A rendőrségi törvény módosításáról szóló törvényről

PREDSEDAVAJUĆA: Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.

Ovaj amandman su prihvatili Vlada i Odbor za odbranu i bezbednost, a Zakonodavni odbor se nije izjasnio, tako da je amandman u pretresu. Narodni poslanik Bálint Pásztor želi reč.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo narodni poslanici, nije uobičajeno da se govori o amandmanu koji je Vlada prihvatila i koji je podržao i nadležni odbor Narodne skupštine, no s obzirom na činjenicu da se Zakonodavni odbor još nije izjasnio, što će značiti da ćemo mi u danu za glasanje morati kao Narodna skupština da se izjasnimo o tom podnetom amandmanu narodnog poslanika Milićevića, smatram da je celishodno da kažem nekoliko rečenica.
   
Želeo bih da podržim ovaj amandman kolege iz SPS zbog toga što je ovaj amandman plod dogovora koji je postignut između SPS i SVM.
   
Radi se o izmeni odredbe Zakona o policiji koja govori o tome da dvojni državljani ne mogu raditi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
   
Prema ovom amandmanu gospodina Milićevića, odredba će se izmeniti i biće dozvoljeno i dvojnim državljanima da rade u MUP. Time će, sa jedne strane, biti izmenjen još jedan zakon koji je do sada bio diskriminatorskog karaktera, a s druge strane, promeniće se stanje koje nije bilo logično i koje se kosilo i sa određenim rešenjima iz našeg najvišeg pravnog akta, Ustava Republike Srbije.
   
Naime, smatramo da nije logično da, recimo, saobraćajni policajac koji, osim državljanstva Republike Srbije, ima još jedno državljanstvo neke inostrane zemlje, ne može da radi u policiji a da, recimo, nema nikakvih smetnji za to da predsednik države, premijer, ministar, narodni poslanik, načelnik generalštaba, koji eventualno poseduje još neko državljanstvo, pored državljanstva Republike Srbije, može obavljati te funkcije koje su mnogo odgovornije od radnog mesta saobraćajnog policajca.
   
Jednostavno nije logično ako predsednik Republike koji je, po Ustavu, i vrhovni komandant oružanih snaga, ako guverner Narodne banke može da bude dvojni državljanin, a imali smo guvernera godinama koji je bio dvojni državljanin, no, moram da kažem da u tome ne vidim ništa sporno i ništa negativno, ako nema smetnji da načelnik Generalštaba bude dvojni državljanin i da obavlja tu funkciju, onda ne vidim razloga za to da "običan" saobraćajni policajac koji ima državljanstvo još neke države ne može da bude na tom radnom mestu.
   
Po Ustavu Republike Srbije, stav 3. člana 60, svima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Mislimo da je ovo rešenje, koje je zabranjivalo dvojnim državljanima da rade u MUP, bilo u suprotnosti sa ovom odredbom Ustava Republike Srbije. No, do sada važeći Zakon o policiji je donet 2005. godine i sada smo postigli dogovor, kao što sam malopre rekao, sa ministrom Dačićem, predsednikom SPS, da se ova odredba izmeni i mislim da će biti vrlo dobro što će dvojnim državljanima biti omogućeno da rade u MUP.
   
Pretpostavljamo da su i do sada dvojni državljani u praksi mogli da rade u MUP. Svi poznajemo ljude koji su policajci, a pored državljanstva Republike Srbije poseduju i državljanstvo BiH ili  Republike Hrvatske, a radili su u MUP ali, sa druge strane, u odnosu na državljanstva nekih država to je bilo zabranjeno. Ovim rešenjem su pre svega pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućavani da se zaposle u MUP.
   
Ako nam je zajednička namera, a želeo bih da se nadam da jeste, da što više pripadnika nacionalnih manjina rade u policiji, MUP, onda nije korektno te ljude stavljati pred izbor da li žele radno mesto ili žele državljanstvo još neke države.
   
Republika Srbija ne zabranjuje svojim državljanima da imaju državljanstvo bilo koje druge države. Ako se ovaj amandman usvoji i u danu za glasanje onda će se uraditi ogroman korak u interesu toga da ovaj zakon ne bude diskriminatorskog karaktera i Srbija će se moći pohvaliti time da i dvojnim državljanima omogućava rad u MUP.
   
Želeo bih da vas podsetim da u našem okruženju ima država koje, nažalost, sada u 21. veku svoje državljane lišavaju originalnog državljanstva zbog toga što ti ljudi primaju državljanstvo neke druge države. Takvu praksu, nažalost, ima i Republika Slovačka. Tamo slovačkim državljanima koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Slovačke oduzimaju državljanstvo Republike Slovačke ako prime državljanstvo Republike Mađarske, a u Srbiji ne samo da to nije slučaj, nego će dvojni državljani moći da rade u policiji.
   
Želeo bih da apelujem na sve narodne poslanike da ovaj amandman kolege Đorđa Milićevića podrže u danu za glasanje.
   
PREDSEDAVAJUĆA:  Iskorišćeno je sedam minuta i 30 sekundi od vremena predsednika poslaničke grupe....

comments powered by Disqus

2016. február 29.

12,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (VII. rendkívüli ülés)

13,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2016. március 1.

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2016. március 2.

10,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a 2016. évben (a védelmi miniszter megválasztása)

17,15 - Belgrád - Parlament - szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a 2016. évben)

18,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

18,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

19,35 - Belgrád - Parlamenti ülés

2016. március 3.

08,30 - Szabadka - Interjú a Szabadkai Magyar Rádióban (élő)

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

13,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2016. március 4.

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. március 5.

10,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2016. március 11.

18‚00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. március 12.

12,00 - Belgrád - a VMSZ választási listájának átadása

2016. március 13.

11,00 - Bácskertes - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2016. március 14.

18,00 - Újvidék - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2016. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

18,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2016. március 21.

13,00 - Újvidék- Találkozó Szili Katalinnal, az Országgyűlés volt elnökével, miniszterelnöki megbízottal

2016. március 22.

20,00 - Belgrád - Vendégszereplés az N1 Televízió Pressing c. műsorában (élő; szerb nyelven)

 

2016. március 23.

18‚00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. március 31.

16,30 - Budapest - a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülése

2016. április 1.

09,00 - Budapest - a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülése

2016. április 5.

14,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

18,00 - Kelebia - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2016. április 6.

18,00 - Oroszlámos (Törökkanizsa község) - Találkozó a helyi polgárokkal

2016. április 7.

20,00 - Kevi (Zenta község) - A VMSZ lakossági fóruma

2016. április 8.

16,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

18,00 - Csóka - A VMSZ Női Fóruma hetedik születésnapja alkalmából szervezett ünnepség

19,00 - Tornyos (Zenta község) - A VMSZ lakossági fóruma

2016. április 9.

14,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

19,00 - Tiszaszentmiklós (Csóka község) - Ünnepség az első bánáti VMSZ helyi szervezet megalakulásának 20. évfordulója alkalmából

2016. április 10.

19,00 - Hódegyháza (Csóka község) - A VMSZ lakossági fóruma

2016. április 11.

17,00 - Torontálvásárhely - A VMSZ lakossági fóruma

19,00 - Székelykeve - A VMSZ lakossági fóruma

2016. április 12.

19,00 - Horgos - A VMSZ lakossági fóruma

2016. április 13.

11,30 - Szabadka - A Masterplast új üvegszövet gyártó üzemének ünnepélyes megnyitója

19,00 - Nagybecskerek - A VMSZ lakossági fóruma

2016. április 14.

18,00 - Temerin - A VMSZ lakossági fóruma

2016. április 16.

17,00 - Belgrád - A VMSZ lakossági fóruma

2016. április 17.

15,00 - Hajdújárás - a Rózsa Sándor civil szervezet bemutatkozó rendezvénye és találkozó a helyi polgárokkal

17,00 - Szabadka - Zorka helyi közösség - találkozó a helyi polgárokkal

2016. április 18.

20,00 - Újvidék - Választási vitaműsor a Vajdasági Televízió 2. csatornáján (élő)

2016. április 19.

20,00 - Csantavér - A VMSZ lakossági fóruma

2016. április 20.

10,00 - Újvidék - Választási vitaműsor az Újvidéki Rádióban (élő)

12,00 - Szenttamás - Családlátogatás

19,00 - Martonos - A VMSZ lakossági fóruma

2016. április 21.

19,00 - Topolya - a VMSZ községi szervezetének kampányzárója

2016. április 22.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. április 24.

12,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2016. április 25.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2016. május 1.

11,30 - Palics - Majális (VMSZ-sátor)

2016. május 9.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. május 10.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. május 13.

17,00 - Belgrád – A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

 

2016. május 16.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. május 19.

15,05 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon Rádió Napközi c. műsorában (élő)

 

2016. május 20.

12,00 - Palics - Sajtótájékoztató

18,15 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

2016. május 22.

11,00 - Szabadka - a Szentháromság-szobor felavatása

2016. május 23.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése