A képzettség a megmaradásunk kulcsa

Elfogadás előtt a Magyar Nemzeti Tanács 2010 és 2016 közötti időszakra vonatkozó oktatásfejlesztési stratégiája

Szombaton, Szabadkán szakmai tanácskozást tartottak a Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiájáról. A rendezvényen mintegy 130 szakember, iskolaigazgató, pedagógus, tanár, önkormányzati vezető vett részt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Korsós Tamás , a Magyar Köztársaság szabadkai főkonzulja, valamint Pásztor Bálint és Varga László, a Vajdasági Magyar Szövetség két köztársasági parlamenti képviselője.

Dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke köszöntőjében elmondta, hogy egy nagyon komoly munka utolsó fázisát jelenti a tanácskozás. Az oktatásfejlesztési stratégia kapcsán szervezett közviták tartalmasnak bizonyultak, a dokumentum folyamatosan bővült és nemesedett, szögezte le Korhecz, valamint hozzátette, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy a vajdasági magyar közösség képes összefogni, nem fásult el.

– Több mint 100 szakember véleményét kértük ki, ötleteik 40 százalékát bele is építettük a dokumentumba. A jó stratégia egyik legfontosabb eleme a megvalósíthatóság, ezért az oktatásfejlesztési stratégia megírásakor a szakmai megvalósíthatóságra törekedtünk. A jó stratégia másik jelentős eleme, hogy képes összefogni az erőket. Amikor az erőforrások korlátozottak, akkor csak úgy lehet látványos eredményeket elérni, ha összefogott erőinket egy közös célra összpontosítjuk. Ha közösségünk képzettsége elmarad a többségi nemzet képzettségi szintjétől, akkor nincs az az intézkedés, amely megment bennünket az elsorvadástól, a peremre szorulástól – hangsúlyozta Korhecz.

A stratégia hét fejlesztési célt jelöl meg: a vajdasági magyarság képzettségi és iskolázottsági szintjének növelése; a magyarul tanuló diákok számának és arányának növelése a vajdasági közoktatásban; a magyar nyelvű közoktatás szakmai színvonalának, minőségének javítása; a nemzeti önazonosságot erősítő tartalmak erőteljes megjelenítése a magyar nyelvű oktatásban és az anyanyelvápolásban; a szerb nyelv hatékonyabb tanulása és elsajátítása; a magyar nyelvű felsőoktatás általános fejlesztése; a szakképzési-felnőttképzési intézményhálózat és a szakképzés fejlesztése.

– Azt szeretnénk elérni, hogy 2016 végéig legalább 20-30 százalékkal növekedjen a vajdasági magyarság körében a felsőoktatásban vagy egyetemi képzésben részesülők száma. Szeretnénk, hogy az általános iskolákban a vajdasági magyar gyermekek legalább 85 százaléka tanuljon anyanyelvén, a középiskolákat illetően pedig a 77 százalékos részarányt céloztuk meg – részletezte Korhecz.

A stratégiai fejlesztési célok megvalósításának segítését illetően a következő tizenkét programot tüntették fel a dokumentumban: az Európa Kollégium építésének befejezése és felszerelése, a középiskolai diákotthonok kapacitásának bővítése a magyar középiskolai központokban, ösztöndíjazási és diákhitelprogramok, pályakezdési támogató program, iskolabusz-program, a szabadkai magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztése – a Magyar Nyelvű Pedagógiai Tanárképző Kar létrehozása, a szerb nyelv tanulásának reformja, a magyar nyelv oktatása a szerb tannyelvű tagozatokon, az iskoláskor előtti nevelés és oktatás fejlesztése, tájékoztatási kampány az anyanyelven való tanulás érdekében, valamint a továbbtanulás serkentésére, a magyarországi továbbtanulás, illetve oklevél-honosítási támogatás kérdésének rendezése és az oktatási intézmények társalapítói jogainak átvétele.

Az Európa Kollégium kapuit 2011 októberében kívánják megnyitni, jelentette be Korhecz, valamint elmondta, hogy a kollégium szakmai tartalmakkal lesz felszerelve, állami támogatást élvez majd és a hallgatók 90 százaléka magyar nemzetiségű lesz.

– A 2011/2012-es tanévben azt szeretnénk, hogy minden állami költségvetésre bejutó magyar egyetemista 150 eurós havi ösztöndíjban részesüljön. A hallgatók az ösztöndíjat tanulmányaik végéig kapnák, feltéve, ha nem ismételnek évet – hangsúlyozta az MNT elnöke, az iskolabusz-programmal kapcsolatban pedig közölte, hogy a következő tanévtől még legalább 5 iskolabuszt indítanának. Vajdaságban eddig két iskolabusz működik: az egyik civil kezdeményezésként hosszú évek óta Nagybecskereken, a másik 2010 szeptemberétől Szabadkán, az MNT szervezésében.

A tanácskozás folytatásában 15 résztvevő szólalt fel. Közülük legtöbben a tehetséggondozás fontosságát emelték ki. A hozzászólók szerint a tehetséggondozást már az óvodákban el kell kezdeni, nem szabad hagyni elveszni a tehetséges gyerekeket. A felszólalók többsége üdvözölte az MNT felnőttképzésre vonatkozó szándékát, bár volt olyan, aki hiányolta, hogy ezen a téren a stratégia nem tartalmaz kézzelfogható megvalósítási programot. A felszólalók legtöbbje egyetértett azzal kapcsolatban, hogy fokozni kell az oktatásban dolgozók szakmai felkészültségét.

A tanácskozás befejező momentuma a következő zárónyilatkozat elfogadása volt:

„A konferencia résztvevői egyetértenek abban, hogy: Az oktatási stratégia tervezete egy olyan szakmailag megalapozott stratégiai dokumentum, amelynek eredményes végrehajtása jelentős haladást és fejlődést hozhat a vajdasági magyarság oktatásának színvonalában, képzettségében, gazdasági és társadalmi versenyképességében. A megvalósítás tekintetében számítunk és számítanunk kell a vajdasági magyar oktatási rendszerben résztvevő valamennyi szakemberre.

A vita során elhangzott technikai, nyelvi és rövid tartalmi kiegészítéseket és pontosításokat az MNT Közigazgatási Hivatala következetesen beépíti a készülő javaslatba. A jegyzőkönyvezett tartalmi vonatkozású javaslatokat és megjegyzéseket pedig abban az esetben foglalja bele, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok összeegyeztethetőek, és kiegészítik a megfogalmazott stratégiai célokat, a Magyar Nemzeti Tanács és a közösségünk humán erőforrásaival, kapacitásaival és pénzügyi forrásaival összhangban.

Megállapíthatjuk, hogy a résztvevők tartósan részt kívánnak venni a stratégia megvalósításának folyamatában.”

Korhecz bejelentette, hogy a stratégia az MNT következő ülésén, október 18-án kerül napirendre.

Korsós Tamás főkonzul, aki az első perctől az utolsóig láthatóan érdeklődve hallgatta végig a tanácskozást, a következőket hangsúlyozta az ülés végén: „Nagy öröm számomra, hogy megszületett az oktatásfejlesztési stratégia. A vajdasági magyarság ezzel egy olyan közösség épülésére kapott esélyt, amely egyenrangú és egyenjogú Szerbiában, valamint egyenrangú a Kárpát-medence és a világ magyarjaival. A rendkívüli stabilitással bíró magyar kormány és társadalom teljes mértékben mögé fog állni ennek a kiváló, megvalósítható, megfogalmazható stratégiának. A főkonzulátus részéről kijelentem, hogy minden erőmmel megkísérlem támogatni a stratégiát”.

Balassa Julianna, a pancsovai Börcsök Erzsébet Vajdasági Módszertani Központ elnöke elmondta lapunknak, hogy a szórvány ügyét illetően kicsit megkésett a stratégia. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy az előrenézés, a jövő a legfontosabb.

– A stratégia magába foglal minden olyan elemet, amely a szórvány részére is megoldást jelenthet. Egyedüli kételyem az iskolabusz-projekthez kapcsolódik. Ez egy igencsak kétélű kard lehet. Egyes településeken az iskolabuszoknak köszönhetően várhatóan valóban diákokat nyerünk, tartunk meg, máshol viszont fennáll annak a veszélye, hogy megszűnnek a magyar tannyelvű tagozatok. Dél-Bánátban ez a helyzet Hertelendyfalván. Ha itt belekezdünk az utaztatásba, akkor vége az iskolának. Ha viszont sikerül tenni még valamit, ha a stratégia gyakorlati alkalmazása során sikerül visszafordítani a dolgokat, akkor Hertelendyfalvát illetően is van még remény. Sándoregyházán viszont, ahol 30 éve megszűnt az anyanyelvű oktatás és csak anyanyelvápolás folyik, ott sokat jelentene a diákok utaztatása Székelykevére. Egy talán még nem megkésett javaslat, amit az illetékeseknek is továbbítok majd: a népesebb anyanyelvápoló csoportokból – például Kevevárán – iskolai tagozatokat lehetne szervezni, még ha osztatlan tagozatok formájában is. Tennivaló bőven van, a szórványban és máshol is. Egyébként, a stratégia vonatkozásában egyáltalán nem érezzük magunkat elhanyagolva – összegezte Balassa Julianna.

PESEVSZKI EVELYN

2024. január 24.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2024. január 26.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2024. január 28.

17,00 - Magyarkanizsa - Ökumenikus istentisztelet

2024. január 31.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 43. ülése

15,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. február 2.

14,00 - Szabadka - A Prosperitati Alapítvány központi irodája új helyszínének avatója

18,00 - Törökkanizsa - A VMSZ községi szervezete megalakulásának 17. évfordulójára szervezett ünnepség

 

2024. február 6.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XIV. ciklusban

10,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

11,30 - Belgrád - Találkozó Magyar Józseffel, Magyarország belgrádi nagykövetével

2024. február 8.

16,30 - Csóka - Megemlékezés Móra Ferenc halálának 90. évfordulóján

2024. február 17.

13,30 - Budapest - Találkozó Zsigmond Barna Pál, országgyűlési képviselővel, a Fidesz határon túli ügyekért felelős igazgatójával

15,00 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde

2024. február 19.

13,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

18,00 - Zombor - Zombor Város napja - a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 4.

13,30 - Szabadka - Interjú a „Politika” napilapnak   

16,00 - Zenta - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. március 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. március 6.

08,00 - Budapest - találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

09,00 - Budapest - előadás megtartása a Misszióvezetői Értekezleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 

10,00 - Budapest - találkozó Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával, miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. március 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 44. ülése

12,30 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó

2024. március 11.

17,00 - Óbecse - Megemlékezés Than Mór halálának 125. évfordulójára

2024. március 12.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

2024. március 13.

13,30 - Szabadka - Tárgyalás Bányai Gábor országgyűlési képviselővel, a Dél-Alföld gazdasági fejlesztéséért felelős kormánybiztossal

18,00 - Palics - Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának ünnepi fogadása az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

2024. március 14.

11,00 - Királyhalom - Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezése

12,00 - Királyhalom - Találkozó Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

2024. március 15.

10,00 - Magyarittabé - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

15,00 - Bácskossuthfalva - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

17,00 - Szabadka - Megbeszélés dr. Nobilis Márton Pállal, Magyarország  Agrárminisztériumának államtitkárával

18,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

2024. március 16.

16,00 - Tiszaszentmiklós - Ünnepi műsor és emléktábla avatás Pásztor István tiszteletére

18,30 - Torda - Koszorúzás és ünnepi műsor

2024. március 18.

09,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2024. április 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 24.

09,00 - Szabadka - találkozó Csorba Bélával, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével és Szmieskó Zoltánnal, a Magyar Egység Párt elnökével

11,30 - Szabadka - Találkozó a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának tagjaival

12,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató a Városi Képviselő-testület elnökeként