A rendőrségi törvény módosításáról szóló törvényről

PREDSEDAVAJUĆA: Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.

Ovaj amandman su prihvatili Vlada i Odbor za odbranu i bezbednost, a Zakonodavni odbor se nije izjasnio, tako da je amandman u pretresu. Narodni poslanik Bálint Pásztor želi reč.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo narodni poslanici, nije uobičajeno da se govori o amandmanu koji je Vlada prihvatila i koji je podržao i nadležni odbor Narodne skupštine, no s obzirom na činjenicu da se Zakonodavni odbor još nije izjasnio, što će značiti da ćemo mi u danu za glasanje morati kao Narodna skupština da se izjasnimo o tom podnetom amandmanu narodnog poslanika Milićevića, smatram da je celishodno da kažem nekoliko rečenica.
   
Želeo bih da podržim ovaj amandman kolege iz SPS zbog toga što je ovaj amandman plod dogovora koji je postignut između SPS i SVM.
   
Radi se o izmeni odredbe Zakona o policiji koja govori o tome da dvojni državljani ne mogu raditi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
   
Prema ovom amandmanu gospodina Milićevića, odredba će se izmeniti i biće dozvoljeno i dvojnim državljanima da rade u MUP. Time će, sa jedne strane, biti izmenjen još jedan zakon koji je do sada bio diskriminatorskog karaktera, a s druge strane, promeniće se stanje koje nije bilo logično i koje se kosilo i sa određenim rešenjima iz našeg najvišeg pravnog akta, Ustava Republike Srbije.
   
Naime, smatramo da nije logično da, recimo, saobraćajni policajac koji, osim državljanstva Republike Srbije, ima još jedno državljanstvo neke inostrane zemlje, ne može da radi u policiji a da, recimo, nema nikakvih smetnji za to da predsednik države, premijer, ministar, narodni poslanik, načelnik generalštaba, koji eventualno poseduje još neko državljanstvo, pored državljanstva Republike Srbije, može obavljati te funkcije koje su mnogo odgovornije od radnog mesta saobraćajnog policajca.
   
Jednostavno nije logično ako predsednik Republike koji je, po Ustavu, i vrhovni komandant oružanih snaga, ako guverner Narodne banke može da bude dvojni državljanin, a imali smo guvernera godinama koji je bio dvojni državljanin, no, moram da kažem da u tome ne vidim ništa sporno i ništa negativno, ako nema smetnji da načelnik Generalštaba bude dvojni državljanin i da obavlja tu funkciju, onda ne vidim razloga za to da "običan" saobraćajni policajac koji ima državljanstvo još neke države ne može da bude na tom radnom mestu.
   
Po Ustavu Republike Srbije, stav 3. člana 60, svima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Mislimo da je ovo rešenje, koje je zabranjivalo dvojnim državljanima da rade u MUP, bilo u suprotnosti sa ovom odredbom Ustava Republike Srbije. No, do sada važeći Zakon o policiji je donet 2005. godine i sada smo postigli dogovor, kao što sam malopre rekao, sa ministrom Dačićem, predsednikom SPS, da se ova odredba izmeni i mislim da će biti vrlo dobro što će dvojnim državljanima biti omogućeno da rade u MUP.
   
Pretpostavljamo da su i do sada dvojni državljani u praksi mogli da rade u MUP. Svi poznajemo ljude koji su policajci, a pored državljanstva Republike Srbije poseduju i državljanstvo BiH ili  Republike Hrvatske, a radili su u MUP ali, sa druge strane, u odnosu na državljanstva nekih država to je bilo zabranjeno. Ovim rešenjem su pre svega pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućavani da se zaposle u MUP.
   
Ako nam je zajednička namera, a želeo bih da se nadam da jeste, da što više pripadnika nacionalnih manjina rade u policiji, MUP, onda nije korektno te ljude stavljati pred izbor da li žele radno mesto ili žele državljanstvo još neke države.
   
Republika Srbija ne zabranjuje svojim državljanima da imaju državljanstvo bilo koje druge države. Ako se ovaj amandman usvoji i u danu za glasanje onda će se uraditi ogroman korak u interesu toga da ovaj zakon ne bude diskriminatorskog karaktera i Srbija će se moći pohvaliti time da i dvojnim državljanima omogućava rad u MUP.
   
Želeo bih da vas podsetim da u našem okruženju ima država koje, nažalost, sada u 21. veku svoje državljane lišavaju originalnog državljanstva zbog toga što ti ljudi primaju državljanstvo neke druge države. Takvu praksu, nažalost, ima i Republika Slovačka. Tamo slovačkim državljanima koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Slovačke oduzimaju državljanstvo Republike Slovačke ako prime državljanstvo Republike Mađarske, a u Srbiji ne samo da to nije slučaj, nego će dvojni državljani moći da rade u policiji.
   
Želeo bih da apelujem na sve narodne poslanike da ovaj amandman kolege Đorđa Milićevića podrže u danu za glasanje.
   
PREDSEDAVAJUĆA:  Iskorišćeno je sedam minuta i 30 sekundi od vremena predsednika poslaničke grupe....

comments powered by Disqus

2017. augusztus 24.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (IV. rendkívüli ülés) - a Földtörvény módosítása

11,15 - Belgrád - Találkozó Goran Knežević gazdasági miniszterrel

2017. augusztus 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2017. augusztus 28.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

17,15 - Belgrád - Parlament - szavazás (IV. rendkívüli ülés)

2017. augusztus 29.

13,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon Rádió Pannon Presszó c. műsorában (élő)

14,00 - Szabadka - Sajtótákoztató az I. Szabadkai Félmaratonnal kapcsolatban

2017. augusztus 30.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2017. szeptember 1.

10,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület városnapi ünnepi ülése

2017. szeptember 2.

10,30 - Szabadka - I. Szabadkai Félmaraton

2017. szeptember 5.

13,00 - Belgrád - A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

 

2017. szeptember 11.

10,00 - Zenta - a Községi Képviselő-testület városnapi díszülése

14,00 - Zenta - Találkozó Áder Jánossal, Magyarország köztársasági elnökével

2017. szeptember 14.

12,00 - Belgrád - A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

2017. szeptember 15.

11,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2017. szeptember 19.

10,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - Találkozó Mladen Šarčević oktatási miniszterrel

2017. szeptember 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (V. rendkívüli ülés)

 

2017. szeptember 21.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. szeptember 25.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - Találkozó Branko Ružić, államigazgatási és önkormányzati miniszterrel

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2017. szeptember 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. szeptember 27.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (V. rendkívüli ülés)

21,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2017. október 2.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2017. október 3.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

2017. október 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. október 5.

17,00 - Budapest - Első Magyar Nemzeti Imareggeli - konferencia

2017. október 6.

08,00 - Budapest - Első Magyar Nemzeti Imareggeli

2017. október 9.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. október 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2017. október 14.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

 

2017. október 17.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2017. október 23.

16,00 - Palics - Koszorúzás az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

18,00 - Szabadka - a VMSZ központi megemlékezése az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

19,30 - Szabadka - Találkozó Csepreghy Nándorral, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkárával

2017. október 24.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

2017. október 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. október 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,15 - Belgrád - Találkozó a győri Deák Ferenc Állam- és Jugtományi Kar Parlamenti Kutatások Központjának oktatóival

2017. október 27.

11,30 - Belgrád - a Szerb Haladó Párt védőszentjének ünnepe

2017. október 28.

09,00 - Pacsér - a VMSZ Ifjúsági Fórumának Szónoklatversenye

19,00 - Titel - a Magyar Művelődési Központ évfordulója alkalmából szervezett ünnepség

2017. október 30.

13,00 - Belgrád - A Parlament tizenharmadik alkalmi ülése a XI. ciklusban (Dimitri Glavcsevnek, a Bolgár Köztársaság Parlamentje elnökének felszólalása)

14,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2017. október 31.

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2017. november 1.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,00 - Martonos - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2017. november 2.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2017. november 3.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2017. november 8.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

13,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2017. november 9.

12,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2017. november 14.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2017. november 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2017. november 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2017. november 20.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés  

11,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

15,00 - Beograd - A Parlament tizennegyik alkalmi ülése a XI. ciklusban (Valentina Matvijenkonak, az Orosz Föderáció Parlamentje Szövetségi Tanácsa elnökének felszólalása)

2017. november 21.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés  

2017. november 22.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2017. november 23.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)