A politika nem a szimpátiáról szól

Pásztor Bálint: Luxus lenne sarokba állva várni, hogy megerősödjenek a magyarság számára szimpatikusabb pártok

Mihal Ramacs politikai elemző, újságíró a 2012-es parlamenti választásokat követően kifejtette, hogy a nemzeti kisebbségek érdekérvényesítésének szempontjából az a legelőnyösebb, ha pártjaik a hatalmi többségből politizálnak. „A nemzeti kisebbségi pártok nem befolyásolhatják az állampolitikát, ugyanakkor a hatalommal való együttműködésüktől függ az általuk képviselt közösségek helyzete. A kisebbségek sokkal egyszerűbben és hatékonyabban valósíthatják meg jogaikat, ha jó kapcsolatot alakítanak ki a hatalommal. Ez az elv köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten is érvényes. Ha a kisebbségek politikai képviselői és a hatalom között feszült a kapcsolat, akkor a hatalom nyomást gyakorol a közösségekre. Ilyen szempontból a horvátországi szerbeket említeném, ők rendkívül praktikusan kezelik ezt a kérdést, mindig az éppen aktuális hatalom oldalán állnak” – fogalmazott akkor Ramacs.

Az idei rendkívüli parlamenti választásokon ismét önállóan induló Vajdasági Magyar Szövetség magas rangú tisztségviselői már több alkalommal is elmondták, hogy ha erre lehetőségük lesz, akkor a következő parlamenti ciklusban hatalmi pártként kívánnak politizálni. Arról, hogy ez miért jó, hogy ilyen módon mit tudnának kiharcolni a közösségnek, valamint a pártot érő vádakról, hogy hajlandóak lennének koalícióra lépni a radikális múlttal bíró Szerb Haladó Párttal, Pásztor Bálinttal, a VMSZ listavezetőjével beszélgettünk.

Milyen előnyei lennének annak, ha a VMSZ a következő ciklusban a hatalmi többséghez tartozó pártként politizálhatna?

– Az elmúlt évek megmutatták, hogy ellenzékből is lehet eredményeket felmutatni. Az utóbbi két év tevékenységéből ilyen szempontból a kis értékű lopások tekintetében megvalósított eredményünket vagy az 1944–45-ös, magyarságot ért atrocitások elítéléséről szóló parlamenti határozat kieszközölését említeném. A következő négyéves időszak teljesen más jellegű lesz. A Đinđić-kormány óta egyik kabinetnek sem volt akkora támogatottsága a parlamentben, mint amekkorára a következő szerbiai kormány számíthat. Hiszem, hogy a következő ciklusban nagyjából 150-160 képviselő fogja támogatni a kormányt. Arra számítok, hogy az új parlamenti többség nagyon masszív lesz, hiszen az eddig elhangzó nyilatkozatok értelmében a Szerbiai Demokrata Pártot és a Demokrata Pártot leszámítva gyakorlatilag az összes parlamenti párt arra készül, hogy a többséghez tartozzon. Ez a többi párt esetében sem a véletlen vagy a hataloméhség következménye. Az elkövetkező időszakban olyan gyökeres átalakításokra fog sor kerülni az élet minden szegmensére vonatkozólag, hogy minden valamire való párt szeretne ezeknek a folyamatoknak az aktív alakítójává válni, annak érdekében, hogy ne sérüljenek az általa képviselt emberek érdekei. Olyan folyamatok fognak elindulni Szerbiában, mint amilyenek a magyarországi politikai életet jellemezték az utóbbi négy évben. Nem kívánok értékítéletet mondani, vagy előrejelezni, hogy milyen minőségűek lesznek a szerbiai reformok, és semmiféleképpen nem szeretném a Magyarországon megvalósított reformokhoz hasonlítani azt, amit a következő szerbiai kormány feltehetőleg megtenni tervez, tudjuk azonban, hogy az alkotmány módosítása sem elképzelhetetlen, a mezőgazdasági támogatási rendszer is át fog alakulni, új munkatörvénye lesz az országnak, valamint átalakításokra számíthatunk a nyugdíj- és az egészségbiztosítás, illetve az egészségügyi ellátás területén is. Ezek olyan folyamatok, amelyek a vajdasági magyarság életét is döntő módon befolyásolják a következő 15-20 évre vonatkozólag. Felelőtlenség lenne tudatosan kimaradni ezekből a folyamatokból. Azt szeretnénk, ha a parlamenti mandátumok birtokában, a magyarok támogatásának köszönhetően, aktív részesei lehetnénk ezeknek a folyamatoknak, hogy ne csorbuljanak a magyarok érdekei. Itt most nemcsak az identitás szempontjából fontos kérdésekre gondolok, hanem arra, hogy minőségi legyen az egészségügyi ellátás, hogy a munkájukból élőket ne semmizzék ki, vagy a mezőgazdasági termelők kiszámítható támogatási rendszerre számíthassanak.

A polgárok szempontjából miért lenne jó, ha valóban masszív többség állna fel?


– Egyértelmű, hogy a Szerb Haladó Párt fog kormányt alakítani. A párt tisztségviselői már több alkalommal is elmondták, hogy nem önállóan kívánnak kormányozni, hanem azt szeretnék, ha minél szélesebb támogatottsága lenne az elindítandó reformfolyamatoknak. Az embereknek talán az lehet mindebből a hasznuk, hogy az országnak nemcsak a politikai rendszere és az alkotmánya alakul át, hanem a mindennapjainkat érintő kérdések tekintetében is változás várható. Szerbiának most van esélye megtenni azokat a lépéseket, amelyekhez 2003 után egyik kormányzó pártnak sem volt bátorsága.

Ha a VMSZ valóban hatalmi pártként politizálna a következő ciklusban, melyek lennének azok a témák, amelyek tekintetében törvénymódosítást vagy egyéb intézkedések megtételét kezdeményeznék?


– Számos ilyen kérdés van. A már ismert vagy esetleg csak részben megvalósított kezdeményezéseken túlmenően példának okáért a szociális rendszer átalakítását említeném. Ennek vonatkozásában azt szeretnénk, ha a többszörösen visszaeső bűnözők a jövőben nem kaphatnának szociális segélyt. A mezőgazdasági rendszernek szerintük kiszámíthatónak kell lennie, meg kellene maradnia a területalapú támogatási rendszernek. Azt szeretnénk, ha a mezőgazdasági gazdákra vonatkozó társadalombiztosítási rendszer igazságossá válna, és az egy, két vagy három hektáron gazdálkodóktól nem várná el az állam, hogy évente 90 ezer dináros nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizessenek be. Szeretnénk elérni, hogy az új földtörvény gátolja meg, hogy 2017-től az Európai Unió állampolgárai ugyanazok a feltételek mellett vásárolhassanak termőföldet az országban, mint a szerbiai polgárok. A nemzeti tanácsokról szóló törvény vonatkozásában azt szeretnénk, ha az alkotmánybírósági határozatot követően a törvény szövege úgy módosulna, hogy a legkisebb károkat szenvedje el a magyar közösség perszonális autonómiája és a többi nemzeti kisebbség autonómiája. Jó lenne kieszközölni, hogy végre megszülessen a Vajdaság finanszírozásáról szóló törvény, annak érdekében, hogy megvalósulhassanak önkormányzataink fejlesztési elképzelései. Számos elképzelésünk és konkrét tervünk van. Arról is beszéltem már, hogy a VMSZ gazdasági és térségfejlesztési programot dolgoz ki, ennek bizonyos elemeit is felkínálnánk az új kormánynak. A programon egyetemi tanárok, szakemberek dolgoznak, és az idei év folyamán biztosan elkészül. A falugondnoki hálózat kialakítására vonatkozólag is van elképzelésünk, vagyis ez már több az elképzelésnél, hiszen számos, VMSZ által irányított önkormányzatban működik már ez a szolgálat. A klasszikus témák mellett, amelyek az elmúlt hét évben a VMSZ politizálását jellemezték, hangsúlyosabban szeretnénk foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amelyek javítanák a vajdasági magyarság közérzetét, és jobbá tennék a gazdasági helyzetét, meggátolva ezzel az elvándorlást.

Mit válaszolna a különböző fórumokon, közösségi oldalakon megjelenő vádakra, hogy a VMSZ „összefekszik a haladókkal és Aleksandar Vučićtyal”?

– Azt, hogy ki lesz ennek az országnak a miniszterelnöke, azt nem mi döntjük el, hanem a szerb szavazópolgárok. Az SZHP támogatottságának jelenlegi mértéke tény, és ez a mandátumok számában is megmutatkozik majd. Ebből az következik, hogy a következő szerb kormánynak az SZHP lesz a meghatározó ereje. Mindamellett, amit a korábbiakban már elmondtam, hogy mely folyamatokra kívánunk döntően hatni, szeretnék emlékeztetni, hogy a VMSZ önállóan vesz részt a választásokon. Annyi mandátummal fogunk rendelkezni, amennyiről eddigi tevékenységünk és terveink alapján az emberek azt gondolják, hogy megérdemeljük. Számos más párthoz hasonlóan a VMSZ is megtehette volna, hogy az SZHP listáján indulva próbáljon több mandátumot szerezni, mint amennyit támogatottsága alapján egyébként szerzett volna. Elsősorban Rasim Ljajić pártjára gondolok. Mi azonban önállóan veszünk részt a választásokon, és amennyiben mandátumokhoz jutunk – erről pedig meg vagyok győződve, hiszen a VMSZ-é az egyetlen magyar lista –, akkor programunk megvalósításának érdekében azokkal kell tárgyalnunk, akik a következő négy évben az országot fogják irányítani. Vučićot lehet szeretni vagy nem szeretni, pontosan tudom, hogy a magyaroknak mi a véleményük róla vagy az SZHP-ről, nem is kívánom ezt a képet árnyalni, vagy Vučić mellett kardoskodni. Tény, hogy Vučić lesz az ország következő miniszterelnöke. Mi, magyarok nem engedhetjük meg maguknak azt a luxust, hogy a következő négy évben elbujdosunk, sarokba állunk, és várjuk, hogy a magyarság számára szimpatikusabb belgrádi központú pártok megerősödjenek, és majd négy, nyolc vagy tizenkét év múlva újra ezek vezessék a kormányt. Nekünk az a feladatunk, hogy a kitűzött céljainkat a következő ciklusban az új kormánnyal kialakított beszélőviszonynak köszönhetően megpróbáljuk törvénybe iktatni, megvalósítani.

PESEVSZKI EVELYN

2024. január 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Újvidék - Szerződésaláírás a Magyar Szó épületében tervezett felújítési munkálatokkal kapcsolatban

2024. január 24.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2024. január 26.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2024. január 28.

17,00 - Magyarkanizsa - Ökumenikus istentisztelet

2024. január 31.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 43. ülése

15,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. február 2.

14,00 - Szabadka - A Prosperitati Alapítvány központi irodája új helyszínének avatója

18,00 - Törökkanizsa - A VMSZ községi szervezete megalakulásának 17. évfordulójára szervezett ünnepség

 

2024. február 6.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XIV. ciklusban

10,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

11,30 - Belgrád - Találkozó Magyar Józseffel, Magyarország belgrádi nagykövetével

2024. február 8.

16,30 - Csóka - Megemlékezés Móra Ferenc halálának 90. évfordulóján

2024. február 17.

13,30 - Budapest - Találkozó Zsigmond Barna Pál, országgyűlési képviselővel, a Fidesz határon túli ügyekért felelős igazgatójával

15,00 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde

2024. február 19.

13,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

18,00 - Zombor - Zombor Város napja - a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 4.

13,30 - Szabadka - Interjú a „Politika” napilapnak   

16,00 - Zenta - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. március 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. március 6.

08,00 - Budapest - találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

09,00 - Budapest - előadás megtartása a Misszióvezetői Értekezleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 

10,00 - Budapest - találkozó Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával, miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. március 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 44. ülése

12,30 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó

2024. március 11.

17,00 - Óbecse - Megemlékezés Than Mór halálának 125. évfordulójára

2024. március 12.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

2024. március 13.

13,30 - Szabadka - Tárgyalás Bányai Gábor országgyűlési képviselővel, a Dél-Alföld gazdasági fejlesztéséért felelős kormánybiztossal

18,00 - Palics - Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának ünnepi fogadása az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

2024. március 14.

11,00 - Királyhalom - Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezése

12,00 - Királyhalom - Találkozó Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

2024. március 15.

10,00 - Magyarittabé - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

15,00 - Bácskossuthfalva - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

17,00 - Szabadka - Megbeszélés dr. Nobilis Márton Pállal, Magyarország  Agrárminisztériumának államtitkárával

18,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

2024. március 16.

16,00 - Tiszaszentmiklós - Ünnepi műsor és emléktábla avatás Pásztor István tiszteletére

18,30 - Torda - Koszorúzás és ünnepi műsor

2024. március 18.

09,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)