A Büntető törvénykönyv módosításáról szóló törvényről és a magyarverésekről

PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor.
   
BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo predsedavajuća, gospođo Malović, dame i gospodo narodni poslanici, govoriću isključivo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.
   
Smatramo da se predloženim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u značajnoj meri upotpunjuju pravni okviri za  sankcionisanje krivičnih dela koji se vrše sa etničkom ili verskom motivacijom i to je svakako za pohvalu.
   
Gospođo Malović, znate da sam 7. aprila tekuće godine ovde u Narodnoj skupštini postavio pitanje u vezi sa incidentima na nacionalnoj osnovi prema pripadnicima nacionalnih manjina. Tada sam rekao da SVM nije stranka koja svoj imidž ili svoju popularnost gradi na nesreći drugih i nikada nam nije bio cilj da uveličavamo značaj ovih incidenata na nacionalnoj osnovi, ali da se ipak dešavaju i država mora da se izbori sa tom negativnom pojavom.
   
Tada, 7. aprila, rekao sam i to da se ponovo intenziviraju nekakvi agresivni impulsi prema pripadnicima nacionalnih manjina.
    
Naveo sam nekoliko konkretnih slučajeva koji su se dešavali u martu i aprilu ove godine i rekao sam da se, nažalost, imamo utisak da se ta dela ne kvalifikuju na način kako bi trebalo.
   
Nažalost, ili imamo situaciju da policija ne obavi svoj deo posla na način kako bi trebala ili imamo situaciju koja se još češće dešava, da javno tužilaštvo ne pokrene postupak po službenoj dužnosti. Nemamo optužnice u tim slučajevima, nego se ti negativni slučajevi podvode pod prekršaj i to tretiraju se kao slučajevi protiv javnog reda i mira. To je svakako nedopustivo, jer se ne radi ni o kakvim kafanskim tučama, tu se ne radi ni o kakvim bezazlenim događajima, nego se radi o slučajevima kada neko ide ulicom,  šeta sa prijateljem pa ga provociraju i dobija šamar samo zbog toga što razgovaraju mađarskim jezikom. To je jedna pojava koja je nedopustiva i smatramo da se protiv toga možemo boriti isključivo na način da kada se radi o krivičnom delu na nacionalnoj osnovi, onda to i kažemo a izvršilac tog krivičnog dela treba da dobije odgovarajuću kaznu.
   
Nažalost, prethodnih meseci i prethodnih godina to nije bio uvek slučaj. Nažalost i 7. juna se desio jedan takav slučaj u Novom Sadu, kada su mladići mađarske nacionalnosti bili provocirani u javnom prevozu samo zbog toga što su koristili mađarski jezik, što su međusobno razgovarali na mađarskom jeziku, a posle toga je došlo i do fizičkog obračuna.
   
Nažalost fizički obračun je izgledao tako da je oštećeni Robert Sabo (Szabó Róbert) zadobio vrlo teške telesne povrede. Imamo svu dokumentaciju, ali nažalost taj slučaj je tretiran kao prekršaj i nikada neće dobiti sudski epilog na način kako mi smatramo da bi bilo normalno.
   
Ne želim da govorim o konkretnim slučajevima, samo sam kao ilustraciju naveo primer i da još jednom kažem da sam o toj temi ovde govorio 7. aprila i pitao sam vas u koliko slučajeva je podignuta optužnica, a pre toga u koliko slučajeva je došlo do podnošenja prijava povodom krivičnog dela iz člana 317. Krivičnog zakonika. To je krivično delo izazivanja nacionalne, verske mržnje i netrpeljivosti.
   
Imam podatke koje ste poslali kao odgovor na moje pitanje. Iz te tabele možemo videti da pravosudni organi bolje reaguju na te slučajeve u odnosu na period od recimo pre pet godina, ali je neznatan broj optuženih i osuđenih povodom tog krivičnog dela i to jednostavno ne odgovara stanju na terenu, stanju u našem društvu.
   
Problem je u tome što je ovo krivično delo izazivanja nacionalne, verske mržnje i netrpeljivosti u velikom broju slučajeva neprimenljiva zbog toga što treba dokazati da je došlo do izazivanja te netrpeljivosti ili mržnje i probuđivanja toga u drugima. To je veoma teško dokazati. To je jedan od razloga zbog čega nemamo više ni optužnica ni osuđujućih presuda povodom tog krivičnog dela. Zbog toga nas raduje što ste predloženim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika uveli nekoliko novih krivičnih dela u vezi sa dešavanjima odnosno krivičnim delima koja se vrše sa etničkom ili verskom motivacijom. To je na primer krivično delo rasne i druge diskriminacije - upotpunili ste taj član.     Do sada je i ovaj član bilo vrlo teško primenjivati na svakodnevne slučajeve. Sada ćemo imati, posle usvajanja Krivičnog zakonika u Narodnoj skupštini u toku jula, oblike krivičnog dela, na primer, sada ću da citiram stav 4. člana 172. Predloga - ko širi ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako drugo predstavljanje ideja ili teorija koje zagovaraju ili koje oslikavaju mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo kojeg lica ili grupe lica zasnovanih na rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom svojstvu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. To je svakako dobro.
   
Isto tako uvodite i novo krivično delo – nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i ovde imamo taj nacionalni ili verski, etnički element i to je dobro.
   
Isto tako ste predložili preciziranje krivičnog dela i povećavanje kazne za krivično delo – povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne i druge pripadnosti.
   
Smatramo da se ta regulativa još može poboljšati. Predložili smo dva amandmana. Nadam se da će ti amandmani biti usvojeni i ukoliko to tako bude imaćemo ceo kompleks krivičnih dela na osnovu nacionalne, verske pripadnosti i upotpunićemo sistem zaštite pripadnika nacionalnih manjina. Radi se o krivičnim delima lake i teške telesne povrede.
   
Što se tiče krivičnog dela teške telesne povrede, tu ste predložili izmene i dopune i vi sami, gospođo ministarka. U predloženim izmenama i dopunama se kaže – ako je delo teške telesne povrede učinjeno prema maloletnom licu ili prema ženi ili prema licu koje obavlja poslove od javnog značaja, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina itd. Tu predlažemo da se istom kaznom kazni i ono lice koje krivično delo učini zbog pripadnosti oštećenog određenoj rasi, boji kože, veri, nacionalnosti, etničkog porekla ili zbog nekog drugog ličnog svojstva.
   
Smatramo da ovo što smo predložili se u potpunosti uklapa u ovo što ste vi predložili u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, a isto to smo predložili i za krivično delo lake telesne povrede. Gledali smo da pođemo od nekakve analogije, ali se može desiti da kazne koje smo predložili nisu adekvatne. Ukoliko mislite da je tako onda možemo dati ispravku amandmana i videti koje kazne da se predvide u tom slučaju.
   
Smatramo da rasna ili verska mržnja ili netrpeljivost kao motiv za izvršenje krivičnih dela lake i teške telesne povrede se ni Predlogom zakona ne smatraju kvalifikatornom okolnošću. S obzirom na činjenicu da u određenom broju slučajeva fizičko nasilje prema pripadnicima nacionalnih manjina se vrši upravo zbog postojanja nacionalne ili verske mržnje kod izvršilaca, smatramo da je potrebno uvođenje novih kvalifikovanih oblika ovih krivičnih dela.
   
Ovim amandmanima predlažemo definisanje etničkog elementa u vidu utvrđivanja kvalifikovanih oblika krivičnih dela, koje imaju za posledicu telesne povrede, bilo lake ili teške. Nadam se da će ovi amandmani biti usvojeni i da ćemo zajednički učiniti nešto u interesu toga da ove negativne pojave iz našeg društva, koje nesumnjivo postoje, nestanu. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima narodni poslanik Petar Petrović, pa posle njega narodna poslanica Jorgovanka Tabaković.

comments powered by Disqus

2019. január 25.

19,00 - Székesfehérvár - Fejér megye gazdasága jótékonysági vacsoraestje

2019. január 28.

11,30 - Belgrád - Találkozó Branko Ružić államigazgatási és helyi önkormányzati miniszterrel

13,15 - Belgrád - A Parlament huszadik alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban (Borut Pahornak, Szlovénia köztársasági elnökének felszólalása)

13,35 - Belgrád - Munkaebéd Borut Pahor, Szlovénia köztársasági elnöke tiszteletére

15,30 - Belgrád - Találkozó Nenad Nerićtyel, a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium államtitkárával

2019. január 31.

18,00 - Újvidék város napja, ünnepi műsor

2019. február 4.

11,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

2019. február 7.

16,30 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

 

2019. február 8.

12,00 - Szabadka - Sajtótákoztató a Szabadkai Félmaratonnal kapcsolatban

2019. február 11.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - A Parlament tizenegyedik rendkívüli ülése a Tizenegyedik ciklusban

 

2019. február 13.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. február 14.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Parlament tizenegyedik rendkívüli ülése a Tizenegyedik ciklusban)

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ kishegyesi és topolyai községi szervezetei elnökségeinek tagjaival

 

2019. február 16.

18,00 - Zombor - a város napja alkalmából szervezett nyugat-bácskai ünnepség

2019. február 18.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ magyarkanizsai és a törökkanizsai községi szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. február 19.

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ zentai és csókai községi szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. február 20.

17,00 - Doroszló - Találkozó a VMSZ nyugat-bácskai és kúlai szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. február 23.

10,00 - Óbecse - a VMSZ Nyugdíjas Fóruma Elnökségének ülése

2019. február 26.

17,00 - Ada - Találkozó a VMSZ adai szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. február 27.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ törökbecsei és óbecsei szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. február 28.

17,00 - Újvidék - Találkozó a VMSZ szenttamási, temerini, szerémségi és újvidéki szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. március 1.

17,00 - Nagykikinda - Találkozó a VMSZ magyarcsernyei és nagykikindai szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. március 2.

18,00 - Bácsgyulafalva - Közösségi találkozó

2019. március 4.

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ szabadkai városi és helyi szervezetei elnökségeinek és tanácsának tagjaival

2019. március 5.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése) 

17,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2019. március 6.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ nagybecskereki és begaszentgyörgyi szervezetei elnökségeinek tagjaival

2019. március 7.

18,00 - Budapest - a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülése

2019. március 8.

09,00 - Budapest - a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülése

2019. március 9.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Magyar Jogász Egylet konferenciája

2019. március 10.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2019. március 11.

11,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

11,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2019. március 12.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,00 - Belgrád - Találkozó a VMSZ belgrádi városi szervezetéhez tartozó helyi szervezetek elnökségeinek tagjaival

2019. március 13.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

18,00 - Zenta - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2019. március 14.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Szabadka - Találkozó Dr. Palkovics Lászlóval, Magyaroszág innovációs és technológiai miniszterével

2019. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

18,30 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

20,00 - Szabadka - Találkozó Varga Judittal, Magyarország Európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárával

2019. március 16.

19,00 - Maradék - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2019. március 17.

19,00 - Péterréve - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2019. március 19.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

12,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2019. március 20.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése) 

2019. március 21.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. március 23.

18,30 - Kishegyes - a település újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi műsor

2019. március 25.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

12,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Torontálvásárhely - Találkozó a VMSZ kevevári és antalfalvi községi, a pancsovai városi, valamint a verseci – fehértemplomi körzeti szervezethez tartozó helyi szervezetek elnökségeinek tagjaival

20,50 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Fókuszban c. műsorában (élő)

2019. március 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,15 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

17,00 - Ludas - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. március 27.

09,45 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése) 

2019. március 29.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

11,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése)

2019. április 2.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. április 3.

10,00 - Belgrád - Parlament - a szavazás folytatása (a Rendes Tavaszi Ülésszak III. ülése)

18,00 - Szabadka - Kisradanovác - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2019. április 4.

10,30 - Belgrád - az RTV1 Politbiro c. műsorának felvétele (szerb nyelven)

11,00 - Belgrád - a VMSZ Nyugdíjas Fóruma küldöttségének fogadása a Parlamentben

2019. április 8.

19,00 - Topolya - a VMSZ lakossági fóruma

 

2019. április 9.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

20,00 - Hajdújárás - a VMSZ lakossági fóruma

 

2019. április 11.

19,00 - Ada - a VMSZ lakossági fóruma

 

2019. április 12.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

20,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 13.

20,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 15.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

 

2019. április 16.

10,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

19,00 - Kishegyes - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 17.

19,00 - Kúla - a VMSZ lakossági fóruma

2019. április 18.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak IV. ülése)

2019. április 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés