A szerbiai igazságügyi reform és a magyarok - Heti Interjú

I.. mandátum

Miként tekintenek az igazságügyi törvénycsomagra a Magyar Koalíció szerbiai parlamenti képviselői? Erről kérdeztük Pásztor Bálintot, a koalíció VMSZ-es képviselőjét, a szerbiai parlament kisebbségi frakciójának vezetőjét.

- A Szerbiai Képviselőház jelenleg is az igazságügyi reform alapjául szolgáló hét törvényből álló jogszabálycsomagról vitázik. A Magyar Koalíció képviselői számos észrevételt tettek a dokumentumokra. Mit kifogásolnak kisebbségi szempontból?
- A hét törvényjavaslatból hat teljes egészében elfogadható a VMSZ és a Magyar Koalíció számára, ugyanis az igazságügy megreformálása egyrészt feltétele az ország EU-s közeledésének, feltétele annak, hogy Szerbia 2009-ben az EU tagjelöltjévé válhasson. Másrészt pedig azért is fontos az igazságügy reformja, mert racionalizálni kell a rendszert, működőképesebbé kell tenni az igazságügyet Szerbiában. Ennek ellenére mi úgy gondoljuk, hogy a szerbiai kormány racionalizációs terve túlzó, mert sérülhetnek a kisebbségi jogok és sérülhetnek a polgároknak azok a jogai, amelyek az igazságügy szolgáltatásainak az igénybevételét jelentik.
A 138 önálló bíróságból csak 34 maradna!
- Konkrétan mire gondol?
- Arra, hogy az igazságügyi csomag hetedik törvénye a bíróságok és ügyészségek székhelyéről és illetékességi területéről szól. Ez a törvényjavaslat azt irányozza elő eredeti formájában, hogy a jelenlegi 138 községi bíróság helyett mindössze 34 önálló alapfokú bíróság működjön. Ezt a leépítést mi azért tartjuk túlzónak, mert pl. Vajdaságban, a törvényjavaslat értelmében csupán Mitrovicán, Zomborban, Szabadkán, Újvidéken, Nagykikindán, Nagybecskereken, Versecen és Pancsován maradna önálló bíróság. Úgy gondoljuk, hogy megengedhetetlen az, hogy igazságügy szervezés szempontjából Vajdaság közepén egy hatalmas űr tátongjon. Megengedhetetlen az, hogy sem Topolyán, sem a Tisza mentén, sem Zentán, sem Magyarkanizsán, sem Adán, sem Óbecsén nem maradna meg az önálló bíróság a törvényjavaslat értelmében.

- Ezeknek miért kellene önálló bíróságként megmaradniuk? Mi a gond azzal, ha kihelyezett bírósági osztályként működnek?

- Itt olyan bíróságokról van szó, amelyek 100-200 éves hagyományra tekintenek vissza. Ennyi ideje léteznek önálló bíróságok az említett településeken, és földrajzi szempontból is indokolt az, hogy ezen községek egy részében működjön önálló bíróság. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem tudjuk megőrizni az összes, jelen pillanatban működő bíróságot ebben a formában, mert ezzel felborulna a reformkísérlet. Viszont arra mindenképpen kísérletet teszünk módosítási indítványok formájában, amelyeket már benyújtottunk, hogy ez a racionalizáció racionális legyen, és megfeleljen a vajdasági magyarság érdekeinek.

A minimum: Topolya, Óbecse, Zenta
- Hány bíróságot kéne megtartani jelenlegi formájában ahhoz, hogy a vajdasági magyarok úgy érezhessék, hogy nem toltak ki velük?
- Konkrétan azt javasoltuk, hogy maradjon meg önállónak a topolyai bíróság, amelyhez Topolya és Kishegyes község területe tartozna. Továbbá maradjon meg önálló bíróságnak az óbecsei bíróság, amely Zsablya, Szenttamás, Temerin és Törökbecse területét ölelné fel Óbecse mellett. Valamint maradjon meg önálló alapfokú bíróságként a zentai bíróság, ahova Zenta mellett Törökkanizsa, Magyarkanizsa és Ada tartozna. Ez az a minimum, amivel talán már elégedettek lehetnénk. Amennyiben ezek a bíróságok önálló bíróságként működnének tovább, akkor ez a vajdasági magyarság számára biztosítaná azt, hogy anyanyelvükön vehessék igénybe az igazságügyi szervek különböző szolgáltatásait. Konkrétan arra gondolok, hogy továbbra is magyar nyelven folyhassanak bírósági eljárások, amely egy alapvető alkotmányos jog. Amennyiben ezek a bíróságok nem maradnának meg, akkor nem csak abból a szempontból keletkezne probléma, hogy sokat kellene a polgároknak utazniuk a bíróságokra, és nem csak az a probléma állna fenn, hogy kétszáz éve létező bíróságok szűnnének meg, hanem veszélybe kerülhetne az alkotmányos jog is, hogy anyanyelven lehessen bírósági eljárásokat lefolytatni.

- Milyenek a kilátások? A kormánykoalícióban meglesz-e a jóindulat?
- Ebben a pillanatban nem tudjuk azt, hogy a kormánykoalíciót alkotó többi párt majd hogyan tekint a mi módosítási indítványainkra. Mi nem vagyunk hajlandóak indítványainkról lemondani. Csak abban az esetben fogjuk ezt a törvényt megszavazni, ha a mi módosítási javaslatainkat tartalmazni fogja. Ezt természetesen nem szánjuk fenyegetésnek, és nem szeretnénk zsarolni a kormánykoalíciót alkotó többi pártot, csupán azoknak a polgároknak és régióknak, községeknek, városoknak az érdekeit kívánjuk képviselni, amelyeket nekünk képviselnünk kell.

Nem fordíthatunk hátat a polgároknak!

- Nem fordíthatunk hátat azoknak a polgároknak, akik a választásokon a Magyar Koalíciónak bizalmat szavaztak. Azt tudjuk, hogy az ellenzékiek közül az LDP támogatja az elképzeléseinket. Ez azt jelenti, hogy a VMSZ négy parlamenti képviselője nélkül nem lehet egy törvényt sem megszavazni. Csak abban az esetben mehet át ez a törvény, ha valamely nem Európa-barát ellenzéki párt mellé áll. Magyarra lefordítva: csak abban az esetben fogadható el ez a törvény, ha a Demokrata Párt és a Szerbiai Szocialista Párt köré tömörülő többi kisebb koalíciós partner mellett a régi vagy az új radikális párt is megszavazza ezt a törvényt eredeti formájában. Én azonban bízom abban, hogy a kormánykoalíciót alkotó többi párt belátja azt, hogy szakmai és politikai szempontból is nélkülözhetetlen a mi módosítási indítványaink elfogadása, és hogy végül egy olyan törvényt szavazhatunk meg, amely majd tartalmazza a mi követeléseinket.
- Induljunk ki a legrosszabból. Mi történik abban az esetben, ha a Demokrata Párt köré csoportosuló kormánykoalíció átviszi eredeti elképzelését? Ez azt jelenti, hogy az érintett városokban megszűnik a magyar nyelvű bírósági eljárás?
- Abban az esetben sem alakul ki katasztrófahelyzet, mert a törvényjavaslat értelmében mindazokban a községekben, ahol jelen pillanatban is van bíróság, ezek megmaradnának az új alapbíróságok kihelyezett tagozataiként. Azonban én azt gondolom, hogy nem kell igazságügyi szakértőnek lenni ahhoz, hogy az emberek lássák és tudják: nem mindegy az, hogy egy településen önálló bíróság van, vagy egy másik településen levő bíróságnak a kihelyezett tagozata működik csupán. Két okot hoznék fel ennek alátámasztására. Egyrészt, azokon a településeken, ahol megszűnik az önálló bíróság, megszűnik annak a településnek a városi jellege is bizonyos szempontból. Másrészt pedig, sajnos a kihelyezett tagozatot sokkal egyszerűbb lesz megszüntetni a későbbiek folyamán, mint egy önálló bíróságot. Tehát mi attól félünk, hogy amennyiben pl. Zentán, Magyarkanizsán, Adán, Óbecsén vagy Topolyán csak kihelyezett tagozatként működne bíróság, akkor öt vagy tíz év múlva ezeket a kihelyezett tagozatokat egy tollvonással meg lehet szüntetni. Ami a magyar nyelven zajló bírósági eljárásokat illeti, az a kezdetben, az első években egészen biztosan megmaradna, viszont közép- vagy hosszabb távon ez a lehetőség veszélyként leselkedne ránk, ha a módosítási indítványaink nem kerülnek elfogadásra.

Jó úton a részarányos foglalkoztatás felé…
- Az igazságügy törvénycsomagban van-e bármilyen utalás arra, hogy a kisebbségi szempontoknak is meg kell, hogy feleljen?
- Jó hír, hogy az igazságügyi törvénycsomag egyik-másik törvénytervezetében szerepel egy olyan rendelkezés, hogy a bírák és az ügyészek kinevezésének folyamatában figyelembe kell venni az adott környezet nemzetiségi arányait és azt, hogy a bírák és az ügyészek az adott község területén élő nemzetek nyelvét ismerjék. Ez azt jelenti, hogy az igazságügyben megvalósulni látszik a részarányos foglalkoztatás. Nagyon jó az, hogy ezt a kormány már az eredeti törvényjavaslatba is beépítette. Mi erre a törvényre is nyújtottunk be egy módosítási indítványt a Magyar Koalíció nevében, amely arra irányul, hogy ugyanilyen módon figyelembe kell venni a nemzetiségi arányokat a bírósági és ügyészségi gyakornokok felvételekor is, annak érdekében, hogy hosszútávon biztosítsuk a magyar bírák és ügyészek meglétét az igazságszolgáltatási rendszerben.

TERNOVÁCZ ISTVÁN

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 4.

13,30 - Szabadka - Interjú a „Politika” napilapnak   

16,00 - Zenta - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. március 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. március 6.

08,00 - Budapest - találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

09,00 - Budapest - előadás megtartása a Misszióvezetői Értekezleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 

10,00 - Budapest - találkozó Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával, miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. március 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 44. ülése

12,30 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó

2024. március 11.

17,00 - Óbecse - Megemlékezés Than Mór halálának 125. évfordulójára

2024. március 12.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

2024. március 13.

13,30 - Szabadka - Tárgyalás Bányai Gábor országgyűlési képviselővel, a Dél-Alföld gazdasági fejlesztéséért felelős kormánybiztossal

18,00 - Palics - Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának ünnepi fogadása az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

2024. március 14.

11,00 - Királyhalom - Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezése

12,00 - Királyhalom - Találkozó Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

2024. március 15.

10,00 - Magyarittabé - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

15,00 - Bácskossuthfalva - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

17,00 - Szabadka - Megbeszélés dr. Nobilis Márton Pállal, Magyarország  Agrárminisztériumának államtitkárával

18,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

2024. március 16.

16,00 - Tiszaszentmiklós - Ünnepi műsor és emléktábla avatás Pásztor István tiszteletére

18,30 - Torda - Koszorúzás és ünnepi műsor

2024. március 18.

09,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2024. április 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 24.

09,00 - Szabadka - találkozó Csorba Bélával, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével és Szmieskó Zoltánnal, a Magyar Egység Párt elnökével

11,30 - Szabadka - Találkozó a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának tagjaival

12,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató a Városi Képviselő-testület elnökeként

2024. április 25.

13,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

17,30 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnöki fogadása a CPAC Hungary alkalmából

18,30 - Budapest - találkozó Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével

19,00 - Budapest - Az Alapjogokért Központ és a New York Young Republican Club közös gálavacsorája  a CPAC Hungary alkalmából

2024. április 26.

09,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

10,00 - Budapest - Találkozó Nyitrai Zsolt parlamenti képviselővel, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójával

15,50 - Budapest - Részvétel előadóként az United We Stand panel beszélgetésen a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

2024. április 28.

08,15 - Szabadka - a VMSZ szabadkai választási listájának aláírása

2024. április 29.

09,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

14,00 - Szabadka - Állami kitüntetés átadási ünnepsége Magyarország Főkonzulátusán, a magyar nemzeti ünnep alkalmából 

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon RTV Közügyek c. műsorában (élő)

2024. május 1.

12,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a Tizennegyedik ciklusban - Napirenden: a Kormány megválasztása

17,30 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. május 2.

09,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,50 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a XIV. ciklusban - a Kormány megválasztása)

2024. május 6.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. május 7.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

09,00 - Szabadka - Beszélgetés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) hallgatóival

18,00 - Zenta - A VMSZ koordinátorainak, aktivistáinak és jelöltjeinek találkozója

2024. május 8.

10,00 - Szabadka - Beruházás megtekinése az 1-es vízgyárban

10,45 - Szabadka - Kisradanovác HK, a Virág utca aszfaltozási munkálatainak megtekintése

12,00 - Majdány - A Látogatóközpont megtekintése

12,40 - Oroszlámos - A Művelődési Ház megtekintése

13,20 - Törökkanizsa - A felújított Népkönyvtár épülete és a templom megtekintése

16,00 - Martonos - A felújított középületek megtekintése

17,00 - Kispiac - A Művelődési Ház megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 9.

11,00 - Pacsér - Az Öko-kút és a Gyógyfürdő megtekintése

12,00 - Bácskossuthfalva - Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornatermének megtekintése 

12,40 - Bácskossuthfalva - A művelődési ház nagyterasza felújítási munkálatainak megtekintése

13,00 - Bácskossuthfalva - A Gróf Széchenyi István utca felújítási munkálatainak megtekintése

19,00 - Hajdújárás - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 10.

10,00 - Csóka - A Szentháromság templom megtekintése

10,30 - Csóka - A regionális hulladékudvar - bekötőút megtekintése

11,15 - Tiszaszentmiklós - A Tiszaszentmiklós-Hódegyháza út megtekintése

11,30 - Hódegyháza - A Szent István Király Hagyományőrző MME székházának megtekintése

12,15 - Szaján - A Művelődési Otthon megtekintése

13,00 - Nagykikinda - A Fejős Klára Általános Iskola megtekintése

13,50 - Magyarcsernye - A Kultúrotthon megtekintése

16,20 - Torda - Látogatás a Civil Szervezetek Otthonába

17,20 - Nagybecskerek - A Tina Szalon Kft. vállalkozás megtekintése

17,45 - Nagybecskerek - A Sonja Marinković Általános Iskola megtekintése

18,20 - Muzslya - A Lehel sportközpont megtekintése

19,00 - Muzslya - Közösségi találkozó

2024. május 11.

09,30 - Gunaras - A gunarasi ÖTT 100. évfordulójának ünnepsége

10,15 - Topolya - Tópartszépítő akció

11,15 - Szabadka - Családi délelőtt az Újfalu HK-ben

11,45 - Szabadka - Sportpálya (Stipe Grgić u. 60.) - környezetszépítő akció

2024. május 12.

14,30 - Topolya - Találkozó Zsigmond Barna Pál EU ügyekkel megbízott miniszterhelyettessel, országgyűlési képviselővel

17,30 - Péterréve - A Gemini-GM vállalkozás meglátogatása

18,10 - Óbecse - A Rolometal Kft. meglátogatása

19,00 - Óbecse - Közösségi találkozó

2024. május 13.

13,45 - Belgrád - Találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

17,30 - Topolya - A fürdő megtekintése

18,00 - Topolya - Közösségi találkozó

2024. május 14.

11,00 - Topolya - A Prosperitati Alapítvány Mentorprogramjának megnyitója

14,00 - Palics - Ünnepélyes szerződéskötés az MNT pályázatainak nyertes egyesületeivel és intézményeivel

17,00 - Szabadka - A Nagybányai remekművek magángyűjteményekből c. kiállítás megnyitója

18,00 - Szabadka - A zsinagóga megtekintése és találkozó Várhelyi Olivérrel, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosával

2024. május 15.

10,00 - Újvidék - Vendégszereplés az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda c. műsorában (élő)

19,00 - Szabadka - Hot Jazz Band koncert a Zsinagógában

2024. május 16.

11,00 - Mohol - A Csobolyó Művelődési Egyesület felújított székházának megtekintése

11,30 - Ada - A Vadvirág Hagyományápoló Kör felújított székháza és a Szarvas Gábor Könyvtár megtekintése

12,45 - Zenta - A termáltó projekt bemutatása a Sportcsarnokban

18,00 - Magyarkanizsa - Közösségi találkozó

2024. május 17.

09,30 - Palics - A Miroslav Antić Általános Iskola megtekintése

10,15 - Palics - A gázvezeték-hálózat bővítése - munkálatok megtekintése

10,45 - Palics - A Víkendtelep megtekintése

11,20 - Ludas - A Kosztolányi-ház megtekintése

11,40 - A Ludas-Kispiac út megtekintése

14,00 - Szabadka - Találkozó Deutsch Tamással, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti listavezetőjével

15,25 - Magyarkanizsa - A Vajdasági Birkózóakadémia megtekintése

18,00 - Topolya - A TSC Labdarugó Akadémia megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó

2024. május 18.

10,00 - Kishegyes - I. Délvidéki Médiatalálkozó (konferencia)

12,30 - Hajdújárás - A teniszpálya építése, a park rendezése és a sportközpont megtekintése

2024. május 19.

09,00 - Ludas - Pünkösdi szentmise és közösségi találkozó

16,00 - Királyhalom - Anyák napi ünnepi műsor

2024. május 20.

09,30 - Palics – A Vermes Lajos táblák megtekintése a sétányon

10,30 - Szabadka - A Raichle-palota, a Kortárs Galéria épületén végzett állagmegőrző munkálatok megtekintése

18,00 - Szabadka - Lakossági fórum a Zorka HK épületében

19,00 - Kelebia - Pünkösdölés