A magyarságnak nincs oka a félelemre - Heti Interjú

- hangsúlyozta a Vajdaság Mának adott interjúban Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség szerbiai parlamenti képviselője

„A szerbiai kormánynak hatalmas a felelőssége ezekben a pillanatokban, mert neki van meg a hatalma ahhoz, hogy megfékezze a különböző szélsőséges elemeket. Elítélünk minden olyan lépést, illetve lépéskísérletet, aminek az lenne az eredménye, hogy Szerbiát újra a kirekesztettség, az izoláció felé sodorja. Éppen ezért elfogadhatatlan számunkra a diplomáciai kapcsolatok megszakítása bármely országgal a világon. Nem tudjuk elfogadni, hogy a szerbiai társadalom még ma sem hajlandó szembesülni azzal a ténnyel, hogy nem véletlen az, hogy Szerbia az egyetlen európai ország, amelynek most itt, a huszonegyedik században elveszik a területének egy bizonyos hányadát. Ez természetesen az elmúlt évtizedek önpusztító és téves szerbiai politizálásának a következménye. Ebben a pillanatban az országot a Szerb Radikális Párt vezeti, annak ellenére, hogy ellenzékben van. Nem tartjuk összekeverhetőnek és összemoshatónak, sőt még összehasonlíthatónak sem a vajdasági helyzetet a koszovói helyzettel. Nem tartjuk összehasonlíthatónak a koszovói szerbség helyzetét a vajdasági magyarság és más itt élő kisebbség helyzetével. Ugyanakkor, amennyiben a koszovói rendezés folyamatában olyan előremutató kisebbségvédelmi mechanizmusok kristályosodnak ki, amelyek Szerbia más részein nem működnek, akkor bizony azokra igényt tartunk, mert nem gondoljuk azt, hogy abban a folyamatban, amikor Szerbia Koszovóért küzd, megengedhető az a retorika, hogy Koszovóban valami működhet, a Vajdaságban és szűkebb Szerbiában pedig nem működhet” – nyilatkozza Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség szerbiai parlamenti képviselője a Vajdaság Ma Heti interjú rovatának.

- Veszélyben vannak-e a magyarok most Szerbiában, miután Koszovó kikiáltotta függetlenségét?

- Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a magyarságnak nincs oka a félelemre. Az óvatosságra azért mindenképpen okot ad a jelenlegi belpolitikai helyzet. Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a szerbség milyen napokat, heteket él át, a szerb állam milyen nehéz helyzetben van. Ez, mint azt az elmúlt napok történései is tanúsítják, okot adhat különböző provokációkra és incidensekre. Ezért fontos az, hogy az itteni magyarság közszereplői, a politikusok, azok az emberek, akik nyilvánosan szólalnak meg, körültekintően fogalmazzanak, nehogy esetleg valamilyen szélsőséges csoportokat arra ingerelhessen a mi felszólalásunk, hogy mondvacsinált okokkal elinduljanak a vajdasági magyarok intézményei, szervezetei ellen.

- Mért volt szükség egy héttel ez előtt egy újabb parlamenti döntésre Koszovó ügyében, hiszen a szerbiai törvényhozás az elmúlt években már többször állást foglalt a kérdésben, keményen kimondta, hogy Koszovó mindig Szerbia része volt, az ma, és az is marad…

- A hétfői parlamenti ülésnek az volt a lényege, hogy a szerbiai parlament semmissé nyilvánította a koszovói függetlenségi nyilatkozatot. Ugyanakkor, mi a VMSZ-ben úgy gondoltuk, hogy ez a parlamenti ülés semmi újat nem hoz. A tavalyi év folyamán három parlamenti ülést szenteltek Koszovónak. Az első február 14-én volt a parlament megalakulásának napján, majd júliusban tárgyalt a parlament Koszovóról, majd december 26-án, Karácsony másnapján. Mi a VMSZ-ben úgy mértük fel, hogy most az a legbölcsebb, ha mi a VMSZ-ből nem szólalunk fel ezen az ülésen, mert a tavalyi évben mindhárom említett ülésen elég világosan elmondtuk, hogy mi a VMSZ és a vajdasági magyarság álláspontja. Elmondtuk azt, hogy mindenképpen a békés rendezés hívei vagyunk, hogy visszautasítunk mindenféle erőszakhullámot. Hangsúlyoztuk, hogy a szerbiai kormánynak hatalmas a felelőssége ezekben a pillanatokban, mert a szerbiai kormánynak van meg a hatalma ahhoz, hogy megfékezze a különböző szélsőséges elemeket. És azt is elmondtuk, hogy elítélünk minden olyan lépést, illetve lépéskísérletet, aminek az lenne az eredménye, hogy Szerbiát újra a kirekesztettség, az izoláció felé sodorja. Éppen ezért elfogadhatatlan számunkra a diplomáciai kapcsolatok megszakítása bármely országgal a világon. Ezeket a dolgokat mi elmondtuk a tavalyi év folyamán, többször a parlamentben, és most éppen ezért nem szerettük volna, hogy a mi felszólalásunk magyarellenes incidensekhez vezessen, ezért nem szólaltunk fel. Viszont végig ott voltunk a teremben és a beterjesztett határozat vonatkozásában sehogy sem szavaztunk, mert úgy gondoltuk, hogy Szerbiának jogi értelemben igaza van, és ezt nehéz lenne elvitatni, és ezt nem is szeretnénk elvitatni. Ugyanakkor azt nem tudjuk elfogadni, hogy a szerbiai társadalom még ma sem hajlandó szembesülni azzal a ténnyel, hogy nem véletlen az, hogy Szerbia az egyetlen európai ország, amelynek most itt a huszonegyedik században elveszik a területének egy bizonyos hányadát. Ez természetesen az elmúlt évtizedek önpusztító és téves szerbiai politizálásának a következménye és nagyon sajnálatos az, hogy azok a parlamenti pártok sem hajlandók ezt belátni, amelyeknek nagyon nagy része volt abban, hogy 2008. február 17-én a koszovói parlament kikiálthatta a függetlenséget. Azt kell mondanom, hogy ebben a pillanatban az országot a Szerb Radikális Párt vezeti, annak ellenére, hogy ellenzékben van. A parlament mostanság úgy működik, ahogy a radikálisok szeretnék.

- A Blic napilap szerdán arról írt, hogy a parlament valószínűleg pénteki ülésén dönt abban a kérdésben, hogy Szerbia miként lépjen fel azokkal az országokkal szemben, amelyek elismerik Koszovó függetlenségét. Erre az ülésre nem került sor. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői miként lépnek fel abban az esetben, ha ez a téma terítékre kerül, különös tekintettel arra, hogy Magyarország várhatóan hamarosan elismeri Koszovó függetlenségét.

- Ezt az ülést is a radikálisok sürgetik. Azonban egyet kell érteni ebben a kérdésben a Szerb Radikális Párttal, mert ők azt mondják, hogy néhány hónappal ez előtt a szerbiai kormány hozott egy akciótervet Koszovó függetlenségének kikiáltása ügyében, illetve az ügyben, hogy a szerbiai állami szerveknek mit kell utána tenniük. Ezt államtitokká nyilvánították, ami érthető, ugyanakkor a radikálisok azt mondják, hogy a parlament választja a kormányt és nem fordítva, tehát a kormánynak nem lehetnek titkai a parlament előtt és a kormánynak kötelessége beszámolni minisztériumonként, hogy mit fognak tenni. Most már tudjuk, hogy megtörtént a függetlenség kikiáltása. Tehát mit fog a kormány tenni az elkövetkező napokban, hetekben. De ha ez napirendre kerül, akkor zárt ülés lesz, tehát a polgárok nem követhetik majd figyelemmel, hogy az ülésen mi történik. És továbbra is államtitok lesz az, hogy a kormány milyen lépésekre készül. Az biztos, hogy a VMSZ számára teljességgel elfogadhatatlan az, hogy megszakítsák a világ bármely országával a diplomáciai kapcsolatokat. Én azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk és érezzük azt, hogy Szerbia túlságosan hosszú ideig volt kirekesztett állam, túl sokáig volt izolációban ahhoz, hogy most egy újabb ilyen hullám következzen be a szerbiai kormány rövidlátó politizálásának köszönhetően. Jelen pillanatban azt tudjuk, hogy a külügyminiszter visszahívta a szerbiai nagyköveteket azokból az országokból, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Ez még nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását, és én nagyon remélem, hogy csupán arról van szó, hogy ezeket a nagyköveteket a külügyminiszter visszavonta egy-két hétre konzultáció céljából és utána visszaengedik őket az állomáshelyükre, és nem fognak csorbulni a diplomáciai kapcsolatok a világ egyetlen országával sem.

- És ha Magyarország megteszi a Göncz Kinga külügyminiszterasszony által már bejelentett lépést…

- Ami Magyarországot illeti, a vajdasági magyarság vezetői az elmúlt hónapokban, sőt az elmúlt években is, több ízben kérték a magyar köztársasági elnököt, a magyar miniszterelnököt és a külügyminisztert is, hogy nagyon óvatosan lépjenek fel Koszovó esetleges függetlenedését követően és hogy Magyarország semmiképpen sem legyen azon országok között, amelyek az első hullámban elismerik Koszovó függetlenségét. Nyilvánvaló, hogy ez előbb, vagy utóbb meg fog történni. És én remélem, hogy ez a lépés nem fogja túlságosan megterhelni Magyarország és Szerbia viszonyát.

- Vojislav Koštunica szerbiai kormányfő a Koszovó függetlenségének kihirdetését követő percekben azt üzente a nemzetnek, hogy számára mindenek felett áll Koszovó, hogy nem igazán érdekli az Európai Unió. Keményen bírálta mind az USA-t és annak elnökét, mind pedig az EU-t. Még keményebben fogalmazott a csütörtöki belgrádi nagygyűlésen. Mindez milyen következményekkel járhat Szerbiára nézve? Valóban megrekedünk a fejlődés útján, vagy pedig az, ami történik, csupán színjáték?

- A Koštunica-beszéd egy igen rémisztő beszéd volt. Idézte azokat a szófordulatokat, illetve a saját szavaiként elmondta azokat a gondolatokat, amelyeket Miloševićtől szoktunk meg a nyolcvanas évek végén, illetve a kilencvenes évek folyamán. Én nagyon remélem azt, hogy ez csak egy rövid ideig tartó fellángolás és pillanatnyi hangulatkeltés. Ugyanakkor, hogy ha reális szeretnék lenni, és körültekintően akarok fogalmazni, akkor mindenképpen azt kell mondani, hogy Koštunicára ez a fajta retorika jellemző volt az elmúlt években, különösen pedig az elmúlt hónapokban. Nagyon remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy az egész kormánynak ez az álláspontja, hogy az EU-s közeledés folyamatát le kell állítani. Nagyon nagy ebben a pillanatban a Demokrata Párt felelőssége a kormányon belül. Egyrészt azért, mert Boris Tadić mögött áll kétmillió háromszázezer szavazat alig egy hónappal ez előttről. Kilencvenháromezer magyar szavazat is áll mögötte, és ezek az emberek egészen biztosan nem azért szavaztak Boris Tadićra a második fordulóban, hogy lemondjanak az EU-s útról, és az európai értékrendről. Ugyanakkor a Demokrata Párt soraiból került ki a parlamenti elnök is, illetve a kormánytagok többsége. Tehát ezért mondom azt, hogy a demokratáknak hatalmas a felelőssége. És én többször elmondtam már az elmúlt hetekben, hogy ha a Demokrata Párt legalább fele akkora bedobással és vehemenciával küzdene a kormányon belül az uniós csatlakozásért, amekkora energiával a Magyar Koalíciót igyekezett lejáratni az elnökválasztás első fordulójában, akkor már nem itt tartanánk. Remélem azt, hogy a szerbiai kormányon belül felülkerekednek azok az erők, amelyek reálisan politizálnak. Ha erre nagyon gyorsan nem kerül sor, akkor viszont az lenne a legjobb, hogy ha rendkívüli parlamenti választásokra kerülne sor Szerbiában, ami után olyan kormány alakulhatna, amelynek az első számú prioritása az európai értékrend meghonosítása Szerbiában és az EU.

- A koszovói albán vezetők folyamatosan arról beszélnek, hogy az Ahtisaari-terv értelmében példás módon fogják rendezni a kisebbségi kérdést Koszovóban. Miként lehetséges ezt a gyakorlatban megvalósítani, ha az ottani szerbeknek nem kellenek a kisebbségi jogok, mert nem hajlandóak elfogadni a kisebbségi státust, és Belgrád is azt hangoztatja, hogy Koszovó továbbra is Szerbia része és szerbek államalkotók Koszovóban. És miként hivatkozhatnak ebben az esetben a koszovói kisebbségi kérdés rendezése során érvényesülő elvek itteni betartására a vajdasági magyarok?

- AZ EU vezetői évek óta azt hangoztatják, hogy a koszovói helyzet egy egyedi eset és ezt valamilyen szempontból el kell fogadni, ugyanis sehol másutt nem volt olyan erőszakhullám az elmúlt évtizedekben, mint Koszovóban. Ezért mondtam az imént azt, hogy annak ellenére, hogy Szerbiának jogi értelemben igaza van, nem véletlen az, hogy Szerbiával történt meg ez, ami megtörtént február 17-én. De annak ellenére, hogy ez valóban egy egyedi eset, mi a VMSZ parlamenti képviselői már tavaly február 14-én az első Koszovóról szóló ülésen elmondták azt, hogy nem tartjuk összekeverhetőnek és összemoshatónak, sőt még összehasonlíthatónak sem a vajdasági helyzetet a koszovói helyzettel. Nem tartjuk összehasonlíthatónak a koszovói szerbség helyzetét a vajdasági magyarság és más itt élő kisebbség helyzetével. Ugyanakkor, amennyiben a koszovói rendezés folyamatában olyan előremutató kisebbségvédelmi mechanizmusok kristályosodnak ki, amelyek Szerbia más részein nem működnek, akkor bizony azokra igényt tartunk, mert nem gondoljuk azt, hogy abban a folyamatban, amikor Szerbia Koszovóért küzd, megengedhető az a retorika, hogy Koszovóban valami működhet, a Vajdaságban és szűkebb Szerbiában pedig nem működhet. Az Atisaari-terv olyan előremutató megoldásokat tartalmaz a koszovói szerbek vonatkozásában, amelyek valóban példaértékűek, és amilyen megoldásokra egész Európában szinte alig van példa. Én úgy gondolom, hogy a vajdasági magyarság politikai vezetőinek az elkövetkező hónapokban az a feladata, hogy megfogalmazzon egy autonómiakoncepciót. Nem lesz túlságosan nehéz dolgunk, mert ennek az autonómiakoncepciónak az alapja a történelmi VMDK óta létezik, és ezt kell pontosítani, aktualizálni. Ezt követően pedig harcolni kell azért, hogy a vajdasági magyarokat olyan jogok illessék meg, amely jogok Európa más területein is működnek. Én nem gondolom azt, hogy ez az egyik napról a másikra fog megtörténni. Nekünk a parlamentben az a feladatunk, hogy ezt a kérdést folyamatosan napirenden tartsuk, és hogy minden olyan törvény esetében, amelynek van kisebbségi jogi vonatkozása, tegyük a dolgunkat. Kis lépésekben kell előre haladni folyamatosan bővíteni a vajdasági magyarok autonómiáját, akár perszonális autonómiáról van szó a nemzeti tanácsok képében, akár az etnikai alapú területi autonómiáról az észak-vajdasági községek vonatkozásában. 

TERNOVÁCZ ISTVÁN

2024. február 19.

13,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

18,00 - Zombor - Zombor Város napja - a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 4.

13,30 - Szabadka - Interjú a „Politika” napilapnak   

16,00 - Zenta - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. március 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. március 6.

08,00 - Budapest - találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

09,00 - Budapest - előadás megtartása a Misszióvezetői Értekezleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 

10,00 - Budapest - találkozó Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával, miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. március 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 44. ülése

12,30 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó

2024. március 11.

17,00 - Óbecse - Megemlékezés Than Mór halálának 125. évfordulójára

2024. március 12.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

2024. március 13.

13,30 - Szabadka - Tárgyalás Bányai Gábor országgyűlési képviselővel, a Dél-Alföld gazdasági fejlesztéséért felelős kormánybiztossal

18,00 - Palics - Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának ünnepi fogadása az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

2024. március 14.

11,00 - Királyhalom - Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezése

12,00 - Királyhalom - Találkozó Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

2024. március 15.

10,00 - Magyarittabé - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

15,00 - Bácskossuthfalva - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

17,00 - Szabadka - Megbeszélés dr. Nobilis Márton Pállal, Magyarország  Agrárminisztériumának államtitkárával

18,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

2024. március 16.

16,00 - Tiszaszentmiklós - Ünnepi műsor és emléktábla avatás Pásztor István tiszteletére

18,30 - Torda - Koszorúzás és ünnepi műsor

2024. március 18.

09,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2024. április 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 24.

09,00 - Szabadka - találkozó Csorba Bélával, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével és Szmieskó Zoltánnal, a Magyar Egység Párt elnökével

11,30 - Szabadka - Találkozó a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának tagjaival

12,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató a Városi Képviselő-testület elnökeként

2024. április 25.

13,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

17,30 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnöki fogadása a CPAC Hungary alkalmából

18,30 - Budapest - találkozó Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével

19,00 - Budapest - Az Alapjogokért Központ és a New York Young Republican Club közös gálavacsorája  a CPAC Hungary alkalmából

2024. április 26.

09,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

10,00 - Budapest - Találkozó Nyitrai Zsolt parlamenti képviselővel, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójával

15,50 - Budapest - Részvétel előadóként az United We Stand panel beszélgetésen a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

2024. április 28.

08,15 - Szabadka - a VMSZ szabadkai választási listájának aláírása

2024. április 29.

09,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

14,00 - Szabadka - Állami kitüntetés átadási ünnepsége Magyarország Főkonzulátusán, a magyar nemzeti ünnep alkalmából 

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon RTV Közügyek c. műsorában (élő)

2024. május 1.

12,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a Tizennegyedik ciklusban - Napirenden: a Kormány megválasztása

17,30 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. május 2.

09,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,50 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a XIV. ciklusban - a Kormány megválasztása)

2024. május 6.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. május 7.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

09,00 - Szabadka - Beszélgetés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) hallgatóival

18,00 - Zenta - A VMSZ koordinátorainak, aktivistáinak és jelöltjeinek találkozója

2024. május 8.

10,00 - Szabadka - Beruházás megtekinése az 1-es vízgyárban

10,45 - Szabadka - Kisradanovác HK, a Virág utca aszfaltozási munkálatainak megtekintése

12,00 - Majdány - A Látogatóközpont megtekintése

12,40 - Oroszlámos - A Művelődési Ház megtekintése

13,20 - Törökkanizsa - A felújított Népkönyvtár épülete és a templom megtekintése

16,00 - Martonos - A felújított középületek megtekintése

17,00 - Kispiac - A Művelődési Ház megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 9.

11,00 - Pacsér - Az Öko-kút és a Gyógyfürdő megtekintése

12,00 - Bácskossuthfalva - Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornatermének megtekintése 

12,40 - Bácskossuthfalva - A művelődési ház nagyterasza felújítási munkálatainak megtekintése

13,00 - Bácskossuthfalva - A Gróf Széchenyi István utca felújítási munkálatainak megtekintése

19,00 - Hajdújárás - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 10.

10,00 - Csóka - A Szentháromság templom megtekintése

10,30 - Csóka - A regionális hulladékudvar - bekötőút megtekintése

11,15 - Tiszaszentmiklós - A Tiszaszentmiklós-Hódegyháza út megtekintése

11,30 - Hódegyháza - A Szent István Király Hagyományőrző MME székházának megtekintése

12,15 - Szaján - A Művelődési Otthon megtekintése

13,00 - Nagykikinda - A Fejős Klára Általános Iskola megtekintése

13,50 - Magyarcsernye - A Kultúrotthon megtekintése

16,20 - Torda - Látogatás a Civil Szervezetek Otthonába

17,20 - Nagybecskerek - A Tina Szalon Kft. vállalkozás megtekintése

17,45 - Nagybecskerek - A Sonja Marinković Általános Iskola megtekintése

18,20 - Muzslya - A Lehel sportközpont megtekintése

19,00 - Muzslya - Közösségi találkozó

2024. május 11.

09,30 - Gunaras - A gunarasi ÖTT 100. évfordulójának ünnepsége

10,15 - Topolya - Tópartszépítő akció

11,15 - Szabadka - Családi délelőtt az Újfalu HK-ben

11,45 - Szabadka - Sportpálya (Stipe Grgić u. 60.) - környezetszépítő akció

2024. május 12.

14,30 - Topolya - Találkozó Zsigmond Barna Pál EU ügyekkel megbízott miniszterhelyettessel, országgyűlési képviselővel

17,30 - Péterréve - A Gemini-GM vállalkozás meglátogatása

18,10 - Óbecse - A Rolometal Kft. meglátogatása

19,00 - Óbecse - Közösségi találkozó

2024. május 13.

13,45 - Belgrád - Találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

17,30 - Topolya - A fürdő megtekintése

18,00 - Topolya - Közösségi találkozó

2024. május 14.

11,00 - Topolya - A Prosperitati Alapítvány Mentorprogramjának megnyitója

14,00 - Palics - Ünnepélyes szerződéskötés az MNT pályázatainak nyertes egyesületeivel és intézményeivel

17,00 - Szabadka - A Nagybányai remekművek magángyűjteményekből c. kiállítás megnyitója

18,00 - Szabadka - A zsinagóga megtekintése és találkozó Várhelyi Olivérrel, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosával

2024. május 15.

10,00 - Újvidék - Vendégszereplés az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda c. műsorában (élő)

19,00 - Szabadka - Hot Jazz Band koncert a Zsinagógában

2024. május 16.

11,00 - Mohol - A Csobolyó Művelődési Egyesület felújított székházának megtekintése

11,30 - Ada - A Vadvirág Hagyományápoló Kör felújított székháza és a Szarvas Gábor Könyvtár megtekintése

12,45 - Zenta - A termáltó projekt bemutatása a Sportcsarnokban

18,00 - Magyarkanizsa - Közösségi találkozó

2024. május 17.

09,30 - Palics - A Miroslav Antić Általános Iskola megtekintése

10,15 - Palics - A gázvezeték-hálózat bővítése - munkálatok megtekintése

10,45 - Palics - A Víkendtelep megtekintése

11,20 - Ludas - A Kosztolányi-ház megtekintése

11,40 - A Ludas-Kispiac út megtekintése

14,00 - Szabadka - Találkozó Deutsch Tamással, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti listavezetőjével

15,25 - Magyarkanizsa - A Vajdasági Birkózóakadémia megtekintése

18,00 - Topolya - A TSC Labdarugó Akadémia megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó

2024. május 18.

10,00 - Kishegyes - I. Délvidéki Médiatalálkozó (konferencia)

12,30 - Hajdújárás - A teniszpálya építése, a park rendezése és a sportközpont megtekintése

2024. május 19.

09,00 - Ludas - Pünkösdi szentmise és közösségi találkozó

16,00 - Királyhalom - Anyák napi ünnepi műsor

2024. május 20.

09,30 - Palics – A Vermes Lajos táblák megtekintése a sétányon

10,30 - Szabadka - A Raichle-palota, a Kortárs Galéria épületén végzett állagmegőrző munkálatok megtekintése

18,00 - Szabadka - Lakossági fórum a Zorka HK épületében

19,00 - Kelebia - Pünkösdölés