2008. évi költségvetés - a VMSZ (Vajdasággal kapcsolatos) módosítási indítványának vitája

PREDSEDNIK: Po amandmanu narodni poslanik Bálint Pásztor.
 
PÁSZTOR BÁLINT: Gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam i u načelnoj raspravi rekao da će Savez vojvođanskih Mađara glasati protiv predloženog budžeta za 2008. godinu iz više razloga. Jedan od tih razloga je protivustavan položaj Vojvodine u Predlogu budžeta za 2008. godinu. Izneo sam već neke činjenice u načelnoj raspravi. Gospodin Varga je malo pre izneo neke dodatne činjenice, ali tu ima mnogo činjenica u vezi ponižavanja Vojvodine i želeo bih još nekoliko činjenica da saopštim sa ovog mesta.
 
U skladu sa članom 184. Ustava Republike Srbije, Vojvodini pripada najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije. Hteo bih da naglasim da postoji reč „najmanje“ u Ustavu Republike Srbije, znači, tih 7% moglo bi da bude i 10%, ili 12%, ali, nažalost, Vojvodina ne dobija ni tih 7% koje bi trebalo da dobije na osnovu člana 184. Ustava Republike Srbije. Šta je tu problem? Problem je u tome što se krši Ustav, a drugi problem je u tome što se Demokratska stranka zadovoljava sa 7%. Jednostavno, nije mi jasno zbog čega 7% stoji u Ustavu Republike Srbije. Zašto ne stoji više? Ali, kada već stoji 7%, onda bi bilo dobro da se ta ustavna odredba poštuje i da se ta sredstva, odnosno taj procenat iz republičkog budžeta doznači AP Vojvodini. 
 
Nažalost, to nije tako. U Vojvodini je pokrajinska Vlada, pokrajinsko Izvršno veće, osnovalo Fond za kapitalna ulaganja. Pokrajinsko Izvršno veće je formiralo Fond za razvoj AP Vojvodine, a isto tako je formiran Fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine. Taj fond je osnovalo Izvršno veće AP Vojvodine. 
 
Ovi fondovi bi trebalo da deluju u interesu poboljšavanja ekonomskog položaja Vojvodine, u cilju poboljšavanja infrastrukture u Vojvodini, u cilju poboljšavanja položaja poljoprivrednih proizvođača, preduzetnika, malih i srednjih preduzeća ali, nažalost, ovi veoma važni fondovi ne mogu postići svoje ciljeve iz prostog razloga  što  iz  republičkog budžeta ne stižu ona sredstva koja bi trebalo da stižu na osnovu Ustava Republike Srbije.
 
Ja sam i u načelnoj raspravi rekao da su planirani iznosi, odnosno planirani budžet Fonda za razvoj AP Vojvodine u 2007. godini milijardu i 600 miliona dinara. Od toga je, nažalost, realizovano svega 67 miliona ili 4,2% planiranih iznosa. Zbog čega je to tako? Naravno, to nije tako zbog neodgovornosti osnivača Fonda za razvoj, to nije tako zbog neodgovornosti pokrajinskog Izvršnog veća, nego je to isključivo zbog ophođenja republičke Vlade, to je isključivo zbog toga što republička Vlada krši, nažalost, Ustav Republike Srbije. Šta je krajnji problem? Krajnji problem je taj što je Fond za razvoj raspisao određene konkurse za poljoprivredne proizvođače, preduzetnike, mala i srednja preduzeća, ljudi iz Vojvodine i firme iz Vojvodine su konkurisali za ta sredstva, a jednostavno Fond za razvoj ne može ta sredstva dodeliti onim ljudima koji su konkurisali i onim firmama koje su konkurisale, jer je jednostavno prazan budžet Fonda za razvoj AP Vojvodine. 
 
Sličan je slučaj sa Fondom za kapitalna ulaganja, to je onaj fond koji gradi po Vojvodini, to je onaj fond, zahvaljujući kojem se predsednik Izvršnog veća i potpredsednik Demokratske stranke, gospodin mr Bojan Pajtić slika svakog dana u nekom vojvođanskom mestu. On nastoji da pokaže da su te gradnje infrastrukture i razvoj infrastrukture isključivo zahvaljujući Demokratskoj stranci postignute, da je cela Vojvodina jedno veliko gradilište. Naravno, moram da priznam da se stvarno puno radi i gradi u Vojvodini, ali to, naravno, nije rezultat rada isključivo Bojana Pajtića, to je rezultat rada Izvršnog veća AP Vojvodine. To izvršnog veće čini DS, Savez vojvođanskih Mađara, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Pokret snaga Srbije. 
 
Gospodin Varga je vrlo ispravno rekao da je ono što radi gospodin Pajtić – marketing autonomija, da tu nema ni „A“ od finansijske autonomije Vojvodine, a kamoli o nekim drugim osobinama autonomije. 
 
Želeo bih da vas podsetim da vladajuća koalicija nije smatrala važnim da predloži Narodnoj skupštini zakon o imovini Vojvodine, da je Vojvodina jedina regija, možda u celoj Evropi, koja nema svoju imovinu, koja jedva da ima svoje izvorne prihode i, nažalost, vrlo malo je urađeno od 2000. godine. Vojvodina je jedina regija u Evropi u kojoj zgrada Skupštine AP Vojvodine i zgrada Izvršnog veća AP Vojvodine ne čine vlasništvo organa AP Vojvodine i Vojvodine nego to znači vlasništvo Republike Srbije, što je jedno ponižavajuće stanje.
 
Da se vratim na Fond za kapitalna ulaganja. Ni ovaj fond nije mogao da uradi sve ono što je bilo planirano, jer ne stižu sredstva iz budžeta Republike Srbije. Kada sam ovo pitanje pokrenuo, za ovom govornicom pre nekoliko dana, kada je načelna rasprava bila u toku, tada je gospodin Božidar Đelić, potpredsednik republičke Vlade rekao da je tačno što nisu stigla sva sredstva koja su morala da stignu iz budžeta Republike, ali je to zbog toga što nisu još svi predračuni stigli u republičku Vladu iz Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Mislim da nedvosmisleno moramo reći građanima Vojvodine da Demokratska stranka, republička Vlada i lično Božidar Đelić smatraju da je Vojvodina malo dete koje mora da trči sa raznim predračunima u centralu u Beograd, da pravda svoje troškove i da čeka da li će eventualno republička Vlada da doznači ta sredstva AP Vojvodini. 
 
Mislim da bi trebalo da budu drugačiji odnosi između republičke i pokrajinske vlade, da bi ta sredstva trebalo doznačiti Vojvodini početkom godine ili periodično. Naravno da bi Izvršno veće i drugi organi AP Vojvodine trebali da raspolažu sa tim sredstvima. Siguran sam da Izvršno veće AP Vojvodine zna kako se ta sredstva mogu najpametnije i najbolje potrošiti u interesu svih građana Republike Srbije. Ali, pošto to nije tako, bez obzira na činjenicu što je demokratska vlada u većini i u republičkoj i u pokrajinskoj vladi, meni jednostavno nije jasno zašto gospodin Božidar Đelić, zašto gospodin ministar Cvetković nemaju poverenja u Bojana Pajtića? Zašto ovi ljudi nemaju poverenje u svog partijskog istomišljenika? Zašto nemaju poverenje u potpredsednika svoje stranke kada već nemaju poverenje u drugim članovima pokrajinske Vlade, pokrajinskog Izvršnog veća? Zašto ne doznačavaju ta sredstva, barem zbog Bojana Pajtića? Siguran sam da gospodin Cvetković i gospodin Đelić mogu imati poverenja u gospodina Pajtića. Pozivam ih i sa ovog mesta da ne tretiraju Vojvodinu kao malo dete i da doznače ta sredstva – ili početkom godine, koja pripadaju Vojvodini, ili određenom periodikom.
 
Malo pre sam govorio o Fondu za razvoj AP Vojvodine i rekao sam da je stiglo svega 4,2% od planiranih iznosa za Fond za razvoj AP.
 
Ta sredstva bi trebala da stignu prvenstveno iz privatizacionih prihoda, ali nažalost ti prihodi ne stižu takvom dinamikom kako bi to trebalo da stižu. Problem je u tome što ova Narodna skupština i narodni poslanici nisu videli završne račune već više niz godina u Narodnoj skupštini i mi jednostavno ne znamo koliko sredstava je dobila Vojvodina. Mi uvek samo znamo koliko je bilo planirano sredstava da dobiju organi AP Vojvodine, a to naravno nije dobro. Malopre je gospodin Varga rekao da je gospodin Elezović juče u jednoj TV emisiji rekao da je tačno da je samo vrlo malo sredstava stiglo iz republičkog budžeta u vojvođanski, ali da još uvek ima desetak dana i da će ta sredstva stići. Moram da kažem da sam ja lično gostovao u toj emisiji i gospodin Elezović je ovo rekao na moje pitanje i stvarno mislim da je smešno da DSS obmanjuje ljude. Jednostavno smatra DSS da nije samo Vojvodina malo dete, nego se svi građani i sa pravom glasa Vojvodine, mala deca i da je moguće reći da je istina da nije stiglo skoro ništa za 50 nedelja, ali će sve stići za dve nedelje do kraja godine ili za nedelju dana. Mislim da je to jedna čista obmana.
 
Što se tiče ovog našeg konkretnog amandmana, mi smo predložili da sredstva iz NIP-a budu dodeljivana na predlog, odnosno tačnije odlukom organa AP Vojvodine. Jednostavno mi smatramo da ova sredstva koja pripadaju Vojvodini prema Ustavu iz Nacionalnog investicionog plana treba da raspoređuju organi Vojvodine. Još jednom bih želeo da kažem da DSS čini većinu ne samo u republičkoj vladi, nego i u pokrajinskoj vladi, pa bi bilo dobro da ljudi iz DS koji sede u republičkoj vladi imaju barem razumevanja za Bojana Pajtića i za ljude iz DS u Izvršnom veću, pa bi bilo dobro da ova autonomija Vojvodine ne bude samo mrtvo slovo na papiru, nego da stvarno zaživi i u praksi, da organi Vojvodine raspoređuju ta sredstva koja im pripadaju po Ustavu. Ja bih sa ovog mesta na kraju želeo da apelujem na Vladu Republike Srbije da što skorije na osnovu odredaba Ustava Republike Srbije predloži narodnim poslanicima i parlamentu predlog zakona o imovini AP Vojvodine, da Vojvodina ne bude jedina regija u Evropi koja nema svoju imovinu.
 
PREDSEDNIK: Da li se još neko javlja po ovom amandmanu? (Ne.)

comments powered by Disqus

2023. szeptember 4.

13,15 - Szabadka - Találkozó Tomislav Momirovićtyal, bel- és külkereskedelmi miniszterrel

2023. szeptember 5.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (V. rendkívüli ülés)

2023. szeptember 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,30 - Zenta - Találkozó dr. Aleksandar Martinović, szerbiai államigazgatási és önkormányzati miniszterrel 

2023. szeptember 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 39. ülése

10,00 - Palics - a Connect + Grow konferencia megnyitása

2023. szeptember 15.

16,00 - Topolya - Találkozó Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,30 - Topolya - A Gebi Kft. fennállása 40. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség és a kiemelt jelentőségű nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztése második ütemének ünnepélyes átadása

2023. szeptember 20.

11,00 - Szabadka - Találkozó Kádár Lara és Priboj István sportolókkal

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2023. szeptember 26.

11,00 - Magyarkanizsa - Találkozó dr. Aleksandar Martinović, szerbiai államigazgatási és önkormányzati miniszterrel 

15,45 - Szabadka - Találkozó a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldöttségével

2023. szeptember 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

2023. október 1.

10,00 - Szabadka - Ferencvárosi (Budapest) küldöttség fogadása

12,00 - Szabadka - a Szabadkai Közkórház napja alkalmából szervezett ünnepség

2023. október 3.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. október 5.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 40. ülése

2023. október 6.

11,00 - Elemér (Nagybecskerek város) - központi megemlékezés az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján (nemzeti gyásznap)

2023. október 11.

10,00 - Ludas - a Magyarkanizsai úton (5-ös számú helyi jellegű út) elvégzett felújítási munkálatok megtekintése

15,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjszerződéseinek ünnepélyes aláírása

2023. október 12.

14,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Szubjektív c. műsorában (élő, adásban ma este 19:30-kor)

2023. október 14.

14,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Novák Katalinnal, Magyarország köztársasági elnökével

15,00 - Bácsfeketehegy - a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökszentelő istentisztelete (Harangozó László)

2023. október 16.

09,30 - Belgrád - A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

13,00 - Belgrád - Spanyolország belgrádi nagykövetségének fogadása

2023. október 18.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2023. október 23.

16,00 - Palics - a VMSZ központi megemlékezése az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

2023. október 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. október 25.

11,00 - Szabadka - Lányi Ernő emléktáblájának avatóünnepsége

2023. október 26.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

2023. október 27.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

17,30 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

18,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2023. október 29.

11,00 - Csúrog - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

14,30 - Topolya - Találkozó a budapesti Mathias Corvinus Collegium Janus Pannonius programjának hallgatóival 

2023. október 30.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2023. október 31.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2023. november 2.

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2023. november 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 41. ülése

2023. november 6.

08,00 - Szabadka - a VMSZ köztársasági jelöltlistájának aláírása

2023. november 7.

10,00 - Belgrád - a VMSZ parlamenti választási jelöltlistájának átadása

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2023. november 8.

10,30 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó számára

17,00 - Bácsfeketegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

19,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2023. november 9.

18,30 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2023. november 10.

10,00 - Budapest - Találkozó Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével

14,30 - Adorján - Falunap és a felújított művelődési otthon átadása

17,00 - Nosza - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2023. november 11.

09,30 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

11,00 - Szabadka - Msgr. Fazekas Ferenc püspökké szentelésének ceremóniája

14,15 - Szabadka - Találkozó Soltész Miklóssal, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával

2023. november 12.

17,00 - Hajdújárás - a Napsugaras ősz c. rendezvény

2023. november 13.

10,15 - Szabadka - Találkozó Lázár Jánossal, Magyarország építési és közlekedési miniszterével 

15,45 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

18,30 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival 

2023. november 14.

07,25 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

13,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

16,00 - Szabadka - interjú a Tanjugnak

16,30 - Temerin - a Prosperitati Alapítvány támogatásából megvalósult fejlesztések megtekintése

18,00 - Temerin - a VMSZ lakossági fóruma

2023. november 15.

15,00 - Szabadka - Interjú a Yu Eco Televíziónak

15,15 - Szabadka - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió választási műsorában (adásban csütörtökön 20 órakor)

16,30 - Felsőhegy - Találkozó a helyiekkel

17,25 - Zenta - A Tisza Automotive Kft. beruházásának megtekintése

18,00 - Zenta - a VMSZ lakossági fóruma

2023. november 16.

19,00 - Budapest - A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) tagjainak parlamenti fogadása

2023. november 17.

09,00 - Budapest - A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülése

2023. november 18.

10,00 - Budapest - a Fidesz kongresszusa

2023. november 19.

16,00 - Szilágyi - Ünnepség a Magyar Szórvány Napja alkalmából

2023. november 20.

16,00 - Versec - Petőfi Sándor Művelődési Egyesület felújításának megtekintése

16,20 - Versec - A Profimont Kft. beruházásainak megtekintése

17,10 - Ürményháza - A Bíró Agrár Kft. mezőgazdasági fejlesztésének megtekintése

17,30 - Ürményháza - Munkaeszközök átadása a Dositelj Obradović Általános Iskolában

18,00 - Ürményháza - Ünnepség a magyar nyelv és magyar szórvány napja alkalmából

 

2023. november 21.

12,30 - Újvidék - a VMSZ tartományi választási jelöltlistájának átadása

14,00 - Magyarkanizsa - Vendégszereplés a Panda Rádióban

14,45 - Magyarkanizsa - A  Komunalac közvállalat és a Vígadó épületének megtekintése

15,30 - Magyarkanizsa - A Dibex Kft. meglátogatása

16,00 - Magyarkanizsa - CNESA beruházásának megtekintése

16,30 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ koordinátoraival

17,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2023. november 22.

11,00 - Szabadka - Megbeszélés a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt képviselőivel

14,30 - Bácskossuthfalva - A központ új térköves járdájának megtekintése

14,50 - Bácskossuthfalva - Kasza Attila vállalkozó meglátogatása

15,30 - Zentagunaras -  A helyi közösség faültető programja

15,50 - Zentagunaras - A Pék utca új aszfaltjának megtekintése

16,15 - Topolya - Diákotthon meglátogatása 

16,30 - Topolya - Az épülő hotel megtekintése

17,00 - Topolya - a VMSZ lakossági fóruma

2023. november 23.

15,00 - Találkozó Magyar Levente miniszterhelyettessel

15,30 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

16,00 - Szabadka - Avior Hotel kiemelt jelentőségű közepes léptékű turisztikai fejlesztés ünnepélyes átadása

18,00 - Törökbecse - FOP Kft. kiemelt jelentőségű közepes gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

19,00 - Törökbecse - a VMSZ lakossági fóruma

2023. november 24.

​10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

11,00 - Szabadka - A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar napjának ünnepsége

14,00 - Bácsfeketehegy - Nikola Đurković általános iskola felújításainak megtekintése

14,40 - Kishegyes - Pán Péter Iskoláskor előtti intézmény felújított tetőszerkezetének megtekintése

15,10 - Kishegyes - Ady Endre Kísérleti Általános Iskola - fejlesztések megtekintése

15,40 - Kishegyes - Civil kerekasztal - beszélgetés az egyesületek képviselőivel

17,00 - Kishegyes - Ady Endre Kísérleti Általános Iskola iskolanapi ünnepsége

2023. november 25.

09,00 - Zenta - 2023 Perces Foci

09,45 - Adorján - Hurka -és kolbászfesztivál

18,00 - Újvidék - A nagy nemzetgyűlés 105. évfordulója

2023. november 27.

14,00 - Bácskossuthfalva - Megemlékezés Csubela Ferenc és Kiss Antal esperes halálának évfordulóján

16,00 - Kúla - Blaskó Imre vállalkozó Prosperitati pályázat által megvalósított fejlesztéseinek megtekintése

16,30 - Kúla - Körmőczy család Prosperitati pályázat által megvalósított mezőgazdasági- és állattenyésztési fejlesztéseinek megtekintése

17,00 - Kúla - a VMSZ lakossági fóruma

18,30 - Szenttamás - Megbeszélés a szenttamási civil szervezetek veztőivel és a községi szervezet elnökségével

19,00 - Szenttamás - a VMSZ lakossági fóruma

2023. november 28.

07,30 - Palics - Reggeli és beszélgetés a polgárokkal

08,45 - Horgos - Ipari park, vasútfejlesztési tervek megtekintése

09,20 - Horgos - Beszélgetés a helyi emberekkel, civilekkel a migránsproblémákról, a vasútról és a határátlépésről

10,30 - Magyarkanizsa - Beszélgetés a járókelőkkel

13,10 - Törökkanizsa - A valamikori járási bíróság épületének megtekintése

13,25 - Törökkanizsa - Tallián Emil emlékmű megtekintése 

13,35 - Törökkanizsa - Az egykori gróf Maldeghem-kúria és a kastély park megtekintése

13,50 - Törökkanizsa - Schulpe kastély megtekintése

14,40 - Óbecse - Fantast kastély megtekintése

15,15 - Óbecse - a VMSZ lakossági fóruma

2023. november 29.

10,00 - Újvidék - Vendégszereplés az Újvidéki Rádió Hangadó szerda c. műsorában (élő)

18,00 - Szabadka - Szalai Ádám beszélgető estje

2023. november 30.

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 "Pravi Ugao" c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2023. december 1.

10,00 - Palics - Miroslav Antić Általános Iskola fejlesztéseinek megtekintése

10,30 - Palics - Palics Magyar Művelődési Központ épületének megtekintése

11,00 - Palics - Kerekasztal beszélgetés az EU-s pályázatok fontosságáról

18,00 - Ada - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 2.

10,00 - Palics - Téli Hagyományok Fesztiválja -Töpörtő sütőverseny 

11,00 - Szabadka - Dr. Veress Emőd jogászprofesszor előadása

18,00 - Zombor - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

 

2023. december 3.

19,00 - Ada - Mága Zoltán adventi hangversenye Pásztor István emlékére

2023. december 4.

10,00 - Szabadka - A vasút hatása Szabadka város fejlődésére

18,00 - Péterréve - Tanoda Fejlesztő Központ megtekintése

18,30 - Péterréve - Tájház megtekintése

19,00 - Péterréve - a VMSZ lakossági fóruma