A rendőrségi törvény módosításáról szóló törvényről

PREDSEDAVAJUĆA: Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.

Ovaj amandman su prihvatili Vlada i Odbor za odbranu i bezbednost, a Zakonodavni odbor se nije izjasnio, tako da je amandman u pretresu. Narodni poslanik Bálint Pásztor želi reč.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo narodni poslanici, nije uobičajeno da se govori o amandmanu koji je Vlada prihvatila i koji je podržao i nadležni odbor Narodne skupštine, no s obzirom na činjenicu da se Zakonodavni odbor još nije izjasnio, što će značiti da ćemo mi u danu za glasanje morati kao Narodna skupština da se izjasnimo o tom podnetom amandmanu narodnog poslanika Milićevića, smatram da je celishodno da kažem nekoliko rečenica.
   
Želeo bih da podržim ovaj amandman kolege iz SPS zbog toga što je ovaj amandman plod dogovora koji je postignut između SPS i SVM.
   
Radi se o izmeni odredbe Zakona o policiji koja govori o tome da dvojni državljani ne mogu raditi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
   
Prema ovom amandmanu gospodina Milićevića, odredba će se izmeniti i biće dozvoljeno i dvojnim državljanima da rade u MUP. Time će, sa jedne strane, biti izmenjen još jedan zakon koji je do sada bio diskriminatorskog karaktera, a s druge strane, promeniće se stanje koje nije bilo logično i koje se kosilo i sa određenim rešenjima iz našeg najvišeg pravnog akta, Ustava Republike Srbije.
   
Naime, smatramo da nije logično da, recimo, saobraćajni policajac koji, osim državljanstva Republike Srbije, ima još jedno državljanstvo neke inostrane zemlje, ne može da radi u policiji a da, recimo, nema nikakvih smetnji za to da predsednik države, premijer, ministar, narodni poslanik, načelnik generalštaba, koji eventualno poseduje još neko državljanstvo, pored državljanstva Republike Srbije, može obavljati te funkcije koje su mnogo odgovornije od radnog mesta saobraćajnog policajca.
   
Jednostavno nije logično ako predsednik Republike koji je, po Ustavu, i vrhovni komandant oružanih snaga, ako guverner Narodne banke može da bude dvojni državljanin, a imali smo guvernera godinama koji je bio dvojni državljanin, no, moram da kažem da u tome ne vidim ništa sporno i ništa negativno, ako nema smetnji da načelnik Generalštaba bude dvojni državljanin i da obavlja tu funkciju, onda ne vidim razloga za to da "običan" saobraćajni policajac koji ima državljanstvo još neke države ne može da bude na tom radnom mestu.
   
Po Ustavu Republike Srbije, stav 3. člana 60, svima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Mislimo da je ovo rešenje, koje je zabranjivalo dvojnim državljanima da rade u MUP, bilo u suprotnosti sa ovom odredbom Ustava Republike Srbije. No, do sada važeći Zakon o policiji je donet 2005. godine i sada smo postigli dogovor, kao što sam malopre rekao, sa ministrom Dačićem, predsednikom SPS, da se ova odredba izmeni i mislim da će biti vrlo dobro što će dvojnim državljanima biti omogućeno da rade u MUP.
   
Pretpostavljamo da su i do sada dvojni državljani u praksi mogli da rade u MUP. Svi poznajemo ljude koji su policajci, a pored državljanstva Republike Srbije poseduju i državljanstvo BiH ili  Republike Hrvatske, a radili su u MUP ali, sa druge strane, u odnosu na državljanstva nekih država to je bilo zabranjeno. Ovim rešenjem su pre svega pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućavani da se zaposle u MUP.
   
Ako nam je zajednička namera, a želeo bih da se nadam da jeste, da što više pripadnika nacionalnih manjina rade u policiji, MUP, onda nije korektno te ljude stavljati pred izbor da li žele radno mesto ili žele državljanstvo još neke države.
   
Republika Srbija ne zabranjuje svojim državljanima da imaju državljanstvo bilo koje druge države. Ako se ovaj amandman usvoji i u danu za glasanje onda će se uraditi ogroman korak u interesu toga da ovaj zakon ne bude diskriminatorskog karaktera i Srbija će se moći pohvaliti time da i dvojnim državljanima omogućava rad u MUP.
   
Želeo bih da vas podsetim da u našem okruženju ima država koje, nažalost, sada u 21. veku svoje državljane lišavaju originalnog državljanstva zbog toga što ti ljudi primaju državljanstvo neke druge države. Takvu praksu, nažalost, ima i Republika Slovačka. Tamo slovačkim državljanima koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Slovačke oduzimaju državljanstvo Republike Slovačke ako prime državljanstvo Republike Mađarske, a u Srbiji ne samo da to nije slučaj, nego će dvojni državljani moći da rade u policiji.
   
Želeo bih da apelujem na sve narodne poslanike da ovaj amandman kolege Đorđa Milićevića podrže u danu za glasanje.
   
PREDSEDAVAJUĆA:  Iskorišćeno je sedam minuta i 30 sekundi od vremena predsednika poslaničke grupe....

comments powered by Disqus

2014. december 4.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IX. ülése)

17,00 - Belgrád - 3 éves a VMSZ Belgrádi Városi Szervezete - ünnepi lakossági fórum

2014. december 5.

09,00 - Budapest - a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülése

16,00 - Budapest - a Duna Televízió Heti Hírmondó c. műsorának felvétele

2014. december 8.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2014. december 10.

17,00 - Topolya - a VMSZ községi szervezete elnökségének ülése

 

2014. december 11.

09,15 - Szabadka - Interjú a Magyar Fórumnak 

12,00 - Belgrád - Székelykevei diákok látogatása a Parlamentben

13,00 - Belgrád - Találkozó Pintér Attilával, Magyarország belgrádi nagykövetével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

21,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2014. december 15.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

2014. december 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - A Miért van szükség alkotmánymódosításra c. konferencia az Európai Mozgalom szervezésében

11,00 - Belgrád - a Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18,00-kor)

2014. december 17.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

19,30 - Gunaras - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2014. december 18.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

13,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

17,00 - Topolya - Interjú az Express Chanelnek

18,00 - Zentagunaras - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,00 - Topolya - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2014. december 19.

17,00 - Kisorosz - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2014. december 20.

18,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ községi szervezete elnökségének alakuló ülése

 

2014. december 22.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XI. ülése)

11,00 - Belgrád - Találkozó Slobodan Stuparral, oktatási és tudományügyi segédminiszterrel

2014. december 23.

13,00 - Újvidék - Ünnepség a Magyar Szó megjelenésének 70. évfordulója alkalmából

2014. december 24.

09,30 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Reggeli Híradójában - felvétel (szerb nyelven; adásban: dec. 25-én 8 órakor)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2014. december 26.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XII. ülése)

11,00 - Belgrád - Interjú a Tanjug Hírügynökségnek

2014. december 27.

14,00 - Topolya - a tekepálya ünnepélyes megnyitója

2014. december 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2014. december 29.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak XII. ülése)

15,00 - Topolya - a VMSZ községi szervezete elnökségének ülése

2014. december 30.

17,00 - Szabadka - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

18,00 - Szabadka - Évzáró fogadás a VMSZ-ben

2014. december 31.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap számára

2015. január 5.

12,00 - Látogatás Zentagunarasra

20,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorában (élő)

2015. január 10.

12,00 - Szabadka - Találkozó Radetzky Jenővel, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével

2015. január 12.

09,00 - Topolya - Találkozó Dr. Agyánszki Jánossal, a Dr. Hadzsi János Egészségház igazgatójával

2015. január 15.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Parlamenti ülés (I. rendkívüli ülés)

2015. január 19.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Parlamenti ülés

15,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (I. rendkívüli ülés)

16,00 - Parlamenti ülés (II. rendkívüli ülés)

2015. január 21.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Parlamenti ülés

14,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. rendkívüli ülés)

2015. január 22.

13,00 - Székesfehérvár (Magyarország) - IV. Kárpát-medencei Gazdasági Fórum

2015. január 23.

09,30 - Székesfehérvár (Magyarország) - Előadás megtartása a IV. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumon

2015. január 26.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Parlamenti ülés (IV. rendkívüli ülés)

2015. január 27.

12,00 - Szabadka - a Pannon Televízió Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

 

2015. január 28.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Parlamenti ülés

18,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (IV. rendkívüli ülés)

2015. január 30.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Parlamenti ülés (V. rendkívüli ülés)

2015. január 31.

18,00 - Újvidék város napja, ünnepi műsor

2015. február 2.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2015. február 3.

12,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (V. rendkívüli ülés)

16,00 - Topolya - a VMSZ községi szervezete elnökségének ülése

2015. február 4.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

 

2015. február 6.

16,00 - Szabadka - Fogadás Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán

2015. február 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (VI. rendkívüli ülés)

2015. február 12.

09,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,40 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (VI. rendkívüli ülés)

2015. február 18.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (VII. rendkívüli ülés)

2015. február 19.

15,55 - Belgrád - A kormánykoalícióhoz tartozó képviselőcsoportok vezetőinek találkozója David McAllister európai parlamenti képviselővel, szerbiai jelentéstevővel

2015. február 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - Találkozó Nataša Kovačević kosárlabdázóval, a Nataša Kovačević Alapítvány igazgatójával

15,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

16,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (VII. rendkívüli ülés)

2015. február 23.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (VIII. rendkívüli ülés)

2015. február 25.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2015. március 3.

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2015. március 4.

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2015. március 5.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

18,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése