A rendőrségi törvény módosításáról szóló törvényről

PREDSEDAVAJUĆA: Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.

Ovaj amandman su prihvatili Vlada i Odbor za odbranu i bezbednost, a Zakonodavni odbor se nije izjasnio, tako da je amandman u pretresu. Narodni poslanik Bálint Pásztor želi reč.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo narodni poslanici, nije uobičajeno da se govori o amandmanu koji je Vlada prihvatila i koji je podržao i nadležni odbor Narodne skupštine, no s obzirom na činjenicu da se Zakonodavni odbor još nije izjasnio, što će značiti da ćemo mi u danu za glasanje morati kao Narodna skupština da se izjasnimo o tom podnetom amandmanu narodnog poslanika Milićevića, smatram da je celishodno da kažem nekoliko rečenica.
   
Želeo bih da podržim ovaj amandman kolege iz SPS zbog toga što je ovaj amandman plod dogovora koji je postignut između SPS i SVM.
   
Radi se o izmeni odredbe Zakona o policiji koja govori o tome da dvojni državljani ne mogu raditi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
   
Prema ovom amandmanu gospodina Milićevića, odredba će se izmeniti i biće dozvoljeno i dvojnim državljanima da rade u MUP. Time će, sa jedne strane, biti izmenjen još jedan zakon koji je do sada bio diskriminatorskog karaktera, a s druge strane, promeniće se stanje koje nije bilo logično i koje se kosilo i sa određenim rešenjima iz našeg najvišeg pravnog akta, Ustava Republike Srbije.
   
Naime, smatramo da nije logično da, recimo, saobraćajni policajac koji, osim državljanstva Republike Srbije, ima još jedno državljanstvo neke inostrane zemlje, ne može da radi u policiji a da, recimo, nema nikakvih smetnji za to da predsednik države, premijer, ministar, narodni poslanik, načelnik generalštaba, koji eventualno poseduje još neko državljanstvo, pored državljanstva Republike Srbije, može obavljati te funkcije koje su mnogo odgovornije od radnog mesta saobraćajnog policajca.
   
Jednostavno nije logično ako predsednik Republike koji je, po Ustavu, i vrhovni komandant oružanih snaga, ako guverner Narodne banke može da bude dvojni državljanin, a imali smo guvernera godinama koji je bio dvojni državljanin, no, moram da kažem da u tome ne vidim ništa sporno i ništa negativno, ako nema smetnji da načelnik Generalštaba bude dvojni državljanin i da obavlja tu funkciju, onda ne vidim razloga za to da "običan" saobraćajni policajac koji ima državljanstvo još neke države ne može da bude na tom radnom mestu.
   
Po Ustavu Republike Srbije, stav 3. člana 60, svima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Mislimo da je ovo rešenje, koje je zabranjivalo dvojnim državljanima da rade u MUP, bilo u suprotnosti sa ovom odredbom Ustava Republike Srbije. No, do sada važeći Zakon o policiji je donet 2005. godine i sada smo postigli dogovor, kao što sam malopre rekao, sa ministrom Dačićem, predsednikom SPS, da se ova odredba izmeni i mislim da će biti vrlo dobro što će dvojnim državljanima biti omogućeno da rade u MUP.
   
Pretpostavljamo da su i do sada dvojni državljani u praksi mogli da rade u MUP. Svi poznajemo ljude koji su policajci, a pored državljanstva Republike Srbije poseduju i državljanstvo BiH ili  Republike Hrvatske, a radili su u MUP ali, sa druge strane, u odnosu na državljanstva nekih država to je bilo zabranjeno. Ovim rešenjem su pre svega pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućavani da se zaposle u MUP.
   
Ako nam je zajednička namera, a želeo bih da se nadam da jeste, da što više pripadnika nacionalnih manjina rade u policiji, MUP, onda nije korektno te ljude stavljati pred izbor da li žele radno mesto ili žele državljanstvo još neke države.
   
Republika Srbija ne zabranjuje svojim državljanima da imaju državljanstvo bilo koje druge države. Ako se ovaj amandman usvoji i u danu za glasanje onda će se uraditi ogroman korak u interesu toga da ovaj zakon ne bude diskriminatorskog karaktera i Srbija će se moći pohvaliti time da i dvojnim državljanima omogućava rad u MUP.
   
Želeo bih da vas podsetim da u našem okruženju ima država koje, nažalost, sada u 21. veku svoje državljane lišavaju originalnog državljanstva zbog toga što ti ljudi primaju državljanstvo neke druge države. Takvu praksu, nažalost, ima i Republika Slovačka. Tamo slovačkim državljanima koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Slovačke oduzimaju državljanstvo Republike Slovačke ako prime državljanstvo Republike Mađarske, a u Srbiji ne samo da to nije slučaj, nego će dvojni državljani moći da rade u policiji.
   
Želeo bih da apelujem na sve narodne poslanike da ovaj amandman kolege Đorđa Milićevića podrže u danu za glasanje.
   
PREDSEDAVAJUĆA:  Iskorišćeno je sedam minuta i 30 sekundi od vremena predsednika poslaničke grupe....

comments powered by Disqus

2016. október 21.

10,00 - Belgrád - Parlament - a szavazás folytatása (a Rendes Oszi Ülésszak II. ülése)

2016. október 22.

16,00 - Palics - Koszorúzás az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

18,00 - Szabadka - a VMSZ központi megemlékezése az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

2016. október 24.

18,00 - Belgrád - Fogadás Magyarország belgrádi nagykövetségén

 

2016. október 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2016. október 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

18,00 - Belgrád - Fogadás Ausztria belgrádi nagykövetségén

2016. október 27.

13,00 - Szabadka - Gazdasági fórum a Societe Generale Bank szervezésében

2016. október 29.

19,00 - Pancsova - Ünnepi műsor a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület fennállásának 70. évfordulója alkalmából

2016. október 30.

15,00 - Csúrog - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2016. október 31.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. november 1.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - Szerbia Alkotmánya - előnyök és korlátok - konferencia a Nemzetközi Politikai és Gazdasági Intézet, valamint az Összehonlító Jogi Intézet szervezésében

16,00 - Temerin - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2016. november 2.

14,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2016. november 4.

11,00 - Belgrád - az újvidéki Gazdasági Akadémia Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kara egyetemi hallgatóinak fogadása a Parlamentben

14,30 - Belgrád - Interjú a Trčanje.rs portálnak

2016. november 7.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. november 8.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2016. november 9.

10,00 - Belgrád - A Parlament harmadik alkalmi ülése a 2016. évben (Roger Nkodo Dangnak, a Pánafrikai Parlament elnökének felszólalása)

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

2016. november 10.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

19,00 - Belgrád - Fogadás az Egyesült Királyság belgrádi nagykövetségén Boris Johnson külügyminiszter tiszteletére

2016. november 14.

10,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

13,00 - Belgrád - A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

13,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

17,00 - Tiszakálmánfalva - Beszélgetés a helyi vállalkozókkal és termelőkkel

18,30 - Temerin - A VMSZ lakossági fóruma

2016. november 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

16,45 - Doroszló - Beszélgetés a helyi vállalkozókkal és termelőkkel

18,00 - Zombor - A VMSZ lakossági fóruma

2016. november 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

13,30 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

2016. november 17.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,40 - Pancsova - a Prosperitati Alapítvány irodájának megnyitója

2016. november 18.

09,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Szabadka - Találkozó Balog Zoltánnal, Magyarország emberi erőforrások miniszterével

2016. november 21.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2016. november 22.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2016. november 25.

14,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2016. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

2016. november 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

 

2016. november 30.

18,00 - Belgrád - A VMSZ belgrádi városi szervezetének ünnepi ülése

2016. december 4.

15,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak V. ülése)

2016. december 5.

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Belgrád - A Parlament negyedik alkalmi ülése a 2016. évben - Saber Chowdhurynak, az Interparlamentáris Unió elnökének felszólalása

2016. december 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

 

2016. december 7.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2016. december 8.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2016. december 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2016. december 10.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak V. ülése)

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2016. december 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VI. ülése)

 

2016. december 13.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2016. december 14.

09,00 - Belgrád - Találkozó Vanja Udovičić ifjúsági- és sportminiszterrel

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

2016. december 16.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak VI. ülése)

15,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

18,30 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. december 17.

19,00 - Bácsfeketehegy - Karácsonyi műsor

2016. december 18.

18,30 - Szabadka - a VMSZ évzáró fogadása

2016. december 20.

10,00 - Belgrád - A Parlament ötödik alkalmi ülése a 2016. évben (Nikolaosz Vucisznak, a Görög Parlament elnökének felszólalása)

10,30 - Belgrád - Parlamenti ülés

2016. december 21.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

2016. december 22.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás folytatása (a Rendes Őszi Ülésszak VI. ülése)

12,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

15,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

2016. december 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - Az alkotmánybírák eskütétele

2016. december 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2016. december 27.

10,00 - Belgrád - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

12,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

13,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

14,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2016. december 28.

12,10 - Belgrád - Parlament - a szavazás folytatása (VII. rendkívüli ülés)

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2017. január 12.

15,00 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban ma 17 órakor)

 

2017. január 19.

09,00 - Szabadka - Az MNT elnökének, A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény módosításával kapcsolatos testületi álláspont kialakításával megbízott konzultatív testületének első összejövetele