A rendőrségi törvény módosításáról szóló törvényről

PREDSEDAVAJUĆA: Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.

Ovaj amandman su prihvatili Vlada i Odbor za odbranu i bezbednost, a Zakonodavni odbor se nije izjasnio, tako da je amandman u pretresu. Narodni poslanik Bálint Pásztor želi reč.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo narodni poslanici, nije uobičajeno da se govori o amandmanu koji je Vlada prihvatila i koji je podržao i nadležni odbor Narodne skupštine, no s obzirom na činjenicu da se Zakonodavni odbor još nije izjasnio, što će značiti da ćemo mi u danu za glasanje morati kao Narodna skupština da se izjasnimo o tom podnetom amandmanu narodnog poslanika Milićevića, smatram da je celishodno da kažem nekoliko rečenica.
   
Želeo bih da podržim ovaj amandman kolege iz SPS zbog toga što je ovaj amandman plod dogovora koji je postignut između SPS i SVM.
   
Radi se o izmeni odredbe Zakona o policiji koja govori o tome da dvojni državljani ne mogu raditi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
   
Prema ovom amandmanu gospodina Milićevića, odredba će se izmeniti i biće dozvoljeno i dvojnim državljanima da rade u MUP. Time će, sa jedne strane, biti izmenjen još jedan zakon koji je do sada bio diskriminatorskog karaktera, a s druge strane, promeniće se stanje koje nije bilo logično i koje se kosilo i sa određenim rešenjima iz našeg najvišeg pravnog akta, Ustava Republike Srbije.
   
Naime, smatramo da nije logično da, recimo, saobraćajni policajac koji, osim državljanstva Republike Srbije, ima još jedno državljanstvo neke inostrane zemlje, ne može da radi u policiji a da, recimo, nema nikakvih smetnji za to da predsednik države, premijer, ministar, narodni poslanik, načelnik generalštaba, koji eventualno poseduje još neko državljanstvo, pored državljanstva Republike Srbije, može obavljati te funkcije koje su mnogo odgovornije od radnog mesta saobraćajnog policajca.
   
Jednostavno nije logično ako predsednik Republike koji je, po Ustavu, i vrhovni komandant oružanih snaga, ako guverner Narodne banke može da bude dvojni državljanin, a imali smo guvernera godinama koji je bio dvojni državljanin, no, moram da kažem da u tome ne vidim ništa sporno i ništa negativno, ako nema smetnji da načelnik Generalštaba bude dvojni državljanin i da obavlja tu funkciju, onda ne vidim razloga za to da "običan" saobraćajni policajac koji ima državljanstvo još neke države ne može da bude na tom radnom mestu.
   
Po Ustavu Republike Srbije, stav 3. člana 60, svima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Mislimo da je ovo rešenje, koje je zabranjivalo dvojnim državljanima da rade u MUP, bilo u suprotnosti sa ovom odredbom Ustava Republike Srbije. No, do sada važeći Zakon o policiji je donet 2005. godine i sada smo postigli dogovor, kao što sam malopre rekao, sa ministrom Dačićem, predsednikom SPS, da se ova odredba izmeni i mislim da će biti vrlo dobro što će dvojnim državljanima biti omogućeno da rade u MUP.
   
Pretpostavljamo da su i do sada dvojni državljani u praksi mogli da rade u MUP. Svi poznajemo ljude koji su policajci, a pored državljanstva Republike Srbije poseduju i državljanstvo BiH ili  Republike Hrvatske, a radili su u MUP ali, sa druge strane, u odnosu na državljanstva nekih država to je bilo zabranjeno. Ovim rešenjem su pre svega pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućavani da se zaposle u MUP.
   
Ako nam je zajednička namera, a želeo bih da se nadam da jeste, da što više pripadnika nacionalnih manjina rade u policiji, MUP, onda nije korektno te ljude stavljati pred izbor da li žele radno mesto ili žele državljanstvo još neke države.
   
Republika Srbija ne zabranjuje svojim državljanima da imaju državljanstvo bilo koje druge države. Ako se ovaj amandman usvoji i u danu za glasanje onda će se uraditi ogroman korak u interesu toga da ovaj zakon ne bude diskriminatorskog karaktera i Srbija će se moći pohvaliti time da i dvojnim državljanima omogućava rad u MUP.
   
Želeo bih da vas podsetim da u našem okruženju ima država koje, nažalost, sada u 21. veku svoje državljane lišavaju originalnog državljanstva zbog toga što ti ljudi primaju državljanstvo neke druge države. Takvu praksu, nažalost, ima i Republika Slovačka. Tamo slovačkim državljanima koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Slovačke oduzimaju državljanstvo Republike Slovačke ako prime državljanstvo Republike Mađarske, a u Srbiji ne samo da to nije slučaj, nego će dvojni državljani moći da rade u policiji.
   
Želeo bih da apelujem na sve narodne poslanike da ovaj amandman kolege Đorđa Milićevića podrže u danu za glasanje.
   
PREDSEDAVAJUĆA:  Iskorišćeno je sedam minuta i 30 sekundi od vremena predsednika poslaničke grupe....

comments powered by Disqus

2014. szeptember 20.

Szeptember 14. – 26. - Washington DC és Hartford (Connecticut szövetségi állam): Tanulmányút parlamenti képviselők részére az Amerikai Egyesült Államokba, az Open World projektum keretein belül, az American Councils for International Educations szervezésében. A szakmai továbbképzés az USA Kongresszusa támogatásával valósult meg. (Téma: az USA politikai, valamint választási rendszere, különös tekintettel a törvényhozási eljárásra)

2014. szeptember 21.

Szeptember 14. – 26. - Washington DC és Hartford (Connecticut szövetségi állam): Tanulmányút parlamenti képviselők részére az Amerikai Egyesült Államokba, az Open World projektum keretein belül, az American Councils for International Educations szervezésében. A szakmai továbbképzés az USA Kongresszusa támogatásával valósult meg. (Téma: az USA politikai, valamint választási rendszere, különös tekintettel a törvényhozási eljárásra)

2014. szeptember 22.

Szeptember 14. – 26. - Washington DC és Hartford (Connecticut szövetségi állam): Tanulmányút parlamenti képviselők részére az Amerikai Egyesült Államokba, az Open World projektum keretein belül, az American Councils for International Educations szervezésében. A szakmai továbbképzés az USA Kongresszusa támogatásával valósult meg. (Téma: az USA politikai, valamint választási rendszere, különös tekintettel a törvényhozási eljárásra)

2014. szeptember 23.

Szeptember 14. – 26. - Washington DC és Hartford (Connecticut szövetségi állam): Tanulmányút parlamenti képviselők részére az Amerikai Egyesült Államokba, az Open World projektum keretein belül, az American Councils for International Educations szervezésében. A szakmai továbbképzés az USA Kongresszusa támogatásával valósult meg. (Téma: az USA politikai, valamint választási rendszere, különös tekintettel a törvényhozási eljárásra)

2014. szeptember 24.

Szeptember 14. – 26. - Washington DC és Hartford (Connecticut szövetségi állam): Tanulmányút parlamenti képviselők részére az Amerikai Egyesült Államokba, az Open World projektum keretein belül, az American Councils for International Educations szervezésében. A szakmai továbbképzés az USA Kongresszusa támogatásával valósult meg. (Téma: az USA politikai, valamint választási rendszere, különös tekintettel a törvényhozási eljárásra)

2014. szeptember 25.

Szeptember 14. – 26. - Washington DC és Hartford (Connecticut szövetségi állam): Tanulmányút parlamenti képviselők részére az Amerikai Egyesült Államokba, az Open World projektum keretein belül, az American Councils for International Educations szervezésében. A szakmai továbbképzés az USA Kongresszusa támogatásával valósult meg. (Téma: az USA politikai, valamint választási rendszere, különös tekintettel a törvényhozási eljárásra)

2014. szeptember 26.

Szeptember 14. – 26. - Washington DC és Hartford (Connecticut szövetségi állam): Tanulmányút parlamenti képviselők részére az Amerikai Egyesült Államokba, az Open World projektum keretein belül, az American Councils for International Educations szervezésében. A szakmai továbbképzés az USA Kongresszusa támogatásával valósult meg. (Téma: az USA politikai, valamint választási rendszere, különös tekintettel a törvényhozási eljárásra)

2014. október 1.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

2014. október 2.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,45 - Belgrád - Telefoninterjú a Nők Lapja számára

2014. október 3.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

14,30 - Belgrád - Találkozó Thomas Yazdgerdivel, az USA Külügyminisztériuma Dél- és Közép-Európai Irodájának igazgatójával

2014. október 6.

11,00 - Elemér (Nagybecskerek város) - központi megemlékezés az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján (nemzeti gyásznap)

2014. október 7.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,30 - Belgrád - a szerbiai Parlament Spanyol Baráti Tagozatának találkozója Íñigo Ramírez de Haro Valdésszal, Spanyoloszág belgrádi ügyvivőjével és Enrique Camacho Garcíaval, a belgrádi Cervantes Intézet igazgatójával

2014. október 8.

11,00 - Belgrád - Parlament - a szavazás folytatása (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

2014. október 9.

17,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Szubjektív c. műsorában (élő)

2014. október 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

2014. október 11.

10,00 - Szabadka -  70 éve történt… A magyarságot ért atrocitások a történelmi Délvidéken - Tudományos konferencia a Vajdasági Magyar Szövetség és a Délvidék Kutató Központ szervezésében

2014. október 13.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

13,00 - Belgrád - Spanyolország belgrádi nagykövetségének fogadása nemzeti ünnepük alkalmából

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2014. október 14.

09,00 - Látogatás Palánkára a Magyar Összefogás nemzeti tanácsi kampányának keretein belül

2014. október 15.

10,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - Találkozó Christopher Murphy-vel, az Amerikai Egyesült Államok szenátorával

14,15 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

18,00 - Belgrád - Az USA belgrádi nagykövetségének fogadása Christopher Murphy szenátor tiszteletére

2014. október 16.

12,30 - Belgrád - Találkozó John M. O’Keefe- fel, az Open World Leadership Center igazgatójával

15,30 - Belgrád - A Katonai parádé megtekintése

2014. október 17.

11,00 - Látogatás Székelykevére a Magyar Összefogás nemzeti tanácsi kampányának keretein belül

2014. október 21.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

18,00 - Látogatás Csókára a Magyar Összefogás nemzeti tanácsi kampányának keretein belül

2014. október 22.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

18,00 - Belgrád - Magyarország belgrádi nagykövetségének fogadása az 1956-os magyar forradalom tiszteletére

2014. október 23.

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Belgrád - Találkozó Dejan Đurđevićtyel, a Köztársasági Jogalkotási Titkárság igazgatójával

18,00 - Szabadka - a VMSZ központi megemlékezése az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

2014. október 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak V. ülése)

2014. október 26.

08,00 - Szabadka - Szavazás a nemzetitanács-választáson

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

15,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

22,05 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak V. ülése)

2014. október 27.

11,30 - Belgrád - a Szerb Haladó Párt ünnepsége

13,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VI. ülése)

14,00 - Belgrád - a Cervantes Intézet standjának meglátogatása a Belgrádi Nemzetközi Könyvvásáron

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2014. október 28.

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2014. október 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - Találkozó Enrique Camacho Garcíaval, a belgrádi Cervantes Intézet igazgatójával

13,30 - Belgrád - Találkozó Dejan Đurđevićtyel, a Köztársasági Jogalkotási Titkárság igazgatójával

2014. november 1.

11,30 - Újvidék - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2014. november 2.

14,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2014. november 3.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2014. november 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának alakuló ülése

2014. november 5.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

13,50 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

 

2014. november 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

13,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

17,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Szubjektív c. műsorában (élő)

2014. november 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2014. november 8.

09,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,00 - Belgrád - Parlament - a szavazás folytatása (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

2014. november 17.

16,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Tanács alakuló ülése

2014. november 18.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VIII. ülése)

13,30 - Belgrád - Találkozó Kori Udovički kormányalelnökkel, államigazgatási és önkormányzati miniszterrel

2014. november 19.

09,30 - Belgrád - A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2014. november 20.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2014. november 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2014. november 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

18,00 - Topolya - a VMSZ községi szervezete elnökségének ülése

2014. november 26.

19,00 - Belgrád - Találkozó Íñigo Ramírez de Haro Valdésszal, Spanyoloszág belgrádi ügyvivőjével 

2014. november 27.

12,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Társadalmi szervezetek munkacsoportjának ülése

2014. december 1.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2014. december 4.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IX. ülése)

17,00 - Belgrád - 3 éves a VMSZ Belgrádi Városi Szervezete - ünnepi lakossági fórum

2014. december 5.

09,00 - Budapest - a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülése

16,00 - Budapest - a Duna Televízió Heti Hírmondó c. műsorának felvétele

2014. december 8.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2014. december 10.

17,00 - Topolya - a VMSZ községi szervezete elnökségének ülése

 

2014. december 11.

09,15 - Szabadka - Interjú a Magyar Fórumnak 

12,00 - Belgrád - Székelykevei diákok látogatása a Parlamentben

13,00 - Belgrád - Találkozó Pintér Attilával, Magyarország belgrádi nagykövetével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

21,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2014. december 15.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

2014. december 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - A Miért van szükség alkotmánymódosításra c. konferencia az Európai Mozgalom szervezésében

11,00 - Belgrád - a Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18,00-kor)

2014. december 17.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

19,30 - Gunaras - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2014. december 18.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

13,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

17,00 - Topolya - Interjú az Express Chanelnek

18,00 - Zentagunaras - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,00 - Topolya - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2014. december 19.

17,00 - Kisorosz - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2014. december 20.

18,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése