A 3. koszovóügyi rezolúcióról

PÁSZTOR BÁLINT: Uvaženi predsedniče Republike, uvaženi predsedniče vlade, dame i gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, za SVM je tekst predložene rezolucije neprihvatljiv i ovo moram da kažem na početku, jer sam čuo na određenim medijima da će manjinske stranke glasati za ovu rezoluciju. Još jednom želim da ponovim da je za SVM predloženi tekst rezolucije apsolutno neprihvatljiv. Neprihvatljiv iz više razloga. Neprihvatljiv je iz razloga što postoji nedostatak iskrenosti, realnosti i državničke mudrosti u rezoluciji. Pored ovoga, smatramo da odrđene formulacije predloga rezolucije nisu u skladu sa diplomatskim rečnikom. Na žalost, to sam morao da kažem i u februaru, morao sam to da kažem i u julu, ali je to aktuelno i sada kada raspravljamo o ovoj najnovijoj rezoluciji Narodne skupštine. Rekli smo i to u julu, a moram i sada reći, da je tekst neodređen, na više mesta nejasan, pa samim tim i opasan, jer daje mogućnosti svakakvim tumačenjima, a to nije dobro. Pored ovoga, moram da kažem i to da SVM nikada nije bila za pretnje, nikada nije bila za samoizolaciju, nikada nije bila za zaoštravanje odnosa sa svetom, za zaoštravanje odnosa sa svima. 

Za SVM je neprihvatljivo i ne možemo prihvatiti i apsolutno se protivimo svakom oružanom sukobu, tj. upotrebi Vojske i prekidu diplomatskih odnosa sa bilo kojom zemljom sveta. Od osnivanja insistiramo na mirnom rešavanju svih nesporazuma i sukoba, politikim sredstvima uz dijalog i uvažavanje interesa i većine i manjine na teritoriji AP Kosovo i Metohija. Na žalost, Predlog ove rezolucije je oštriji od prethodnih rezolucija, a još manje znamo da li ova rezolucija znači, odnosno može da znači upotrebu Vojske, da li može da znači prekid diplomatskih odnosa sa bilo kojom zemljom sveta, a to je za SVM apsolutno neprihvatljivo. Znači, iz svih tih razloga mi ne možemo podržati predloženu rezoluciju, ali nećemo glasati ni protiv rezolucije, i to iz dva razloga. Prvi je razlog taj što smo bili uzdržani i u februaru i u julu, a u međuvremenu se nisu dogodile nove okolnosti, pa zbog toga nema razloga da menjamo naš stav. Znači, bićemo i ovom prilikom uzdržani. Što je još bitnije, bez obzira na to što je predlog teksta rezolucije apsolutno neprihvatljiv za SVM, nećemo glasati protiv, jer nam je prihvatljiv naslov predloga rezolucije. Ova rezolucija nosi naslov Rezolucija o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. Ukoliko bismo glasali protiv ove rezolucije, postojala bi realna opasnost za to da to neko svesno protumači kao stav da je SVM ili vojvođanski Mađari protiv suvereniteta Srbije, protiv teritorijalnog integriteta i protiv ustavnog poretka. To je glavni razlog zbog kog ćemo biti uzdržani i iz kojih razloga nećemo glasati protiv ove rezolucije, bez obzira na to što postoji nedostatak iskrenosti i realnosti u ovoj rezoluciji.

Tekst rezolucije je neprihvatljiv za nas i zbog toga što, praktično, ni jednu jedinu reč ovaj tekst ne kaže o tome kako će Republika Srbija da zaštiti Srbe, Rome, kao i ostalo nealbansko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Nema ni reči skoro o tome kako će ova država na Kosovu i Metohiji štititi imovinu i verske objekte Srba, Roma i ostalih stanovnika Kosova i Metohije koji ne pripadaju albanskoj naciji. To smatramo da nije dobro. 

Želeo bih da kažem nekoliko rečenica i o konkretnom tekstu rezolucije. Na primer, u Predlogu rezolucije imamo formulaciju - međunarodni sporazumi koje Republika Srbija zaključuje moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta. To nam jednostavno nije jasno, šta znači ova formulacija. S druge strane, pored toga što svi zaključeni sporazumi treba da budu u funkciji očuvanja suvereniteta, jednostavno SVM smatra da ovi sporazumi treba da budu i u funkciji boljeg života svih gražana Republike Srbije, u funkciji usvajanja evropskog sistem avrednosti, u funkciji približavanja EU. Znači, za nas je neprihvatljivo da, kao jedini cilj potpisivanja i ratifikacije svih međunarodnih sporazuma, kao cilj bude očuvanje suverenosti. Pored toga, postoji formulacija da je odbrana Kosova i Metohije, kao integralnog dela Republike Srbije, predstavlja prioritet državnih institucija i svih javnih činilaca u državi. To je prirodno što je prioritet i normalno je što je prioritet, ali je problem u tome što već dugi niz meseci i godina to je jedini prioritet Vlade Republike Srbije i to smatramo nedopustivim. 

U julu sam ovde rekao da je dobro što država već godinama čini izuzetne diplomatske napore da sačuva teritorijalni integritet. Nije dobro što je ova tema već godinama jedina kojoj se posvećuje dovoljna pažnja. U julu sam apelovao, a i sada apelujem na vladu da se isto tako energično i nepokolebljivo posveti privlačenju investicija, stvaranju novih radnih mesta, poboljšavanju socijalne sigurnosti svih građana. To se, na žalost, ne dešava. U julu sam rekao da je dobro što je u tadašnjoj rezoluciji postojala formulacija da albanska nacionalna manjina na Kosovu i Metohiji ima legitimne interese. Naravno da ima. Rekao sam u julu, kažem i sada, pored albanske zajednice na Kosovu i Metohiji i mađarska i bošnjačka i romska i bugarska i rumunska, kao i sve ostale nacionalne zajednice imaju legitimne interese na celoj teritoriji Republike Srbije gde ove nacionalne zajednice žive. Nije dobro što država i Vlada Republike Srbije želi da se posveti isključivo rešavanju problema albanske nacionalne zajednice u Republici Srbiji. Više puta sam rekao da u Republici Srbiji jednu trećinu stanovništva čine pripadnici nacionalnih manjina, pa bi bilo dobro da se vlada pozabavi i sa rešavanjem problema ostalih nacionalnih zajednica koje žive u Vojvodini, u centralnoj i južnoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji. U ovoj rezoluciji, na žalost, izostavljena je formulacija da albanska nacionalna zajednica na Kosovu i Metohiji ima legitimne interese. Nadam se da Vlada Republike Srbije nije promenila mišljenje i nadam se da vlada još uvek smatra da albanska nacionalna zajednica ima legitimne interese, ali te legitimne interese imaju i ostale nacionalne zajednice na celoj teritoriji Republike Srbije. 

Ja sada, naravno, neću govoriti o tome koja su nerešena, ne nerešiva, nego nerešena pitanja Nacionalne zajednice Mađara, o čemu smo mnogo puta govorili, nije to sada tema, ali bi bilo dobro da se Vlada posveti rešavanju tih problema, a isto tako i problema ostalih nacionalnih zajednica.

U predlogu rezolucije postoji i formulacija sledeća: „KiM će se smatrati sastavnim delom Republike Srbije sve do iznalaženja kompromisnog rešenja. Po meni, ova rečenica jednostavno nije jasna, jer nije precizirano šta će se tačno događati, kako će se i na koji način smatrati KiM sastavnim delom Republike Srbije. 

Piše i to, možda to Vlada smatra specifikacijom, piše: „da je Vlada Srbije obavezna da donese konkretan i sveobuhvatan plan mera koje će biti preduzete u svim oblastima njene nadležnosti u slučaju protivpravnog proglašenja nezavisnosti KiM“. Problem je u tome što, čak ni narodni poslanici ne mogu znati i ne znaju koje su to mere. Mi znamo da su sva ministarstva bila u obavezi da pripreme te mere i akcione planove, ali ne znamo koje su to mere i kakvi su akcioni planovi.

Pored toga, piše i sledeće: „Vlada se obavezuje da što efikasnije primenjuje ustavne nadležnosti Republike Srbije na Kosovu, a posebno efikasno deluje na zaštiti života i imovine, prava i sloboda građana Pokrajine, a posebno srpskog i nealbanskog stanovništva“. Hteo bih da postavim pitanje, mada je ovo, pretpostavljam samo retoričko pitanje, jer nema teorije da dobijem odgovor – koje su to ustvne nadležnosti Republike Srbije na Kosovu i Metohiji posle 1999. godine? Osim preambule Ustava Srbije, koje su to konkretne nadležnosti Republike Srbije, organa Republike Srbije, Vlade Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. 

Postoji pitanje kako stoji budžet Republike Srbije što se tiče prihoda sa teritorije Autonomne Pokrajine KiM, kada je Republika Srbija ubrala i jedan jedini dinar na KiM posle 1999. godine, a možda to stanje traje već 15-20 godina? O kakvim nadležnostima se govori, dame i gospodo, u ovoj rezoluciji? Zbog ovoga sam rekao da je tekst rezolucije neiskren i nerealan, jer praktično, nažalost, Republika Srbija na KiM nema realnih nadležnosti od 1999. godine. 

Pored toga, rezolucija sadrži i odredbu da će se preispitati diplomatski i svi drugi odnosi Republike Srbije sa državama koje eventualno priznaju nezavisnost KiM. To je za Savez vojvođanskih Mađara apsolutno neprihvatljivo.

Na početku mog izlaganja, rekao sam da pojedine odredbe ove rezolucije nisu u skladu sa savremenim rečnikom diplomatije. Ova odredba je formulisana u skladu sa rečnikom diplomatije, jer ne piše da ćemo prekinuti diplomatske odnose, nego piše da ćemo preispitati diplomatske i sve druge odnose sa zemaljma koje eventualno priznaju nezavisno Kosovo. Ali, to znači, na srpskom jeziku, jasno rečeno, da ćemo prekinuti diplomatske odnose i to je za SVM neprihvatljivo. 

Što se tiče upotrebe Vojske, ja sam rekao u Narodnoj skupštini, u raspravi, kada je Skupština raspravljala o Predlogu zakona o odbrani i o Predlogu zakona o vojsci da nas je veoma obradovala izjava gospodina Borisa Tadića, predsednika Republike, od pre nekoliko nedelja, kada je on rekao da Srbija neće ratovati dok je on predsednik Republike. To nas je veoma obradovalo. Ali, nažalost, u raspravi skupštinskoj to nisam uspeo da čujem od ministra odbrane gospodina Šutanovca, bez obzira na to što sam tri-četiri puta pitao. Ali, za nas mnogo znači to što je predsednik Republike rekao, mi to verujemo, ali nam nije jasno zašto to nije napisano u rezoluciji. 

Na kraju, želeo bih da kažem da je za nas neprihvatljivo i to što u rezoluciji piše da se proglašava vojna neutralnost Republike Srbije do eventulnog raspisivanja referenduma. Savez vojvođanskih Mađara se zalaže za evroatlantske integracije Republike Srbije. Od početka se  zalažemo za ulazak Republike Srbije u NATO. Mi znamo da je jedna stranka, koja je na Vladi promenila mišljenje, odnosno stav u odnosu na NATO, a iz ove rezolucije, možemo videti da su sve vladajuće stranke promenile mišljenje i stav u odnosu na Vladu Republike Srbije, ma kako oni glasali povodom ove rezolucije.

Jasno treba reći građanima Republike Srbije da su sve stranke koje su na vladi u Republici Srbiji, da se protive ulasku Republike Srbije u NATO. Isto tako, treba reći jasno, sa ove govornice, da se Savez vojvođanskih Mađara zalaže za ulazak u Evropsku uniju, Savez vojvođanskih Mađara se zalaže za ulazak u NATO Republike Srbije.

Na kraju, želeo bih da ponovim, da iz svih ovih razloga, ne možemo glasati za tekst rezolucije, da ćemo biti uzdržani i da gledamo sa dozom zabrinutosti na činjenicu da su rezolucije Narodne skupštine sve oštrije i oštrije i sa strepnjom očekujemo narednu rezoluciju Narodne skupštine Republike Srbije.

Na kraju, želeo bih da kažem, pošto sam rekao šta ne podržavamo i šta je problem u ovom predlogu za SVM, želeo bih da pročitam samo tri rečenice iz programa kandidata za predsednika Republike SVM, DZ vojvođanskih Mađara, gospodina Ištvana Pastora. U ovom programu, pod tačkom 3. piše sledeće: „Mirno rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Konačno rešenje statusa AP KiM je zajednički interes svih građana Republike Srbije. Najabolji put ka rešavanju pitanja konačnog statusa pokrajne bili bi pregovori. Osnovni preduslov za ostanak nealbanskog stanovništva na datom području predstavlja teritorijalna autonomija na etničkoj osnovi. Ukoliko bi se tokom pregovora o konačnom statusu južne pokrajine na polju zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina stvorila povoljna rešenja koja se na drugim područjima Srbije trenutno ne primenjuju, ova prava prilagođena postojećim uslovima treba garantovati svim nacionalnim zajednicama koje žive na teritoriji Republike Srbije“. To piše u programu gospodina István-a Pásztor-a, predsedničkog kandidata vojvođanskih Mađara i to je stav povodom Kosova i Metohije SVM. Hvala.

PREDSEDNIK: Hvala gospodine Pásztor.

comments powered by Disqus

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2024. április 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 24.

09,00 - Szabadka - találkozó Csorba Bélával, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével és Szmieskó Zoltánnal, a Magyar Egység Párt elnökével

11,30 - Szabadka - Találkozó a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának tagjaival

12,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató a Városi Képviselő-testület elnökeként

2024. április 25.

13,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

17,30 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnöki fogadása a CPAC Hungary alkalmából

18,30 - Budapest - találkozó Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével

19,00 - Budapest - Az Alapjogokért Központ és a New York Young Republican Club közös gálavacsorája  a CPAC Hungary alkalmából

2024. április 26.

09,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

10,00 - Budapest - Találkozó Nyitrai Zsolt parlamenti képviselővel, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójával

15,50 - Budapest - Részvétel előadóként az United We Stand panel beszélgetésen a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

2024. április 28.

08,15 - Szabadka - a VMSZ szabadkai választási listájának aláírása

2024. április 29.

09,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

14,00 - Szabadka - Állami kitüntetés átadási ünnepsége Magyarország Főkonzulátusán, a magyar nemzeti ünnep alkalmából 

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon RTV Közügyek c. műsorában (élő)

2024. május 1.

12,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a Tizennegyedik ciklusban - Napirenden: a Kormány megválasztása

17,30 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. május 2.

09,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,50 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a XIV. ciklusban - a Kormány megválasztása)

2024. május 6.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. május 7.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

09,00 - Szabadka - Beszélgetés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) hallgatóival

18,00 - Zenta - A VMSZ koordinátorainak, aktivistáinak és jelöltjeinek találkozója

2024. május 8.

10,00 - Szabadka - Beruházás megtekinése az 1-es vízgyárban

10,45 - Szabadka - Kisradanovác HK, a Virág utca aszfaltozási munkálatainak megtekintése

12,00 - Majdány - A Látogatóközpont megtekintése

12,40 - Oroszlámos - A Művelődési Ház megtekintése

13,20 - Törökkanizsa - A felújított Népkönyvtár épülete és a templom megtekintése

16,00 - Martonos - A felújított középületek megtekintése

17,00 - Kispiac - A Művelődési Ház megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 9.

11,00 - Pacsér - Az Öko-kút és a Gyógyfürdő megtekintése

12,00 - Bácskossuthfalva - Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornatermének megtekintése 

12,40 - Bácskossuthfalva - A művelődési ház nagyterasza felújítási munkálatainak megtekintése

13,00 - Bácskossuthfalva - A Gróf Széchenyi István utca felújítási munkálatainak megtekintése

19,00 - Hajdújárás - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 10.

10,00 - Csóka - A Szentháromság templom megtekintése

10,30 - Csóka - A regionális hulladékudvar - bekötőút megtekintése

11,15 - Tiszaszentmiklós - A Tiszaszentmiklós-Hódegyháza út megtekintése

11,30 - Hódegyháza - A Szent István Király Hagyományőrző MME székházának megtekintése

12,15 - Szaján - A Művelődési Otthon megtekintése

13,00 - Nagykikinda - A Fejős Klára Általános Iskola megtekintése

13,50 - Magyarcsernye - A Kultúrotthon megtekintése

16,20 - Torda - Látogatás a Civil Szervezetek Otthonába

17,20 - Nagybecskerek - A Tina Szalon Kft. vállalkozás megtekintése

17,45 - Nagybecskerek - A Sonja Marinković Általános Iskola megtekintése

18,20 - Muzslya - A Lehel sportközpont megtekintése

19,00 - Muzslya - Közösségi találkozó

2024. május 11.

09,30 - Gunaras - A gunarasi ÖTT 100. évfordulójának ünnepsége

10,15 - Topolya - Tópartszépítő akció

11,15 - Szabadka - Családi délelőtt az Újfalu HK-ben

11,45 - Szabadka - Sportpálya (Stipe Grgić u. 60.) - környezetszépítő akció

2024. május 12.

14,30 - Topolya - Találkozó Zsigmond Barna Pál EU ügyekkel megbízott miniszterhelyettessel, országgyűlési képviselővel

17,30 - Péterréve - A Gemini-GM vállalkozás meglátogatása

18,10 - Óbecse - A Rolometal Kft. meglátogatása

19,00 - Óbecse - Közösségi találkozó

2024. május 13.

13,45 - Belgrád - Találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

17,30 - Topolya - A fürdő megtekintése

18,00 - Topolya - Közösségi találkozó

2024. május 14.

11,00 - Topolya - A Prosperitati Alapítvány Mentorprogramjának megnyitója

14,00 - Palics - Ünnepélyes szerződéskötés az MNT pályázatainak nyertes egyesületeivel és intézményeivel

17,00 - Szabadka - A Nagybányai remekművek magángyűjteményekből c. kiállítás megnyitója

18,00 - Szabadka - A zsinagóga megtekintése és találkozó Várhelyi Olivérrel, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosával

2024. május 15.

10,00 - Újvidék - Vendégszereplés az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda c. műsorában (élő)

19,00 - Szabadka - Hot Jazz Band koncert a Zsinagógában

2024. május 16.

11,00 - Mohol - A Csobolyó Művelődési Egyesület felújított székházának megtekintése

11,30 - Ada - A Vadvirág Hagyományápoló Kör felújított székháza és a Szarvas Gábor Könyvtár megtekintése

12,45 - Zenta - A termáltó projekt bemutatása a Sportcsarnokban

18,00 - Magyarkanizsa - Közösségi találkozó

2024. május 17.

09,30 - Palics - A Miroslav Antić Általános Iskola megtekintése

10,15 - Palics - A gázvezeték-hálózat bővítése - munkálatok megtekintése

10,45 - Palics - A Víkendtelep megtekintése

11,20 - Ludas - A Kosztolányi-ház megtekintése

11,40 - A Ludas-Kispiac út megtekintése

14,00 - Szabadka - Találkozó Deutsch Tamással, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti listavezetőjével

15,25 - Magyarkanizsa - A Vajdasági Birkózóakadémia megtekintése

18,00 - Topolya - A TSC Labdarugó Akadémia megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó

2024. május 18.

10,00 - Kishegyes - I. Délvidéki Médiatalálkozó (konferencia)

12,30 - Hajdújárás - A teniszpálya építése, a park rendezése és a sportközpont megtekintése

2024. május 19.

09,00 - Ludas - Pünkösdi szentmise és közösségi találkozó

16,00 - Királyhalom - Anyák napi ünnepi műsor

2024. május 20.

09,30 - Palics – A Vermes Lajos táblák megtekintése a sétányon

10,30 - Szabadka - A Raichle-palota, a Kortárs Galéria épületén végzett állagmegőrző munkálatok megtekintése

18,00 - Szabadka - Lakossági fórum a Zorka HK épületében

19,00 - Kelebia - Pünkösdölés

2024. május 21.

09,00 - Szabadka - Séta a Rádity fivérek utcában az evangélikus templom elől, sajtótájékoztató a Darabos cukrászda előtt a Gubec Máté utcában és a Kosztolányi Dezső Színház megtekintése

10,30 - Szabadka - A G-dent fogtechnikai laboratórium megtekintése

16,00 - Bácsfeketehegy - Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének fogadása és a Nikola Đurković Általános Iskola felújítási munkálatainak megtekintése

16,30 - A Potok víztározó megtekintése a kishegyesi és szikicsi határ között

17,15 - Kishegyes – A Wood and More kft. meglátogatása

17,45 - Kishegyes – A Petőfi Sándor Közösségi- és Magyar Művelődési Központ megtekintése

18,00 - Kishegyes - Közösségi találkozó a Színházteremben

2024. május 22.

10,30 - Szabadka - Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának vajdasági látogatása

11,30 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ székházában

14,00 - Zenta – Az atlétikapálya megtekintése

16,15 - Zenta – A Petőfi-mellszobor leleplezése a Petőfi Sándor Általános Iskolában

17,20 - Kevi – A Kevi-Buránysor út aszfaltozási munkálatainak megtekintése

17,40 - Tornyos - A Tömörkény István Általános Iskola megtekintése

18,10 - Csantavér - A Városi Könyvtár Csantavéri Fiókkönyvtára fejlesztéseinek megtekintése

18,30 - Csantavér - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 23.

09,15 - Szabadka - Találkozó Magyar Leventével, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter-helyettesével

10,00 - Szabadka - Az Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. HEPA projektjének megtekintése és sajtótájékoztató

11,10 - Magyarkanizsa - Ünnepélyes szerződéskötés a Prosperitati Alapítány falusi házvásárlás és vállalkozói pályázatainak nyertes pályázóival

12,00 - Adorján - A Kontakt Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

14,45 - Mohol - Találkozó Győrffy Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, a Fidesz-KDNP EP lista jelöltjével

15,00 - Mohol - Mezőgazdasági vállalkozó gazdaságának megtekintése

15,50 - Zenta - A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége székházának megtekintése, találkozó a falugazdász irodák vezetőivel

17,00 - Zenta - A Vajdasági Magyar Edzők Egyesületének alakuló ülése

17,30 - Zenta - A Medica Netter orvosi és fizikoterápiás magánrendelő megtekintése

18,00 - Zenta - Közösségi találkozó

2024. május 24.

10,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak és interjú a Hét Nap hetilapnak

11,00 - Szabadka - Interjú az Informer TV-nek

13,00 - Nosza - Kis Torma András mezőgazdasági termelő gazdaságának megtekintése

13,30 - Nosza - A Művelődési Ház megtekintése

17,00 - Budapest - A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj átadó ünnepsége, a díjazott az újvidéki Európa Kollégium

2024. május 25.

09,30 - Palics - Találkozó Németh Szilárddal, a Fidesz alelnökével, kormánybiztossal, országgyűlési képviselővel, a Magyar Birkózó Szövetség elnökével

10,00 - Palics - A Palicsi Olimpiai Játékok és Vermes Lajos-emléknapok második napja - Vermes Lajos szobrának koszorúzása

10,15 - Palics - Kiállításmegnyitó az Öko-közpotban

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Vágta ünnepélyes megnyitója

14,00 - Szabadka (Nagyradanovác) - Családi nap a Mária Rádió szervezésében, a rendezvény fő előadója: msgr. Felföldi László, pécsi megyéspüspök

18,00 - Szabadka - A Vajdasági Vágta döntője és díjátadó

20,00 - Bezdán - Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület díszközgyűlése, az egyesület fennállásának 145. évfordulója alkalmából

2024. május 26.

16,00 - Palics - A Folk Music Fest népzenei fesztivál megnyitó ünnepsége

17,00 - Szabadka - Utcafórum a Pescsara Helyi Közösségben

20,00 - Palics - Zvonko Bogdan koncert

2024. május 27.

09,00 - Szabadka (Vasutas HK) - A Kun Ernő utca megtekintése

10,00 - Szabadka - Bíró Károly emléktábla-avató ünnepség

17,00 - Csóka - Beszélgetés a parasportról a Művelődési és Oktatási Központban - Szekeres Pál, magyar olimpikon, a Fidesz-KDNP EP-lista jelöltjének részvétele a VMSZ kampányában 

18,00 - Csóka - A helyi Asztalitenisz Klub edzésének megtekintése

19,00 - Ada - A felújított Sportcsarnok épületének megtekintése és találkozó a Kézilabda Klub vezetőségével

19,30 - Ada - Közösségi találkozó

2024. május 28.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Zombor - Közoktatási intézmények vezetőinek szakmai találkozója

10,30 - Zombor - Az Egészségház felújítási munkálatainak megtekintése

11,30 - Bácsgyulafalva - A Helyi Közösség felújított épületének bemutatása, a tervek ismertetése, templom megtekintése

13,20 - Bezdán - A kultúrotthon/színházterem felújítási munkálatainak ünnepi kezdete

16,00 - Bácskertes - A Szent Anna Római Katolikus templom felújítási munkálatainak megtekintése

17,00 - Zombor - Közösségi találkozó

2024. május 29.

09,00 - Szabadka - Makkhetes HK - a felújított játszótér munkálatainak megtekintése

10,00 - Bajmok - A felújított Kaponyai emlékmű felavatása

10,30 - Bajmok - A Szent Péter és Pál Apostolok Római Katolikus templom felújításának megtekintése

11,00 - Bajmok - Utcafórum

12,00 - Szabadka - Kampányösszegző sajtótájékoztató a VMSZ székházban

13,00 - Szabadka - Interjú felvétele a YU ECO RTV-ben (adásban csütörtökön 20,00-kor)

17,00 - Újvidék - A Magyar Szó székházának megtekintése

17,40 - Újvidék - Pázmány Péter mellszobrának felavatása az Európa Kollégiumban

18,15 - Újvidék - Közösségi találkozó

2024. május 30.

09,00 - Palics - A Víztorony felújítási munkálatainak megtekintése 

09,20 - Palics - Találkozó Bóka Jánossal, Magyarország európai ügyekért felelős miniszterével

09,30 - Palics - Beszélgetés a polgárokkal a Vigadó nagyteraszán

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,30 - Interjú a budapesti Magyar Nemzet c. napilapnak

14,00 - Szabadka - Találkozó Gál Kingával, a Fidesz–KDNP EP-lista jelöltjével a VMSZ székházában és séta Szabadka belvárosában 

15,10 - Szabadka - A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felújított épületének megtekintése

16,00 - Szabadka - A Magyar Médiaház keretein belül működő intézmények munkájának bemutatása

17,00 - Szabadka - Közösségi találkozó és a VMSZ kampányzáró rendezvénye

19,00 - Szabadka - Mága Zoltán koncertje a Zsinagógában

20,00 - Szabadka - „Razgovor sa povodom“ c. műsor a YU ECO TV-n

2024. június 1.

11,00 - Nagybecskerek - Msgr. Štefković Mirko nagybecskereki megyéspüspök püspökszentelése

2024. június 2.

07,30 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2024. június 3.

13,00 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. június 4.

11,00 - Geszt (Magyarország) - Ünnepség a Nemzetei Összetartozás Napja alkalmából, a geszti Tisza-kastély átadója, Orbán Viktor miniszterelnök emlékbeszéde

16,00 - Királyhalom - Ünnepség a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. június 5.

10,30 - Szabadka - Interjú a Srpski telegraf c. napilapnak

12,00 - Szabadka - Interjú felvétele a Hír FM Magyar Hangok c. műsorába (adásban szombaton 8 órakor)

17,00 - Szabadka - A VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. június 6.

12,00 - Szeged - Találkozó a magyarországi Országos Szerb Önkormányzat vezetőségével és Soltész Miklóssal, Magyarország Miniszterelnöksége egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával

2024. június 7.

09,00 - Szabadka - Interjú az RTS reggeli híradójának (felvétel szerb nyelven; adásban június 9-én)

2024. június 8.

11,00 - Ada - 60. Gyöngyösbokréta fesztivál; ünnepi megnyitó 12,40

2024. június 9.

19,00 - Budapest - Az európai parlamenti választások Fidesz-KDNP eredményvárója

2024. június 11.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

08,00 - Szabadka - Találkozó Lánszki Regő magyar építészeti államtitkárral és az ÉMI Nonprofit Kft. képviselőivel, majd az Avilai Szent Teréz székesegyház bejárása

2024. június 12.

18,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottságának ülése

2024. június 13.

09,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) ülése

2024. június 14.

10,00 - Zenta - A Réel Chocolate Manufaktúra új boltjának ünnepélyes megnyitója

18,00 - Kúla - A Magyar Szó napilap Magvető mezőgazdasági mellékletének gálaműsora és a kúlai Népkör MMK évadzáró műsora

2024. június 15.

11,00 - Csantavér - Részvétel a falunapi programokon

2024. június 16.

11,00 - Szabadka - Megemlékezés a szabadkai zsidók deportálásának évfordulója alkalmából

2024. június 17.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandra Đurovićtyal, Szerbia magyarországi nagykövetével

14,00 - Belgrád - Interjú az MTI-nek

2024. június 18.

11,00 - Szabadka - Egyeztetés msgr. Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspökkel

17,00 - Magyarkanizsa - A Vajdasági Magyar Szövetség 30. születésnapjának megünneplése

2024. június 20.

13,00 - Topolya - A Prosperitati Alapítvány munkatársainak éves találkozója

2024. június 22.

10,00 - Fiume - Kárpát-medencei nemzetpolitikai konferencia

2024. június 24.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2024. június 25.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

2024. június 26.

16,30 - Szabadka - Találkozó Miloš Vučević miniszterelnökkel, a Szerb Haladó Párt elnökével

2024. június 28.

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - XII. Buckai Lángos Fesztivál

2024. június 29.

10,00 - Szabadka - XI. Jótékonysági Levendulanapok

2024. július 1.

08,50 - Szabadka - A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium szerbiai tanulmányúton levő diákjainak és tanárainak fogadása

12,00 - Budapest - Találkozó Lázár János országgyűlési képviselővel, Magyarország építési és közlekedési miniszterével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. július 2.

16,00 - Révfülöp - A Mathias Corvinus Collegium Partnertalálkozója

2024. július 3.

11,00 - Nagybecskerek - Találkozó msgr. Mirko Štefkovićtyal, a Nagybecskereki Egyházmegye püspökével

12,00 - Nagybecskerek - Találkozó a VMSZ helyi vezetőivel

2024. július 4.

10,00 - Kishegyes - A XXI. Vajdasági Szabadegyetem nyitóünnepsége és panelbeszélgetés Délvidéki kerekasztal címmel

17,00 - Szabadka - A VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. július 5.

19,30 - Belgrád - Nyitóünnepség és Magyarország belgrádi nagykövetének fogadása az Európai Unió Tanácsa magyar elnöksége alkalmából

2024. július 8.

10,00 - Újvidék - Találkozó Juhász Bálinttal, Vajdaság AT Képviselőházának elnökével

10,30 - Újvidék - Találkozó Maja Gojkovićtyal, a Tartományi Kormány elnökével

16,00 - Hajdújárás - A VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. július 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

2024. július 10.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület alakuló ülése

2024. július 11.

13,00 - Budapest - Találkozó Nagy János Miniszterelnöki irodát vezető államtitkárral

2024. július 12.

10,00 - Szabadka - Találkozó Goran Karadžićtyal, az Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgatójával

2024. július 14.

10,30 - Hajdújárás - VIII. Rózsa Sándor Fesztivál

2024. július 15.

11,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban júl. 22-én, 20,00 órakor)