A szerb Vojvodina és mi

Hogy mi hasznunk lesz Vajdaság új Statútumából, kiderül majd az elfogadása után és alkalmazása közben. Hogy mi hasznunk a Statútum miatti egyéves vitából, azt viszont már most tudjuk: megerősödött a felismerés, hogy Szerbia nehezen változik, s érdemes lesz ezt számon tartani a továbbiakban. Az alapokmány körüli egyéves politikai vita folyamata a szerbiai lakosság megosztottságát, a kisebbségek iránti intoleráns magatartását, frusztráltságát láttatta.

Szerbia nem értette meg a berlini fal leomlásának üzenetét – állapították meg többen is a szerb sajtóban a fal leomlásának 20. évfordulója kapcsán. Szerbia a centralizációt, a totalitarizmust, s nem utolsó sorban a kisebbségek feletti puszta hatalomgyakorlás politikáját választotta, s húsz év alatt, keserű háborús tapasztalatok után is fél engedni ebből. Ott viszont, ahol félelem van, nincs nyugalom..

A vajdasági alapokmány és a tartományi autonómia kérdése nem kisebbségi ügy. Csupán annyiban az, - mint ahogy Pásztor Bálint szerbiai parlamenti képviselő fogalmazott – hogy a tartományban például a magyar érdekeket könnyebben lehet megértetni és érvényesíteni, mint Belgrádban, ahol kevésbé ismerik az itteni sajátságokat.

Érdekérvényesítés tekintetében azonban fontos lehet mindaz, ami kimaradt a Statútumból: a törvényhozói, a végrehajtói és az igazságügyi hatalom. Ott ugyanis, ahol értik és érzik a problémák lényegét, jobb törvények születnek és jobban érvényesülnek az igazságszolgáltatás igazságossági elvei, mint ott, ahol csak a puszta hatalmat gyakorolják. De Belgrádban sem a hatalmi struktúra, sem az ellenzék nem partner egy decentralizáltabb rendszer kialakításában. Nem volt partner húsz évvel ezelőtt sem, s a bevésődött régi beidegződések egyaránt jelen vannak választott politikusban és a politikust választó polgárban. Elég csak végigpásztázni azokat a véleményeket, amelyek megjelentek a világhálón a vajdasági alapokmány újraegyeztetett szövegének elfogadását és azt a bejelentést követően, hogy a szerbiai parlament ebben az új formában november 16-án napirendre tűzi Vajdaság Statútumát. Az egyik neves ellenzéki politikus a szeparatizmus vírusának nevezi az okmányt, egy névtelen hangadó pedig azt állítja, hogy „Vajdaságban a kisebbség provokálja a többséget”… S ezek a gondolatok sorjáznak aztán különböző változatokban, ellenpontként csupán azok az üzenetek jelennek meg, hogy a Statútum hiába nevezi Újvidéket adminisztrációs központnak, az továbbra is főváros lesz – mert ilyen is van, vannak ellentétek a Száván innen és Száván túli szerbek között is. Az alapokmányról azonban több a negatív kommentár, ezek „csúcsa”, hogy már „a Tarabićok is megjósolták, hogy Szerbiából annyi marad, amennyi egy szilvafa alatt elfér”.

Vajdaság igazi autonómiájának megteremtése előtt az az igazi akadály, hogy a szerbek többsége szeparatizmust lát az autonómiában. Egy reprezentatív felmérés bizonyára kimutatná ezt napjainkban, de az elmúlt húsz év eseményeire való felszínes visszatekintés is megerősíti ezt. Vajdaság a szeparatizmus jelképe. Az 1848/49-es magyar szabadságharc idején alakult meg „a szerb Vojvodina”, aminek karlócai kikiáltását a szerbek a magyarokkal szembeni igazi hőstettnek tekintették, és még ma is élénken él bennük ennek mítosza: szerb területet hoztak létre egy másik államban, gazdagítva és szélesítve a „szerb államiságot”. S amint lehetett a történelem során, újra megragadták az alkalmat. A „szerb Vojvodina” tényleg szerb lett, s Trianon után tényleg szerbesedett. Az 1910-es népszámláláskor a dualista Osztrák-Magyar Monarchia Délvidékén a lakosság megközelítőleg 30 százaléka magyar, 25 százaléka szerb, 23 százaléka német volt, miközben a jugoszláv királyságban 1931-ben megszervezett népszámláláskor a területen a szerbek aránya már csaknem 38 százalék lett. A lakosság elszerbesítésével olyan folyamat indult el, ami ma már teljes mértékben megkérdőjelezi bármiféle képzeletbeli visszavágás, valamiféle magyar szeparatizmus realitását – ám a cselszövéses, a nem igazán tiszta és egyenes dolgok homályos emléke kísért a szerbekben és elhárító mechanizmusként kitermeli a projekciót: „ha mi egykoron ezt csináltuk, ezt csinálják most a magyarok”. Mindez természetesen a közvélemény előtti egyéni megnyilatkozásokból olvasható ki, s testet ölt a pártok nagypolitikájában – aminek eredménye jelen esetben egy mély kompromisszumokkal készült tartományi alapokmány. Ez van, s ha így van, tényleg eljött az ideje, hogy magyar kisebbségi vonatkozásban a vajdasági szerb területi autonómia nyújtotta lehetőségek kiegészítéseként megtestesüljenek az érdekérvényesítés más lehetőségei.

FRIEDRICH ANNA

2020. április 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

 

2020. április 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

20,05 - Belgrád - Parlament - szavazás (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 4.

17,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

 

2020. május 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

20,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 8.

09,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

13,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. május 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2020. május 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. május 14.

17,00 - Csóka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 15.

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 16.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel