A határátlépés új feltételei

Pásztor Bálint: A legfeljebb 72 órás külföldi tartózkodásra vonatkozó szabályozás a legfontosabb előrelépés

A szerb kormány kedden elfogadta a határozatot, amely az országba való beutazás feltételeit szabályozza. Külön intézkedéseket foganatosítottak a szerbiai és külön a külföldi állampolgárok vonatkozásában. A szerbiai állampolgárok tekintetében a következő tudnivalók a legfontosabbak: azoknak az országba beutazó szerbiai állampolgároknak – és azoknak a külföldi állampolgároknak, akik ideglenes tartózkodási engedéllyel, vagy állandó tartózkodási hellyel rendelkeznek Szerbiában – nem szükséges 14 napos házi elkülönülésbe vonulniuk, akik 72 óránál rövidebb ideig tartózkodtak külföldön – és nem jelentkeznek náluk a SARS-CoV-2 fertőzés tünetei –, vagy akik rendelkeznek a 72 óránál nem korábban elvégzett, negatív eredményt mutató koronavírusteszttel.

A koronavírustesztet abban az országban kell elvégezni, ahonnan a Szerbiába belépni kívánó polgár indul, illetve ahonnan érkezik. A tesztet kizárólag az adott ország nemzeti referencialaboratóriumában lehet elvégezni. A szerb kormány döntése értelmében a szerbiai Egészségügyi Minisztériumnak a szerbiai Külügyminisztérium továbbítja a külföldi referencialaboratóriumoknak a listáját. A 12 évnél fiatalabb szerbiai állampolgárok számára nem szükséges a negatív teszt, amennyiben a velük utazó szülő, gondviselő vagy más családtag által elvégzett teszt negatív eredményt mutat.

SZABÁLYOK A KÜLFÖLDIEKNEK

A külföldi állampolgárok, köztük a magyar állampolgárok is, akkor utazhatnak be Szerbiába, ha fel tudnak mutatni 72 óránál nem korábban elvégzett negatív koronavírustesztet – a tesztet abban az országban kell elvégezni, ahonnan a Szerbiába belépni kívánó polgár indul, illetve ahonnan érkezik, az ország nemzeti referencialaboratóriumában –, emellett rendelkeznek a szerb kormány illetékes munkacsoportja által kiadandó tartózkodási vagy tranzitengedéllyel. A 12 évnél fiatalabb külföldi állampolgárok számára nem szükséges a negatív teszt, ha a velük utazó szülő, gondviselő vagy más családtag által elvégzett teszt negatív eredményt mutat. Az említett szabályok a teherszállítást végző külföldi állampolgárokra nem vonatkoznak, azzal, hogy a közúti teherszállításban az országba való belépést követően 12 órán belül el kell hagyni Szerbia területét, a vízi teherszállítás tekintetében pedig ennél hosszabb kilépési határidőket határoznak meg a kormány döntésében. (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/23/1/reg)

MÉG MAGYARORSZÁG IS KORLÁTOZ

Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke Facebook-oldalán az érvényes magyarországi szabályozást is összefoglalta: aki nem jogosult belépni Magyarországra a hatályos jogszabályok alapján, vagy halaszthatatlan okokból szükséges elkerülnie a karanténkötelezettséget, Magyarországra való beutazása előtt méltányossági kérelmet nyújthat be elektronikus formában (http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz). Ez egyaránt vonatkozik a magyar és a nem magyar állampolgárokra is. Ha több családtag azonos időben lépi át az országhatárt, elegendő egy kérelmet kitölteni.

A kérelmet az alábbi hat indok alapján bírálhatják el pozitívan: a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel; üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés (ez esetben meghívólevél szükséges); egészségügyi ellátás igénybevétele (beutaló felmutatása szükséges); hallgatói vagy tanulói jogviszony alapján fennálló vizsgakötelezettség teljesítése (erről szóló igazolás felmutatása szükséges); fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára, vagyis a munkavégzés megkezdésének helyszínére történő eljutás (az erről szóló munkáltatói igazolás felmutatása szükséges); közeli hozzátartozó temetésén való részvétel.

ELSŐ NAP MULASZTÁSOK

A Pásztor Bálinttal folytatott beszélgetés során kiderült, hogy ma már többen is megpróbáltak élni a határátlépés lehetőségével, ám a jogszabály gyakorlati alkalmazásában fennakadások merültek fel. A nem szerbiai állampolgárok tekintetében egy tárcaközi bizottságnak kell kiadnia a beutazási engedélyt – ez elejétől kezdve egyértelmű volt, ám mint kiderült, kezdetben nem volt egyértelmű, hogy melyik szervnél kell benyújtani a kérvényt. Pásztor Bálinttól megtudtuk, hogy akármennyire is így lenne észszerű, ez nem Szerbia valamelyik külföldi nagykövetsége, hanem az adott polgár országának nagykövetsége Szerbiában.

– Akármennyire is logikátlan jogi szempontból, ha például egy magyar állampolgár szeretne Szerbiába beutazni, akkor nem Szerbia budapesti nagykövetéségéhez kell fordulnia, hanem Magyarország belgrádi nagykövetségéhez. A magyar nagykövetség továbbítja a kérvényt a szerbiai tárcaközi kormánybizottságnak, az elbírálja a kérvényt, erről tájékoztatja a belgrádi magyar nagykövetséget, ez pedig tájékoztatja a magyar állampolgárt. Ez az eljárás minden más ország polgára tekintetében érvényes. Mindezt a szerbiai Külügyminisztérium főtikárától tudtam meg, akit azzal a kérdésemmel kerestem fel, hogy miért nem működik a rendszer, hiszen többen is felekerestek azzal a panasszal, hogy ma Szerbia budapesti nagykövetsége semmit nem tudott a rendszerről. Most kiderült, hogy miért nem. Mások azt jelezték, hogy a határátkelőn nem értesültek még az új szabályokról. Ez elfogadhatatlan, hiszen az országba való belépés feltételeit szabályozó jogszabály megjelent, hatályba lépett, így az alkalmazás kötelezettség, ebben az esetben a jelenleg is működő határátkelők számára. A jogszabályok lényege az, hogy a hatályba lépésüket követően alkalmazzák őket. Hiszem, hogy a rendszer elkezd fennakadások nélkül működni, ám megengedhetetlen, hogy bárkinek kellemetlensége származzon abból, hogy az adott állami szerv vagy tudatlanságból, vagy gondatlanságból nem alkalmaz egy hatályba lépett jogszabályt – fogalmazott Pásztor Bálint.

SEM TESZT, SEM KARANTÉN

Azoknak, akik vonatkozásában az országhatáron nem alkalmazták a kormánydöntést, 14 napos házi elkülönülésre vonatozó határozatot nyújtottak át a hatóságok. Ezzel kapcsolatban kiderült, hogy a határozatokat hatályon kívül kell helyezni. A kedden megjelent jogszabályban egyébként is az szerepel, hogy azoknak a szerbiai állampolgároknak, akiknél korábban karanténkötelezettséget állapítottak meg, de az új szabályok szerint nem karanténkötelesek, nem kell letölteniük a kirótt 14 napos elkülönülést, mivel esetükben törlik a karanténkötelezettséget – mutatott rá Pásztor Bálint, aki tekintettel a jogszabály alkalmazásában észlelt fennakadásokra, minden érintettnek azt tanácsolja, hogy telefonon ellenőrizze a rendőrségnél, hogy hatályon kívül helyezték-e a karanténról szóló végzést.

– Az elfogadott jogszabály tekintetében azt tartom a legfontosabbnak, hogy azok, akik legfeljebb 72 órát tartózkodnak külföldön, például Magyarországon, úgy jöhetnek vissza Szerbiába, hogy se a koronavírus-teszt elvégzését nem kell bizonyítaniuk, se házi elkülönülésre nem kötelezik őket. Ez a szabály megteremti például annak a lehetőségét, hogy az érintettek a szükséges gyógykezelés, vagy akár vizsga céljából külföldre utazzanak, majd visszatérjenek Szerbiába. Ez a legértékesebb új eleme a hatályba lépett szabályozásnak. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a rendszer folyamatos liberalizálásának lehetünk a tanúi, egyre szabadabbá válik a mozgás. Persze azt is figyelembe kell venni, hogy európai uniós tagállam lévén, Magyarországra nézve az uniós szabályozás is kötelező, az EU pedig június 15-éig lezárta a schengeni határokat. Ezért nem lehet jelenleg bármilyen céllal beutazni Magyarországra, hanem csak abból a hat okból, amit a magyar jogszabály fogalmazott meg. Arra is érdemes újfent emlékeztetni, hogy a 14 napos karanténkötelezettség nemcsak Szerbiában és Magyarországon hatályos rendelkezés, hanem máshol is. Ha valaki akár magyar állampolgárként lép Magyarország területére és nem rendelkezik a magyar rendőrség által kiadott jóváhagyással, akkor 14 napot karanténban köteles tölteni – taglalta Pásztor Bálint.

P.E.

2020. május 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

20,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 8.

09,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

13,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. május 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2020. május 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. május 14.

17,00 - Csóka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 15.

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 16.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. július 17.

13,00 - Kelebia - a Mélykúti úti felüljáró munkálatainak megtekintése

2020. július 21.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hetek Országos Közéleti Hetilapnak 

2020. július 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. július 31.

14,30 - Szabadka - a VMSZ köztársasági képviselőcsoportjának ülése

2020. augusztus 3.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XII. ciklusban

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)