A szerbiai igazságügyi reform és a magyarok - Heti Interjú

I.. mandátum

Miként tekintenek az igazságügyi törvénycsomagra a Magyar Koalíció szerbiai parlamenti képviselői? Erről kérdeztük Pásztor Bálintot, a koalíció VMSZ-es képviselőjét, a szerbiai parlament kisebbségi frakciójának vezetőjét.

- A Szerbiai Képviselőház jelenleg is az igazságügyi reform alapjául szolgáló hét törvényből álló jogszabálycsomagról vitázik. A Magyar Koalíció képviselői számos észrevételt tettek a dokumentumokra. Mit kifogásolnak kisebbségi szempontból?
- A hét törvényjavaslatból hat teljes egészében elfogadható a VMSZ és a Magyar Koalíció számára, ugyanis az igazságügy megreformálása egyrészt feltétele az ország EU-s közeledésének, feltétele annak, hogy Szerbia 2009-ben az EU tagjelöltjévé válhasson. Másrészt pedig azért is fontos az igazságügy reformja, mert racionalizálni kell a rendszert, működőképesebbé kell tenni az igazságügyet Szerbiában. Ennek ellenére mi úgy gondoljuk, hogy a szerbiai kormány racionalizációs terve túlzó, mert sérülhetnek a kisebbségi jogok és sérülhetnek a polgároknak azok a jogai, amelyek az igazságügy szolgáltatásainak az igénybevételét jelentik.
A 138 önálló bíróságból csak 34 maradna!
- Konkrétan mire gondol?
- Arra, hogy az igazságügyi csomag hetedik törvénye a bíróságok és ügyészségek székhelyéről és illetékességi területéről szól. Ez a törvényjavaslat azt irányozza elő eredeti formájában, hogy a jelenlegi 138 községi bíróság helyett mindössze 34 önálló alapfokú bíróság működjön. Ezt a leépítést mi azért tartjuk túlzónak, mert pl. Vajdaságban, a törvényjavaslat értelmében csupán Mitrovicán, Zomborban, Szabadkán, Újvidéken, Nagykikindán, Nagybecskereken, Versecen és Pancsován maradna önálló bíróság. Úgy gondoljuk, hogy megengedhetetlen az, hogy igazságügy szervezés szempontjából Vajdaság közepén egy hatalmas űr tátongjon. Megengedhetetlen az, hogy sem Topolyán, sem a Tisza mentén, sem Zentán, sem Magyarkanizsán, sem Adán, sem Óbecsén nem maradna meg az önálló bíróság a törvényjavaslat értelmében.

- Ezeknek miért kellene önálló bíróságként megmaradniuk? Mi a gond azzal, ha kihelyezett bírósági osztályként működnek?

- Itt olyan bíróságokról van szó, amelyek 100-200 éves hagyományra tekintenek vissza. Ennyi ideje léteznek önálló bíróságok az említett településeken, és földrajzi szempontból is indokolt az, hogy ezen községek egy részében működjön önálló bíróság. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem tudjuk megőrizni az összes, jelen pillanatban működő bíróságot ebben a formában, mert ezzel felborulna a reformkísérlet. Viszont arra mindenképpen kísérletet teszünk módosítási indítványok formájában, amelyeket már benyújtottunk, hogy ez a racionalizáció racionális legyen, és megfeleljen a vajdasági magyarság érdekeinek.

A minimum: Topolya, Óbecse, Zenta
- Hány bíróságot kéne megtartani jelenlegi formájában ahhoz, hogy a vajdasági magyarok úgy érezhessék, hogy nem toltak ki velük?
- Konkrétan azt javasoltuk, hogy maradjon meg önállónak a topolyai bíróság, amelyhez Topolya és Kishegyes község területe tartozna. Továbbá maradjon meg önálló bíróságnak az óbecsei bíróság, amely Zsablya, Szenttamás, Temerin és Törökbecse területét ölelné fel Óbecse mellett. Valamint maradjon meg önálló alapfokú bíróságként a zentai bíróság, ahova Zenta mellett Törökkanizsa, Magyarkanizsa és Ada tartozna. Ez az a minimum, amivel talán már elégedettek lehetnénk. Amennyiben ezek a bíróságok önálló bíróságként működnének tovább, akkor ez a vajdasági magyarság számára biztosítaná azt, hogy anyanyelvükön vehessék igénybe az igazságügyi szervek különböző szolgáltatásait. Konkrétan arra gondolok, hogy továbbra is magyar nyelven folyhassanak bírósági eljárások, amely egy alapvető alkotmányos jog. Amennyiben ezek a bíróságok nem maradnának meg, akkor nem csak abból a szempontból keletkezne probléma, hogy sokat kellene a polgároknak utazniuk a bíróságokra, és nem csak az a probléma állna fenn, hogy kétszáz éve létező bíróságok szűnnének meg, hanem veszélybe kerülhetne az alkotmányos jog is, hogy anyanyelven lehessen bírósági eljárásokat lefolytatni.

- Milyenek a kilátások? A kormánykoalícióban meglesz-e a jóindulat?
- Ebben a pillanatban nem tudjuk azt, hogy a kormánykoalíciót alkotó többi párt majd hogyan tekint a mi módosítási indítványainkra. Mi nem vagyunk hajlandóak indítványainkról lemondani. Csak abban az esetben fogjuk ezt a törvényt megszavazni, ha a mi módosítási javaslatainkat tartalmazni fogja. Ezt természetesen nem szánjuk fenyegetésnek, és nem szeretnénk zsarolni a kormánykoalíciót alkotó többi pártot, csupán azoknak a polgároknak és régióknak, községeknek, városoknak az érdekeit kívánjuk képviselni, amelyeket nekünk képviselnünk kell.

Nem fordíthatunk hátat a polgároknak!

- Nem fordíthatunk hátat azoknak a polgároknak, akik a választásokon a Magyar Koalíciónak bizalmat szavaztak. Azt tudjuk, hogy az ellenzékiek közül az LDP támogatja az elképzeléseinket. Ez azt jelenti, hogy a VMSZ négy parlamenti képviselője nélkül nem lehet egy törvényt sem megszavazni. Csak abban az esetben mehet át ez a törvény, ha valamely nem Európa-barát ellenzéki párt mellé áll. Magyarra lefordítva: csak abban az esetben fogadható el ez a törvény, ha a Demokrata Párt és a Szerbiai Szocialista Párt köré tömörülő többi kisebb koalíciós partner mellett a régi vagy az új radikális párt is megszavazza ezt a törvényt eredeti formájában. Én azonban bízom abban, hogy a kormánykoalíciót alkotó többi párt belátja azt, hogy szakmai és politikai szempontból is nélkülözhetetlen a mi módosítási indítványaink elfogadása, és hogy végül egy olyan törvényt szavazhatunk meg, amely majd tartalmazza a mi követeléseinket.
- Induljunk ki a legrosszabból. Mi történik abban az esetben, ha a Demokrata Párt köré csoportosuló kormánykoalíció átviszi eredeti elképzelését? Ez azt jelenti, hogy az érintett városokban megszűnik a magyar nyelvű bírósági eljárás?
- Abban az esetben sem alakul ki katasztrófahelyzet, mert a törvényjavaslat értelmében mindazokban a községekben, ahol jelen pillanatban is van bíróság, ezek megmaradnának az új alapbíróságok kihelyezett tagozataiként. Azonban én azt gondolom, hogy nem kell igazságügyi szakértőnek lenni ahhoz, hogy az emberek lássák és tudják: nem mindegy az, hogy egy településen önálló bíróság van, vagy egy másik településen levő bíróságnak a kihelyezett tagozata működik csupán. Két okot hoznék fel ennek alátámasztására. Egyrészt, azokon a településeken, ahol megszűnik az önálló bíróság, megszűnik annak a településnek a városi jellege is bizonyos szempontból. Másrészt pedig, sajnos a kihelyezett tagozatot sokkal egyszerűbb lesz megszüntetni a későbbiek folyamán, mint egy önálló bíróságot. Tehát mi attól félünk, hogy amennyiben pl. Zentán, Magyarkanizsán, Adán, Óbecsén vagy Topolyán csak kihelyezett tagozatként működne bíróság, akkor öt vagy tíz év múlva ezeket a kihelyezett tagozatokat egy tollvonással meg lehet szüntetni. Ami a magyar nyelven zajló bírósági eljárásokat illeti, az a kezdetben, az első években egészen biztosan megmaradna, viszont közép- vagy hosszabb távon ez a lehetőség veszélyként leselkedne ránk, ha a módosítási indítványaink nem kerülnek elfogadásra.

Jó úton a részarányos foglalkoztatás felé…
- Az igazságügy törvénycsomagban van-e bármilyen utalás arra, hogy a kisebbségi szempontoknak is meg kell, hogy feleljen?
- Jó hír, hogy az igazságügyi törvénycsomag egyik-másik törvénytervezetében szerepel egy olyan rendelkezés, hogy a bírák és az ügyészek kinevezésének folyamatában figyelembe kell venni az adott környezet nemzetiségi arányait és azt, hogy a bírák és az ügyészek az adott község területén élő nemzetek nyelvét ismerjék. Ez azt jelenti, hogy az igazságügyben megvalósulni látszik a részarányos foglalkoztatás. Nagyon jó az, hogy ezt a kormány már az eredeti törvényjavaslatba is beépítette. Mi erre a törvényre is nyújtottunk be egy módosítási indítványt a Magyar Koalíció nevében, amely arra irányul, hogy ugyanilyen módon figyelembe kell venni a nemzetiségi arányokat a bírósági és ügyészségi gyakornokok felvételekor is, annak érdekében, hogy hosszútávon biztosítsuk a magyar bírák és ügyészek meglétét az igazságszolgáltatási rendszerben.

TERNOVÁCZ ISTVÁN

2023. július 5.

10,00 - Belgrád - Találkozó Nikola Selakovićtyal, a szerbiai Kormány munkaügyi, foglalkoztatási, szociális és harcosügyi kérdésekkel megbízott miniszterével

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

14,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

14,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

18,00 - Szabadka - Központ - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,30 - Szabadka - Zorka - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2023. július 6.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 37. ülése

14,00 - Palics - II. Nyárhangoló Fesztivál

18,00 - Palics - Találkozó Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével

2023. július 7.

13,00 - Szabadka - Munkamegbeszélés az 6. Szabadkai Félmaratonnal kapcsolatban

18,00 - Szabadka - Vasutas - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

18,45 - Szabadka - Interjú a Politika napilap számára

19,00 - Szabadka - Makkhetes - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2023. július 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

19,00 - Kelebia - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2023. július 11.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Szabadka - Bajnát-Harcosok Sorakozója - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,00 - Nagyfény - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2023. július 13.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának alakuló ülése

2023. július 14.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

15,00 - Szabadka - Interjú a Mandiner hetilapnak

19,00 - Szabadka (Zorka HK) - XI. Buckai Lángos Fesztivál

2023. július 15.

18,00 - Palics - A Nyári Koncertek a Zenepavilonban elnevezésű rendezvénysorozat megnyitója

2023. július 16.

11,30 - Hajdújárás - VII. Rózsa Sándor Fesztivál

2023. július 18.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

11,30 - Újvidék - A Gazdasági Akadémia Univerzitás ünnepsége

2023. július 19.

10,00 - Ludas - a gázvezeték-hálózat bővítési munkálatainak megtekintése 

11,00 - Szabadka - Interjú a politika napilapnak

13,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (IV. rendkívüli ülés)

2023. július 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. július 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. július 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,00 - Belgrád - Parlament - szavazás - az oktatási miniszter megválasztása

2023. július 26.

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. július 27.

10,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2023. augusztus 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

16,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2023. augusztus 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 38. ülése

15,40 - Palics - Vendégszereplés a Pannon Rádió Városépítők c. műsorában (élő)

2023. augusztus 19.

16,00 - Szabadka - Találkozó Tuzson Bencével, Magyarország igazságügyi miniszterével

17,00 - Szabadka és Palics - A VMSZ Szent István-napi rendezvénye

2023. augusztus 29.

09,30 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

2023. augusztus 31.

07,30 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,00 - Hajdújárás - A vajdasági magyar elsős kisdiákok tanévkezdő központi ünnepsége

10,00 - Nosza - Ünnepség a Noszai Művelődési Ház és a szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény noszai kihelyezett tagozata átadása alkalmából

2023. szeptember 1.

12,00 - Szabadka - Ünnepélyes zászlófelvonás

12,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület városnapi ünnepi ülése

2023. szeptember 4.

13,15 - Szabadka - Találkozó Tomislav Momirovićtyal, bel- és külkereskedelmi miniszterrel

2023. szeptember 5.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (V. rendkívüli ülés)

2023. szeptember 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,30 - Zenta - Találkozó dr. Aleksandar Martinović, szerbiai államigazgatási és önkormányzati miniszterrel 

2023. szeptember 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 39. ülése

10,00 - Palics - a Connect + Grow konferencia megnyitása

2023. szeptember 15.

16,00 - Topolya - Találkozó Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,30 - Topolya - A Gebi Kft. fennállása 40. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség és a kiemelt jelentőségű nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztése második ütemének ünnepélyes átadása

2023. szeptember 20.

11,00 - Szabadka - Találkozó Kádár Lara és Priboj István sportolókkal

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2023. szeptember 26.

11,00 - Magyarkanizsa - Találkozó dr. Aleksandar Martinović, szerbiai államigazgatási és önkormányzati miniszterrel 

15,45 - Szabadka - Találkozó a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldöttségével

2023. szeptember 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

2023. október 1.

10,00 - Szabadka - Ferencvárosi (Budapest) küldöttség fogadása

12,00 - Szabadka - a Szabadkai Közkórház napja alkalmából szervezett ünnepség

2023. október 3.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. október 5.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 40. ülése

2023. október 6.

11,00 - Elemér (Nagybecskerek város) - központi megemlékezés az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján (nemzeti gyásznap)