Könyvtári törvény - a VMSZ módosítási indítványainak vitája

PREDSEDNIK: Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici László Varga, Bálint Pásztor, Elvira Kovács i Árpád Fremond. Da li neko želi reč? (Da.) Gospodin Bálint Pásztor ima reč.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, obično nismo srećni kada nam se odbijaju amandmani, ali sada prvom prilikom mogu konstatovati da neprihvatanje naših amandmana i nije toliko veliki problem zbog toga što smo se mi u subotu u Subotici dogovorili da zajednički predložimo izmene i dopune tzv. osnovnog ili krovnog zakona o kulturi. To je za nas prihvatljivo, šta više i bolje rešenje od amandmanskog intervenisanja u Zakonu o bibliotečkoj delatnosti, zbog toga što bi se ovaj problem sistemski rešio. Problem je u neusklađenosti odredaba Zakona o kulturi sa Zakonom o nacionalnim savetima.
   
U načelnoj raspravi sam govorio o tome da je za nas neprihvatljivo da određeni zakoni iz oblasti kulture, obrazovanja, informisanja budu u suprotnosti sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i zbog toga što je to protivustavno, što je članom 20. Ustava rečeno da se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati, ali je problematično i sa civilizacijske tačke. Ako ova država priznaje određena individualna i kolektivna prava pripadnika nacionalnih manjina Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, onda ta prava, konkretno te nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina treba predvideti i kasnije donetim zakonima, u ovom slučaju iz oblasti kulture.
   
Tu možemo intervenisati na dva načina. Jedan način je ovaj koji smo mi prvobitno predložili da se u Zakon o bibliotečkoj delatnosti unesu ove nadležnosti, a da to isto učinimo kada bude na dnevnom redu zakon o kinematografiji, o arhivima, o pozorišnoj delatnosti, pozorištima itd. Druga mogućnost je da se izmeni Zakon o kulturi. Zakon o kulturi govori o ustanovama kulture, što su i biblioteke, pozorišta i arhivi na neki način i sve te ustanove i sigurno je i elegantnije i celishodnije da promenimo u odnosu na nadležnosti nacionalnih saveta nekoliko odredbi Zakona o kulturi i onda u isti mah rešimo sve ove probleme i sada postojeće i one koji bi mogli nastati u kasnijem periodu.
   
Zbog toga nas raduje ovaj naš dogovor od subote i mogu da ponovim i javno da ćemo mi do kraja ove nedelje vama, gospodine ministre, uputiti predlog izmena i dopuna Zakona o kulturi, u odnosu na nadležnosti nacionalnih saveta. Time ćemo predložiti otklanjanje kolizija koje postoje između Zakona o kulturi i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.
   
Naravno, otvoreni smo i za druge predloge ukoliko postoje kolizije ili drugačija razmišljanja u odnosu na neka druga rešenja iz postojećeg Zakona o kulturi, nevezano za pitanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina i generalno kulture nacionalnih zajednica koje žive u Srbiji i onda nam preostaje samo da se dogovorimo ko će da bude predlagač, da li će to biti Ministarstvo ili će biti narodni poslanici. Za nas bi bilo od izuzetne važnosti da izmene i dopune Zakona o kulturi usvojimo po mogućnosti već u septembru u toku vanrednog zasedanja skupštine ili najkasnije u jesenjim mesecima, da se ove kolizije u najkraćem mogućem periodu otklone i da imamo čistu situaciju i čiste nadležnosti nacionalnih saveta, kada je reč o kulturi. Isto to ćemo učiniti i u odnosu na obrazovanje, informisanje.
   
Mogu ovom prilikom da vam kažem samo u dve rečenice da ćemo sutra održati jednu konferenciju za štampu u vezi medijske strategije. Imaćemo primedbe i u vezi medijske strategije, ali tu Ministarstvo nije predlagač tog dokumenta, ali ćemo svakako i vama kao resornom ministru uputiti naše primedbe. Nadam se da ćemo dogovorno uspeti da promenimo i taj nacrt medijske strategije. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Gospodine ministre, imate reč. Izvolite.
   
PREDRAG MARKOVIĆ: Zahvaljujem. Hteo bih samo još jednom da potvrdim da, kao što smo i obećali u načelnoj raspravi, sastali smo se u subotu ali ovo nije izuzetak. Naprosto, moj način i zahvaljujem se svima koji ti podržavao, jeste da se poslovi završavaju, da se završavaju na predlog onoga koga se to tiče, jer nije u pitanju kritizerstvo već je upravo ovo molba svih koji su uočili. U ovom slučaju je uočena razlika između dostignutih prava koja ne mogu da se umanjuju a istovremeno i čitav niz drugih stvari koje na isti način moraju da se menjaju i ovo jeste tačan smisao dogovora.
   
Pozivam i predstavnike ostalih političkih stranaka da gde je uočena kolizija, a tiče se Zakona o kulturi, da potražimo na inicijativu i na predloge, dakle, ne kroz razgovore samo ovde koji često ne predviđaju svu mogućnost rešenja, već da naprosto imamo zajedničku inicijativu. Ministarstvo je najavilo, to piše i u obrazloženju amandmana, da će se ovom problematikom baviti. Nadam se da ćemo naći način. Ja sam čak jedan izgovorio, možda nekorektno, malo pre, iz svog prethodnog iskustva, ali se nadam da će on dobronamerno biti prihvaćen od strane predsednice u narednom periodu. Iskreno se nadam da ćemo onda moći najjeftnije kada je u pitanju trošak sednice, a najefikasnije kada je u pitanju korist građana, da čitav niz uočenih ili unapred uočenih u odnosu na zakone koji će biti predlagani, pre svega o kinematografiji i o arhivskoj građi, da ćemo ovo efikasno i brzo rešiti.
   
Zahvaljujem svima na razumevanju, toleranciji i ovom načinu rada. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Zahvaljujem gospodine ministre.

comments powered by Disqus

2022. február 26.

09,00 - Ada - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2022. február 28.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 1.

10,05 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Reggeli Műsorában (élő)

 

2022. március 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

17,00 - Tiszakálmánfalva - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 20. ülése

18,30 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 4.

10,00 - Szabadka - a CMH megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából megszervezésre kerülő ünnepi tanácskozás

14,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 5.

10,00 - Zenta - Előadás megtartása a Vajdasági Magyar Jogász Egylet Az igazságügy reformja elnevezésű konferenciáján

2022. március 6.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2022. március 7.

13,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilap számára

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 8.

17,00 - Nemesmilitics - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 9.

19,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 10.

19,00 - Kelebia - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 11.

14,00 - Horgos - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

18,00 - Csóka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 12.

11,00 - Magyarcsernye - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

17,00 - Palics - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 13.

10,00 - Szenttamás - Petőfi Sándor mellszobrának leleplezése

2022. március 14.

12,00 - Szabadka - A Vermes Lajos-érem ünnepélyes átadása

19,00 - Topolya - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

19,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

21,00 - Szabadka - Találkozó Varga Judittal, Magyarország igazságügyi miniszterével

2022. március 16.

18,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 17.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

18,00 - Törökkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 18.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 19.

19,00 - Temerin - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

 

2022. március 20.

16,00 - Nosza - Szentmise, valamint a Művelődési Ház kiépítése munkálatainak megtekintése

18,00 - Palics - Kerekasztal-beszélgetés a vasútépítés és a helyi fejlesztések kapcsán

2022. március 21.

18,00 - Szabadka (Makkhetes) - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 22.

10,00 - Szabadka -  Az épített örökség megóvásának perspektívái Szabadka belvárosában elnevezésű nemzetközi konferencia, a Bíró Károly Alapítvány szervezésében

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

19,30 - Zenta - a VMSZ lakossági fóruma

 

2022. március 23.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

16,00 - Belgrád - Vendégszereplés a Tanjug TV-ben (adásban ma 19 órakor; szerb nyelven)

19,00 - Belgrád - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 24.

11,00 - Szabadka - Fiatal szabadkai matematikusok diplomaosztó ünnepsége 

12,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 25.

19,00 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 26.

15,00 - Nagykikinda - Beszélgetés a polgárokkal és budapesti művészek előadása

19,00 - Hertelendyfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 27.

19,00 - Újvidék - Beszélgetés a polgárokkal és a Sors-kanyar c. színházi előadás 

2022. március 28.

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilap számára

15,45 - Törökkanizsa, Rábé, Majdány - a fejlesztések, valamint a határátkelő megtekintése, a migrációs nyomás alatt lévő térség meglátogatása

18,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 29.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

11,00 - Zentaörs - A Budlinka pálinkalepárló és a Zsebi Kids gyermek játszóház kezdő vállalkozások megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

12,20 - Szabadka - a Micro-pak Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

13,30 Szabadka- a Digital Hive Kft. – közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,00 - Szabadka - az SNS és a VMSZ nagygyűlése

18,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 30.

12,45 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

19,00 - Szentmihály - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 31.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

13,15 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

19,00 - Óbecse - a VMSZ kampányrendezvénye

2022. április 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. április 3.

09,15 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. április 4.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. április 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. április 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 21. ülése

2022. április 12.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

14,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épületén végzett munkálatok befejezésének megtekintése

2022. április 20.

10,30 - Csantavér - a II. Szőlősor utca aszfaltozásán elvégzett munkálatok megtekintése

2022. április 26.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. április 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Királyhalom - Sajtótájékoztató az ivóvízkezelő létesítménynél

2022. május 4.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,00 - Szabadka - A Gyűlöletbeszéd c. konferencia megnyitása, amelynek szervezői a tartományi ombudsman és a belgrádi Kriminológiai és Szociológiai Kutatások Intézete 

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2022. május 5.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

08,40 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 22. ülése

2022. május 12.

12,00 - Szabadka - Találkozó prof. dr. Szórád Györggyel, Szabadka korábbi polgármesterével

2022. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. május 20.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. május 23.

17,30 - Szabadka - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak ünnepélyes megnyitója

2022. május 24.

15,30 - Szabadka - Panelbeszélgetés az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak keretein belül

2022. május 27.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

19,00 - Palics - Üdvözlőbeszéd megtartása a VIII. Folk Music Fest népzenei fesztiválon

2022. május 28.

12,00 - Szabadka - X. Vajdasági Vágta

2022. május 30.

13,00 - Magyarkanizsa - Találkozó Nenad Popovićtyal, a szerbiai Kormány innovációért és technológiai fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszterével 

2022. május 31.

10,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,00 - Belgrád - A Parlament tizenegyedik alkalmi ülése a XII. ciklusban (a köztársasági elnök eskütétele)