Az anyakönyvekről szóló törvényről

PREDSEDNIK: Predsednik Poslaničke grupe manjina, gospodin Bálint Pásztor ima reč. Izvolite.
   
BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo predsednice, gospođo Malović, poštovani predstavnici ministarstava, dame i gospodo narodni poslanici, na dnevnom redu imamo zakone koji su neophodni, čije je usvajanje neophodno radi stavljanja naše zemlje na belu šengen listu i taj podatak dovoljno govori o tome da ove zakone što pre treba usvojiti. Ali, ove zakone ne treba usvojiti samo iz razloga što predstavljaju uslov za uvođenje bezviznog režima za građane Republike Srbije, nego ove zakone treba usvojiti i zbog toga što će modernizovati društvene odnose u onim oblastima koje regulišu.
   
Pre svega ću govoriti o Zakonu o matičnim knjigama. Za Poslaničku grupu manjina i za SVM Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma i Zakon o međunarodnoj pravnom pomoći u krivičnim stvarima nisu sporni i apsolutno podržavamo ove predloge zakona.
   
Veoma nam je žao, ali ja o tome neću duže govoriti, pošto sam to već na početku radnog dana izneo, što danas na dnevnom redu nemamo Predlog zakona o zabrani diskriminacije, zbog toga što Skupština ovih dana ne može da zaokruži proces usvajanja zakona koji su neophodni zbog stavljanja ili u interesu stavljanja Srbije na belu šengensku listu. Povodom toga sam uputio poslaničko pitanje i premijeru  Cvetkoviću i o tome ne bih želeo duže da govorim, ali moram da naglasim samo u jednoj rečenici da smatramo skandaloznim da na zahtev jedne crkve, ili bilo koje crkve, ili bilo kojih crkava se određeni Predlog zakona može povući iz skupštinske procedure samo nekoliko sati pre započinjanja nove sednice Skupštine, kada je upravo taj Predlog zakona prvi na dnevnom redu Narodne skupštine.
   
Sa druge strane, vrlo je loše što do 15. marta nećemo moći da ispunimo sve uslove za stavljanje Srbije na belu šengensku listu, što je bila namera kada je bila pripremana ova sednica koja je od danas u toku.
   
Da se vratim na Predlog zakona o matičnim knjigama, smatramo da je ovaj Predlog zakona moderan i da na moderan i dobar način uređuje ova pitanja. Kada znamo da sada važeći zakoni koji regulišu ovu oblast potiču iz 1973. i 1990. godine, onda nije potrebno reći da su ti sada važeći zakoni u potpunosti anahroni propisi i da je neophodno donošenje novog, modernog zakona.
   
Za nas je od izuzetnog značaja činjenica da će biti uvedene tzv. "e" ili "i" matične knjige. Drugi primerak matične knjige će se voditi primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka i to je jedan veliki korak ka modernizaciji naše celokupne uprave.
   
Vrlo je dobro i to što će to omogućiti pristupanje određenim međunarodnim ugovorima, a još je bitnije što izvodi iz matičnih knjiga neće imati ograničeni rok važenja od početka primene ovog zakona. Za građane je svakako od prvorazrednog značaja i činjenica što će matičar jednog matičnog područja jedne određene opštine moći izdavati izvode iz matične knjige koja se vodi za druga  matična područja te opštine ili druge opštine, ili drugog grada u Republici Srbiji. To će svakako olakšati izdavanje i ubrzati izdavanje izvoda iz matične knjige.
   
Jedino nam nije jasno i nije dato objašnjenje zbog čega treba toliko vremena za uvođenje te tzv. "e" matične knjige. Iz prelaznih i završnih odredaba ovog Predloga zakona možemo da vidimo da će tek od 1. januara 2012. godine prema planovima biti moguće vođenje drugog primerka matične knjige u elektronskom obliku i smatramo da je taj rok malo dugačak, ali sigurno je Ministarstvo procenilo koliko će vremena trebati za uvođenje jedne takve novine u naš pravni sistem.
   
Savez vojvođanskih Mađara je podneo jedan amandman, za koji se nadamo da će biti usvojen. Odnosi se na upisivanje ličnog imena pripadnika nacionalnih manjina u matičnu knjigu. Smatramo da sadašnje stanje, prema sada važećem zakonu nije jednoobrazno i da sada važeći zakon daje mogućnost za različita tumačenja sada važećeg zakona. Ukoliko ne bi bilo usvojen ovaj naš amandman, onda bi ta različita praksa mogla da ostane i posle usvajanja ovog modernog zakona i baš zbog toga smo predložili jedan amandman, čijim usvajanjem bismo postigli da na nedvosmislen način bude urađeno ono što je bila namera Ministarstva, da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da prema svom jeziku i pravopisu upisuju lična imena, što naravno ne isključuje paralelan upis ličnog imena i na srpskom jeziku ćiriličkim pismom.
   
Na ovo pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo i na osnovu člana 79. Ustava Republike Srbije i na osnovu člana 9. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Problem je u tome što u sadašnjoj praksi postoje opštine gde se imena pripadnika nacionalnih manjina upisuju na srpskom jeziku prema pravopisu srpskog jezika, ćiriličkim pismom na prvom mestu i tek u zagradi se upisuju lična imena pripadnika nacionalnih manjina.
   
To nije način koji odgovara pravima pripadnika nacionalnih manjina i iz Ustava i iz Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i pošto smatramo da matične knjige treba da budu jednoobrazne, naravno, baš smo želeli ulaganjem ovog amandmana postići rezultat, da se na nedvosmislen način reši ovo pitanje i da nacionalne manjine imaju pravo u svim opštinama da traže upis svojih ličnih imena na prvom mestu na svom maternjem jeziku i onda u zagradi na drugom mestu na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.
   
Usvajanjem ovog amandmana bi bila postignuta namera Ministarstva na bolji način i u većoj meri, odnosno u potpunosti bi bila postignuta jednoobraznost, odnosno ostvarenje načela jednoobraznosti matičnih knjiga. Mi se nadamo da će ovaj naš amandman biti usvojen. Nadamo se da će i ovi zakoni za nekoliko dana biti usvojeni, a isto tako se nadamo da će vrlo skoro i predlog zakona o udruženjima biti vraćen u skupštinsku proceduru i da će narodni poslanici napokon moći usvojiti nov zakon o udruženjima građana i da će na moderan način konačno biti regulisana i oblast rada udruženja građana. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Zahvaljujem, gospodine Pásztor.
   
Reč ima predstavnik poslaničke grupe SPS-JS, gospodin Milićević. Izvolite.

comments powered by Disqus

2023. november 30.

15,15 - Újvidék - Interjú a Mandiner hetilapnak

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 "Pravi Ugao" c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2023. december 1.

09,50 - Palics - Találkozó Zsigmond Barna Pál miniszterhelyettessel

10,00 - Palics - Miroslav Antić Általános Iskola fejlesztéseinek megtekintése

10,30 - Palics - Palics Magyar Művelődési Központ épületének megtekintése

11,00 - Palics - Kerekasztal beszélgetés az EU-s pályázatok fontosságáról

11,30 - Szabadka - Interjú a Večernje novosti napilapnak

18,00 - Ada - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 2.

10,00 - Palics - Téli Hagyományok Fesztiválja -Töpörtő sütőverseny 

11,00 - Szabadka - Dr. Veress Emőd jogászprofesszor előadása

13,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

18,00 - Zombor - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 3.

18,45 - Ada - Találkozó Mága Zoltánnal

19,00 - Ada - Mága Zoltán adventi hangversenye Pásztor István emlékére

2023. december 4.

09,30 - Szabadka - Interjú az MTVA részére

10,00 - Szabadka - A vasút hatása Szabadka város fejlődésére

15,00 - Szabadka - Találkozó Koncz Zsófia miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - a Szekeres család meglátogatása

18,00 - Péterréve - Tanoda Fejlesztő Központ megtekintése

18,30 - Péterréve - Tájház megtekintése

19,00 - Péterréve - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 5.

10,50 - Zenta - Találkozó Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával 

11,00 - Zenta - A Vajdasági Magyar Digitális Archívum bemutatója 

11,30 - Zenta - A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium megtekintése 

12,00 - Zenta - Közösségi beszélgetés 

12,30 - Zenta - a felújított Kiszsinagóga megtekintése

16,30 - Újvidék - Találkozó Bóka János miniszterrel

17,00 - Újvidék - az Európa Kollégium megtekintése 

18,00 - Újvidék - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 6.

11,15 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

19,45 - Budapest - Vendégszereplés a Hír TV Napi Aktuális c. műsorában (élő)

2023. december 7.

07,18 - Budapest - Vendégszereplés a Kossuth Rádio Jó reggelt, Magyarország c műsorában (élő)

09,30 - Budapest - Vendégszereplés az M1 ma reggel c. műsorában (élő)

18,45 - Topolya - Találkozó Mága Zoltánnal

19,00 - Topolya - Mága Zoltán adventi hangversenye Pásztor István emlékére

2023. december 8.

07,45 - Szabadka - a Hír FM Magyar Hangok c. műsorának felvétele

09,45 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak 

15,30 - Újvidék - Találkozó Gulyás Gergely miniszterrel

15,45 - Újvidék - A Magyar Szó megtekintése 

16,00 - Újvidék - Közösségi beszélgetés 

17,30 - Nagybecskerek - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 9.

09,30 - Pat (Szlovákia) - a Szövetség II. Országos Kongresszusa

15,45 - Ada - Vajdasági ifjúsági vezetőképző

2023. december 11.

12,00 - Szabadka - Találkozó Nagy János államtitkárral

12,50 - Csantavér - Udvardi Körmös Tünde és családja meglátogatása

13,50 - Szabadka - a Scenso Kft. meglátogatása

14,30 - Szabadka - a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület megtekintése

14,40 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 12.

07,25 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

14,00 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Oko Magazin c. műsorában - felvétel (szerb nyelven; adásban: dec. 14-én 18:25-kor)

18,30 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 13.

09,20 - Csonoplya - Találkozó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel

09,30 - Csonoplya - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Doroszló - Találkozó a helyiekkel

13,30 - Szabadka - Kampányösszegző sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2023. december 14.

09,30 - Szabadka - Interjú az M1 TV részére (élő)

12,15 - Ada - Találkozó Szijjártó Péter miniszterrel

12,45 - Ada - Találkozó Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével

13.00 - Ada - A Tosmasine Kft. és a kiemelt jelentőségű közepes gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13.40 - Ada - Az Eurotextil Kft. és a kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

14,40 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

17,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

18,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2023. december 15.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

16,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

17,00 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

2023. december 17.

07,30 - Szabadka - Szavazás

17,15 - Szabadka - Interjú az M1 TV részére (élő)

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2023. december 18.

11,00 - Budapest - Választások Szerbiában – magyar vonatkozások - beszélgetés Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2023. december 19.

07,25 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

2023. december 20.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

11,00 - Szabadka - Gyászülés dr. Selymesi Nándor tiszteletére

13,00 - Szabadka - Találkozó Németh Szilárddal, Magyarország Honvédelmi Minisztériumának parlamenti államtitkárával (miniszterhelyettes)

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

18,45 - Szabadka - a Hír FM Magyar Hangok c. műsorának felvétele

2023. december 21.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 42. ülése

2023. december 28.

17,00 - Pacsér - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2024. január 11.

15,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2024. január 22.

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. január 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Újvidék - Szerződésaláírás a Magyar Szó épületében tervezett felújítési munkálatokkal kapcsolatban

2024. január 24.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2024. január 26.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2024. január 28.

17,00 - Magyarkanizsa - Ökumenikus istentisztelet

2024. január 31.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 43. ülése

15,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. február 2.

14,00 - Szabadka - A Prosperitati Alapítvány központi irodája új helyszínének avatója

18,00 - Törökkanizsa - A VMSZ községi szervezete megalakulásának 17. évfordulójára szervezett ünnepség

 

2024. február 6.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XIV. ciklusban

10,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

11,30 - Belgrád - Találkozó Magyar Józseffel, Magyarország belgrádi nagykövetével

2024. február 8.

16,30 - Csóka - Megemlékezés Móra Ferenc halálának 90. évfordulóján

2024. február 17.

13,30 - Budapest - Találkozó Zsigmond Barna Pál, országgyűlési képviselővel, a Fidesz határon túli ügyekért felelős igazgatójával

15,00 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde

2024. február 19.

13,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

18,00 - Zombor - Zombor Város napja - a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó