A védelmi miniszter megválasztásáról

PREDSEDNIK: Reč ima narodni poslanik Balint Pastor.

PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Gospođo predsednice, uvaženi predsedniče Vlade, dame i gospodo članovi Vlade, gospodine Đorđeviću, poslanička grupa SVM će glasati za izbor Zorana Đorđevića za ministra odbrane u Vladi Republike Srbije. To ćemo učiniti iz dva razloga.

Prvi razlog je zaštita institucija. Mi smatramo da ministar odbrane ne samo može, nego mora da bude izabran u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predsednik Vlade je prema Ustavu, Zakonu o Vladi i Poslovniku o radu Narodne skupštine bio u obavezi da predloži kandidata, što je i učinio, a Narodna skupština ne može, nego mora da izabere ministra odbrane, bez obzira što će najverovatnije ovaj saziv Narodne skupštine biti raspušten za nekoliko dana. Znači, to je prvi razlog. Drugi razlog je vezan za partnerstvo.

Savez vojvođanskih Mađara je deo vladajuće većine i trudio se da bude partner u realizaciji stremljenja Vlade Republike Srbije u poslednje dve godine, da bude deo stremljenja ka Srbiji kao normalnoj i pristojnoj državi, kao što to i premijer Vlade više puta kaže, ali je to bio naš izborni slogan 2012. godine i zbog toga se maksimalno slažemo sa tim nastojanjima i trudimo se da tome doprinesemo. Ova Vlada Republike Srbije je učinila u prethodne dve godine vrlo bitne korake, ne samo za Mađarsku nacionalnu zajednicu, nego i za one građane Srbije koji zajedno sa nama žive i koji imaju iste ciljeve kakve imamo i mi.

Samo želim da podsetim ovaj cenjeni dom da je ovaj saziv Vlade Republike Srbije, odnosno ova Vlada Republike Srbije, eliminisao iz pravnog sistema Republike Srbije princip kolektivne krivice nakon skoro sedam decenija, da su učinjeni bitni koraci ka tzv. istorijskom pomirenju između srpskog i mađarskog naroda, da su konkretne mere usvojene u interesu odgovarajuće ili srazmerne zasutpljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnoj upravi, javnom sektoru generalno, da su pokrenuti veoma bitni infrastrukturni projekti. Tu mislim i na projekte u vezi železnice, Budimpešta-Beograd ili Beograd-Budimpešta, Subotica-Segedin-Baja. Mislim na ponovno finansiranje izgradnje tzv. ipsilon kraka na Koridoru 10 pored Subotice, na ponovno finansiranje izgradnje Narodnog pozorišta u Subotici. To su samo neki primeri koji pokazuju da je Vlada Republike Srbije učinila krupne korake ka realizaciji naših zajedničkih stremljenja i zbog toga mi možemo, na osnovu ovih konkretnih rezultata, da budemo zadovoljni i nadam se da ćemo biti u prilici da nakon sledećih izbora nastavimo sa radom na ovim i sličnim zadacima.

Već je rečeno da ministar odbrane, za razliku od nekih drugih članova Vlade, i u tehničkom mandatu Vlade ima mogućnosti da donosi propise ako to nalažu razlozi odbrane Republike Srbije. Pored toga, moramo reći, ukoliko bude bilo izbora, a biće ih, vi gospodine Đorđeviću na ovom položaju ostajete najmanje četiri meseca. Znači, ne radi se o danima, ne radi se o nedeljama. Najmanje se radi o četiri meseca. Bitno je što ste vi, gospodine Đorđeviću, iz sistema odbrane, što ste bili državni sekretar u Ministarstvu odbrane. Siguran sam da vam neće trebati vreme za uhodavanje, upoznavanje sa poslom, nego ćete od sutrašnjeg dana moći da izvršavate one svoje zadatke i nadležnosti koje ministar odbrane u Vladi Republike Srbije ima. Pored toga, ne možemo govoriti o sistemu odbrane, makar se radilo o personalnom pitanju, kao u ovom slučaju, a da se ne spomene migrantska kriza. Savez vojvođanskih Mađara je bila prva stranka, ako tako mogu da kažem, koja je ovde u Narodnoj skupštini u julu prošle godine govorila o opasnostima migrantske krize i o tome da na prvom mestu Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije treba da budu građani Republike Srbije, njihova bezbednost, sigurnost, sigurnost njihove imovine.

Kada sam o tome govorio prošlog leta nisam formulisao ni jednu rečenicu koja je bila uperena protiv bilo koga. Rekao sam solidarnost da, pomoć da svakome ko se nađe na našoj teritoriji, ali na prvom mestu treba da bude zaštita interesa svih građana Republike Srbije. Nama je drago što se slične rečenice govore prethodnih meseci. U tom kontekstu treba spomenuti odluku Saveta za nacionalnu bezbednost od 25. februara koja se tiče toga da je predsednik Republike dao ministru odbrane odobrenje da u slučaju potrebe stavi Vojsku Srbije u punu pripravnost. Nadam se i svi se nadamo da neće biti potrebe da Vojska povodom migrantske krize učini bilo kakav korak. Nadamo se da će policija koja profesionalno obavlja svoje zadatke biti dovoljna da bi svi građani Republike Srbije, bez obzira na ovu migrantsku krizu ili novu seobu naroda, budu bezbedni, da se sigurno osećaju. Ovu odluku osećamo ili na ovu odluku gledamo kao na jednu preventivnu odluku. Svakako bi bilo dobro kada Narodna skupština ne bi imala obavezu, nego samo mogućnost da izabere novog ministra odbrane i tada bismo se zalagali za to da imamo ministra odbrane u punom kapacitetu i zbog toga podržavamo ovaj korak da se izabere ministar i da se konkretno Zoran Đorđević, kao bivši državni sekretar u Ministarstvu odbrane, izabere za ovu funkciju. Još jednom da ponovim, poslanička grupa SVM će glasati za izbor Zorana Đorđevića za ministra odbrane u Vlade Republike Srbije.

Na samom kraju jedna rečenica. Možda nije tema, možda zbog ove rečenice neću dobiti aplauz jednog dela sale, čiji bi možda dobio, ali pošto se radi o sistemu odbrane, kao što je Kato govorio ceterum cenzeo, da i ja upotrebim neke latinske reči, kao što je to učinio predsednik Vlade Republike Srbije. Znači, SVM se i dalje zalaže za evroatlantske integracije naše države i smatramo i dalje da je to u interesu države Republike Srbije i nadamo se da će doći vreme kada će se ozbiljno razmatrati ta opcija, ta mogućnost, ne zbog simpatija ili antipatija, nego isključivo zbog državnih interesa Republike Srbije. Hvala.

PREDSEDNIK: Reč ima narodni poslanik Aleksandar Čotrić.

2017. május 22.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Fókuszban c. műsorában (élő)

 

2017. május 23.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

15,30 - Belgrád - Találkozó az Európai Parlament Alkotmányos Ügyek Bizottságának tagjaival

17,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak IV. ülése)

2017. május 24.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2017. május 26.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

15,30 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak V. ülése)

2017. május 27.

16,00 - Székelykeve - Találkozó a VMSZ helyi szervezetének tagjaival

2017. május 29.

11,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak V. ülése)

2017. május 30.

16,00 - Szabadka - Találkozó Szili Katalin miniszterelnöki megbízottal, az Országgyűlés korábbi elnökével

2017. május 31.

11,00 - Belgrád - A Parlament hetedik alkalmi ülése a XI. ciklusban (a köztársasági elnök eskütétele)

2017. június 4.

16,00 - Királyhalom - Ünnepség a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2017. június 6.

10,00 - Újvidék - Részvétel A 21. század biztonsági kihívásai c. konferencián

14,00 - Belgrád - A VMSZ küldöttségének egyeztetése Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel, a kormányfő-jelöltről

2017. június 13.

11,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

14,00 - Belgrád - Találkozó Zoran Babitćyal, a Koridori Srbije Kft. igazgatójával

2017. június 15.

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,15 - Belgrád - A Parlament nyolcadik alkalmi ülése a XI. ciklusban (Norbert Lammertnak, a Bundestag elnökének felszólalása)

2017. június 21.

12.30 - Brüsszel - Találkozó a magyar néppárti delegáció képviselőivel 

15.30 - Brüsszel - Interjú a Pannon TV-nek

2017. június 22.

10.00 - Brüsszel - Találkozó Patrick Vollerrel, az EPP külügyi titkárával

11.00 - Brüsszel - Találkozó Ana Hrustanovićtyal, Szerbia Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetőjével

2017. június 23.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

18,00 - Belgrád -  Ünnepi fogadás Aleksandar Vučić köztársasági elnök beiktatása alkalmából

 

2017. június 24.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. rendkívüli ülés)

2017. június 26.

09,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

20,15 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. rendkívüli ülés)

2017. június 27.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2017. június 28.

10,00 - Belgrád - A Parlament kilencedik alkalmi ülése a XI. ciklusban - Napirenden: a Kormány megválasztása

2017. június 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,25 - Belgrád - Szavazás (A Parlament kilencedik alkalmi ülése a XI. ciklusban - a Kormány megválasztása)

2017. június 30.

11,30 - Szabadka - Előadás megtartása a Magyar Nemzeti Tanács magyar nyelvű jog- és fordítástudományi tanácskozásán

2017. július 14.

10,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2017. július 16.

11,45 - Hajdújárás - Rózsa Sándor Fesztivál

2017. július 17.

10,00 - Belgrád - A Parlament tizedik alkalmi ülése a XI. ciklusban (Zhang Dejiangnak, a kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottsága elnökének felszólalása)

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2017. július 18.

15,00 - Szabadka - Sajtótákoztató az I. Szabadkai Félmaratonnal kapcsolatban

2017. július 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (III. rendkívüli ülés)

2017. július 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

15,00 - Belgrád - Parlament - Szavazás (III. rendkívüli ülés)

15,30 - Belgrád - A Parlament tizenegyedik alkalmi ülése a XI. ciklusban (a Költségvetési Tanács elnökének és tagjainak, valamint az Ombudsmannak eskütétele)

2017. július 24.

10,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2017. július 26.

10,05 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon Rádió Pannon Presszó c. műsorában (élő)

 

2017. július 30.

16,00 - Beodránál - Emlékünnepség az aracsi pusztatemplomnál

2017. augusztus 19.

17,00 - Szabadka és Palics - A VMSZ Szent István-napi rendezvénye

2017. augusztus 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (IV. rendkívüli ülés) - a Földtörvény módosítása