A legfiatalabb vajdasági Petőfi-szobor

Szenttamáson 2022-ben állítottak szobrot a költőnek - PETŐFIRŐL MÁSKÉNT – 200 ÉVE SZÜLETETT PETŐFI SÁNDO

Szenttamáson alig egy évvel ezelőtt, 2022 márciusában avatták fel Petőfi Sándor mellszobrát, amelyet a katolikus templom udvarában helyeztek el. Az emlékmű állítását a Gion Nándor Kulturális Központ, illetve annak elnöke, Németh Dezső kezdeményezte, azzal a céllal, hogy a helyi magyarságnak hosszú évtizedek után legyen egy központi helye, ahol az 1848–49-es eseményekre méltó módon emlékezhet. Németh Dezsővel Szenttamás forradalmi múltjáról és a szoborállítás folyamatáról beszélgettünk.

Tudjuk, hogy Szenttamásnak kiemelt szerepe volt az 1848–49-es szabadságharc idején. Milyen történelmi örökségre építkezve lett végre Petőfi-szobra a településnek?

– Szenttamás a szabadságharcból igencsak kivette a részét, és nagyon sokat szenvedett. Erről az emberek sokáig nem meséltek, habár a pusztítás óriási volt, főleg a megtorlás 1849. április 4-én, miután Perczel Mór Szenttamáson megbosszulta azt a 2-3 ütközetet, amikor a magyarok elmulasztották, hogy bevegyék Szenttamáson az erődöt a védő szerbektől. A magyarok kiszöktek, amennyien tudtak, a többiek pedig kényszermunkára kerültek, sokakat lemészároltak, megerőszakoltak… A katolikus templomot szétlőtték, ott kórházat és istállót rendeztek be, a plébániaépületben pedig az összes iratot elégették. Ezért Szenttamásról 1849 előtti dokumentumok nem is léteznek, az anyakönyvek mind megsemmisültek az egyházközségünkben.

Érdekes történet 1848-ból, hogy a forradalom hírére a város szerb küldöttsége eljött a templomba a magyar paphoz, szentmisét tartottak, utána a szerb templomban is miséztek. A szerbek is örültek a változásnak, majd együtt bevonultak a községháza elé, ahol felhúztak egy nagy magyar zászlót. Az akkori lakosság összetartott, hiszen szenttamásiak voltak mind, egymás mellett éltek. Később viszont kezdtek beszivárogni a vidéki szerbek, akik buzdítani kezdték az ittenieket a bajra, mígnem a karlócai nemzetgyűlésen eldöntötték, hogy felkelnek a magyarok ellen. Húsvét környékén már érződött a feszültség a levegőben. A szerb pap valószínűleg megsúgta a magyarnak, hogy az esti feltámadási mise után tervezik megrohanni a magyarokat. Ezért a magyar pap délután tartotta meg a misét, majd hazaküldte az embereket, így kerülték el a mészárlást.

A szobor nagy hiányt pótol, hiszen központi helyet ad minden, forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepi alkalomnak.

– Szenttamáson sokáig nem volt olyan hely, ahova virágot vihettünk volna, ahol megállhattunk volna és megemlékezhettünk volna az eseményekről. A mi egyesületünk, illetve a Citerazene-barátok Klubja az 1995–96 óta minden évben március 15-én emlékműsort rendezett. Zatkó Ibolya tanárnő halála, 2005 után ezek a megemlékezések néhány évig elmaradtak, mi pedig Paraczky Lászlóval együtt 2010-ben újraélesztettük és újra elkezdtük minden évben szervezni a március 15-ei műsort. Először az egyesületen belül, szerényebben, majd bevontuk az óvodásokat, az iskolásokat és más művelődési egyesületeket. Akkoriban a zsebszínházban tartottuk meg a műsorokat, a megemlékezéseket. 2010-ben, a Gion-emlékház megnyitása után sokan kerestek fel minket, és rákérdeztek, hogy van-e itt olyan hely, ahol az 1848–49-es eseményekre emlékezhetnek, koszorúzhatnak, fejet hajthatnak. A templomban ugyan létezett két márványtábla, amely a hősökre emlékezett, de az visszafogott megoldás volt eldugott helyen…

Volt ugyan Szenttamáson, a tuki részen egy temető, amit 1960-ban felszámoltak. Akiknek ott voltak eltemetve szerettei, áthozták a maradványaikat az új katolikus temetőbe. Amikor ásták az alapokat a megsemmisült temető helyén lévő építkezésnél, a megtalált csontokat idehozták egy osszáriumba. Nem tudom, hogy azonosítani tudnánk-e olyan sírokat, amelyeket a forradalom idején ástak, a plébánián nem maradtak erről emlékek, ezért ezzel kapcsolatban sem tudtunk semmit, például egy kopjafát felállítani. A városban pedig nem lett volna értelme ennek, mert a magyarok főleg errefelé laknak, a tuki részen.

Egy vegyes lakosságú településen való köztéri szoborállításnál nyilvánvalóan minden részlet fontos. Hogyan bántak a kényes kérdésekkel?

– Sokat gondolkodtam azon, hova és mit tegyünk úgy, hogy ne sértsük meg a szerbeket, mert nagy az érzékenység. Kossuth vagy Perczel nem jöhetett számításba, így jutottam arra a következtetésre, hogy Petőfi lehet a megfelelő személy. Őt a szerbek is nagy költőnek tartják, műveit Jovan Jovanović Zmaj fordította, akinek az édesanyja szenttamási származású. A Petőfi-szobor helyszínéül nyilvánvalóan nem akartuk a Gion-házat, a temetőbe pedig engedélyt kellett volna kérni, körülményes folyamat elé néztünk volna. A városba nem tehettünk szobrot, és az iskolába se szerettük volna, ezért végül a plébánia mellett döntöttünk. A szobor a becsei útra néz, nagyon szép helyen áll, az utcáról is ráláthatnak az emberek, mégsincs kinn az utcán. A községi elnöknek sem volt semmi ellenvetése. Azt is fontos kiemelni, hogy ez lett az első szenttamási köztéri szobor. Eddig egy sem volt, kivéve a szerb templom melletti második világháborús emlékművet.

A terv tehát megszületett. Hogyan történt a megvalósítás?

– Miután a Gion Nándor Kulturális Központ elnökségében eldöntöttük, hogy megvalósítjuk a Petőfi-szobrot, Zsúnyi Tibor plébánossal is megbeszéltük a tervet, és a megboldogult Slavko Večerin püspök úr is megengedte. Már csak a szobrot kellett beszerezni… Jóban vagyunk az orosházi polgármesterrel, Dávid Zoltánnal, mivel Szenttamásnak Orosháza testvérvárosa, ezért Ifjú Zoltán egykori tanárral és iskolaigazgatóval, a községi tanács oktatással megbízott egykori tagjával elmentünk Orosházára, és Dávid Zoltánhoz fordultunk tanácsért. Ő ajánlotta nekünk Túri Török Tibor keszthelyi szobrászművészt. A mellszobor Orosháza önkormányzatának ajándékaként került Szenttamásra. Spanyol kerámiából készült, patinás bevonattal, és 140 centiméter magas márványtalapzatot készítettünk neki, valamint csináltunk egy hozzá vezető utat is.

Több éves várakozás után tehát központi helyszínt kaptak a szenttamási ’48–49-es megemlékezések. Hogyan zajlott a szoboravató ünnepség?

– A Petőfi-emlékév kezdete miatt már január elsején, a nagymise után kimentünk néhányan a plébánia udvarára, és összehoztunk egy alkalmi főhajtást egy Petőfi-szavalattal. A szoboravatóra igazi szenttamási összefogással készült műsor keretében került sor 2022. március 13-án, vasárnap, a ’48–49-es áldozatokért mondott hálaadó nagymise után. A templomkertben népviseletbe öltözött lányok leplezték le a szobrot, Tibor atya pedig megáldotta. Jelen volt Dávid Zoltán az adományozó Orosháza önkormányzatának képviseletében, az előző polgármester, Németh Béla és egy képviselő társaságában Dávid Zoltán isköszöntötte a szenttamásiakat. Beszélt továbbá a VMSZ képviseletében Pásztor Bálint, valamint Radivoj Debeljački, Szenttamás polgármestere is. Az említettek koszorút is elhelyeztek. És azt szeretnénk, arra is terveztük a Petőfi-szobrot, hogy a továbbiakban is oda vezethessünk mindenkit, aki eljönne hozzánk koszorúzni, megemlékezni, fejet hajtani.

ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG

Zsúnyi Tibor plébános a Petőfi-szobor tervének megszületésétől kezdve támogatta az ötletet, és szívesen járt közben a püspöknél, hogy a plébánia udvarára kerülhessen az emlékmű. Az atyát a szenttamási közösségről és a szoborállításról kérdeztük.

– Minden közösség egyedi, mindnek megvannak a sajátosságai, szépségei, de nehézségei is, így a szenttamásinak is. A kezdetektől fontosnak tartottam a magyar kultúra és identitástudat ápolását, ezért is esett jól, hogy Dezsőék azonnal hívtak a Gion-házba a rendezvényeikre. Azóta is az együttműködésre törekszünk, mert a megosztásnál sokkal jobb, ha az esetleges nézeteltéréseink ellenére ezen az úton járunk, főleg, mert kevesen vagyunk… Ők egy biztos pont, egy támogató közösség, amely nyitott és közvetlen.

A Petőfi-szobor ötletét azonnal támogattam. A déli végeken legtöbbször összefügg a vallási és a nemzeti hovatartozás, és miért ne állhatna itt egy kiemelkedő alakja a nemzeti múltunknak. Fontosak az értéket hordozó emlékeink, amelyek összehozzák a közösséget, közösséget építenek, de nem megosztók, és Petőfi munkássága pontosan ilyen. A püspök atya is beleegyezett a tervbe, hogy kihasználjuk a helyet egy ilyen célra. A szoboravatón jó volt látni, hogy az egész közösség eljött és összefogott. Ha a magánéletben nem is mindig úgy működnek a dolgok, ahogy elképzeljük, vagy nem értünk egyet mindenben, fontos, hogy közös pontok körül össze tudjunk gyűlni.

Milyen az egyházközösség helyzete, illetve az emberek viszonya az egyházhoz?

– Szenttamáson mintegy 2200 személyt tartunk nyilván, de ennek egy jelentős része már nem itt él, hanem Németországban, Ausztriában, Magyarországon vagy máshol. A szentségekhez járuláskor viszont ők is mindig hazajönnek, az embereknek szinte magától értetődő az egyházhoz való tartozás. Pozitív a tapasztalatom az iskolával is. Bármikor be tudok menni oda, és ha van valami rendezvény, akkor úgy szervezzük, hogy mindenkinek megfeleljen.

Szenttamáson a magyarságtudat nem mindig hangsúlyos, de gyakran, például az ünnepeken erőteljesen feltör ez az érzet. Sok lappangó, kibeszéletlen történelmi trauma van jelen, ami szintén hozzájárul az identitáshoz. A vallási élet tekintetében nagyon szépek az úrnapi körmenetek, a búcsúk. Az emberek szeretik a templomot, igényük van rá, bár a kommunizmus megtette a hatását, az előző korszak rányomta a bélyegét a társadalomra. Viszont a gyerekek nagyon kevés kivétellel járnak hittanra, ráadásul nem is csak a katolikusok jönnek hozzánk. Elenyésző számban vannak olyanok Szenttamáson, akiknek megakadt a kapcsolatuk az egyházzal, de nekünk az a feladatunk, hogy számukra se legyen többé idegen az egyház, ne ódzkodva jöjjenek be a plébániára, ne egy életidegen intézményként lássák, amivel nem tudnak mit kezdeni.

ANTALOVICS PÉTER

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2024. április 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 24.

09,00 - Szabadka - találkozó Csorba Bélával, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével és Szmieskó Zoltánnal, a Magyar Egység Párt elnökével

11,30 - Szabadka - Találkozó a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának tagjaival

12,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató a Városi Képviselő-testület elnökeként

2024. április 25.

13,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

17,30 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnöki fogadása a CPAC Hungary alkalmából

18,30 - Budapest - találkozó Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével

19,00 - Budapest - Az Alapjogokért Központ és a New York Young Republican Club közös gálavacsorája  a CPAC Hungary alkalmából

2024. április 26.

09,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

10,00 - Budapest - Találkozó Nyitrai Zsolt parlamenti képviselővel, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójával

15,50 - Budapest - Részvétel előadóként az United We Stand panel beszélgetésen a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

2024. április 28.

08,15 - Szabadka - a VMSZ szabadkai választási listájának aláírása

2024. április 29.

09,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

14,00 - Szabadka - Állami kitüntetés átadási ünnepsége Magyarország Főkonzulátusán, a magyar nemzeti ünnep alkalmából 

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon RTV Közügyek c. műsorában (élő)

2024. május 1.

12,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a Tizennegyedik ciklusban - Napirenden: a Kormány megválasztása

17,30 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. május 2.

09,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,50 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a XIV. ciklusban - a Kormány megválasztása)

2024. május 6.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. május 7.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

09,00 - Szabadka - Beszélgetés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) hallgatóival

18,00 - Zenta - A VMSZ koordinátorainak, aktivistáinak és jelöltjeinek találkozója

2024. május 8.

10,00 - Szabadka - Beruházás megtekinése az 1-es vízgyárban

10,45 - Szabadka - Kisradanovác HK, a Virág utca aszfaltozási munkálatainak megtekintése

12,00 - Majdány - A Látogatóközpont megtekintése

12,40 - Oroszlámos - A Művelődési Ház megtekintése

13,20 - Törökkanizsa - A felújított Népkönyvtár épülete és a templom megtekintése

16,00 - Martonos - A felújított középületek megtekintése

17,00 - Kispiac - A Művelődési Ház megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 9.

11,00 - Pacsér - Az Öko-kút és a Gyógyfürdő megtekintése

12,00 - Bácskossuthfalva - Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornatermének megtekintése 

12,40 - Bácskossuthfalva - A művelődési ház nagyterasza felújítási munkálatainak megtekintése

13,00 - Bácskossuthfalva - A Gróf Széchenyi István utca felújítási munkálatainak megtekintése

19,00 - Hajdújárás - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 10.

10,00 - Csóka - A Szentháromság templom megtekintése

10,30 - Csóka - A regionális hulladékudvar - bekötőút megtekintése

11,15 - Tiszaszentmiklós - A Tiszaszentmiklós-Hódegyháza út megtekintése

11,30 - Hódegyháza - A Szent István Király Hagyományőrző MME székházának megtekintése

12,15 - Szaján - A Művelődési Otthon megtekintése

13,00 - Nagykikinda - A Fejős Klára Általános Iskola megtekintése

13,50 - Magyarcsernye - A Kultúrotthon megtekintése

16,20 - Torda - Látogatás a Civil Szervezetek Otthonába

17,20 - Nagybecskerek - A Tina Szalon Kft. vállalkozás megtekintése

17,45 - Nagybecskerek - A Sonja Marinković Általános Iskola megtekintése

18,20 - Muzslya - A Lehel sportközpont megtekintése

19,00 - Muzslya - Közösségi találkozó

2024. május 11.

09,30 - Gunaras - A gunarasi ÖTT 100. évfordulójának ünnepsége

10,15 - Topolya - Tópartszépítő akció

11,15 - Szabadka - Családi délelőtt az Újfalu HK-ben

11,45 - Szabadka - Sportpálya (Stipe Grgić u. 60.) - környezetszépítő akció

2024. május 12.

14,30 - Topolya - Találkozó Zsigmond Barna Pál EU ügyekkel megbízott miniszterhelyettessel, országgyűlési képviselővel

17,30 - Péterréve - A Gemini-GM vállalkozás meglátogatása

18,10 - Óbecse - A Rolometal Kft. meglátogatása

19,00 - Óbecse - Közösségi találkozó

2024. május 13.

13,45 - Belgrád - Találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

17,30 - Topolya - A fürdő megtekintése

18,00 - Topolya - Közösségi találkozó

2024. május 14.

11,00 - Topolya - A Prosperitati Alapítvány Mentorprogramjának megnyitója

14,00 - Palics - Ünnepélyes szerződéskötés az MNT pályázatainak nyertes egyesületeivel és intézményeivel

17,00 - Szabadka - A Nagybányai remekművek magángyűjteményekből c. kiállítás megnyitója

18,00 - Szabadka - A zsinagóga megtekintése és találkozó Várhelyi Olivérrel, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosával

2024. május 15.

10,00 - Újvidék - Vendégszereplés az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda c. műsorában (élő)

19,00 - Szabadka - Hot Jazz Band koncert a Zsinagógában

2024. május 16.

11,00 - Mohol - A Csobolyó Művelődési Egyesület felújított székházának megtekintése

11,30 - Ada - A Vadvirág Hagyományápoló Kör felújított székháza és a Szarvas Gábor Könyvtár megtekintése

12,45 - Zenta - A termáltó projekt bemutatása a Sportcsarnokban

18,00 - Magyarkanizsa - Közösségi találkozó

2024. május 17.

09,30 - Palics - A Miroslav Antić Általános Iskola megtekintése

10,15 - Palics - A gázvezeték-hálózat bővítése - munkálatok megtekintése

10,45 - Palics - A Víkendtelep megtekintése

11,20 - Ludas - A Kosztolányi-ház megtekintése

11,40 - A Ludas-Kispiac út megtekintése

14,00 - Szabadka - Találkozó Deutsch Tamással, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti listavezetőjével

15,25 - Magyarkanizsa - A Vajdasági Birkózóakadémia megtekintése

18,00 - Topolya - A TSC Labdarugó Akadémia megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó

2024. május 18.

10,00 - Kishegyes - I. Délvidéki Médiatalálkozó (konferencia)

12,30 - Hajdújárás - A teniszpálya építése, a park rendezése és a sportközpont megtekintése

2024. május 19.

09,00 - Ludas - Pünkösdi szentmise és közösségi találkozó

16,00 - Királyhalom - Anyák napi ünnepi műsor

2024. május 20.

09,30 - Palics – A Vermes Lajos táblák megtekintése a sétányon

10,30 - Szabadka - A Raichle-palota, a Kortárs Galéria épületén végzett állagmegőrző munkálatok megtekintése

18,00 - Szabadka - Lakossági fórum a Zorka HK épületében

19,00 - Kelebia - Pünkösdölés

2024. május 21.

09,00 - Szabadka - Séta a Rádity fivérek utcában az evangélikus templom elől, sajtótájékoztató a Darabos cukrászda előtt a Gubec Máté utcában és a Kosztolányi Dezső Színház megtekintése

10,30 - Szabadka - A G-dent fogtechnikai laboratórium megtekintése

16,00 - Bácsfeketehegy - Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének fogadása és a Nikola Đurković Általános Iskola felújítási munkálatainak megtekintése

16,30 - A Potok víztározó megtekintése a kishegyesi és szikicsi határ között

17,15 - Kishegyes – A Wood and More kft. meglátogatása

17,45 - Kishegyes – A Petőfi Sándor Közösségi- és Magyar Művelődési Központ megtekintése

18,00 - Kishegyes - Közösségi találkozó a Színházteremben

2024. május 22.

10,30 - Szabadka - Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának vajdasági látogatása

11,30 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ székházában

14,00 - Zenta – Az atlétikapálya megtekintése

16,15 - Zenta – A Petőfi-mellszobor leleplezése a Petőfi Sándor Általános Iskolában

17,20 - Kevi – A Kevi-Buránysor út aszfaltozási munkálatainak megtekintése

17,40 - Tornyos - A Tömörkény István Általános Iskola megtekintése

18,10 - Csantavér - A Városi Könyvtár Csantavéri Fiókkönyvtára fejlesztéseinek megtekintése

18,30 - Csantavér - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 23.

09,15 - Szabadka - Találkozó Magyar Leventével, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter-helyettesével

10,00 - Szabadka - Az Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. HEPA projektjének megtekintése és sajtótájékoztató

11,10 - Magyarkanizsa - Ünnepélyes szerződéskötés a Prosperitati Alapítány falusi házvásárlás és vállalkozói pályázatainak nyertes pályázóival

12,00 - Adorján - A Kontakt Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

14,45 - Mohol - Találkozó Győrffy Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, a Fidesz-KDNP EP lista jelöltjével

15,00 - Mohol - Mezőgazdasági vállalkozó gazdaságának megtekintése

15,50 - Zenta - A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége székházának megtekintése, találkozó a falugazdász irodák vezetőivel

17,00 - Zenta - A Vajdasági Magyar Edzők Egyesületének alakuló ülése

17,30 - Zenta - A Medica Netter orvosi és fizikoterápiás magánrendelő megtekintése

18,00 - Zenta - Közösségi találkozó

2024. május 24.

10,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak és interjú a Hét Nap hetilapnak

11,00 - Szabadka - Interjú az Informer TV-nek

13,00 - Nosza - Kis Torma András mezőgazdasági termelő gazdaságának megtekintése

13,30 - Nosza - A Művelődési Ház megtekintése

17,00 - Budapest - A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj átadó ünnepsége, a díjazott az újvidéki Európa Kollégium

2024. május 25.

09,30 - Palics - Találkozó Németh Szilárddal, a Fidesz alelnökével, kormánybiztossal, országgyűlési képviselővel, a Magyar Birkózó Szövetség elnökével

10,00 - Palics - A Palicsi Olimpiai Játékok és Vermes Lajos-emléknapok második napja - Vermes Lajos szobrának koszorúzása

10,15 - Palics - Kiállításmegnyitó az Öko-közpotban

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Vágta ünnepélyes megnyitója

14,00 - Szabadka (Nagyradanovác) - Családi nap a Mária Rádió szervezésében, a rendezvény fő előadója: msgr. Felföldi László, pécsi megyéspüspök

18,00 - Szabadka - A Vajdasági Vágta döntője és díjátadó

20,00 - Bezdán - Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület díszközgyűlése, az egyesület fennállásának 145. évfordulója alkalmából

2024. május 26.

16,00 - Palics - A Folk Music Fest népzenei fesztivál megnyitó ünnepsége

17,00 - Szabadka - Utcafórum a Pescsara Helyi Közösségben

20,00 - Palics - Zvonko Bogdan koncert

2024. május 27.

09,00 - Szabadka (Vasutas HK) - A Kun Ernő utca megtekintése

10,00 - Szabadka - Bíró Károly emléktábla-avató ünnepség

17,00 - Csóka - Beszélgetés a parasportról a Művelődési és Oktatási Központban - Szekeres Pál, magyar olimpikon, a Fidesz-KDNP EP-lista jelöltjének részvétele a VMSZ kampányában 

18,00 - Csóka - A helyi Asztalitenisz Klub edzésének megtekintése

19,00 - Ada - A felújított Sportcsarnok épületének megtekintése és találkozó a Kézilabda Klub vezetőségével

19,30 - Ada - Közösségi találkozó

2024. május 28.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Zombor - Közoktatási intézmények vezetőinek szakmai találkozója

10,30 - Zombor - Az Egészségház felújítási munkálatainak megtekintése

11,30 - Bácsgyulafalva - A Helyi Közösség felújított épületének bemutatása, a tervek ismertetése, templom megtekintése

13,20 - Bezdán - A kultúrotthon/színházterem felújítási munkálatainak ünnepi kezdete

16,00 - Bácskertes - A Szent Anna Római Katolikus templom felújítási munkálatainak megtekintése

17,00 - Zombor - Közösségi találkozó

2024. május 29.

09,00 - Szabadka - Makkhetes HK - a felújított játszótér munkálatainak megtekintése

10,00 - Bajmok - A felújított Kaponyai emlékmű felavatása

10,30 - Bajmok - A Szent Péter és Pál Apostolok Római Katolikus templom felújításának megtekintése

11,00 - Bajmok - Utcafórum

12,00 - Szabadka - Kampányösszegző sajtótájékoztató a VMSZ székházban

13,00 - Szabadka - Interjú felvétele a YU ECO RTV-ben (adásban csütörtökön 20,00-kor)

17,00 - Újvidék - A Magyar Szó székházának megtekintése

17,40 - Újvidék - Pázmány Péter mellszobrának felavatása az Európa Kollégiumban

18,15 - Újvidék - Közösségi találkozó

2024. május 30.

09,00 - Palics - A Víztorony felújítási munkálatainak megtekintése 

09,20 - Palics - Találkozó Bóka Jánossal, Magyarország európai ügyekért felelős miniszterével

09,30 - Palics - Beszélgetés a polgárokkal a Vigadó nagyteraszán

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,30 - Interjú a budapesti Magyar Nemzet c. napilapnak

14,00 - Szabadka - Találkozó Gál Kingával, a Fidesz–KDNP EP-lista jelöltjével a VMSZ székházában és séta Szabadka belvárosában 

15,10 - Szabadka - A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felújított épületének megtekintése

16,00 - Szabadka - A Magyar Médiaház keretein belül működő intézmények munkájának bemutatása

17,00 - Szabadka - Közösségi találkozó és a VMSZ kampányzáró rendezvénye

19,00 - Szabadka - Mága Zoltán koncertje a Zsinagógában

20,00 - Szabadka - „Razgovor sa povodom“ c. műsor a YU ECO TV-n

2024. június 1.

11,00 - Nagybecskerek - Msgr. Štefković Mirko nagybecskereki megyéspüspök püspökszentelése

2024. június 2.

07,30 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2024. június 3.

13,00 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. június 4.

11,00 - Geszt (Magyarország) - Ünnepség a Nemzetei Összetartozás Napja alkalmából, a geszti Tisza-kastély átadója, Orbán Viktor miniszterelnök emlékbeszéde

16,00 - Királyhalom - Ünnepség a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. június 5.

10,30 - Szabadka - Interjú a Srpski telegraf c. napilapnak

12,00 - Szabadka - Interjú felvétele a Hír FM Magyar Hangok c. műsorába (adásban szombaton 8 órakor)

17,00 - Szabadka - A VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. június 6.

12,00 - Szeged - Találkozó a magyarországi Országos Szerb Önkormányzat vezetőségével és Soltész Miklóssal, Magyarország Miniszterelnöksége egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával

2024. június 7.

09,00 - Szabadka - Interjú az RTS reggeli híradójának (felvétel szerb nyelven; adásban június 9-én)

2024. június 8.

11,00 - Ada - 60. Gyöngyösbokréta fesztivál; ünnepi megnyitó 12,40

2024. június 9.

19,00 - Budapest - Az európai parlamenti választások Fidesz-KDNP eredményvárója

2024. június 11.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

08,00 - Szabadka - Találkozó Lánszki Regő magyar építészeti államtitkárral és az ÉMI Nonprofit Kft. képviselőivel, majd az Avilai Szent Teréz székesegyház bejárása

2024. június 12.

18,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottságának ülése

2024. június 13.

09,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) ülése

2024. június 14.

10,00 - Zenta - A Réel Chocolate Manufaktúra új boltjának ünnepélyes megnyitója

18,00 - Kúla - A Magyar Szó napilap Magvető mezőgazdasági mellékletének gálaműsora és a kúlai Népkör MMK évadzáró műsora

2024. június 15.

11,00 - Csantavér - Részvétel a falunapi programokon

2024. június 16.

11,00 - Szabadka - Megemlékezés a szabadkai zsidók deportálásának évfordulója alkalmából

2024. június 17.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandra Đurovićtyal, Szerbia magyarországi nagykövetével