Ma néhány fontos témáról Kori Udovički kormányalelnökkel, államigazgatási és önkormányzati miniszterrel.||Mi is támogatjuk a törvénymódosítást a P(B)ravo za mame kezdeményezés keretein belül.||Ma Spanyolország belgrádi nagykövetével, valamint a szerbiai belügyminiszterrel találkozom, pénteken és vasárnap parlamenti ülés.||

A rendőrségi törvény módosításáról szóló törvényről

PREDSEDAVAJUĆA: Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.

Ovaj amandman su prihvatili Vlada i Odbor za odbranu i bezbednost, a Zakonodavni odbor se nije izjasnio, tako da je amandman u pretresu. Narodni poslanik Bálint Pásztor želi reč.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo narodni poslanici, nije uobičajeno da se govori o amandmanu koji je Vlada prihvatila i koji je podržao i nadležni odbor Narodne skupštine, no s obzirom na činjenicu da se Zakonodavni odbor još nije izjasnio, što će značiti da ćemo mi u danu za glasanje morati kao Narodna skupština da se izjasnimo o tom podnetom amandmanu narodnog poslanika Milićevića, smatram da je celishodno da kažem nekoliko rečenica.
   
Želeo bih da podržim ovaj amandman kolege iz SPS zbog toga što je ovaj amandman plod dogovora koji je postignut između SPS i SVM.
   
Radi se o izmeni odredbe Zakona o policiji koja govori o tome da dvojni državljani ne mogu raditi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
   
Prema ovom amandmanu gospodina Milićevića, odredba će se izmeniti i biće dozvoljeno i dvojnim državljanima da rade u MUP. Time će, sa jedne strane, biti izmenjen još jedan zakon koji je do sada bio diskriminatorskog karaktera, a s druge strane, promeniće se stanje koje nije bilo logično i koje se kosilo i sa određenim rešenjima iz našeg najvišeg pravnog akta, Ustava Republike Srbije.
   
Naime, smatramo da nije logično da, recimo, saobraćajni policajac koji, osim državljanstva Republike Srbije, ima još jedno državljanstvo neke inostrane zemlje, ne može da radi u policiji a da, recimo, nema nikakvih smetnji za to da predsednik države, premijer, ministar, narodni poslanik, načelnik generalštaba, koji eventualno poseduje još neko državljanstvo, pored državljanstva Republike Srbije, može obavljati te funkcije koje su mnogo odgovornije od radnog mesta saobraćajnog policajca.
   
Jednostavno nije logično ako predsednik Republike koji je, po Ustavu, i vrhovni komandant oružanih snaga, ako guverner Narodne banke može da bude dvojni državljanin, a imali smo guvernera godinama koji je bio dvojni državljanin, no, moram da kažem da u tome ne vidim ništa sporno i ništa negativno, ako nema smetnji da načelnik Generalštaba bude dvojni državljanin i da obavlja tu funkciju, onda ne vidim razloga za to da "običan" saobraćajni policajac koji ima državljanstvo još neke države ne može da bude na tom radnom mestu.
   
Po Ustavu Republike Srbije, stav 3. člana 60, svima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Mislimo da je ovo rešenje, koje je zabranjivalo dvojnim državljanima da rade u MUP, bilo u suprotnosti sa ovom odredbom Ustava Republike Srbije. No, do sada važeći Zakon o policiji je donet 2005. godine i sada smo postigli dogovor, kao što sam malopre rekao, sa ministrom Dačićem, predsednikom SPS, da se ova odredba izmeni i mislim da će biti vrlo dobro što će dvojnim državljanima biti omogućeno da rade u MUP.
   
Pretpostavljamo da su i do sada dvojni državljani u praksi mogli da rade u MUP. Svi poznajemo ljude koji su policajci, a pored državljanstva Republike Srbije poseduju i državljanstvo BiH ili  Republike Hrvatske, a radili su u MUP ali, sa druge strane, u odnosu na državljanstva nekih država to je bilo zabranjeno. Ovim rešenjem su pre svega pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućavani da se zaposle u MUP.
   
Ako nam je zajednička namera, a želeo bih da se nadam da jeste, da što više pripadnika nacionalnih manjina rade u policiji, MUP, onda nije korektno te ljude stavljati pred izbor da li žele radno mesto ili žele državljanstvo još neke države.
   
Republika Srbija ne zabranjuje svojim državljanima da imaju državljanstvo bilo koje druge države. Ako se ovaj amandman usvoji i u danu za glasanje onda će se uraditi ogroman korak u interesu toga da ovaj zakon ne bude diskriminatorskog karaktera i Srbija će se moći pohvaliti time da i dvojnim državljanima omogućava rad u MUP.
   
Želeo bih da vas podsetim da u našem okruženju ima država koje, nažalost, sada u 21. veku svoje državljane lišavaju originalnog državljanstva zbog toga što ti ljudi primaju državljanstvo neke druge države. Takvu praksu, nažalost, ima i Republika Slovačka. Tamo slovačkim državljanima koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Slovačke oduzimaju državljanstvo Republike Slovačke ako prime državljanstvo Republike Mađarske, a u Srbiji ne samo da to nije slučaj, nego će dvojni državljani moći da rade u policiji.
   
Želeo bih da apelujem na sve narodne poslanike da ovaj amandman kolege Đorđa Milićevića podrže u danu za glasanje.
   
PREDSEDAVAJUĆA:  Iskorišćeno je sedam minuta i 30 sekundi od vremena predsednika poslaničke grupe....

comments powered by Disqus

2014. április 26.

08,00 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Reggeli Híradójában (élő)

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2014. április 27.

09,30 - Belgrád - az SNS és VMSZ közötti koalíciós szerződés aláírása

11,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a 2014. évben - Napirenden: a Kormány megválasztása

19,00 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a 2014. évben - a Kormány megválasztása)

2014. április 28.

15,15 - Belgrád - A Parlament második alkalmi ülése a 2014. évben (Catherine Ashtonnak, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének felszólalása)

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2014. április 29.

17,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Szubjektív c. műsorában (élő)

2014. április 30.

15,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap számára

2014. május 1.

11,30 - Palics - Majális (VMSZ-sátor)

2014. május 3.

13,00 - Szabadka - Interjú a Svedok hetilap számára

2014. május 5.

13,00 - Belgrád - A frakcióvezetők találkozója Štefan Fülével, az EU bővítési biztosával

2014. május 7.

10,00 - Belgrád - Egyeztetés a VMSZ államtitkár-jelöltjeinek kinevezéséről

2014. május 10.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése - A nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításáról szóló törvény...)

2014. május 12.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2014. május 13.

09,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2014. május 14.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,30 - Szabadka - A Szabadkai Rádió Riportermikrofon c. műsorának felvétele (adásban csütörtökön 15,30-kor)

2014. május 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Jedan na jedan c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2014. május 20.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése - Vajdaság Statútumának előzetes jóváhagyása)

13,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése)

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2014. május 21.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - Találkozó Varga Imrével, a Magyar-Szerb Üzleti Tanács titkárával

 

2014. május 22.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés
 

 

2014. május 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

 

2014. május 24.

10,00 - Nagybecskerek - A Vajdasági Magyar Szövetség XVI. Közgyűlése

2014. május 26.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak IV. ülése)

2014. május 27.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

 

2014. május 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Topolya - a VMSZ községi szervezete elnökségének ülése

2014. május 29.

16,00 - Belgrád - A Parlament harmadik alkalmi ülése a 2014. évben (Borut Pahornak, Szlovénia köztársasági elnökének felszólalása)

16,30 - Belgrád - Parlament - Képviselői kérdések

2014. május 30.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak IV. ülése)

2014. június 3.

16,30 - Szabadka - Találkozó Kawamura Keisukeval, Japán budapesti nagykövetségének III. o. titkárával

 

2014. június 4.

10,00 - Belgrád - A Parlament negyedik alkalmi ülése a 2014. évben

 

2014. június 5.

09,30 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Parlament negyedik alkalmi ülése a 2014. évben)

2014. június 9.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Parlamenti ülés (II. rendkívüli ülés) - Napirenden: Fogyasztóvédelmi törvény...

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2014. június 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

2014. június 11.

11,00 - Szabadka - Interjú a Komšijske novosti c. internetes újságnak

2014. június 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2014. június 13.

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,15 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. rendkívüli ülés)

14,00 - Belgrád - a szerbiai Parlament Spanyol Baráti Tagozatának ülése

2014. június 17.

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

13,00 - Parlamenti ülés (III. rendkívüli ülés)

14,30 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

 

2014. június 18.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,30 - Belgrád - Találkozó Michael Hasenauval, Németország belgrádi nagykövetének helyettesével

 

2014. június 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - Találkozó James Moore-ral, az Egyesült Királyság belgrádi nagykövetsége politikai osztályának vezetőjével

12,30 - Belgrád - Találkozó Nikowitz Oszkárral, Magyarország belgrádi nagykövetével

2014. június 20.

09,30 - Pacsér - A Tófürdő ünnepélyes megnyitója

2014. június 21.

15,00 - Zobnatica - II. Vajdasági Vágta (a Nemzeti Vágta előfutama)

2014. június 23.

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2014. június 26.

13,00 - Belgrád - Találkozó Arturo Laclaustra Beltránnal, a Spanyol Királyság belgrádi nagykövetével

16,00 - Belgrád - Találkozó Nebojša Stefanović belügyminiszterrel

18,00 - Belgrád - Fogadás Magyarország Belgrádi Nagykövetségén

2014. június 27.

10,00 - Parlamenti ülés (IV. rendkívüli ülés)

 

2014. június 28.

11,30 - Szabadka - Találkozó a P(B)ravo za mame elnevezésű kezdeményezés képviselőjével

2014. június 29.

10,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

13,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (IV. rendkívüli ülés)

 

2014. június 30.

13,00 - Újvidék - Tárgyalás a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és az Új Demokrata Párt küldöttsége között

2014. július 1.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

14,00 - Parlamenti ülés (V. rendkívüli ülés)

2014. július 2.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,00 - Belgrád - Fogadás az Amerikai Egyesült Államok belgrádi nagykövetségén

18,00 - Belgrád - Kiállításmegnyitó a Cervantes Intézetben a Cortázar-év apropóján

2014. július 3.

11,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

12,30 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (V. rendkívüli ülés)

 

2014. július 8.

11,00 - Belgrád - a szerbiai Parlament Lengyel Baráti Tagozatának találkozója Lengyelország Podlaskie vajdaságának küldöttségével

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2014. július 11.

17,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Híradó Plusz c. műsorában (élő)

2014. július 14.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2014. július 15.

10,00 - Parlamenti ülés (VI. rendkívüli ülés)

 

2014. július 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - Találkozó Kori Udovički kormányalelnökkel, államigazgatási és önkormányzati miniszterrel

13,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

16,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

2014. július 17.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2014. július 18.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (VI. rendkívüli ülés)

12,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

13,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Belgrád - Parlament - a szavazás folytatása (VI. rendkívüli ülés)

18,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2014. július 23.

09,00 - Belgrád - Találkozó Ivan Tasovac kultuszminiszterrel

2014. július 28.

13,15 - Belgrád - Találkozó Federica Mogherinivel, Olaszország külügyminiszterével

2014. augusztus 1.

11,00 - Belgrád - a szerbiai Parlament Spanyol Baráti Tagozatának találkozója Arturo Laclaustra Beltránnal, Spanyoloszág belgrádi nagykövetével