A rendőrségi törvény módosításáról szóló törvényről

PREDSEDAVAJUĆA: Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.

Ovaj amandman su prihvatili Vlada i Odbor za odbranu i bezbednost, a Zakonodavni odbor se nije izjasnio, tako da je amandman u pretresu. Narodni poslanik Bálint Pásztor želi reč.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo narodni poslanici, nije uobičajeno da se govori o amandmanu koji je Vlada prihvatila i koji je podržao i nadležni odbor Narodne skupštine, no s obzirom na činjenicu da se Zakonodavni odbor još nije izjasnio, što će značiti da ćemo mi u danu za glasanje morati kao Narodna skupština da se izjasnimo o tom podnetom amandmanu narodnog poslanika Milićevića, smatram da je celishodno da kažem nekoliko rečenica.
   
Želeo bih da podržim ovaj amandman kolege iz SPS zbog toga što je ovaj amandman plod dogovora koji je postignut između SPS i SVM.
   
Radi se o izmeni odredbe Zakona o policiji koja govori o tome da dvojni državljani ne mogu raditi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
   
Prema ovom amandmanu gospodina Milićevića, odredba će se izmeniti i biće dozvoljeno i dvojnim državljanima da rade u MUP. Time će, sa jedne strane, biti izmenjen još jedan zakon koji je do sada bio diskriminatorskog karaktera, a s druge strane, promeniće se stanje koje nije bilo logično i koje se kosilo i sa određenim rešenjima iz našeg najvišeg pravnog akta, Ustava Republike Srbije.
   
Naime, smatramo da nije logično da, recimo, saobraćajni policajac koji, osim državljanstva Republike Srbije, ima još jedno državljanstvo neke inostrane zemlje, ne može da radi u policiji a da, recimo, nema nikakvih smetnji za to da predsednik države, premijer, ministar, narodni poslanik, načelnik generalštaba, koji eventualno poseduje još neko državljanstvo, pored državljanstva Republike Srbije, može obavljati te funkcije koje su mnogo odgovornije od radnog mesta saobraćajnog policajca.
   
Jednostavno nije logično ako predsednik Republike koji je, po Ustavu, i vrhovni komandant oružanih snaga, ako guverner Narodne banke može da bude dvojni državljanin, a imali smo guvernera godinama koji je bio dvojni državljanin, no, moram da kažem da u tome ne vidim ništa sporno i ništa negativno, ako nema smetnji da načelnik Generalštaba bude dvojni državljanin i da obavlja tu funkciju, onda ne vidim razloga za to da "običan" saobraćajni policajac koji ima državljanstvo još neke države ne može da bude na tom radnom mestu.
   
Po Ustavu Republike Srbije, stav 3. člana 60, svima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Mislimo da je ovo rešenje, koje je zabranjivalo dvojnim državljanima da rade u MUP, bilo u suprotnosti sa ovom odredbom Ustava Republike Srbije. No, do sada važeći Zakon o policiji je donet 2005. godine i sada smo postigli dogovor, kao što sam malopre rekao, sa ministrom Dačićem, predsednikom SPS, da se ova odredba izmeni i mislim da će biti vrlo dobro što će dvojnim državljanima biti omogućeno da rade u MUP.
   
Pretpostavljamo da su i do sada dvojni državljani u praksi mogli da rade u MUP. Svi poznajemo ljude koji su policajci, a pored državljanstva Republike Srbije poseduju i državljanstvo BiH ili  Republike Hrvatske, a radili su u MUP ali, sa druge strane, u odnosu na državljanstva nekih država to je bilo zabranjeno. Ovim rešenjem su pre svega pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućavani da se zaposle u MUP.
   
Ako nam je zajednička namera, a želeo bih da se nadam da jeste, da što više pripadnika nacionalnih manjina rade u policiji, MUP, onda nije korektno te ljude stavljati pred izbor da li žele radno mesto ili žele državljanstvo još neke države.
   
Republika Srbija ne zabranjuje svojim državljanima da imaju državljanstvo bilo koje druge države. Ako se ovaj amandman usvoji i u danu za glasanje onda će se uraditi ogroman korak u interesu toga da ovaj zakon ne bude diskriminatorskog karaktera i Srbija će se moći pohvaliti time da i dvojnim državljanima omogućava rad u MUP.
   
Želeo bih da vas podsetim da u našem okruženju ima država koje, nažalost, sada u 21. veku svoje državljane lišavaju originalnog državljanstva zbog toga što ti ljudi primaju državljanstvo neke druge države. Takvu praksu, nažalost, ima i Republika Slovačka. Tamo slovačkim državljanima koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Slovačke oduzimaju državljanstvo Republike Slovačke ako prime državljanstvo Republike Mađarske, a u Srbiji ne samo da to nije slučaj, nego će dvojni državljani moći da rade u policiji.
   
Želeo bih da apelujem na sve narodne poslanike da ovaj amandman kolege Đorđa Milićevića podrže u danu za glasanje.
   
PREDSEDAVAJUĆA:  Iskorišćeno je sedam minuta i 30 sekundi od vremena predsednika poslaničke grupe....

comments powered by Disqus

2016. december 28.

12,10 - Belgrád - Parlament - a szavazás folytatása (VII. rendkívüli ülés)

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2017. január 12.

15,00 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban ma 17 órakor)

 

2017. január 19.

09,00 - Szabadka - Az MNT elnökének, A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény módosításával kapcsolatos testületi álláspont kialakításával megbízott konzultatív testületének első összejövetele

2017. február 1.

12,00 - Szabadka - Találkozó az önkormányzat vezetőivel

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2017. február 3.

13,00 - Szabadka - Találkozó 17 vajdasági önkormányzat tisztségviselőivel

14,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2017. február 7.

11,00 - Belgrád - A Parlament Külügyi Bizottságának ülése

 

2017. február 10.

19,00 - Szabadka - Kisradanovác - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

 

2017. február 11.

09,00 - Újvidék - a Vajdasági Magyar Jogász Egylet közgyűlése

10,00 - Újvidék - Magyar jogásznak lenni Vajdaságban - tanácskozás a Vajdasági Magyar Jogász Egylet szervezésében

 

2017. február 13.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2017. február 16.

10,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2017. február 18.

09,00 - Budapest - Előadás megtartása a Családban élni és magyarnak maradni a szülőföldön c. konferencián, amelynek szervezője a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége

2017. február 20.

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2017. február 22.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

2017. február 28.

10,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Társadalmi szervezetek munkacsoportjának ülése

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2017. március 1.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2017. március 3.

11,30 - Belgrád - A Parlament hatodik alkalmi ülése a XI. ciklusban (Federica Mogherininek, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Bizottság alelnökének felszólalása)

 

2017. március 7.

17,00 - Szabadka - a Szerb Haladó Párt naggyűlése

2017. március 8.

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2017. március 10.

18,00 - Topolya - a VMSZ lakossági fóruma

2017. március 11.

18,00 - Pancsova - a VMSZ lakossági fóruma

2017. március 12.

19,00 - Topolya - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2017. március 13.

14,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

 

2017. március 14.

18,00 - Csóka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2017. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

19,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2017. március 16.

18,00 - Zenta - a VMSZ lakossági fóruma

2017. március 17.

18,00 - Újvidék - a VMSZ lakossági fóruma

2017. március 18.

12,00 - Újvidék - a Szerb Haladó Párt naggyűlése

18,00 - Orom - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2017. március 22.

18,00 - Nagybecskerek - a VMSZ lakossági fóruma

2017. március 27.

19,00 - Ada - a VMSZ lakossági fóruma

2017. március 29.

18,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma