Megvédve / Odbranjena / Defended dr./dr/PhD ✔ https://t.co/8ySpX0beJg||#EdpRNRMadrid #realmadrid #estadiosantiagobernabeu https://t.co/0x4vFYDbJf||My third marathon completed. The medal and the Spanish Parliament #EdpRNRMadrid #congresodelosdiputados https://t.co/yMKeL4ud74||

A legbefolyásosabb vajdasági magyar férfiak 2008-ban

A különböző lapok hasonló évösszegző akcióin felbuzdulva szerkesztőségünk is úgy döntött, hogy összeállítja a lap munkatársainak (újságíróinak és szerkesztőinek) véleményén alapuló legbefolyásosabb vajdasági magyar nők és férfiak 2008. évi ranglistáját. A ranglista ötlete ugyan nem új és nem eredeti találmány, ám a vajdasági magyar közösségre alkalmazva mégis egyedülálló kezdeményezés. Előző számunkban az általunk legbefolyásosabbnak ítélt húsz hölgy nevét és rövid életrajzát közöltük. Ezúttal az urak harmincas ranglistáját tesszük közzé.

1. Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség Elnökségének tagja. 1964-ben született Topolyán. Az általános és középiskolát szülővárosában végezte el, majd Újvidéken folytatott jogi tanulmányokat. Már huszonévesen politikai pozíciót töltött be a Szocialista Ifjúsági Szövetség Tartományi Választmányában, majd a történelmi VMDK-ban folytatta politikai pályafutását. Az 1994-ben alakuló Vajdasági Magyar Szövetség egyik alapító tagja és kezdettől fogva vezető tisztségviselője. A ’90-es évek elején több háborúellenes megmozdulás szervezője volt. 1989 óta összesen hat alkalommal szerzett tartományi képviselői mandátumot Topolya község polgárainak köszönhetően. 2000 és 2008 között a tartományi parlament alelnöke volt. Tavaly a Tisztelt Ház elnökévé választották. Az elmúlt évek során aktív nemzetközi tevékenységet folytatott Vajdaság euroregionális kapcsolatainak fejlesztése érdekében. Tőle származik a nemzetközi toleranciatáborok ötlete és egy regionális toleranciaközpont létrehozása a „tolerancia fővárosában", Topolyán.

2. Pásztor István jogász, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Tartományi Végrehajtó Tanács alelnöke, tartományi gazdasági titkár. 1956-ban született Törökkanizsán. Az újvidéki Jogi Karon szerzett oklevelet 1981-ben. Szabadkán vállalati jogászként kezdte szakmai pályafutását, majd a szabadkai Közgazdasági Kar Informatikai és Szervezési Kutatóintézetének igazgatója volt (1988–1995). A kilencvenes évek közepétől vállalkozó. 1994 óta tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek, 1997-től a párt Elnökségének tagja, 2007 óta pedig elnöke. A VMSZ színeiben két mandátumban tartományi, egy mandátumban pedig szövetségi parlamenti képviselő volt. 2000 óta tagja a Tartományi Végrehajtó Tanácsnak. 2000 és 2008 között tartományi privatizációs és vállalkozásfejlesztési titkár volt. Nevéhez kötődik a hárompárti Magyar Koalíció megalakítása, melynek köztársasági elnökjelöltjeként tavaly 93 039 szavazatot szerzett.

3. Dr. Várady Tibor akadémikus, a nemzetközi jog szakértője, egyetemi tanár. 1939-ben született Nagybecskereken. Egyetemi oklevelet a belgrádi Jogi Karon szerzett 1962-ben. Doktori értekezését az egyesült államokbeli Harvardon védte meg 1970-ben. Több nemzetközi tudományos szervezet és választott bíróság munkájában vesz részt. 2003 óta a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja. Mintegy tucatnyi ország különböző egyetemein adott már elő, több száz tudományos cikket publikált és több mint 20 könyv szerzőjeként vagy társszerzőjeként tartják számon. 1963 és 1992 között az Újvidéki Egyetem Jogi Karán volt tanársegéd, docens, rendkívüli, majd rendes tanár. Ezt követően szövetségi igazságügy-miniszteri tisztséget vállalt Milan Panić kormányában. 1993 óta a Közép-európai Egyetem tanára, ahol 1994 és 1997 között rektorhelyettes is volt. Az elmúlt években vendégprofesszorként dolgozott többek között az USA-ban (Harvard, Berkeley), valamint a párizsi Sorbonne-on is. Ő Szerbia jogi képviselője a Hágai Nemzetközi Bíróságon, ahol még 1999-ben Horvátország keresetet nyújtott be az akkori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ellen a területén elkövetett népirtás vádjával.

4. Dr. Korhecz Tamás jogász, egyetemi rendkívüli tanár, tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségügyi titkár. 1967-ben született Szabadkán. 1992-ben diplomázott az újvidéki Jogi Karon, majd a budapesti Közép-európai Egyetemen (CEU) doktorált 2000-ben. 1988 és 1992 között sportújságírással foglalkozott az Újvidéki Televízióban, majd 1992-től 1995-ig a Magyar Televízió főállású szerkesztő-riportere volt. 1996 és 2000 között a Korhecz Ügyvédi Irodában volt munkaviszonyban, ezzel párhuzamosan a CEU-n vendégelőadóként dolgozott. Jelenleg a kamenicai Üzleti-szolgáltató Kar rendkívüli tanára. Több mint nyolc éve tölti be mostani tisztségét a Tartományi Végrehajtó Tanácsban. Egy mandátum erejéig (2004–2008) a TVT alelnöke is volt. Több, kisebbségeket érintő jogi aktus megírásában, valamint a tartományi statútum előkészítésében is részt vállalt.

5. Józsa László ügyvéd, a Magyar Nemzeti Tanács és a Szekeres László Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség Elnökségének tagja. 1957-ben született Szabadkán. Egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem Jogi Karán szerzett. 1992 és 1996 között a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége színeiben szövetségi parlamenti képviselő, 1992-ben és 1993-ban pedig a Panić-kormány Emberi Jogi és Kisebbségügyi Minisztériumának államtitkára volt. A VMSZ alapító tagja, 1996 és 2002 között a párt alelnöki tisztségét is betöltötte. 1996 és 2000 között pártja színeiben szövetségi képviselőként tevékenykedett. 2000-ben az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács elnökévé, 2002-ben pedig a Magyar Nemzeti Tanács elnökévé választották. Az Illyés Közalapítvány Vajdasági Alkuratóriumának titkára volt az alapítvány megszűntéig.

6. Dr. Német László SVD, a Nagybecskereki Egyházmegye püspöke. 1956-ban született Hódságon. A szabadkai érettségi után 1977-ben belépett a verbita missziós szerzetesrendbe. Lengyelországban végezte szerzetesi, filozófiai és teológiai tanulmányait. 1983-ban szentelték pappá. Két évig Horvátországban működött, majd elöljárói további tanulmányok céljából Rómába küldték (1985–1987). 1987-től 1990-ig katolikus egyetemi lelkész volt a Fülöp-szigeteken. 1994-ben doktorált Rómában a Gergely Egyetemen dogmatikából. 1994-től tíz évig az osztrák rendtartományban élt. Tanított az ottani és a lengyelországi verbita, illetve a zágrábi jezsuita főiskolán. Budapesten két ízben volt vendégelőadó a Sapientia Főiskolán. 2000-től a Szentszék nemzetközi szervezetek melletti bécsi állandó képviseletén dolgozott. 2004-ben áttelepült Magyarországra, ahol a verbita rend magyarországi tartományfőnöke lett. 2006-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárává és a testület szóvivőjévé választották. 2008-ban XVI. Benedek pápa nagybecskereki megyés püspökké nevezte ki.

7. Pásztor Bálint jogász, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, a kisebbségi frakció vezetője, a Magyar Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának elnöke. 1979-ben született Szabadkán. Egyetemi oklevelet 2002-ben a Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karán szerzett, majd még ebben az évben az MNT IB elnökévé nevezték ki. 2002-től a szabadkai Pannon Invest Consortium Tanácsadó Kft. jogi tanácsadója, 2004 és 2007 között a cég igazgatója volt. A 2000. évi választások idején a Szerbiai Demokratikus Ellenzék belgrádi központi kampánystábjában a VMSZ-t képviselte. 2007 óta parlamenti képviselő és frakcióvezető. Pártja Elnökségébe 2007-ben választották be.

8. Mgr. Hajnal Jenő nyelvész, könyvtáros, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI) igazgatója. 1954-ben született Bácsgyulafalván. Egyetemi oklevelet az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett 1977-ben, ugyanitt magisztrált 1991-ben. 1977 és 1983 között középiskolai magyartanár volt Zentán. 1983-tól 1986-ig az Újvidéki Rádiónak dolgozott zentai tudósítóként, majd a zentai községi szakszervezeti tanács szakmunkatársa volt. 1988-ban kinevezték a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatójává. Több vajdasági szervezetben vállalt társadalmi tevékenységet az elmúlt évek során. 2002 óta tagja a Magyar Nemzeti Tanácsnak. 2005-ben lett az MNT által alapított VMMI vezetője.

9. Dr. Jeges Zoltán elektromérnök, tartományi oktatási titkár. 1946-ban született Debelyacsán. 1971-ben szerzett oklevelet a Belgrádi Egyetem Elektrotechnikai Karán, majd ugyanitt megvédte doktori disszertációját is 1986-ban. Több mint harmincéves tanári tapasztalattal rendelkezik. Az Újvidéki Egyetem keretein belül előbb tanársegédnek, majd docensnek és rendkívüli tanárnak választották. Óraadóként, tanársegédként, majd tanárként dolgozott a szabadkai Műszaki Főiskolán, valamint az Építészeti Karon. Több mint 80 tudományos szakcikket írt és publikált hazai és külföldi szaklapokban, és mintegy 20 magyar, illetve szerb nyelvű jegyzetet készített a Műszaki Főiskola hallgatói számára. 2006-ban választották meg tartományi oktatási és művelődési titkárrá. 2008 második felétől a tartományi oktatási tárcát viszi tovább.

10. Kasza József közgazdász, a Vajdasági Magyar Szövetség tiszteletbeli elnöke, az Agrobank szabadkai kirendeltségének igazgatója. 1945-ben született Szabadkán. A szabadkai Közgazdasági Karon szerzett oklevelet 1979-ben. Közgazdászként, illetve pénzügyi igazgatóként dolgozott a Szabadkai Vízművek Közművesítési Vállalatban, a Bačkapordukt Textilipari Kombinátban, a Zorka Vegyi Művekben és a Novogradnja Építőipari Társult Vállalatban. 1989-től 2001-ig Szabadka polgármestere volt. 1991-ben még a Jugoszláv Reformerők Szövetségének, 1992-ben már a VMDK-nak a tagja volt egészen e párt széteséséig. 1994-ben ő is csatlakozik az alakuló VMSZ-hez, melynek Csubela Ferenc tragikus halála után második elnöke lett 1995-ben. 1990 óta több ízben is bekerült a köztársasági és a szövetségi parlamentbe képviselőként. A Szerbiai Demokratikus Ellenzék hatalomra jutásakor a nyolc kormányalelnök egyike volt (2001–2004). 2007-ben lemondott a VMSZ elnöki tisztségéről.

11. Ágoston András jogász, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke

12. Nagy József színész, rendező, a JEL Színház vezetője

13. Dr. Dujmovics Ferenc orvos, az újvidéki Klinikai Központ vezérigazgató-helyettese, a Magyar Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának felsőoktatással megbízott tagja

14. Dr. Bányai János irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke

15. Micsiz József, az adai Termometal fémipari vállalat tulajdonosa

16. Tolnai Ottó író

17. Msgr. Huzsvár László nyugalmazott katolikus püspök

18. Harmath Károly ferences rendi szerzetes, az Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft. igazgatója, a Hitélet főszerkesztője

19. Kern Imre, a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese

20. Lajkó Félix hegedűművész

21. Bunyik Zoltán, Újvidék alpolgármestere, a Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsának elnöke

22. Dudás Károly író, újságíró, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, a Hét Nap főszerkesztője

23. Dr. Berényi János mezőgazdasági mérnök

24. Dr. Szalma József jogászprofesszor, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke

25. Dr. Losoncz Alpár filozófus, egyetemi tanár

26. Mavrák Béla operaénekes

27. Dr. Csengeri Attila sebész, tartományi egészségügyi titkár

28. Dr. Páll Sándor, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke

29–30. Dr. Pénzes János, a Szabadkai Egyházmegye püspöke; Varga László jogász, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, az európai integrációs bizottság elnöke, a Magyar Nemzeti Tanács jegyzője.


Egy-egy személy befolyásosságának osztályozásakor a következő szempontokat mérlegeltük:

1. könnyen valósítja meg a céljait

2. felismerhető szereplője a közéletnek

3. személyi autoritással, karizmával rendelkezik, illetve tekintélyes szervezetet képvisel

4. a társadalom legkülönbözőbb szegmenseiben (politika, gazdaság, kultúra, sport, szórakoztatóipar stb.) nagy hatással bír és/vagy követői vannak és/vagy emberek sorsa függ tőle.

A személyes rokonszenvünket/ellenszenvünket igyekeztünk félretenni. Éppen ezért – az objektivitásunk megőrzése céljából – döntöttünk úgy, hogy a Családi Kör szerkesztésében részt vevő és a lapban rendszeresen publikáló személyek nem kerülhetnek fel a ranglistára.

PRESSBURGER Csaba
 

2019. április 24.

08,15 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2019. május 4.

10,00 - Doroszló - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2019. május 6.

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának alakuló ülése

20,15 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének alakuló ülése

2019. május 7.

13,30 -  Topolya - A KITE Kft. logisztikai központjának ünnepélyes átadása

14,30 - Topolya - A Gebi Kft. telephelyének ünnepélyes átadása

2019. május 8.

19,00 - Kisorosz - a VMSZ lakossági fóruma

2019. május 9.

14,00 - Szabadka - Találkozó az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagjaival

2019. május 13.

12,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

2019. május 14.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak V. ülése)

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2019. május 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2019. május 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. május 17.

09,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. május 20.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2019. május 21.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak V. ülése)

12,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

16,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ adai, magyarkanizsai, óbecsei és zentai községi szervezeteinek elnökeivel

18,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ szabadkai városi szervezetének elnökével

2019. május 22.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak VI. ülése)

2019. május 23.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. május 24.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. május 26.

19,00 - Budapest - a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvénye

2019. május 27.

16,00 - Belgrád - A Parlament XXII. alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban (Koszovói jelentés)

 

2019. május 28.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,15 - Belgrád - Szavazás  (a Parlament XXII. alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban) 

2019. május 29.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

10,10 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,10 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak VI. ülése)

16,00 - Hajdújárás - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

20,15 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. május 30.

17,00 - Szabadka - A Skala Garden Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása 

2019. május 31.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2019. június 3.

10,00 - Budapest (Ferencváros) - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2019. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2019. június 6.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2019. június 10.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

16,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

19,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. június 12.

10,30 - Belgrád - A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

15,00 - Belgrád - Vendégszereplés az O2 TV Fokus c. műsorában (szerb nyelven; adásban: ma 16,25-kor)

18,00 - Zenta - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,30 - Zenta - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 14.

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

18,00 - Horgos - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,00 - Oromhegyes - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

21,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 17.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

18,00 - Kelebia - Találkozó a helyi teremelőkkel

2019. június 18.

08,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ fennállásának 25. évfordulója alkalmából

10,00 - Belgrád - A Parlament XXIV.  alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban 

18,00 - Szabadka - Makkhetes - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Csantavér - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 19.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Királyhalom - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

 

2019. június 20.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

18,00 - Péterréve - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,00 - Óbecse - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Bácsföldvár - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

21,00 - Óbecse - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 21.

19,00 - Szabadka - Újfalu - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 24.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2019. június 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XII. rendkívüli ülés)

16,00 - Törökfalu - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

17,30 - Mohol - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

18,30 - Ada - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,30 - Ada - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 26.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

19,00 - Bajmok - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 27.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. június 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,30 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának alakuló ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VII. Buckai Lángos Fesztivál

2019. július 1.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

17,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,30 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

19,45 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. július 2.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

20,00 - Zenta - a Prosperitati Alapítvány tájékoztató előadása

2019. július 3.

08,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,00 - Szabadka - Kisradanovác Helyi Közösség - a VMSZ és az SNS lakossági tájékoztatója a piacfejlesztésről

19,00 - Szabadka - a Prosperitati Alapítvány tájékoztató előadása

2019. július 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

19,00 - Ada - a Prosperitati Alapítvány tájékoztató előadása

2019. július 5.

11,00 - Szabadka - A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése – OPTI BIKE elnevezésű projektum  konferenciájának megnyitása

2019. július 7.

12,00 - Szabadka - helyiközösségi választások - szavazás

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2019. július 8.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (XII. rendkívüli ülés)

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XIII. rendkívüli ülés)

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2019. július 9.

19,00 - Brüsszel - A magyar néppárti delegáció évzárója

2019. július 10.

13,00 - Brüsszel - Találkozó a magyar néppárti delegáció képviselőivel 

14,30 - Brüsszel - Találkozó Gyürk András és Hídvéghi Balázs európai parlamenti képviselőkkel

16,15 - Brüsszel - Találkozó Trócsányi László európai parlamenti képviselővel

18,00 - Brüsszel - Interjú a Vajdasági Televíziónak

 

2019. július 11.

10,00 - Brüsszel - Találkozó Ana Hrustanovićtyal, Szerbia Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetőjével

11,30 - Brüsszel - Interjú a Pannon TV-nek

2019. július 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

15,30 - Szabadka - Gyászülés Földi Márta emlékére

2019. július 13.

10,00 - Szabadka - Vasutas-települési helyi közösség - VI. Jótékonysági levendulanapok

2019. július 14.

12,00 - Hajdújárás - IV. Rózsa Sándor Fesztivál

2019. július 15.

09,45 - Belgrád - Szavazás (A Parlament XXV. alkalmi ülése a XI. ciklusban)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XIV. rendkívüli ülés)

16,00 - Szabadka - A Yu Eco TV In medias res c. műsorának felvétele (adásban holnap 20 órakor)

 

2019. július 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

13,00 - Belgrád - a szerbiai Parlament Spanyol Baráti Tagozatának találkozója Raúl Bartolomé Molinaval, Spanyolország belgrádi nagykövetével

16,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2019. július 17.

09,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 18.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2019. július 20.

15,30 - Péterréve - a legtöbben együtt tamburázók magyar rekordkísérlete - megnyitó

2019. július 22.

09,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (XIV. rendkívüli ülés)

09,15 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XV. rendkívüli ülés)

11,00 - Zimony - Hunyadi János belgrádi szobrának avató ünnepsége

2019. július 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2019. július 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2019. július 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés