A külügyi törvényről

PREDSEDAVAJUĆI (Milutin Mrkonjić): Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor, predsednik Poslaničke grupe manjina.
 
Što se šećera tiče, 6,1, ali posle doručka i limunade sa medom, gospodine Nikoliću.
 
PÁSZTOR BÁLINT: Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja bih, u ime SVM i Poslaničke grupe manjina, izneo nekoliko rečenica o Predlogu zakona o spoljnim poslovima i izneo bih nekoliko predloga u vezi ovog predloga zakona i molim gospodina ministra da obrati pažnju na predloge koje ću malo kasnije izneti.
 
Vrlo je bitno što će Republika Srbija imati moderan zakon o spoljnim poslovima. Po svemu sudeći, ovaj zakon je moderan, ali novi zakon je uvek moderniji od onog zakona koji je već na snazi, od onog zakona koji je na snazi već više od 10 godina.
 
Naravno, ovaj zakon nije savršen i ovaj predlog zakona se može poboljšati. Vrlo je bitno da se kaže da nažalost nije ni bitna suština ovog predloga zakona o spoljnim poslovima. Sadržina ovog predloga zakona o spoljnim poslovima mnoge i ne zanima, nego se na ovaj predlog zakona gleda kao na preduslov za raspisivanje predsedničkih izbora, što je vrlo loše jer bi se sa ovom temom trebalo malo detaljnije pozabaviti. Nije dobro što niko ne obraća pažnju na suštinu nego se samo govori o formi.
 
Svi vrlo dobro znamo da je donošenje Zakona o spoljnim poslovima preduslov za raspisivanje predsedničkih izbora. Isto tako je preduslov kao što je i preduslov za raspisivanje izbora i donošenja Zakona o vojsci, donošenje Zakona o odbrani, o predsedniku Republike, o predsedničkim izborima i o službama bezbednosti.
 
Opet, nije tu predsednik Narodne skupštine, ali opet postavljam pitanje kada će opozicija ovog cenjenog doma steći pravo da sazna kada će predsednik Narodne skupštine raspisati predsedničke izbore i kada će ti predsednički izbori biti održani. Naravno da se priča po skupštinim kuluarima da možemo očekivati raspisivanje predsedničkih meseca u toku sledeće nedelje i da će se prvi krug predsedničkih i zbora održati 20. januara 2008. godine, ali isto tako smatram da bi bilo dobro da predsednik Narodne skupštine ovu informaciju potvrdi ili demantuje i to zvanično, da se ne bavimo nekakvim pričama koje se pričaju po skupštinski kuluarima, jer stvarno nije dobro što opozicija ne zna kada će ti izbori biti raspisani ali će po svemu sudeći biti raspisani u toku sledeće nedelje jer Skupština radi danonoćno i plan je da se svi zakoni koji su preduslov za raspisivanje predsedničkih izbora donesu do petka tekuće nedelje. Zbog toga sam i rekao da se niko ne bavi sadržinom ovog vrlo važnog zakona o spoljnim poslovima nego se jednostavno gleda na taj predlog zakona kao na jedan preduslov za raspisivanje predsedničkih izbora.
 
Malo pre sam rekao da je vrlo važno što će Srbija dobiti moderan zakon o spoljnim poslovima, ali da bi se ovaj zakon odnosno predlog zakona mogao poboljšati, sada ću izneti dva predloga. Molim gospodina ministra da odgovori na ova pitanja, odnosno da komentariše one predloge koje ću sad izneti.
 
PREDSEDAVAJUĆI: Poštovani poslanici, molim vas samo malo pažnje da saslušamo gospodina Pásztora.
 
PÁSZTOR BÁLINT: Jedan od predloga, odnosno jedan od nedostataka ovog predloga zakona jeste da Narodna skupština nema nikakve nadležnosti u procesu postavljenja ambasadora i generalnih konzula Republike Srbije. Ja sam o ovome već govorio pre nekoliko nedelja i na sednici Odbora za inostrane poslove Narodne skupštine Republike Srbije, i tada sam rekao da je vrlo dobro što je profesor Mićunović kao predsednik Odbora za inostrane poslove uveo tu praksu da članovi Odbora za inostrane poslove Narodne skupštine imaju priliku da razgovaraju sa postavljenim ambasadorima Republike Srbije i da je to vrlo dobro, ali je loše što ne postoji mogućnost odnosno nadležnost Narodne skupštine da ima uticaja u procesu postavljenja ambasadora i generalnih konzula Republike Srbije.
 
To što Narodna skupština nema uticaja u ovom vrlo važnom procesu nije naravno krivica profesora Mićunovića nego je to zbog toga što sada važeći zakoni to ne dozvoljavaju i vrlo je loše što u ovom predlogu zakona ta mogućnost nije predviđena. Pre nekoliko nedelja smo o tom pitanju razgovarali i tada smo se dogovorili da će ili Ministarstvo spoljnih poslova ili Odbor za inostrane poslove Narodne skupštine uputiti jedan amandman na ovaj predloženi tekst i da će Narodna skupština imati nekakve nadležnosti pri postavljanju ambasadora i generalnih konzula.
 
Naravno, ne smatram da Narodna skupština treba da ima pravo veta u ovim procesima, ali bi bilo vrlo bitno da Narodna skupština kao najviši predstavnički dom Republike Srbije ima nekakvog uticaja u procesu postavljenja ambasadora, a sa druge satrane to je tako predviđeno i u nekim zemljama i u regionu. I pre nekoliko nedelja sam na sednici Odbora za inostrane poslove izneo primer Mađarske gde pre postavljenja ambasadora ukazom predsednika Republike, Narodna skupština Mađarske daje mišljenje o predloženom kandidatu za ambasadora te zemlje u nekoj drugoj zemlji. Mislim da bi neko slično rešenje trebalo da primeni i Srbija i da bi bilo vrlo bitno da i Narodna skupština ima nekakvog uticaja.
 
Drugi predlog koji su narodni poslanici Poslaničke grupe manjina i formalno predložili u formi amandmana je u vezi sa poboljšanjem sadašnjeg stanja što se tiče zapošljavanja u Ministarstvu za spoljne poslove pripadnika nacionalnih manjina. Izneo sam pre nekoliko nedelja na sednici Odbora za inostrane poslove da pripadnika manjina praktično nema u Ministarstvu spoljnih poslova. Tada je ministar rekao da on zna i neke Bošnjake i neke Mađare i neke druge i pripadnike nekih drugih manjina u ministarstvu, i to je svakako dobro, ali ta brojka sigurno ne odgovara srazmeri stanovništva, sigurno ne odgovara podacima iz poslednjeg popisa u Republici Srbiji. Tada sam rekao gospodinu ministru da mi naravno ne očekujemo da se uvede sistem ključa, ne očekujemo da bude sistem kakav je postojao u 70-tim godinama prošlog veka u ministarstvu, da se ambasadori postavljaju po sistemu ključa, ali sam rekao da bi bilo vrlo bitno da se poboljša ta srazmera i da bi to bilo dobro iz više razloga. Jedan od razloga je taj što bi se poboljšali sadašnji katastrofalni pokazatelji o učešću pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave pa i u Ministarstvu spoljnih poslova i da bi to bilo vrlo dobro. S druge strane, to je u interesu Republike Srbije.
 
Tada sam izneo da je i u interesu Republike Srbije da u ministarstvu na radnim mestima bilateralne saradnje, znači saradnje između Republike Srbije i Mađarske ili Republike Srbije i Slovačke, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije, i mogao bi naravno da navedem tu još nekoliko zemalja prvenstveno iz okruženja, da budu zaposleni ljudi koji poznaju tu zemlju, koji imaju kontakte u tim zemljama, koji poznaju jezik tih država i da bi bilo u interesu Republike Srbije da na tim radnim mestima budu pripadnici, neki pripadnici nacionalnih manjina, a naravno da se to odnosi i na diplomatska konzularna predstavništva Republike Srbije i da bi to bilo dobro da bude primenjeno i za diplomatska konzularna predstavništva.
 
Mi smo formulisali jedan amandman, a taj amandman ne predlaže isključivo Savez vojvođanskih Mađara nego taj amandman predlaže i Romska partija i Unija Roma Srbije i koalicija Albanaca Preševske doline i narodni poslanici Liste za Sandžak. Znači, svi oni narodni poslanici koji su ušli u Narodnu skupštinu na listi neke manjinske stranke i taj amandman glasi ovako - u cilju aktivnog uključivanja pripadnika nacionalnih manjina u rad ministarstva prilikom popunjavanja slobodnih radnih mesta preduzimaće se mere radi povećanja učešća pripadnika nacionalnih manjina u ministarstvu. Isto tako bi se ovo rešenje primenjivalo i prilikom postavljanja ambasadora i diplomata visokih zvanja kao i imenovanja ostalih diplomata.
 
Mislimo da je ovaj amandman dobar, da je primenjiv, da ovaj amandman ne znači uvođenje sistema ključa prilikom zapošljavanja. Još jednom da ponovim, bilo bi vrlo bitno da se usvoji ovaj amandman, ne samo zbog toga da se poboljšaju katastrofalni pokazatelji angažovanja pripadnika nacionalnih manjina u Ministarstvu spoljnih poslova nego bi to bilo u interesu i Republike Srbije, prvenstveno kod bilateralne saradnje sa zemljama u okruženju.
 
Molim ministra spoljnih poslova da prihvati ovaj amandman u ime Ministarstva i u ime Vlade Republike Srbije, isto tako bi bilo dobro da se nekako formuliše i ovo rešenje da Narodna skupština ima uticaja prilikom postavljenja ambasadora.
 
Gospodin ministar je malopre rekao da se radi na tome da diplomatska služba, odnosno diplomatski aparat bude efikasan i mlad. Tome bi sigurno doprinelo i uključivanje pripadnika nacionalnih manjina u rad odnosno rad Ministarstva za spoljne poslove.
 
Vrlo mi je žao što je ministar izašao dok sam ja govorio, da ministra ne interesuje amandman koji su predložili svi pripadnici manjina u Narodnoj skupštini, svi autentični predstavnici nacionalnih manjina, ali se nadam da će pomoćnici ministra preneti sve ovo što sam govorio i da će biti usvojen ovaj amandman jer je usvajanje ovog amandmana u interesu Republike Srbije i Ministarstva za spoljne poslove. Hvala lepo.
 
PREDSEDAVAJUĆI: Hvala gospodine Pásztor. Reč ima narodni poslanik Ivan Andrić, po Poslovniku.

comments powered by Disqus

2022. november 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - Találkozó dr. Gyeney Laurával, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójával  

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2022. november 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 28. ülése

19,00 - Belgrád - a VMSZ Belgrádi Városi Szervezete lakossági fóruma (vendégek: Főtisztelendő Msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek-metropolita és Pásztor Bálint)

2022. november 4.

12,00 - Szabadka - a Jasenovac és Janko Čmelik utcák kereszteződésénél levő beruházás megtekintése, ahol megtörtént a régi átemelő szivattyú cseréje

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2022. november 7.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

11,00 - Belgrád - a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának és Magyar Összefogás listájának látogatása a szerbiai Parlamentben 

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

 

2022. november 8.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2022. november 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2022. november 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,10 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

17,00 - Szabadka - a Magyar Összefogás lakossági fóruma

2022. november 13.

07,30 - Szabadka - Szavazás a nemzeti tanácsi választáson

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. november 16.

12,00 - Szabadka - Interjú a Politika napilap számára

15,10 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. november 24.

20,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Fókuszban c. műsorában (élő)

 

2022. november 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

17,00 - Szabadka - Ünnepség a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar napja alkalmából

2022. november 26.

11,00 - Kishegyes - a Községi Képviselő-testület községnapi díszülése

2022. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

2022. november 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. november 30.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. december 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 29. ülése

2022. december 2.

11,00 - Szabadka - Találkozó Szakállas Zsolt vajdasági kormányalelnökkel, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi titkárral

12,00 - Szabadka - Látogatás a Majsai Úti Általános Iskolában

2022. december 4.

19,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2022. december 5.

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,10 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

16,00 - Szabadka - Találkozó a Magyar Összefogás lista tagjaival

2022. december 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,15 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban holnap 18 órakor)

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

 

 

2022. december 8.

11,00 - Szabadka - A Magyar-szerb-osztrák üzleti lehetőségek magyar vállalkozások számára c. konferencia megnyitása

2022. december 9.

11,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 14.

10,00 - Szabadka - a zsinagóga audiovizuális prezentációjának átadása és az épület akadálymentes feljárójának használatba helyezése

 

2022. december 15.

08,45 - Szabadka - a Cim Gas Kft.  kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése

2022. december 16.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Tanács alakuló ülése

2022. december 17.

12,00 - Belgrád - A Szerbiai Szocialista Párt kongresszusa

2022. december 20.

11,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

2022. december 21.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2022. december 22.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 30. ülése

2022. december 23.

09,30 - Szabadka - a Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban ma 14 órakor) 

11,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. december 26.

07,40 - Szabadka - Vendégszereplés az RTV Reggeli Műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

21,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2022. december 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

 

2022. december 29.

08,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

11,00 - Szabadka - Hagyományos önkormányzati újévi sajtófogadás

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó számára

2022. december 30.

13,15 - Hajdújárás - Találkozó a Magyar Nemzeti Tanács tagjaival

2023. január 10.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban ma 19:30-kor)

2023. január 12.

13,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

14,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2023. január 16.

10,00 - Belgrád - Találkozó Goran Vesić, épitésügyi, közlekedési és infrastruktúrafejlesztési miniszterrel

2023. január 17.

12,00 - Ludas - a Magyarkanizsai út (5-ös számú helyi jellegű út) Szabadka Város Önkormányzatának területén található szakaszán elvégzett felújítási munkálatok megtekintése

2023. január 18.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. január 19.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 31. ülése

2023. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2023. január 26.

11,00 - Csantavér - Látogatás a Hunyadi János Általános Iskolában

2023. január 27.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

13,30 - Belgrád - Találkozó Maja Popovićtyal, Szerbia igazságügyi miniszterével

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából