A 2010. évi költségvetés módosításáról szóló törvényről

PREDSEDNIK: Zahvaljujem gospođi ministarki. Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne). Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Ima reč gospodin Bálint Pásztor. Izvolite.

BÁLINT PÁSZTOR: Gospođo predsednice, gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, ja se nadam da će gospođa ministarka odgovoriti na neka moja pitanja i da ćemo napokon imati jednu živu raspravu i ovde na plenumu, zbog toga što sam ja uvek u ovim budžetskim raspravama izneo neke zamerke, neke predloge, neka naša viđenja, u nadi da ćete nam vi pomoći u rešavanju ovih dilema. Ali, vi nikad niste odgovarali na ta naša pitanja, barem ne ovde u skupštinskoj sali. Nikada se nije desilo da imamo odgovore na ta pitanja u vezi budžeta i ja se nadam da će ovaj rebalans biti presedan i da ćemo mi, narodni poslanici SVM, posle ove budžetske rasprave biti pametniji i informisaniji i da ćete nam omogućiti da glasamo za ovaj predlog rebalansa budžeta za 2010. godinu.
   
Nadam se da nećete zameriti ako kažem da smo mi imali jedan razgovor jutros na sednici Odbora za finansije i očekujem da jedan sličan razgovor obavimo i tu na plenumu, da biste nam omogućili odnosno olakšali donošenje odluke o podršci ili nepodršci ovom predlogu zakona.
   
Jutros sam rekao da je po našem dubokom ubeđenju ovaj predlog protivzakonit u odnosu na finansiranje lokalnih samouprava i protivustavan u odnosu na finansiranje AP Vojvodine. Ja znam, gospođo ministarka, da su ovo teške reči, ali ću ja pokušati u svojoj diskusiji da ovo dokažem. Vi ćete, naravno, imati mogućnost da me demantujete nakon mog obraćanja. Jutros ste rekli na Odboru za finansije da ima jako malo izmena u odnosu na prvobitan tekst Zakona o budžetu za 2010. godinu i da je ovaj rebalans rađen na istim osnovama na kojima je rađen i prvobitan Zakon o budžetu za 2010. godinu. Ja sam tada rekao da je to baš izvor naših osnovnih problema, zbog toga što smo i mi ustanovili da nema neke velike razlike između ovog predloga rebalansa i donetog Zakona o budžetu za 2010. godinu.
   
Kao što znate, mi smo u decembru prošle godine nažalost bili primorani da glasamo protiv budžeta za 2010. godinu i ukoliko vi sad kažete da je ovaj predlog rađen na istim osnovama i da ima jako malo suštinskih izmena u odnosu na danas važeći budžet Republike Srbije, onda teško možemo naći opravdanje da podržimo ovaj predlog.
   
Pre nego što se malo udubimo u detalje vezane za finansiranje AP Vojvodine, ja bih želeo da kažem da je za svaku osudu činjenica što se 23. novembra tekuće godine raspravlja o rebalansu budžeta. To je tužno zbog toga što ste i vi sigurno svesni činjenice da je Mađarska počela raspravu o budžetu za sledeću godinu 15. novembra, da je Hrvatska počela raspravu o budžetu za sledeću godinu 16. novembra, a u Srbiji mi 23. novembra počinjemo tek raspravu o rebalansu budžeta za ovu godinu.
   
Vi ste rekli da je ovo šesti budžet za 28 meseci i mi smo, nažalost, u svim tim prilikama imali probleme vezano za predloge budžeta jer su svi predlozi budžeta bili protivustavni. Mi smo u određenim slučajevima uspeli da se dogovorimo i da podržimo predloge budžeta, uspeli smo u poslednjim trenucima uvek da nađemo neko rešenje, izuzetak je bio predlog budžeta za 2010. godinu, kada uprkos razgovorima, nismo uspeli da nađemo rešenje kojim bismo mogli zajednički dovesti u sklad predlog budžeta sa Ustavom.
   
U Ustavu Republike Srbije, u članu 184. veoma jasno piše da Vojvodina treba da dobije najmanje 7% iz republičkog budžeta i to je polurečenica koju vi uporno ponavljate, ne samo vi nego i svi zvaničnici Vlade i iz ostalih stranaka vladajuće koalicije, ali svi mi vrlo dobro znamo da u Ustavu posle ovih reči ne stoji tačka nego stoji zarez i posle tog zareza se kaže sledeće: "s tim što se tri sedmine obavezno koriste za kapitalne investicije na teritoriji AP Vojvodine". I tu stoji tačka.
   
Ja znam da je u današnjim trenucima svetske ekonomske krize i u veoma teškim trenucima za budžet Republike Srbije veoma teško obezbediti 42,85% budžeta za finansiranje kapitalnih izdataka, a tri sedmine izađu negde oko 42,85%. Znači, osnovna situacija po Ustavu jeste da iz republičkog budžeta Vojvodina treba da dobije 7%, a skoro 43% od tih 7% treba da ide na kapitalne investicije na teritoriji Vojvodine. Ako to nije tako, onda Predlog budžeta nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije.
   
Znam da je ovo jedno dosta nesrećno rešenje i da sličnih rešenja nema baš u okruženju, ali vi sigurno znate, gospođo Dragutinović, da kada je Ustav donet u Narodnoj skupštini, Savez vojvođanskih Mađara nije bio, odnosno naša stranka nije bila parlamentarna stranka, pa mi jednostavno nemamo nikakve veze sa ovim rešenjem, nismo ga mi predložili. Znam da niste ni vi, gospođo ministarka, ali vi treba da predložite rešenje koje je u skladu sa Ustavom, kada je već donet, jer je to tako po načelima ustavnosti, po načelu pravne države i pravne sigurnosti. To jednostavno ne može da bude drugačije. Znači, to je tako predloženo, to je tako prihvaćeno i to je tako prema važećem Ustavu.
   
Dosta je jednostavno, čak i za pravnike, izračunati da li je ovo ustavno načelo, odnosno da li je ova ustavna odredba poštovana. Treba jednostavno izračunati koje su te stavke namenjene Vojvodini, koje sigurno nisu kapitalne investicije. Tom logikom možemo ustanoviti da li ostaju tri sedmine za pokrivanje kapitalnih izdataka.
   
O tome sam govorio i u decembru prošle godine, ali pošto nisam imao uspeha, ja ću to da ponovim, pošto su brojke praktično iste. Oko 25 milijardi dinara idu na transfere u obrazovanju i kulturi na teritoriji AP Vojvodine. To su naravno vrlo značajne stavke i uopšte ne sporimo da to tako treba da bude. Prosvetari treba da dobiju plate, ali prosvetari dobijaju platu i u Beogradu i u Zaječaru i u Nišu. I to nisu sredstva koja mogu biti upotrebljena za kapitalne investicije, zbog toga što su to namenska transferna sredstva.
   
Oko 6,6 milijardi dinara su transferi lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine. To su isto značajna sredstva, ali organi AP Vojvodine nemaju i ne treba da imaju bilo kakav upliv u to za šta lokalne samoupravne troše ta sredstva, sa jedne strane, a sa druge strane, transfere iz republičkog budžeta ne dobijaju samo opštine na teritoriji AP Vojvodine, nego dobijaju sve, a čini mi se ima 173 opštine i gradova na teritoriji čitave Srbije. Znači, ni ova sredstva nisu sredstva koja mogu ići u kapitalne investicije.
   
Oko četiri milijarde dinara idu na kapitalne transfere za Koridor 10 i to naravno mi možemo da računamo kao sredstva za kapitalne investicije, ali i onda ako saberemo ove stavke, onda imamo stavku od 36 milijardi dinara, što znači da oko 60% pokrajinskog budžeta čine transferna sredstva. Ako dodamo još oko pet milijardi dinara za funkcionisanje AP Vojvodine, koja isto nisu sredstva za kapitalne investicije, onda imamo sumu od 41 milijarde dinara.
   
Ako znamo da budžet AP Vojvodine trenutno iznosi oko 60,75 milijardi dinara, i ako uzmemo u obzir činjenicu, o kojoj sam ja malopre govorio, da 41 milijarda sigurno ne ide u kapitalne investicije, onda dobijamo činjenicu da ni slučajno tri sedmine ne mogu biti upotrebljene za finansiranje kapitalnih investicija na teritoriji AP Vojvodine. To znači da i ukoliko Vojvodina dobije 7% sigurno ne dobija tri sedmine za kapitalne investicije, što je isto tako ustavna obaveza.
   
Imam običaj da vam citiram u ovim skupštinskim raspravama vašeg kolegu, pokrajinskog sekretara za finansije, gospodina Jovicu Đukića, koji je dao jednu izjavu još 25. septembra ove godine, koja mi pomaže u dokazivanju ovih tvrdnji. On je rekao, citiram: "Ukupan iznos budžeta samo nominalno ispunjava ustavni minimum od 7% za Pokrajinu, ali i dalje nije moguće obezbediti tri sedmine budžeta za kapitalne investicije, zbog toga što veliki deo budžeta čine transferna sredstva. Opravdano je da deo transfera ide kroz naš budžet, ali nije opravdano da tu budu i transferi lokalnim samoupravama, to nema nikakvog utemeljenja". Kraj citata.
   
On je to izjavio još 25. septembra tekuće godine, ali prema ovim stavkama iz predloženog rebalansa ništa se tu drastično ne menja i ova izjava je nažalost i dalje aktuelna. Kao što znate, Jovica Đukić ne pripada Savezu vojvođanskih Mađara, nego Demokratskoj stranci.
   
Ako on tvrdi isto ono što tvrdimo i mi, i ako mi uspevamo da dokažemo naše tvrdnje brojkama, ciframa, koje nikad ne lažu, što sam malopre i učinio, onda imamo situaciju da opet možemo da biramo između dva zla. Možemo da uskratimo podršku i ovom rebalansu budžeta, kako smo činili u decembru prošle godine u vezi budžeta za 2010. godinu, i da ostanemo principijelni, pošto je Ustav na našoj strani, ili možemo da podržimo ovaj predlog…. (Isključen mikrofon.)
   
PREDSEDNIK: Imate reč, izvolite.
   
BÁLINT PÁSZTOR: Koliko vremena još imam, predsednice?
(Predsednik: Još šest i po minuta.)
   
…i onda imamo situaciju da postajemo saučesnici u donošenju jednog antivojvođanskog i protivustavnog budžeta.
   
Za nas ciljevi ovog rebalansa nisu sporni. Mi smatramo isto da, kao prvo, Kraljevo treba da dobije ona sredstva koja su namenjena predlogom ovog rebalansa za pomoć Kraljevu, policajci treba da dobiju ona sredstva koja im pripadaju, komunalne obaveze države treba da budu, naravno, plaćene, PIO treba da dobije onih dodatnih sedam milijardi dinara za redovne isplate penzija, i sve to nije sporno, ali je sporno ovo o čemu sam ja malopre govorio. Doduše, sporno je to što je Ministarstvo poljoprivrede dobilo samo polovinu sredstava koje je tražilo.
   
Nije sporno ni to što će Ministarstvo obrazovanja dobiti oko 892 miliona dinara. Sve mi to podržavamo, ali je pitanje i, ja vas tu molim gospođo Dragutinović, da nam pomognete, kako mi sad da podržimo jedan predlog rebalansa koji, dokazano, nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije?
   
Nameće se još jedno pitanje gospođo Dragutinović, da li vi imate podršku, da li vi imate, kao Vlada, većinu za izglasavanje ovog rebalansa bez četiri glasa Saveza vojvođanskih Mađara?
   
Neću reći nikakvu tajnu, kada kažem da sa nama razgovora o ovim ciframa, sa nama razgovora o ovom predlogu budžeta, uopšte nije bilo. To onda znači da vi imate, kao Vlada, većinu za izglasavanje ovog rebalansa.
   
Što je još bitnije, ne znamo da li se o ovim činjenicama vodi računa kada vi, kao Ministarstvo finansija, pripremate Predlog budžeta za 2011. godinu? Da li mi možemo da dobijemo ne garancije, ali nekakva uveravanja ili nekakve dobre vesti o tome da će se voditi računa o finansiranju Vojvodine kada se bude pripremao budžet za narednu godinu?
   
Da vam uprostim situaciju, ukoliko vi kažete da vi ne možete da donesete ovaj budžet bez pomoći Saveza vojvođanskih Mađara, mi smo spremni da vam damo podršku za ovaj rebalans i to zbog toga što će se rebalans primenjivati svega mesec dana, što nema skoro nikakvog značaja, zbog toga što su pare već uglavnom potrošene, koje su predviđene ovim rebalansom i ovaj rebalans služi samo za pokrivanje nečega što je već urađeno.
   
Sa druge strane, ne želimo da budemo doživljavani kao faktor nestabilnosti, ne želimo da nas bilo ko optuži za destrukciju, jer nam to nije cilj ni sada, nije nam bio cilj ni u decembru prošle godine.
   
Znači, ukoliko vam je potrebna naša podrška, možemo je dati, ali bi trebalo da znamo da li je ta naša podrška neophodna, jer vam moram reći da nećemo rado glasati za ovakav rebalans, ali u ovom slučaju to možemo uraditi.
   
Sada kažem javno i budite sigurni da ovakav budžet za 2011. godinu sa sličnim ciframa sigurno nećemo biti u mogućnosti da podržimo. Ukoliko vi kao Ministarstvo finansija imate nameru da u skupštinsku proceduru uputite predlog budžeta za 2011. godinu, koji će biti sličan ovom rebalansu, onda sigurno nećete imati našu podršku.
   
Nadam se da ćemo za ovih nekoliko dana do utvrđivanja Predloga budžeta za narednu godinu moći da se dogovorimo da taj predlog bude u skladu sa Ustavom.
   
Spremni smo da podržimo ovaj rebalans i zbog toga što nemamo podršku od ostalih stranaka vladajuće koalicije, pre svega od jedne stranke koja bi isto tako trebala da se bori za interese AP Vojvodine. Tako je bilo i u decembru prošle godine.
   
Ukoliko bismo imali podršku još nekih poslanika koji govore često o Vojvodini, kojima su puna usta decentralizacije i regionalizacije, tada bismo bili u drugačijoj situaciji i tada bismo mogli da se dogovorimo sa Vladom, jer bi tada Vlada bila primorana da izađe u susret Vojvođanima.
   
Ovako, Vlada i vladajuća većina mogu da nađu i drugačija rešenja. Tu su samostalni poslanici. Zbog toga očekujem veoma jasan odgovor na pitanje – da li vi očekujete našu podršku ovom rebalansu? Skrećem vam pažnju još jednom, ne vama gospođo Dragutinović, nego Vladi Republike Srbije na ovu ustavnu obavezu kada se bude radio budžet…
   
(Predsednik: Vreme.)
… za sledeću godinu, jer država koja sopstveni Ustav ne poštuje sigurno ne može da uđe u EU. Temelji EU su načela ustavnosti i načelo vladavine prava, a ova načela se uporno krše već godinama predlozima budžeta.
   
Očekujem vaše odgovore. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Đuro Perić.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dátum: 2010.11.24.

DIANA DRAGUTINOVIĆ: Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, imaćete još malo strpljenja i dozvoliti mi da se osvrnem na neke diskusije. (...)

Međutim, najveći deo diskusije i kritika,  a time bih možda i završila, jeste da je ovaj budžet negde neustavan i dosta je bilo kritike i zato bih htela sa tim da završim. Formalno – pravno odgovor bi trebalo da dobijemo od skupštinskog Zakonodavnog odbora, prema mojim saznanjima, odbor nije zaključio da je ovaj budžet neustavan. Mnogo sam puta čitala ja lično član 184. koji definiše veličinu budžeta Vojvodine. Za sebe smatram da sam elementarno pismena, a što znači da, pod jedan, znam da čitam, i pod dva razumem šta sam pročitala. Htela sam da podelim taj član 184 sa vama. Dakle, "budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se 3/7 od budžeta AP Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda".
   
Dakle, nigde ne stoji da rashodna strana budžeta Republike Srbije treba da obezbedi tih 7% za budžet AP Vojvodine. Takođe, član 24. Zakona o budžetskom sistemu govori da postoje različiti izvori finansiranja nadležnosti AP Vojvodine, znači 10-15 različitih izvora.
   
Neću ulaziti u analizu ovih brojeva, ali, recimo, poslanik je vrlo pažljivo analizirao strukturu rashoda i strukturu prihoda vojvođanskog budžeta i onda je rekao – pa eto, preko vojvođanskog budžeta idu nenamenski transferi opštinama. To, priznaćete, nisu kapitalni izdaci. Oni su nenamenski.
   
Dakle, kako znate šta su, da li se njima pokrivaju tekući ili kapitalni rashodi? Takođe, poslanik, sa kojim sam ja imala i sastanke i o tome razgovarala, je govorio da on ne misli da treba da se uslovljavaju lokalni nivoi vlasti i da lokalni nivoi vlasti imaju neku samostalnost kada je u pitanju njihov budžet. Na taj način on kao da je rekao da budžet AP Vojvodine ne može biti odgovoran za budžete lokalnih nivoa vlasti. Dakle, ne sme uslovljavati da ti transferi idu samo  za kapitalne izdatke. Sa druge strane, traži da budžet RS bude odgovoran za strukturu potrošnje koja je definisana budžetom AP Vojvodine.
   
Dakle, na osnovu ovog člana Ustava procenite svi zajedno, možemo da procenimo da li je Zakon o budžetu neustavan. (...)
   
Na ovaj način htela bih svima vama da se zahvalim, i na čestim kritikama i na po nekoj pohvali, i da vas zamolim da još jedanput razmislite i u danu za glasanje podržite paket finansijskih zakona, a pre svega rebalans budžeta RS. Hvala.

comments powered by Disqus

2022. november 13.

07,30 - Szabadka - Szavazás a nemzeti tanácsi választáson

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. november 16.

12,00 - Szabadka - Interjú a Politika napilap számára

15,10 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. november 24.

20,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Fókuszban c. műsorában (élő)

 

2022. november 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

17,00 - Szabadka - Ünnepség a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar napja alkalmából

2022. november 26.

11,00 - Kishegyes - a Községi Képviselő-testület községnapi díszülése

2022. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

2022. november 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. november 30.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. december 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 29. ülése

2022. december 2.

11,00 - Szabadka - Találkozó Szakállas Zsolt vajdasági kormányalelnökkel, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi titkárral

12,00 - Szabadka - Látogatás a Majsai Úti Általános Iskolában

2022. december 4.

19,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2022. december 5.

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,10 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

16,00 - Szabadka - Találkozó a Magyar Összefogás lista tagjaival

2022. december 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,15 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban holnap 18 órakor)

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

 

 

2022. december 8.

11,00 - Szabadka - A Magyar-szerb-osztrák üzleti lehetőségek magyar vállalkozások számára c. konferencia megnyitása

2022. december 9.

11,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 14.

10,00 - Szabadka - a zsinagóga audiovizuális prezentációjának átadása és az épület akadálymentes feljárójának használatba helyezése

 

2022. december 15.

08,45 - Szabadka - a Cim Gas Kft.  kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése

2022. december 16.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Tanács alakuló ülése

2022. december 17.

12,00 - Belgrád - A Szerbiai Szocialista Párt kongresszusa

2022. december 20.

11,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

2022. december 21.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2022. december 22.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 30. ülése

2022. december 23.

09,30 - Szabadka - a Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban ma 14 órakor) 

11,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. december 26.

07,40 - Szabadka - Vendégszereplés az RTV Reggeli Műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

21,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2022. december 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

 

2022. december 29.

08,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

11,00 - Szabadka - Hagyományos önkormányzati újévi sajtófogadás

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó számára

2022. december 30.

13,15 - Hajdújárás - Találkozó a Magyar Nemzeti Tanács tagjaival

2023. január 10.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban ma 19:30-kor)

2023. január 12.

13,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

14,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2023. január 16.

10,00 - Belgrád - Találkozó Goran Vesić, épitésügyi, közlekedési és infrastruktúrafejlesztési miniszterrel

2023. január 17.

12,00 - Ludas - a Magyarkanizsai út (5-ös számú helyi jellegű út) Szabadka Város Önkormányzatának területén található szakaszán elvégzett felújítási munkálatok megtekintése

2023. január 18.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. január 19.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 31. ülése

2023. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2023. január 26.

11,00 - Csantavér - Látogatás a Hunyadi János Általános Iskolában

2023. január 27.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

13,30 - Belgrád - Találkozó Maja Popovićtyal, Szerbia igazságügyi miniszterével

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2023. január 31.

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2023. február 1.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. február 2.

10,00 - Belgrád - A Parlament harmadik alkalmi ülése a Tizenharmadik ciklusban (Koszovói jelentés)

 

 

2023. február 3.

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

21,50 - Belgrád - Parlament - szavazás (Harmadik alkalmi ülés)

2023. február 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. rendkívüli ülés)

13,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 18 órakor)

2023. február 5.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2023. február 6.

11,00 - Belgrád - Találkozó Tomislav Momirovićtyal, bel- és külkereskedelmi miniszterrel

2023. február 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2023. február 8.

10,30 - Belgrád - Találkozó a Szerb Haladó Párt végrehajtó bizottságának elnökével, Darko Glišićtyel 

11,30 - Belgrád - Parlamenti ülés