Ivica Dačić átalakított kormányának megválasztásáról (viszontválasz Aleksandar Vučićnak)

VIDEÓ

PREDSEDNIK: Reč ima gospodin Pastor. Izvolite.

PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Gospodine predsedniče Narodne skupštine, gospodine predsedniče Vlade, gospodine prvi potpredsedniče Vlade, gospodo ministri, gospodo budući ministri, želim da govorim po dnevnom redu kao predsednik poslaničke grupe SVM.

Mi nismo deo vladajuće većine i ne spremamo se da budemo deo vladajuće većine. Isto tako kako smo pre 13 meseci glasali protiv izbora Vlade, tako ćemo glasati i protiv rekonstruisane Vlade, najverovatnije sutra.
   
Suviše dugo je trajala ova rekonstrukcija. Na kraju se ispostavilo, i to, nažalost, moram da kažem, da od početka nije postojao jasan koncept, nije postojala ideja i vizija šta treba da bude na kraju rezultat ovog procesa. Do juče je bila nepoznanica ko će biti kandidat za ministarska mesta. I dan danas je nepoznanica koja će se struktura baviti evropskim integracijama. Jedino je jasno da će nova Vlada imati 22 člana umesto 19 i da ćemo imati 18 ministarstava umesto 17.
   
Znamo i to da će u Vladi biti dosta eksperata i vanstranačkih ličnosti. Želim pre svega da kažem gospodinu Vučiću, pošto je on sve ovo vreme propagirao ideju da bude što više eksperata, stručnjaka i vanstranačkih ličnosti, da je još Platon pisao u „Državi“ o tome da državu treba da vodi prvi stalež, tj. upravljači i da su to mudraci, da su to filozofi koji se spremaju 50 godina da bi preuzeli upravljanje državom. Taj model je isproban još u starom veku, u Sirakuzi na Siciliji, i pokazalo se da u praksi to ne može da funkcioniše.
   
Iz iskustva, parlamentarnog iskustva govorim da smo uvek imali problem sa ljudima koji su na ministarska mesta došli kao vanstranačke ličnosti. Imali smo i premijera kao vanstranačku ličnost. Imali smo razne ministre kao vanstranačke ličnosti. Problem je bio u tome da, kada se raspravljalo o ozbiljnim političkim pitanjima, oni su uvek učinili korak unazad i rekli su – mi nismo političari, mi dolazimo iz struke, mi nemamo odgovor za ta pitanja, time treba da se bave političari. Najdobronamernije kažem da se plašim da ćemo taj problem imati i sada, bez obzira što želim uspeha svim budućim ministrima koji nisu članovi stranke i koji nisu stranački obojeni.
   
S druge strane, kada se Vlada već formira kao organ u kojem ima i stranačkih ljudi i vanstranačkih ljudi, eksperata, onda mi na primer nije jasno - zašto je baš ministar finansija vanstranačka ličnost, a zašto je ministar za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu stranačka ličnost, potpredsednik stranke, u ovom konkretnom slučaju?
   
Mislim da ministar finansija i ne govorim protiv gospodina Krstića, nemojte ovo lično shvatiti, ali ministar finansija kao institucija treba da bude čovek sa političkim iskustvom, sa političkim autoritetom, da bi u Vladi mogao da kaže – ne i da bi u Vladi mogao da svojim kolegama koji vode određene resore kaže – za ovo ima para, za ovo nema sredstava.
   
Ne mogu da zamislim situaciju u kojoj vanstranačka ličnost, ministar finansija, može da kaže potpredsedniku najjače stranke danas u Srbiji da za određene ciljeve nema sredstava. To jednostavno nije prirodno. Barem nije prirodno u Srbiji. To govorim iz iskustva.
   
S druge strane, mislim da bi baš ministar zadužen za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu trebao da bude vanstranačka ličnost, ekspert, stručnjak, ako baš forsiramo stručnjake da budu u Vladi i da sredstva, ukoliko će sredstava uopšte biti, pošto je situacija takva, teška su vremena, ne deli određenim lokalnim samoupravama, odnosno projektima određenih lokalnih samouprava po nekakvom partijskom ključu.
   
Nemojte mi zameriti, gospodine Miroviću, što ovo govorim, jer ovo govorim opet iz iskustva. Ovo nije upereno protiv vas. Ovo je deklaracija. Ovo je iznošenje činjenica iz prošlosti ovog parlamenta i prošlosti ove Vlade.
   
Dozvolite mi da govorim o tome šta smatramo rezultatima ove Vlade za poslednjih 13 meseci, šta zameramo ovoj Vladi i koja su naša očekivanja. Biću dosta konkretan i želim da pomognem i onim ljudima koji su u Vladi 13 meseci i onim ljudima koji će od sutra ili prekosutra preuzeti ministarsku odgovornost i ministarske funkcije.
   
Mislim da, bez obzira što smo opoziciona stranka i što ćemo to ostati, treba da kažemo i da čestitamo na hrabrosti ovoj Vladi Republike Srbije, na odlučnosti i zarad istine, moram da priznam i u svoje ime i u ime mnogih, da nismo očekivali mnogo toga pozitivnog od onoga što je ova Vlada učinila za poslednjih 13 meseci. Tu pre svega mislim na Briselski sporazum, koji je jedan istorijski rezultat, a sa druge strane mislim i na napredovanje ka EU. Mislim da mnogi nisu očekivali ovakvu dinamiku i zbog toga javno moram da kažem i da čestitam Vladi na tome, na ovim rezultatima iz poslednjih 13 meseci. To se isto odnosi i na borbu protiv korupcije.
   
S druge strane, kada već govorimo o evropskim integracijama i o uspesima ove Vlade vezano za evropske integracije, onda moram da kažem da mi nije baš najjasnije kako je moguće da već mesecima slušamo o tome da je pristupanje EU jedan od vrhunskih prioriteta Vlade Republike Srbije, prvi ili drugi prioritet ove Vlade, a da smo došli u situaciju da smo do sada, do juče imali potpredsednika Vlade zaduženog za evropske integracije, a od sutra ili prekosutra ćemo imati ministra bez portfelja koji će se baviti evropskim integracijama.
   
Ovo opet nije lično. Vrlo mi je drago što će gospodin Branko Ružić, što će se on baviti evropskim integracijama. On je čovek sa parlamentarnim iskustvom, sa političkim iskustvom i pretpostavljam da će uspeti da obavlja ove zadatke. Ali, nije dobra poruka, dame i gospodo, da smo do juče imali potpredsednika Vlade za evropske integracije, a od prekosutra imamo samo ministra bez portfelja, bez obzira o kojoj ličnosti se radi.
   
Isto tako mi nije jasno kako je moguće da smo tek juče popodne saznali da ćemo imati ministra bez portfelja koji će se baviti KiM. Kada već rekonstrukcija traje mesecima, pola godine, kako je moguće da je Vlada Republike Srbije tek juče došla na ideju da se ministarstvo bavi ovim pitanjima? Kada je već tako, zašto onda nemamo ministra bez portfelja koji bi se bavio pitanjem ljudskih i manjinskih prava? Mislim da i ta oblast zaslužuje da umesto jedne Kancelarije ima i Kancelariju i ministra, kao što je to predviđeno za evropske integracije i KiM.
   
Kada govorimo o uspesima Vlade, onda treba da kažem da smo vrlo srećni i zadovoljni što je ova Narodna skupština na predlog SNS i SVM usvojila Deklaraciju Narodne skupštine o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini počinjenih 1944. i 1945. godine. Samo zbog toga je već vredelo biti član ovog saziva Narodne skupštine. Zbog toga želim ovom prilikom da se zahvalim svima koji su u Narodnoj skupštini glasali za tu Deklaraciju.
   
Isto tako, gospodine Dačiću, kada ste imali sastanak sa predsednikom Republike Mađarske, 26. juna ove godine, čini mi se, onda ste javno obećali na zajedničkoj konferenciji za štampu da će Vlada Republike Srbije na jednoj od narednih sednica usvojiti zaključak, ili uredbu, kojim će se staviti van pravne snage dve odluke iz 1945. godine, kojima su kolektivno ljudi proglašavani ratnim zločincima samo zbog nacionalne pripadnosti. Pitam vas, gospodine Dačiću, kada možemo to očekivati, jer želimo da zatvorimo ovo tragično poglavlje zajedničke prošlosti srpskog i mađarskog naroda?
   
Mislim da nema nijednog razloga da se sa ovim odugovlači i trebalo bi staviti tačku na ovo pitanje.
   
Isto tako, kada smo kod ovog problema, mislim da bi u Čurugu, kod spomenika koji je izgrađen isključivo iz sredstava Republike Srbije, iz budžeta Republike Srbije, da bi trebalo postaviti one kamere o kojima je bilo reči, da ljudi ne bi strepeli zbog toga da li će biti na meti određenih vandala. To je bio dogovor i ja na vas apelujem i ovom prilikom da to zajednički ispoštujemo. Možda ne bi trebali ovom prilikom da zalazimo u takve detalje, ali mislim da se radi o izuzetno važnoj temi.
   
Kod rezultata, moram da spomenem da je usvojena naša inicijativa vezano za sitne krađe i da je limit spušten sa 15 hiljada na pet hiljada dinara i to je prvi korak, što je vrlo pozitivno. Ali, isto tako, imamo inicijativu za predlog zakona o izmenama i dopunama dva zakona, u interesu toga da se uvede nulta tolerancija za tzv. sitne krađe. Moram da kažem, gospodine Vučiću, da mi apsolutno podržavamo vaša stremljenja vezano za nultu toleranciju za kriminal, korupciju, utaju poreza, neplaćanje poreza itd. Ali, verujte, ljudi s opravdanjem pitaju – kako je moguće da Vlada zagovara nultu toleranciju za korupciju, a isto tako ne štiti po principu nulte tolerancije imovinu građana? Znate, pet hiljada dinara je jako puno za mnoge građane Republike Srbije. Zbog toga vas pozivam da podržite našu inicijativu da se uvede nulta tolerancija vezano i za tzv. sitne krađe.
   
Kada govorimo o zamerkama, gospodine Dačiću, danas niste rekli ni reč o tome kako Vlada Republike Srbije zamišlja rešavanje problema vezano za AP Vojvodinu? Prošli put ste rekli da će Vlada poštovati dostignuti stepen autonomije, zbog toga što nema razloga za drugačiju politiku prema Vojvodini, jer je to autonomija u Srbiji a ne protiv Srbije. Apsolutno se slažemo. Ali, kako je onda moguće da je 17. jula prošle godine jedan od prvih zakona koje je Narodna skupština usvojila bila izmena Zakona o budžetskom sistemu kojim je relativizovana ustavna garancija vezano za finansiranje Vojvodine? Kako želite da rešite problem vezano za Radio-televiziju Vojvodine? Da li razmišljate o tome?
   
Kako je moguće da je vaša Vlada prethodnih godinu dana oduzela 26 milijardi dinara od lokalnih samouprava i tri milijarde dinara od AP Vojvodine? Da ne govorimo o nepoštovanju ustavnih garancija vezano za famoznih 7%. Ali, o tome se više i ne govori, zato što je ta ideja toliko kompromitovana da ne vredi o tome ni govoriti. Ali, mislim da probleme treba rešavati.
   
Ako želimo rešavati probleme, onda mislim da treba sesti sa odgovornim ljudima koji vode Vladu i Skupštinu AP Vojvodine. Nije prirodno da nema komunikacije na tom nivou.
   
Gospodine Miroviću, dobro došli u Republiku. Nadam se da ćete vašom energijom uspeti da uradite nešto za razvoj i lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine.
   
Kada govorimo o poljoprivredi, gospodine Glamočiću, ja bih samo vrlo kratko o dva problema. Prvi se odnosi na stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, prekosutra, prema kojem će državljani EU za četiri godine moći da steknu pravo svojine i na poljoprivrednim zemljištu. Ja znam da sada ne možete odgovoriti na ova pitanja, ali, pozivam vas da zajedničkim snagama nađemo rešenje za to pitanje, za taj problem. Jednostavno, nije prirodno i to nijedna država nije radila, da, ne bih da licitiram datumima ali sigurno nekoliko godina pre našeg ulaska u EU, na takav način liberalizujemo vlasništvo nad našim najvećim prirodnim resursom, poljoprivrednim zemljištem.
   
Ima primera iz EU kako se to može rešiti. O tome sam razgovarao sa komesarom Fileom kada je bio u Narodnoj skupštini pre mesec i po dana. Postoji način da se to reši. To je za nas od izuzetne važnosti i mi ćemo sigurno posvetiti ogromnu pažnju rešavanju tog problema. Nadam se da ćete i vi.
   
Isto to se odnosi na problem registracije priključnih mašina. To je opet jedan sitan problem za državu, ali verujte da je ogroman problem za poljoprivredne proizvođače, jer se stavljaju pred nemoguće uslove registracije određenih mašina koje se ne mogu registrovati, a policija kažnjava te poljoprivredne proizvođače koji ne registruju nešto što se ne može registrovati.
   
Gospodine Tasovac, nadam se da ćete posvetiti dovoljnu pažnju javnom informisanju i da će vas blagovremeno obavestiti o tome da po našem Ustavu nije dozvoljeno smanjivanje dostignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava. Nadam se da ćemo sa pisanjem tzv. medijskih zakona početi od nule. Mi ove predloge zakona, odnosno nisu još ni predlozi, nacrte zakona ne možemo da podržimo zbog toga što bi doveli do smanjenja dostignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava. Dovelo bi do toga da nacionalni saveti nacionalnih manjina ne bi mogli da budu osnivači sredstava javnih informisanja i to je u suprotnosti sa članom 79.
   
Isto bih gospodina Krstića želeo da pitam – da li su vas obavestili da prema članu 184. vi, kao ministar finansija, i cela Vlada imate određene obaveze prema AP Vojvodina? Da li znate, znam da ne možete da odgovorite, ali molim vas klimnite glavom barem, da li ste obavešteni o tome da je ova vlada, čiji ćete vi biti član, obećala da će do sredine ove godine biti donet zakon o finansiranju AP Vojvodine? Taj zakon je trebalo doneti do kraja 2008. godine. Svaka Vlada, i prethodna i sadašnja, krši Ustav ako ne predloži Narodnoj skupštini donošenje tog zakona.
   
(Predsednik: Vreme.)
   
Još samo jedna rečenica za budućeg ministra privrede. Nadam se da će se odustati od onog koncepta zakona o privrednim komorama, koji kruži nedeljama u javnosti Republike Srbije, onog nacrta ili prednacrta, prema kojem Privredna komora Vojvodine i regionalne privredne komore ne bi postojale u budućnosti. Mislim da bi to bilo apsolutno štetno.
   
Još jednom da sumiram. Nećemo glasati za izbor ove vlade, ali želimo da budemo i dalje konstruktivna opozicija. Nadamo se uspešnoj saradnji sa svim dosadašnjim i budućim ministrima. Hvala.
   
ALEKSANDAR VUČIĆ: Dame i gospodo narodni poslanici, moram da priznam da sam iznenađen i da mi je bilo neverovatno dok sam slušao reči koje je poslanik DS izgovarao. I već nekoliko sati, sa izuzetkom diskusije gospodina Pastora, slušamo viku, pritiske, ružne uvredljive reči, u jednom trenutku podsećanje na period od pre15 godina, kad im odgovara, kad ih podsetite na samo period od tri godine, onda - nemojte da nas vraćate u prošlost. Slušamo o tome kako vlada nikada ništa nije uradila, gospodin Pastor je pronašao i nekoliko dobrih stvari. Hvala vam na tome. Zato u svom narodu ima mnogo veću popularnost od nekih drugih koji su pledirali na to da u njegovom narodu ima veću popularnost od njegove političke stranke. (...)
   
Gledaćemo da ih smanjimo svuda zato što naš koncept, to je moj odgovor vama gospodine Pastor, mora da bude i nije važno ko će da bude na vlasti, sutra ćete možda vi da budete sa nekim drugim na vlasti, možda će ponovo da dođe DS, ne izgleda mi tako ali sve je moguće na političkoj sceni.
   
Dakle, iako to bude tako mora da se pravi zdrava država kao što i od JAT-a koji je gubio godišnje 38 miliona evra i slušali smo bajke o svemu. (...)
   
Hoćemo li mi ljudi da pravimo zdrav sistem ili bolestan sistem koji će na slamčicu da umire, polako ali sigurno. Mislim da je vreme, možda se gospodin Jovanović naljuti što ću tu reč da iskoristim iz njihovog slogana, da napravimo neku vrstu obrta, neku vrstu preokreta da kažemo – da, podnećemo sve teške udarce, podnećemo sve vrste zloupotreba, podnećemo sve te priče gde će da nam govore da smo mi krivi za otpuštanje ovoga, da smo krivi za ne znam šta sve što direktori više neće moći da voze takve limuzine kao što danas voze, a vozili su ih hvala bogu, pre bih rekao nažalost. Dakle, za sve to potrebno će biti mnogo strpljenja, mnogo truda i mnogo udara da se preživi ali mislim da Vlada nema nikakvog izbora.
   
Pričali smo i porezu. Pre nekoliko nedelja, do pre, rekao bih šest meseci, pa pet meseci, bilo je normalno da se u Srbiji da se ne plaća porez, uobičajno . Nekako smo uspeli, čini mi se zajednički, zajednički sa vama da napravimo to danas da je sramota, da i oni koji su očekivali da ima država kaže – ne morate da platite porez na kraju su dočekali jasan odgovor države – svako mora da plati porez, i Simpo, i Zvezda, i Partizan i svako u ovoj zemlji mora da plati porez. Izvinite, mislim da je to jedan veliki napredak.
   
S druge strane, kažete – rešavajte probleme pokrajinskog javnog servisa. Da vas obavestim nisu vam to rekli. Primili smo ljude. Ljudi iz mog kabineta su razgovarali sa njima i preduzeli smo mere. Oni će primiti plate, nisu ih od maja primali i sada će to biti rešeno. Pitam sada neke druge, one koji su imali političku pasku nad tim, oni koji su to držali pod svojom kontrolom kako su govorili i hvalili se svuda. Što ako su to držali pod svojom kontrolom nisu razmišljali kako i na koji način da pomognu zaposlenima. Kako i na koji način da reše njihove probleme, bilo je važno da njihova slika bude što leša, da naša slika bude što ružnija, a onda kada je došlo, doteralo „cara do duvara“, e onda, hajde sada neki tamo Vučiću i još neki dođite da rešavate probleme inače ćemo mi da demonstriramo protiv vas. Mi ćemo i taj problem da rešimo.
   
Želim da vam kažem još samo povodom onoga što ste uputili gospodinu Tasovcu. Naša politika i tu je bila onakva za koju sam siguran da se i vi zalažete, a to je što manje troškova iz države.
   
Sa gospodinom Dinkićem sam oko toga imao razgovor i jednu od retkih rasprava. To je bilo oko regionalnih televizija, da li da ih finansira država ili da ih ne finansira. Ja sam bio protiv. Hoćete da vam kažem zašto?
   
Ja na sebe preuzimam to. I vaš gnev preuzimam na sebe. Nije bio kriv gospodin Dinkić, on je bio za to da to ostane. Ja sam bio za to da se to ukine. Hoćete da vam kažem zašto? Pa zato što to neko mora da plati. To moraju da plate oni koji proizvode hleb, to moraju da plate oni koji proizvode pivo, to moraju da plate oni koji proizvode sokove. A znate u šta  se to pretvori kad napravite nišku regionalnu televiziju kako će gradonačelnik Niša i ostali iz Niša, slučajno je član SNS ili nije važno koje stranke, kako da on bude što lepši a ovi drugi što ružniji. Ali o trošku našeg naroda i o trošku naše države. I to nema veze sa manjinskim pravima.
   
Mi ćemo sačuvati sve programe na manjinskim jezicima i na javnom pokrajinskom servisu, kao što ćemo sačuvati sve ono što su ne samo dometi međunarodnog javnog prava u smislu zaštite ljudskih i manjinskih prava, već i više od toga. I u dogovoru  sa vama. U razgovoru sa vašom političkom strankom i sa vašim ocem i sa vama, i sa gospodinom Ištvanom koga  veoma poštujem, mislim da sve što smo se dogovorili što je bilo važno za oba naša naroda, da smo poštovali.    
   
Jesam li nekada gospodine Pastor tražio nešto za našu stranku? Jesam li nekada tražio nešto za bilo šta što je neprilično? Ne. Trudili smo se da uradimo najbolje za našu državu zajednički i da uradimo u interesu naših naroda, i da bude, rekao bih, ne samo mir, već da postoji jedno neuporedivo veće poverenje između Srba i Mađara. To je stvar koju smo se trudili i koju ćemo se truditi i u buduće. I vi znate, kada je zapinjalo, kada nije moglo da prođe, kad ne može, znate kako smo i brzo i efikasno reagovali. (...)

BALINT PASTOR: Gospodine Vučiću, hvala vam na lepim rečima, ja ću pokušati da budem precizan. Govorili ste o tome da je cilj Vlade i vaš, kao prvog potpredsednika Vlade da stvorite zdrav sistem.
   
Pretpostavljam da ste aludirali na to da sredstava u budžetu nema toliko koliko bismo mi svi želeli da bude. Tu se slažem, ali ako govorimo o zdravom sistemu, vi ste vrstan pravnik, onda treba da mislimo i na princip vladavine prava, koji je vrhovni princip i po našem Ustavu, a i EU, između ostalog počiva i na tom stubu i na tom principu.
   
Mislim da bismo trebali početi razgovarati o tome kako možemo poštovati ustavne garancije, vezano za Vojvodinu, da sredstava bude dovoljno za sve namene koliko je god to moguće, a ne da se ovaj problem koji je postojeći, gura pod tepih već godinama.
   
Vi vrlo dobro znate da smo mi ove ideje zagovarali i u prošlom sazivu kada smo bili deo vladajuće većine. Znate da smo bili kažnjavani zbog toga, znate da je govoreno tada od strane naših partnera da smo mi glasali protiv budžeta za 2009. godinu u dogovoru sa SNS, a mi nismo postali deo vladajuće većine ni pre 13 meseci sa vama, nećemo to postati ni sutra.
   
Zbog toga sam rekao da su ova pitanja izlizana i da je jednostavno teško i pokretati ta pitanja i zbog toga smo govorili manje o ovom problemu za ovih poslednjih 13 meseci, nego što smo činili u prethodnom sazivu. Treba da se razgovara, nije prirodno da jedina komunikacija na relaciji pokrajina-republika postoji između predsednika pokrajinske skupštine i predsednika Narodne skupštine.
   
Treba da se razgovara i sa pokrajinskim ministrima. Ako čelnici Vlade primaju predsednike opštine, gradonačelnike, onda treba razgovarati i sa čelnicima AP Vojvodine, razgovarati o zakonu o nadležnostima, o nesprovođenju Zakona o javnoj svojini, o nedonošenju Zakona o finansiranju AP Vojvodine.
   
Molim vas da razgovaramo o tim pitanjima, kao i o javnim servisima i o ovim…
   
(Predsedavajući: Vreme, gospodine Pastor.)
   
Završavam, o ovim pitanjima koje sam postavio gospodinu Tasovcu, jer su naše namere iskrene i dobre, ne sumnjam da su i vaše, ali treba da se razgovara i o tim pitanjima.

comments powered by Disqus

2022. február 20.

17,00 - Zombor - a város napja alkalmából szervezett nyugat-bácskai ünnepség

2022. február 21.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2022. február 23.

10,00 - Szabadka - Interjú az M1-nek

10,30 - Szabadka -  Találkozó Rákay Philippel, a nemzeti oldal legismertebb médiaszemélyiségével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV1) Pravi ugao c. műsorában (élő)

2022. február 24.

19,00 - Pacsér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. február 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,00 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

16,00 - Szabadka - a közgazdász hallgatók részére kiosztásra kerülő ösztöndíjak átadó ünnepsége, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság szervezésében

19,00 - Bácsföldvár - a VMSZ lakossági fóruma

2022. február 26.

09,00 - Ada - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2022. február 28.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 1.

10,05 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Reggeli Műsorában (élő)

 

2022. március 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

17,00 - Tiszakálmánfalva - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 20. ülése

18,30 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 4.

10,00 - Szabadka - a CMH megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából megszervezésre kerülő ünnepi tanácskozás

14,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 5.

10,00 - Zenta - Előadás megtartása a Vajdasági Magyar Jogász Egylet Az igazságügy reformja elnevezésű konferenciáján

2022. március 6.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2022. március 7.

13,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilap számára

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 8.

17,00 - Nemesmilitics - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 9.

19,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 10.

19,00 - Kelebia - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 11.

14,00 - Horgos - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

18,00 - Csóka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 12.

11,00 - Magyarcsernye - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

17,00 - Palics - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 13.

10,00 - Szenttamás - Petőfi Sándor mellszobrának leleplezése

2022. március 14.

12,00 - Szabadka - A Vermes Lajos-érem ünnepélyes átadása

19,00 - Topolya - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

19,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

21,00 - Szabadka - Találkozó Varga Judittal, Magyarország igazságügyi miniszterével

2022. március 16.

18,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 17.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

18,00 - Törökkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 18.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 19.

19,00 - Temerin - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

 

2022. március 20.

16,00 - Nosza - Szentmise, valamint a Művelődési Ház kiépítése munkálatainak megtekintése

18,00 - Palics - Kerekasztal-beszélgetés a vasútépítés és a helyi fejlesztések kapcsán

2022. március 21.

18,00 - Szabadka (Makkhetes) - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 22.

10,00 - Szabadka -  Az épített örökség megóvásának perspektívái Szabadka belvárosában elnevezésű nemzetközi konferencia, a Bíró Károly Alapítvány szervezésében

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

19,30 - Zenta - a VMSZ lakossági fóruma

 

2022. március 23.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

16,00 - Belgrád - Vendégszereplés a Tanjug TV-ben (adásban ma 19 órakor; szerb nyelven)

19,00 - Belgrád - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 24.

11,00 - Szabadka - Fiatal szabadkai matematikusok diplomaosztó ünnepsége 

12,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 25.

19,00 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 26.

15,00 - Nagykikinda - Beszélgetés a polgárokkal és budapesti művészek előadása

19,00 - Hertelendyfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 27.

19,00 - Újvidék - Beszélgetés a polgárokkal és a Sors-kanyar c. színházi előadás 

2022. március 28.

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilap számára

15,45 - Törökkanizsa, Rábé, Majdány - a fejlesztések, valamint a határátkelő megtekintése, a migrációs nyomás alatt lévő térség meglátogatása

18,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 29.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

11,00 - Zentaörs - A Budlinka pálinkalepárló és a Zsebi Kids gyermek játszóház kezdő vállalkozások megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

12,20 - Szabadka - a Micro-pak Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

13,30 Szabadka- a Digital Hive Kft. – közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,00 - Szabadka - az SNS és a VMSZ nagygyűlése

18,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 30.

12,45 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

19,00 - Szentmihály - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 31.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

13,15 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

19,00 - Óbecse - a VMSZ kampányrendezvénye

2022. április 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. április 3.

09,15 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. április 4.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. április 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. április 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 21. ülése

2022. április 12.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

14,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épületén végzett munkálatok befejezésének megtekintése

2022. április 20.

10,30 - Csantavér - a II. Szőlősor utca aszfaltozásán elvégzett munkálatok megtekintése

2022. április 26.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. április 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Királyhalom - Sajtótájékoztató az ivóvízkezelő létesítménynél

2022. május 4.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,00 - Szabadka - A Gyűlöletbeszéd c. konferencia megnyitása, amelynek szervezői a tartományi ombudsman és a belgrádi Kriminológiai és Szociológiai Kutatások Intézete 

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2022. május 5.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

08,40 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 22. ülése

2022. május 12.

12,00 - Szabadka - Találkozó prof. dr. Szórád Györggyel, Szabadka korábbi polgármesterével

2022. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. május 20.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. május 23.

17,30 - Szabadka - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak ünnepélyes megnyitója