A rendőrségi törvény módosításáról szóló törvényről

PREDSEDAVAJUĆA: Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.

Ovaj amandman su prihvatili Vlada i Odbor za odbranu i bezbednost, a Zakonodavni odbor se nije izjasnio, tako da je amandman u pretresu. Narodni poslanik Bálint Pásztor želi reč.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo narodni poslanici, nije uobičajeno da se govori o amandmanu koji je Vlada prihvatila i koji je podržao i nadležni odbor Narodne skupštine, no s obzirom na činjenicu da se Zakonodavni odbor još nije izjasnio, što će značiti da ćemo mi u danu za glasanje morati kao Narodna skupština da se izjasnimo o tom podnetom amandmanu narodnog poslanika Milićevića, smatram da je celishodno da kažem nekoliko rečenica.
   
Želeo bih da podržim ovaj amandman kolege iz SPS zbog toga što je ovaj amandman plod dogovora koji je postignut između SPS i SVM.
   
Radi se o izmeni odredbe Zakona o policiji koja govori o tome da dvojni državljani ne mogu raditi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
   
Prema ovom amandmanu gospodina Milićevića, odredba će se izmeniti i biće dozvoljeno i dvojnim državljanima da rade u MUP. Time će, sa jedne strane, biti izmenjen još jedan zakon koji je do sada bio diskriminatorskog karaktera, a s druge strane, promeniće se stanje koje nije bilo logično i koje se kosilo i sa određenim rešenjima iz našeg najvišeg pravnog akta, Ustava Republike Srbije.
   
Naime, smatramo da nije logično da, recimo, saobraćajni policajac koji, osim državljanstva Republike Srbije, ima još jedno državljanstvo neke inostrane zemlje, ne može da radi u policiji a da, recimo, nema nikakvih smetnji za to da predsednik države, premijer, ministar, narodni poslanik, načelnik generalštaba, koji eventualno poseduje još neko državljanstvo, pored državljanstva Republike Srbije, može obavljati te funkcije koje su mnogo odgovornije od radnog mesta saobraćajnog policajca.
   
Jednostavno nije logično ako predsednik Republike koji je, po Ustavu, i vrhovni komandant oružanih snaga, ako guverner Narodne banke može da bude dvojni državljanin, a imali smo guvernera godinama koji je bio dvojni državljanin, no, moram da kažem da u tome ne vidim ništa sporno i ništa negativno, ako nema smetnji da načelnik Generalštaba bude dvojni državljanin i da obavlja tu funkciju, onda ne vidim razloga za to da "običan" saobraćajni policajac koji ima državljanstvo još neke države ne može da bude na tom radnom mestu.
   
Po Ustavu Republike Srbije, stav 3. člana 60, svima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Mislimo da je ovo rešenje, koje je zabranjivalo dvojnim državljanima da rade u MUP, bilo u suprotnosti sa ovom odredbom Ustava Republike Srbije. No, do sada važeći Zakon o policiji je donet 2005. godine i sada smo postigli dogovor, kao što sam malopre rekao, sa ministrom Dačićem, predsednikom SPS, da se ova odredba izmeni i mislim da će biti vrlo dobro što će dvojnim državljanima biti omogućeno da rade u MUP.
   
Pretpostavljamo da su i do sada dvojni državljani u praksi mogli da rade u MUP. Svi poznajemo ljude koji su policajci, a pored državljanstva Republike Srbije poseduju i državljanstvo BiH ili  Republike Hrvatske, a radili su u MUP ali, sa druge strane, u odnosu na državljanstva nekih država to je bilo zabranjeno. Ovim rešenjem su pre svega pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućavani da se zaposle u MUP.
   
Ako nam je zajednička namera, a želeo bih da se nadam da jeste, da što više pripadnika nacionalnih manjina rade u policiji, MUP, onda nije korektno te ljude stavljati pred izbor da li žele radno mesto ili žele državljanstvo još neke države.
   
Republika Srbija ne zabranjuje svojim državljanima da imaju državljanstvo bilo koje druge države. Ako se ovaj amandman usvoji i u danu za glasanje onda će se uraditi ogroman korak u interesu toga da ovaj zakon ne bude diskriminatorskog karaktera i Srbija će se moći pohvaliti time da i dvojnim državljanima omogućava rad u MUP.
   
Želeo bih da vas podsetim da u našem okruženju ima država koje, nažalost, sada u 21. veku svoje državljane lišavaju originalnog državljanstva zbog toga što ti ljudi primaju državljanstvo neke druge države. Takvu praksu, nažalost, ima i Republika Slovačka. Tamo slovačkim državljanima koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Slovačke oduzimaju državljanstvo Republike Slovačke ako prime državljanstvo Republike Mađarske, a u Srbiji ne samo da to nije slučaj, nego će dvojni državljani moći da rade u policiji.
   
Želeo bih da apelujem na sve narodne poslanike da ovaj amandman kolege Đorđa Milićevića podrže u danu za glasanje.
   
PREDSEDAVAJUĆA:  Iskorišćeno je sedam minuta i 30 sekundi od vremena predsednika poslaničke grupe....

comments powered by Disqus

2015. november 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,30 - Újvidék - A nemzeti kisebbségek helyzete a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósításáról szóló akcióterv tükrében c. konferencia a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság szervezésében

2015. november 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2015. november 13.

18,00 - Pacsér - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2015. november 16.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2015. november 17.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2015. november 18.

10,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Társadalmi szervezetek munkacsoportjának ülése

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

 

2015. november 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2015. november 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Újvidék - az Európa Kollégium ünnepélyes megnyitója

2015. november 27.

10,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Kereskedőház Szabadkai Regionális Képviseletének megnyitó ünnepsége

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

2015. december 1.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

17,00 - Belgrád - A VMSZ belgrádi városi szervezetének ünnepi lakossági fóruma

2015. december 2.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2015. december 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

 

2015. december 7.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

 

2015. december 8.

12,30 - Belgrád - a Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

13,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VIII. ülése)

15,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2015. december 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2015. december 10.

16,00 - Újvidék - Trócsányi Lászlónak, Magyarország igazságügyi miniszterének előadása az Európa Kollégiumban

19,00 - Újvidék - Találkozó Trócsányi Lászlóval, Magyarország igazságügyi miniszterével 

2015. december 11.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2015. december 12.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak VIII. ülése)

11,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,10 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

13,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2015. december 14.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IX. ülése)

2015. december 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2015. december 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2015. december 17.

09,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2015. december 18.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IX. ülése)

2015. december 21.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2015. december 22.

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2015. december 23.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2015. december 24.

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2015. december 28.

08,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

18,00 - Szabadka - Évzáró fogadás a VMSZ-ben

2015. december 29.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

2015. december 30.

12,15 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban ma 19,30-kor)

13,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2016. január 8.

09,30 - Szabadka - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 17,30-kor)

2016. január 11.

20,45 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorában (élő)

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Fókuszban c. műsorában (élő)

2016. január 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. január 18.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. rendkívüli ülés)

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. január 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - Egyeztetés a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival

2016. január 22.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2016. január 26.

07,50 - Szabadka - Vendégszereplés az M1 Ma reggel c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - A Dvougao c. műsor felvétele

13,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (I. rendkívüli ülés)

14,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

16,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2016. január 27.

08,30 - Szabadka - Interjú a Szabadkai Magyar Rádióban (élő)

2016. február 1.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. rendkívüli ülés)

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2016. február 2.

08,30 - Szabadka - Interjú a Szabadkai Magyar Rádióban (élő)

2016. február 3.

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2016. február 4.

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,40 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. rendkívüli ülés)

2016. február 5.

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (III. rendkívüli ülés)

19,25 - Belgrád - Parlament - szavazás (III. rendkívüli ülés)

2016. február 8.

16,00 - Bezdán - a VMSZ és a Prosperitati Alapítvány lakossági fóruma

18,00 - Zombor - a Prosperitati Alapítvány irodájának megnyitója

18,30 - Zombor - a VMSZ és a Prosperitati Alapítvány lakossági fóruma

2016. február 9.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (IV. rendkívüli ülés)

17,00 - Magyarkanizsa - a Prosperitati Alapítvány irodájának megnyitója

17,30 - Magyarkanizsa - a VMSZ és a Prosperitati Alapítvány lakossági fóruma

19,00 - Oromhegyes - a VMSZ és a Prosperitati Alapítvány lakossági fóruma

2016. február 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés