A Parlament tekintélyéről, Vajdaságról és a nemzeti tanácsokról szóló törvényről

PREDSEDAVAJUĆA: Zahvaljujem. Da li predstavnik poslaničke grupe Manjina želi reč? (Da.)
   
Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor, predsednik poslaničke grupe Manjina.
   
Sledeća po redu je poslanička grupa NS, pa poslanička grupa SPS-JS, poslanička grupa Napred Srbijo, poslanička grupa DSS – Vojislav Koštunica, poslanička grupa G17 plus i poslanička grupa ZES.
   
BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo predsedavajuća, gospodine predsedniče Vlade, dame i gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, 5. marta sam postavio sa ove govornice pitanje premijeru Vlade Republike Srbije, gospodinu Mirku Cvetkoviću. Pitao sam ga kada će Vlada utvrditi predlog zakona o nadležnostima Vojvodine. Vlada je u obavezi da da odgovor na pitanja poslanika u roku od 15 dana. Do dana današnjeg nisam dobio od premijera odgovor na to pitanje. Smatram da je to nepoštovanje Narodne skupštine od strane Vlade Republike Srbije i zbog toga poslanička grupa Manjina, danas posle mene neće postavljati druga pitanja. To nećemo učiniti ni zbog toga što smatramo da sada nije trenutak za postavljanje pitanja – kada će statut biti na dnevnom redu Narodne skupštine i kada će Vlada utvrditi predlog zakona o nadležnostima Vojvodine, nego je sada vreme i već je nekoliko meseci vreme za to da Narodna skupština raspravlja o predlogu statuta i o predlogu zakona o nadležnostima AP Vojvodine.
   
Isto tako sam i gospodina Čiplića pre dva dana pitao – kada će biti u proceduri predlog zakona o nacionalnim savetima? Ni na to pitanje, nažalost, nisam dobio odgovor. Mislim da bi Vlada trebalo mnogo ozbiljnije da shvata ulogu Narodne skupštine i da ne krši dostojanstvo parlamenta Republike Srbije.
   
Što se tiče statuta i zakona o nadležnostima, SVM je prethodnih meseci uradio sve u interesu toga da taj statut i taj zakon budu završeni, da stignu na dnevni red Narodne skupštine i ne snosimo nikakvu odgovornost za to što se ne poštuje dostojanstvo ni parlamenta AP Vojvodine i što nemamo na dnevnom redu predlog statuta, bez obzira na to što je Skupština Vojvodine taj predlog uputila u skupštinsku proceduru republičkog parlamenta pre više od pet meseci.
   
Imao bih jedno pitanje za gospođu Malović, za ministarku u Vladi Republike Srbije. Pre nekoliko dana se pojavio transparent u Novom Sadu – "1999. bombe tada, statut sada 2009, cilj ne bira sredstva". Pitao bih gospođu Malović, kako kao ministar pravde u Vladi Republike Srbije i kao član radne grupe za izradu zakona o nadležnostima Vojvodine gleda na taj transparent, jer mi smatramo da je to sramno i skandalozno. Hvala.

PREDSEDAVAJUĆA: Ministarka Snežana Malović, ministarka pravde, želi da da odgovor. Molim i ministarku Snežanu Malović i sve druge predstavnike vlade koji budu odgovarali na pitanja da kažu kojem poslaniku odgovaraju i na koje pitanje. Izvolite.
   
SNEŽANA MALOVIĆ: Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo uvaženi narodni poslanici, gospodine Pásztor zahvaljujem vam se na pitanju.
   
Moje viđenje transparenta koji je osvanuo u Novom Sadu upravo je onakvo kao što ste i vi sami rekli, da je to sramno i skandalozno. Očekujemo od organa koji se bave razotkrivanjem da što efikasnije rade, a kao ministar to očekujem, naravno i kao građanin Srbije, a kao ministar pravde mogu da vam kažem da ću preduzeti sve mere kada dođe do otkrivanja počinilaca tog krivičnog dela, da postupak traje efikasno i da imamo vrlo brzo osuđujuću presudu.
   
Podsetiću vas da smo kao Ministarstvo pravde, zajedno sa republičkim  javnim tužilaštvom inicirali i zabranu organizacije Nacionalni stroj, obzirom da postoji i presuda kojom su određeni članovi te organizacije osuđeni zbog svojih delovanja. U toj svojoj inicijativi, Upravi smo apostrofirali na šta je usmerena ova organizacija i naše viđenje da bi trebalo zabraniti njihovo dalje delovanje.
   
Kao Ministarstvo pravde, mislim da smo u potpunosti i na jedan delotvoran način doprineli tome da se poštuje ono što je ustavna obaveza i ono što su načela Ustava, a to je poštovanje ljudskih i manjinskih prava i mislim da tokom svih onih meseci kada smo raspravljali o paketu pravosudnih zakona, u Zakonu o sudijama smo to načelo mogli da sagledamo na način na koji smo mi predstavili, to ćemo i u buduće činiti. Zahvaljujem se.

PREDSEDAVAJUĆA: Podsećam samo poslanike da nakon odgovora predstavnika Vlade, poslanik koji je postavio pitanje ima pravo na dva potpitanja u roku trajanja od tri minuta.
   
Odgovor želi da da i ministar Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava.
   
SVETOZAR ČIPLIĆ: Poštovano predsedništvo, poštovane poslanice i poslanici, iako nije deo direktno striktno vezano za današnja pitanja, svakako da gospodinu Pásztoru dugujem odgovor od ranije.
   
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina se svakako može i posmatrati u sklopu i svih onih akata koje se tiču unapređenja ljudskih, a pogotovo manjinskih prava. Kratko i jasno, ovaj zakon je ove nedelje, prekjuče, dobio i poslednje mišljenje koje je bilo potrebno Ministarstvu finansija, tako da će biti upućen na Vladu da se usvoji kao predlog sledeće nedelje.

comments powered by Disqus

2019. január 25.

19,00 - Székesfehérvár - Fejér megye gazdasága jótékonysági vacsoraestje

2019. január 28.

11,30 - Belgrád - Találkozó Branko Ružić államigazgatási és helyi önkormányzati miniszterrel

13,15 - Belgrád - A Parlament huszadik alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban (Borut Pahornak, Szlovénia köztársasági elnökének felszólalása)

13,35 - Belgrád - Munkaebéd Borut Pahor, Szlovénia köztársasági elnöke tiszteletére

15,30 - Belgrád - Találkozó Nenad Nerićtyel, a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium államtitkárával

2019. január 31.

18,00 - Újvidék város napja, ünnepi műsor

2019. február 4.

11,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

2019. február 7.

16,30 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

 

2019. február 8.

12,00 - Szabadka - Sajtótákoztató a Szabadkai Félmaratonnal kapcsolatban

2019. február 11.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - A Parlament tizenegyedik rendkívüli ülése a Tizenegyedik ciklusban

 

2019. február 13.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. február 14.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Parlament tizenegyedik rendkívüli ülése a Tizenegyedik ciklusban)

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ kishegyesi és topolyai községi szervezetei elnökségeinek tagjaival

 

2019. február 16.

18,00 - Zombor - a város napja alkalmából szervezett nyugat-bácskai ünnepség

2019. február 18.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ magyarkanizsai és a törökkanizsai községi szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. február 19.

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ zentai és csókai községi szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. február 20.

17,00 - Doroszló - Találkozó a VMSZ nyugat-bácskai és kúlai szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. február 23.

10,00 - Óbecse - a VMSZ Nyugdíjas Fóruma Elnökségének ülése

2019. február 26.

17,00 - Ada - Találkozó a VMSZ adai szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. február 27.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ törökbecsei és óbecsei szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. február 28.

17,00 - Újvidék - Találkozó a VMSZ szenttamási, temerini, szerémségi és újvidéki szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. március 1.

17,00 - Nagykikinda - Találkozó a VMSZ magyarcsernyei és nagykikindai szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. március 2.

18,00 - Bácsgyulafalva - Közösségi találkozó

2019. március 4.

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ szabadkai városi és helyi szervezetei elnökségeinek és tanácsának tagjaival

2019. március 5.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése) 

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2019. március 6.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ nagybecskereki és begaszentgyörgyi szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. március 7.

18,00 - Budapest - a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülése

2019. március 8.

09,00 - Budapest - a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülése

2019. március 9.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Magyar Jogász Egylet konferenciája

2019. március 10.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2019. március 11.

11,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

11,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2019. március 12.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,00 - Belgrád - Találkozó a VMSZ belgrádi városi szervezetéhez tartozó helyi szervezetek elnökségeinek tagjaival

2019. március 13.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

18,00 - Zenta - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2019. március 14.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Szabadka - Találkozó Dr. Palkovics Lászlóval, Magyaroszág innovációs és technológiai miniszterével

2019. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

18,30 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

20,00 - Szabadka - Találkozó Varga Judittal, Magyarország Európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárával

2019. március 16.

19,00 - Maradék - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2019. március 17.

19,00 - Péterréve - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2019. március 19.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

12,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2019. március 20.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése) 

2019. március 21.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. március 23.

18,30 - Kishegyes - a település újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi műsor

2019. március 25.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

12,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Torontálvásárhely - Találkozó a VMSZ kevevári és antalfalvi községi, a pancsovai városi, valamint a verseci – fehértemplomi körzeti szervezethez tartozó helyi szervezetek elnökségeinek tagjaival

20,50 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Fókuszban c. műsorában (élő)

2019. március 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,15 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

17,00 - Ludas - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. március 27.

09,45 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése) 

2019. március 29.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

11,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése)

2019. április 2.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. április 3.

10,00 - Belgrád - Parlament - a szavazás folytatása (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése)

18,00 - Szabadka - Kisradanovác - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2019. április 4.

10,30 - Belgrád - az RTV1 Politbiro c. műsorának felvétele (szerb nyelven)

11,00 - Belgrád - a VMSZ Nyugdíjas Fóruma küldöttségének fogadása a Parlamentben

2019. április 8.

19,00 - Topolya - a VMSZ lakossági fóruma

 

2019. április 9.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

20,00 - Hajdújárás - a VMSZ lakossági fóruma

 

2019. április 11.

19,00 - Ada - a VMSZ lakossági fóruma

 

2019. április 12.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

20,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 13.

20,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 15.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

 

2019. április 16.

10,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

19,00 - Kishegyes - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 17.

19,00 - Kúla - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 18.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak IV. ülése)

2019. április 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés