A VMSZ Csókán bemutatta választási programját

A kampányrendezvényen részt vett Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára

A VMSZ Csókán bemutatta választási programját Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a csókai programbemutatón

A Himnusszal vette kezdetét a Vajdasági Magyar Szövetség csókai programbemutató rendezvénye ma este a helyi Művelődési és Oktatási Központban, amelyet a Rákóczi Férfikórus, a Móra Ferenc Művelődési Egyesület Csalogány asszonykórusa és a Pannónia férfikórus tolmácsolt az egybegyűlteknek.

A rendezvény kezdetén Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere, a VMSZ községi szervezetének elnöke köszöntötte a vendégeket, aki bemutatta a VMSZ Csóka községbeli, valamint Törökkanizsa községbeli képviselőjelöltjeit, majd kifejtette, végső ideje, hogy az ország sebességet váltva, gyorsabban haladjon azon az úton, amely biztosítja polgárai számára a változások lehetőségét. Gratulált a VMSZ parlamenti képviselőinek az eddigi munkájukhoz, majd abbéli reményének adott hangot, hogy a jövőben többen lehetnek majd a VMSZ frakciójában. Rajtunk a sor, hogy esélyt adjunk önmagunknak, és esélyt adjunk a VMSZ listájának, fogalmazott Balázs Ferenc.

Kovács Elvira, a VMSZ képviselőjelöltje a VMSZ egészségügyi programjában foglaltakról beszélt. Mint mondta, sokat járták a terepet az elmúlt időszakban, és megkérdezték a lakosságot, mik a legfontosabb problémáik. Sokan panaszkodtak arra, hogy nincs elég orvos, amin szerinte mindenképpen változtatni kellene. Hangsúlyozta, a VMSZ külföldi és hazai források bevonásával szeretné elérni, hogy a vajdasági településeken javuljon az egészségügyi ellátás, függetlenül attól, hogy valaki kisebb vagy nagyobb településen él-e. Mint mondta, ez nemcsak a magyarokat érinti. Kiemelte, rendkívül fontos, hogy legyen utánpótlás, legyenek olyan fiatalok, akik ezt a hivatást választják, legyenek olyan vajdasági magyar fiatalok, akik ezt a hivatást választják, hiszen – ahogyan fogalmazott – nagyon fontos lenne, hogy mindenki anyanyelvén szólhasson az orvosához. Hangsúlyozta, programjuk alappillére az, hogy az emberek itt maradjanak, ne kelljen elmenniük ahhoz, hogy megkereshessék a kenyerüket.

Dr. Varga László Churchillt idézte, aki azt mondta, a demokrácia a legrosszabb kormányzati forma, leszámítva az összes többit. Mint mondta, így valahogy van ez az Európai Unióval is, amely szintén nem tökéletes, ugyanakkor hatalmas lehetőségeket kínál a tagjai számára. Ahogyan fogalmazott, most még futurisztikusnak tűnik, mi vár majd ránk, ha országunk az unió tagja lesz, majd hozzátette, Horvátország attól a pillanattól kezdve, amelynél Szerbia jelenleg áll, nyolc év múlva taggá vált. Hangsúlyozta, meggyőződése, hogy rövidesen megoldás születik majd minden olyan kérdésre, amelyek az uniós csatlakozás útjában álltak. Úgy fogalmazott, mindennek akkor van igazán értelme, ha a közösség tagjai is élnek a kínálkozó lehetőségekkel. A VMSZ arra szeretné az elkövetkező időszakot kihasználni, hogy megtanulják az unióval kapcsolatos dolgokat, hogy mire elérkezik a csatlakozás ideje, a vajdasági magyar közösség tagjai is élhessenek a kínálkozó lehetőségekkel.

Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára kifejtette, három fontos nap áll előttünk: március 15., március 16. és április 6. Március tizenötödikén fel fogjuk öltöztetni a szívünket és a lelkünket, fogalmazott Németh Zsolt, majd hozzátette, március 15. jelentőségét az írta be ennyire erőteljesen a gondolkodásunkba, hogy a 19. század történelmét, a magyarság nemzetté válásának történetét hordozza magában. Mint mondta, bátran mondhatjuk, hogy mi is egyfajta békés rendszerváltozásnak vagyunk tanúi és szereplői, amely a talpra állásunk folyamata is egyben. Március 16. kapcsán kifejtette, van mire büszkének lennie mind a vajdasági magyarságnak, mind a VMSZ-nek, mind Pásztor Istvánnak, a párt elnökének. Hiszen nagyon büszke lehet a közösség arra, hogy elindult a történelmi megbékélési folyamat, amely szerinte mindenképpen folytatódni fog. Úgy fogalmazott, mindez nincs ellentétben azzal, amit az autonómia területén a vajdasági magyar politikum elért. A történelmi megbékélés folyamata és az autonómiatörekvés folyamata kéz a kézben halad egymással, fogalmazott, amit vajdasági modellnek nevezett, és mint mondta, éppen ez lehet a garancia arra, hogy a folyamat folytatódni fog. Hangsúlyozta, a kisebbségi érdekvédelem terén a magyar és a szerb érdekek közel kerültek egymáshoz. Harmadik eredményként az európai integráció folyamatát emelte ki, amelyben szerinte Magyarország és a vajdasági magyarság szerepe – ahogyan fogalmazott – aránytalanul magas Szerbia számára. Mint mondta, a vajdasági magyarságnak minden tartalékát mozgósítania kell ahhoz, hogy megismételhesse az előző választásokon elért eredményét. Április 6. kapcsán kifejtette, nagyon nagy megméretése lesz ez a nap a békés rendszerváltásnak. Az elmúlt 25 esztendő munkája fog április 6-án mérlegre kerülni, mondta, hozzátéve, nagy öröm számára, hogy ebben a mérlegelésben a külhoni magyarok is részt fognak majd venni. A magyar országgyűlés – ahogyan fogalmazott – nemzetgyűléssé fog átalakulni, az egész nemzet törvényhozása lesz, amely történelmi lehetőséget szerinte senkinek sem szabad kihagynia.

Pásztor Bálint, a VMSZ képviselőjelöltje kifejtette, a VMSZ listája az egyetlen magyar lista a március 16-ai választásokon. Azért, mert csak náluk valósul meg az, hogy mindegyik jelölt magyar. Másrészt azért, mert az elmúlt hét évben is azt bizonyították, hogy nem engednek a negyvennyolcból. Harmadrészt azért, mert a VMSZ az egyetlen olyan párt, amely az összes magyar ügyet egy csokorba rendezte a programjában. Az, hogy a programjukból minél több pontot meg tudjanak valósítani, összefogást igényel, mondta, majd hozzátette, Csóka és Törökkanizsa az elmúlt évek során bizonyította, hogy összefogással mennyi mindent el lehet érni. Köszönetet mondott a csókaiaknak és a törökkanizsaiaknak, és arra kérte őket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez az összefogás március 16-án is megvalósulhasson.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszönetet mondott Németh Zsoltnak az odafigyelésért, a segítségért és a támaszért. Mint mondta, az az építkezés, az az egymásra találás és az az egymásba kapaszkodás, ami az elmúlt években Csókán és Törökkanizsán tapasztalható volt, példaértékű a vajdasági magyarság számára. Kifejtette, nincs igazuk azoknak, akik azt próbálják szajkózni, hogy a VMSZ hátat fordított az autonómiatörekvéseknek, ám azoknak, akik ezt hangoztatják, – ahogyan fogalmazott – primitív véleményük van az autonómiáról. Ez a kampány azt bizonyítja, hogy a vajdasági magyar emberek így élik meg az önazonosságukat, így élik meg az autonómiát, mondta, hozzátéve, programjuk magyar program, mert azt fogalmazza meg, ami a vajdasági magyar emberek szívfájdalma, ugyanakkor megoldási lehetőségeket is kínál rá. Úgy fogalmazott, azt szeretnék, ha senkinek nem kellene azon gondolkodnia, hogy a gyermeke és az unokája hol tervezze az életét, azt szeretnék, ha azok, akik az elmúlt évek során elmentek, vissza tudnának jönni. Ezt felvállalni bátorság is és felelősség is, ez alá menni nemzetárulás, szögezte le Pásztor István. Kifejtette, a sikerhez vezető út arról szól, hogy eldöntjük, mit akarunk, és amit akarunk, úgy valósítjuk meg, hogy mindenki hozzáteszi a maga részét. Mint mondta, biztos abban, hogy olyan eredmények születnek majd, amelyek megerősítik a vajdasági magyarságot, mind egyénileg, mind közösségileg.

A rendezvény folytatásában az egybegyűltek megtekintették a Kié ez az ország című összeállítást, amelyet Andrássy Attila rendezésében állítottak színpadra.

H. G.

2024. január 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Újvidék - Szerződésaláírás a Magyar Szó épületében tervezett felújítési munkálatokkal kapcsolatban

2024. január 24.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2024. január 26.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2024. január 28.

17,00 - Magyarkanizsa - Ökumenikus istentisztelet

2024. január 31.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 43. ülése

15,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. február 2.

14,00 - Szabadka - A Prosperitati Alapítvány központi irodája új helyszínének avatója

18,00 - Törökkanizsa - A VMSZ községi szervezete megalakulásának 17. évfordulójára szervezett ünnepség

 

2024. február 6.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XIV. ciklusban

10,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

11,30 - Belgrád - Találkozó Magyar Józseffel, Magyarország belgrádi nagykövetével

2024. február 8.

16,30 - Csóka - Megemlékezés Móra Ferenc halálának 90. évfordulóján

2024. február 17.

13,30 - Budapest - Találkozó Zsigmond Barna Pál, országgyűlési képviselővel, a Fidesz határon túli ügyekért felelős igazgatójával

15,00 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde

2024. február 19.

13,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

18,00 - Zombor - Zombor Város napja - a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 4.

13,30 - Szabadka - Interjú a „Politika” napilapnak   

16,00 - Zenta - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. március 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. március 6.

08,00 - Budapest - találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

09,00 - Budapest - előadás megtartása a Misszióvezetői Értekezleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 

10,00 - Budapest - találkozó Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával, miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. március 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 44. ülése

12,30 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó

2024. március 11.

17,00 - Óbecse - Megemlékezés Than Mór halálának 125. évfordulójára

2024. március 12.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

2024. március 13.

13,30 - Szabadka - Tárgyalás Bányai Gábor országgyűlési képviselővel, a Dél-Alföld gazdasági fejlesztéséért felelős kormánybiztossal

18,00 - Palics - Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának ünnepi fogadása az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

2024. március 14.

11,00 - Királyhalom - Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezése

12,00 - Királyhalom - Találkozó Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

2024. március 15.

10,00 - Magyarittabé - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

15,00 - Bácskossuthfalva - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

17,00 - Szabadka - Megbeszélés dr. Nobilis Márton Pállal, Magyarország  Agrárminisztériumának államtitkárával

18,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

2024. március 16.

16,00 - Tiszaszentmiklós - Ünnepi műsor és emléktábla avatás Pásztor István tiszteletére

18,30 - Torda - Koszorúzás és ünnepi műsor

2024. március 18.

09,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)