Az Országos Oktatási Tanács tagjainak megválasztásáról

PREDSEDNIK: Zahvaljujem gospodine Korać. Reč ima Pásztor Bálint.
   
PÁSZTOR BÁLINT: Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu člana 11. stava 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, Prosvetni savet ima 42 člana, uključujući i predsednika, koje bira Narodna skupština na vreme od šest godina. U istom ovom članu u stavu 3. kaže se da se predsednik i članovi saveta biraju... i onda se nabrajaju ovlašćeni predlagači određenih lica, kandidata za Nacionalni prosvetni savet.
   
U alineji 9. se kaže - Nacionalni prosvetni savet ima i člana iz reda nacionalnih manjina, sa liste kandidata koju zajednički podnose saveti nacionalnih manjina. Ukupno ima 12 kategorija, 12 ovlašćenih predlagača i među tim predlagačima su i nacionalni saveti nacionalnih manjina. Nacionalni saveti nacionalnih manjina imaju pravo da zajednički predlože jednog kandidata za člana Nacionalnog prosvetnog saveta. Ta odredba zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja nažalost nije bila poštovana ni pre nekoliko godina kada je prvi saziv Nacionalnog prosvetnog saveta bio biran, a ni sada nacionalni saveti nacionalnih manjina nisu bili u prilici da predlože svog kandidata za Nacionalni prosvetni savet. To je loše zbog toga što, naravno, obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina, odnosno za pripadnike nacionalnih manjina je specifična, posebna oblast i jako je bitno da u ovom telu, u Nacionalnom prosvetnom savetu koje ima uistinu vrlo značajne nadležnosti u planiranju strategije obrazovanja Republike Srbije i predstavnici nacionalnih manjina budu uključeni u rad. Vrlo je bitno da budu članovi i iz reda stručnjaka koji poznaju ovu vrlo specifičnu oblast obrazovanja na manjinskim jezicima.
   
Zbog toga je vrlo loše, što bez obzira na činjenicu što su nacionalni saveti nacionalnih manjina zajednički predložili, pre nekoliko godina kada je prvi saziv ovog saveta bio biran, kandidata zajedničkog, taj kandidat nije prošao i nije bilo omogućeno, navodno, iz formalnih razloga da taj kandidat bude izabran na ovu značajnu funkciju.
   
Ta mogućnost nije data ni sada, ali sada ukoliko narodni poslanici misle, i obraćam se svim narodnim poslanicima iz svih parlamentarnih stranaka, da je potrebno da i ova značajna, specifična oblast obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina bude pokrivena, onda za to postoji rešenje.
   
Naime, biraju se tri člana iz reda predstavnika zajednica srednjih stručnih škola. Tu ima ukupno 12 kandidata i među tim kandidatima pod rednim brojem pet nalazi se gospođa Edita Šoš (Soós Edit), na predlog udruženja medicinskih škola Srbije. Gospođa Šoš pored toga što je direktorka Medicinske srednje škole u Subotici, ona je i član Izvršnog odbora Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine zadužena za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja. Ona obavlja ovaj posao od decembra 2002. godine, poznaje problematiku u praksi obrazovanja, pre svega, mađarskom jeziku, ali i na svim manjinskim jezicima. Zbog toga se obraćam kolegama narodnim poslanicima da podrže gospođu Editu Šoš kada dođe do glasanja povodom ove tačke dnevnog reda i da zajednički saniramo ovaj problem, problem što nacionalni saveti nacionalnih manjina nisu bili u mogućnosti da predlože zajedničkog kandidata. Edita Šoš pored toga što radi u praksi više decenija kao profesor u srednjim školama i pored toga što je direktorka već nekoliko godina stručne Medicinske škole u Subotici, i pored toga što obavlja i vrlo značajnu funkciju, odnosno dužnost člana Izvršnog odbora za osnovno i srednje obrazovanje Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, ona nije stranačka osoba, lice, nije član ni jedne stranke i pošto ima sve profesionalne i lične kvalitete da bude član Nacionalnog prosvetnog saveta, predlažem vam da podržite u danu za glasanje izbor gospođe Edite Šoš za člana Nacionalnog prosvetnog saveta.
   
Što se tiče problema da nacionalni saveti nacionalnih manjina nisu bili u mogućnosti da predlože zajedničkog kandidata za člana Nacionalnog prosvetnog saveta, nadam se da će taj problem biti rešen do izbora sledećeg saziva Nacionalnog prosvetnog saveta. Između ostalog, zbog toga je vrlo bitno da Narodna skupština što pre donese Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, zakon koji će između ostalih regulisati konkretne nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, između ostalih i u sferi obrazovanja. Očekujemo da će taj zakon o nacionalnim savetima sadržati i odredbu, prema kojoj će nacionalni saveti nacionalnih manjina biti ovlašćeni predlagači i za izbor člana Nacionalnog prosvetnog saveta.
   
Još jednom bih pozvao sve narodne poslanike, bez obzira na stranačku pripadnost, da glasaju za gospođu Editu Šoš u danu za glasanje. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Zahvaljujem gospodine Pásztor. Reč ima gospodin Dejan Mirović, SRS. Zatim gospodin Zoran Šami.

comments powered by Disqus

2020. február 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,15 - Belgrád - Interjú az RTS Oko Magazin. c. műsorának

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2020. február 27.

09,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XXVII. rendkívüli ülés)

11,10 - Belgrád - Parlament - szavazás (XXVII. rendkívüli ülés)

2020. február 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2020. február 29.

09,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (XXVI. rendkívüli ülés)

2020. március 2.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

10,00 - Szabadka - Sajtótákoztató a Szabadkai Félmaratonnal kapcsolatban

13,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

 

2020. március 3.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2020. március 4.

09,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,15 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

18,30 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. március 7.

14,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2020. március 9.

11,00 - Belgrád - a VMSZ választási listájának átadása

2020. március 10.

11,45 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

 

2020. március 12.

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

20,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. március 13.

12,00 - Óbecse - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2020. március 15.

10,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2020. március 16.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. március 17.

17,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. március 18.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

2020. március 23.

15,00 - Szabadka - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 20 órakor)

 

2020. április 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

 

2020. április 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

20,05 - Belgrád - Parlament - szavazás (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 4.

17,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

 

2020. május 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

20,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 8.

09,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

13,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. május 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2020. május 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. május 14.

17,00 - Csóka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 15.

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 16.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival