mindig is arra törekedett, hogy pozitív példát mutasson az együttélésre. Különösen az elmúlt időszakban fokozódtak ezek a tevékenységek, köszönve Egeresi Sándornak és a díjakat ma átvevőknek. A jövőben is arra törekszünk, hogy a mindennapi negatív jelenségekre mindig pozitív választ adjunk, ezzel együtt terjesztve a tolerancia szellemét - mondta Bábi.
   
A tolerancia fejlesztéséért és ápolásáért kiírt képzőművészeti pályázatban való részvételért oklevelet vehettek át a topolyai Csáki Lajos és Nikola Tesla Á.I., valamint a torontálvásárhelyi Moša Pijade és a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola képviselői.

(T. T.)

2020. április 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

 

2020. április 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

20,05 - Belgrád - Parlament - szavazás (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 4.

17,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

 

2020. május 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

20,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 8.

09,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

13,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. május 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2020. május 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. május 14.

17,00 - Csóka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 15.

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 16.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel