Tavaly megóvták, az idén fejlesztik Szabadkát

Az idén indul el Szabadka történetének legnagyobb infrastrukturális beruházási hulláma. Megvan a pénz a Népszínházra, tervbe vették a városháza felújítását, elkészül a könyvtár épületének új homlokzata, de a mögötte lévő Bíró Károly-ház is megújul. A kerülőút feletti második felüljáró átadásával pedig teljes egészében lezárul az Y elágazás projektuma. A következő cél, hogy a kerülőút autópályásítva legyen — emelte ki lapunknak évértékelő interjújában dr. Pásztor Bálint, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke. A VMSZ alelnöke továbbá arról is beszélt, hogy a Budapest—Belgrád vasútvonal kivitelezési munkálatai miatt közlekedési szempontból hamarosan befellegzik a megszokott életünknek.

* Szabadkán mi volt a tavalyi év legfontosabb eredménye?

— A történelmi városmag megőrzése, hiszen enélkül Szabadka elveszítette volna egyediségét, egyéniségét, azt, amiért szeretjük, és azt, ami miatt olyan vonzó az idelátogatók körében. Ez volt a legmarkánsabb fejezete az évnek, mert sikerült visszavonatni az eljárásból a kettes övezetre vonatkozó részletes szabályozási tervet. Ez ugyanis lehetővé tette volna, hogy Szabadka belvárosában lebontsanak nagyjából ötven olyan épületet, amely egyébként nincs műemlékké nyilvánítva, de hozzájárul a szabadkaisághoz. Éppen ezért mi azt az álláspontot képviseljük, hogy kultúrtörténeti egységként kell szemlélni a városmagot, és így kell megvédeni. Természetesen ide tartozik az is, hogy megőriztük a városháza azon díszítőelemeit, amelyek lepotyogtak a homlokzatról.

* Evidens, hogy a városháza felújításra szorul. Ezt végre a városvezetőség is felismerte, készül a felújítási folyamat tervdokumentációja. Miként valósul majd meg ez a folyamat?

— Szakaszosan kell felújítani a városházát, természetesen a legkritikusabb részekkel kezdve. Az épületen nem volt nagyobb felújítás, leszámítva az északi homlokzatot a ’90-es évek elején, úgyhogy most szépen el kell indulni sorba, és évről évre egy-egy homlokzatrészt megcsinálni. Azt tartom döbbenetesnek, hogy az elmúlt harminc évben elég sok városvezetés nem tartotta fontosnak, hogy törődjön és foglalkozzon a városháza megóvásával.

* Más, történelmileg jelentős épületet is felújítottak. Mi várható még?

— A könyvtár épületének felújítására 18 millió dinárt hagyott jóvá a szerbiai államigazgatási és önkormányzati minisztérium. A felújítás nagyjából kész van, hátravan még a festés és egyes gipszelemek visszahelyezése. Bíró Károly egykori polgármester házának a renoválására 15 millió dinárt irányoztunk elő a költségvetésből. Ez nem messze a könyvtártól, a Radić fivérek 7-es szám alatti épület, melyről leszakadt a balkon. Szabadkától elválaszthatatlan Palics, ezért fontosnak tartom, hogy a Vigadó épületén sikerült helyreállítani a teraszt és szanálni a tetőt. Tartományi eszközökből készül a Bagolyvár és a víztorony felújítási tervdokumentációja. A Zsinagóga Alapítvány költségvetését 1 millió dinárral növeltük meg annak érdekében, hogy tudjunk reagálni a váratlan helyzetekre, ha történne valami kár, akkor azonnal meg lehessen kezdeni a munkát. Az orgona átadása is megtörtént, adósak vagyunk még az állandó kiállítással, illetve az idegenvezető készülékekkel, amelyekkel a turisták egyedül is megtekinthetik az épületet. Ezzel teljes egészében befejeződik a zsinagóga felújítása, mégpedig abban az évben, amikor 120 éves az épület. Az idén egyébként a városháza és a palicsi épületegyüttes — a víztorony, a Vigadó, a zenepavilon és a női strand — is 110 éves. Ezek mind Bíró Károly polgármestersége alatt épültek, akinek tavaly szobrot emeltünk.

* Az egyéb beruházások közül mit említene meg?

— A Tiszta Szerbia programnak köszönhetően Szabadka történetének legnagyobb infrastrukturális beruházási hulláma indul el az idén. Csatornahálózat terén a terv 50 kilométer Szabadkán, 10 kilométer Palicson, 25 kilométer Csantavéren, 25 kilométer Bajmokon, az utóbbi két településen egy-egy szennyvíztisztító berendezéssel. Csak a városra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg 120 utcában lesz bevezetve a csatornahálózat. Az Y elágazás felett kiépült egy felüljáró a Mélykúti úton, a Pacséri úton levő felüljárónak az elkészítése pedig a vége felé jár. Ezzel teljes egészében lezárul ez a projektum, a következő fázis az, hogy autópályásítsuk a kerülőutat, úgyhogy ez a következő cél, mely szintén meg fog valósulni. A másik a Népszínház, mely a kultúra terén az egész országban a legnagyobb beruházás. Fontos elmondani, hogy a pénz megvan a befejezéshez, a folyamatot a közbeszerzési eljárások lassították le. A palicsi Aquaparkot az előző mandátumban kezdték el építeni. Ha most nulláról indulnánk, akkor sok mindent másképp csinálnánk, de túlságosan előrehaladott fázisban van a projektum ahhoz, hogy racionális legyen hozzányúlni, vagyis úgy fogjuk befejezni, ahogy elkezdték. Hatalmas mulasztásokra került sor az előző mandátumban a cég akkori vezetésének a részéről, nagyon hiányos volt a dokumentáció, sok mindenre nem gondoltak. Egyrészt ez az oka annak, hogy még tart a projektum, és legalább félmilliárd dinárra van szükség, hogy befejeződjön. Amint a pénzeket sikerül biztosítani, néhány hónap alatt lezárulhat ez a projektum. Palicson hamarosan elindulhat egy hotelberuházás, ott épülne meg az ország egyik legjobb szállodája, mely méltó lenne Palicshoz. Mindennek azt kellene eredményeznie, hogy Palics az ország idegenforgalmi térképén a legkiemeltebb úti célok közé tartozzon.

* Szerencsés helyzetben vannak a jelenlegi városvezetők, mivel ebben a mandátumban számos nagy horderejű projektum végére kerül pont. Mik a következő tervek?

— Egyrészt valóban szerencsénk van, hogy mi vagyunk itt akkor, amikor ezek befejeződnek, de álszerénység nélkül tenném hozzá, hogy a VMSZ-nek jelentős szerepe van abban, hogy ezek a projektumok megvalósulnak. Például az Y elágazás terén az elmúlt négy-öt évben több történt, mint az elmúlt harminc évben, és ha Kern Imre nem lett volna az előző mandátumban államtitkár, akkor ez nem történt volna meg. Ha mi ezt nem tesszük a koalíciós együttműködés fontos prioritásává, és nem győzzük meg a köztársasági elnököt arról, hogy ez a regionális jellegű projektum gazdasági szempontból is fontos, akkor lehet, hogy az Y elágazás most olyan állapotban volna, mint 2010-ben volt. Továbbá 2007-től 2014-ig minden évben több alkalommal felszólaltunk a parlamentben arról, hogy a köztársaságnak szerződéses vállalása van a Népszínház felújításának finanszírozása ügyében, de nem volt hajlandó egy dinárt sem adni. 2014-től a köztársaságból is folyamatos a pénzelés, nem csak a tartomány és az önkormányzat részéről. Ugyanígy a könyvtár esetében is elértük, hogy az országos költségvetésből érkezzen pénz. Magyarországi támogatásból megtörtént a zsinagóga és a Sárgaház felújítása. A jövő prioritásai kapcsán azt gondolom, hogy mivel Szabadka az ország ötödik legnagyobb városa, ráadásul stratégiai szempontból még fontosabb, mint az ötödiknek járó rang, meg kell nézni, hogy egy ilyen településnek milyen tartalmakkal kell bírnia. Célnak kell lennie, hogy a városnak legyen egy fedett, olimpiai méretű medencéje, valamint egy normális, szintén fedett jégcsarnoka. Számos más példát is lehetne mondani, merthogy Szabadka évszázadok óta a régió egyik központja. Ezt bizonyítja a többi közt a két vasútfejlesztési projektum is, melynek hozzá kell segítenie bennünket ahhoz, hogy Szabadka visszanyerje a régi fontosságát. A Budapest—Belgrád meg a Szabadka—Szeged, később pedig a Szeged—Szabadka—Baja vasútvonal építésével is. Ezek a projektumok is bizonyítják, hogy a VMSZ-nek van ráhatása a dolgokra, mert a Szabadka—Szeged vasútvonallal kapcsolatos beruházás több mint húsz évig egy álom volt, a kormányzati szerepvállalásnak köszönhetően mégis sikerült bevinni a szerbiai vasútfejlesztési stratégiába. Most ott tartunk, hogy ha minden a tervezett ütemben halad, akkor áprilisra elkészül az országhatárig terjedő szakasza a vasútvonalnak. Az évértékelő interjúban nem kellene riogatni, de azért azt lassan tudatosítani kell az emberekben, hogy amikor a Budapest—Belgrád vasútvonal kivitelezési munkálatai elérik a városunkat, akkor közlekedési szempontból a megszokott életünknek nagyon hosszú időre befellegzett. Ez az ilyen típusú beruházások velejárója. A Szabadka—Szeged vasútvonal építése miatt a palicsiak, hajdújárásiak, királyhalmiak zúgolódtak hónapokon át, de ezek a munkálatok sajnos kellemetlenséggel járnak, hozzátéve, hogy a kivitelezőnek persze mindent vissza kell állítania az eredeti állapotába. Most gőzerővel haladnak a munkálatok, és néhány hónapon belül befejeződnek. Az elmúlt harminc évben az emberek ugyan elszoktak attól, hogy vonattal közlekedjenek, de ez egy egészen más típusú történet lesz, ezért az, hogy Horgosról vonattal kényelmesen és normálisan be lehet majd jönni Szabadkára, vagy fordítva, egy megfelelő alternatíva lesz.

* Soha nem látott rendszerességgel, óraműpontossággal működik a vkt.

— Fontosnak tartottam, hogy átlátható és tervezhető módon történjenek a vkt-ülések. Erre olyan szempontból van kihatással a frakcióvezetői tevékenységem Belgrádból, ahol most ebben a mandátumban javult a helyzet, amióta Dačić a házelnök, de előtte borzasztóan negatív tapasztalataim voltak, hogy máról mára, jobb esetben máról holnapra működött a parlament. Az önkormányzati törvény értelmében minimum háromhavonta kellene ülést tartani. Úgy véltem, Szabadkán kell lennie havonta tíz-tizenöt témának, melyről a vkt-nek döntenie kell, ezért a polgármesterrel egyeztetve úgy határoztam, hogy ez a hónap első csütörtöke lesz.

* Belgrádban, a köztársasági parlamentben frakcióvezető, Szabadkán a vkt elnöke, de egyetemi tanárként is dolgozik. Hogyan sikerül mindezt összeegyeztetni?

— Mindenhol jó a csapat. Itt az önkormányzatban is, illetve a köztársasági parlamentben is. A csapaton itt Szabadkán Kern Imre alpolgármestert, a városi tanács tagjait meg a polgármestersegédeket értem elsősorban, de másokat is. A köztársaságban meg a képviselőtársakat, akik közül Kovács Elvirát kell kiemelnem. Ebben a mandátumban az igazán markáns politikai és szakmai kérdésekben szólaltam fel. Egyébként összeszámoltuk, a kormány megalakulásától számítóan több mint 166 felszólalása volt a VMSZ köztársasági frakciójának. Nem volt olyan, a vajdasági magyarok érdeklődésére számot tartó téma, amellyel kapcsolatban nekünk ne lett volna fölszólalásunk.

KARTALI RÓBERT

2022. február 17.

09,00 - Belgrád - a VMSZ parlamenti választási jelöltlistájának átadása

2022. február 18.

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

 

2022. február 20.

17,00 - Zombor - a város napja alkalmából szervezett nyugat-bácskai ünnepség

2022. február 21.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2022. február 23.

10,00 - Szabadka - Interjú az M1-nek

10,30 - Szabadka -  Találkozó Rákay Philippel, a nemzeti oldal legismertebb médiaszemélyiségével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV1) Pravi ugao c. műsorában (élő)

2022. február 24.

19,00 - Pacsér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. február 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,00 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

16,00 - Szabadka - a közgazdász hallgatók részére kiosztásra kerülő ösztöndíjak átadó ünnepsége, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság szervezésében

19,00 - Bácsföldvár - a VMSZ lakossági fóruma

2022. február 26.

09,00 - Ada - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2022. február 28.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 1.

10,05 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Reggeli Műsorában (élő)

 

2022. március 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

17,00 - Tiszakálmánfalva - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 20. ülése

18,30 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 4.

10,00 - Szabadka - a CMH megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából megszervezésre kerülő ünnepi tanácskozás

14,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 5.

10,00 - Zenta - Előadás megtartása a Vajdasági Magyar Jogász Egylet Az igazságügy reformja elnevezésű konferenciáján

2022. március 6.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2022. március 7.

13,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilap számára

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 8.

17,00 - Nemesmilitics - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 9.

19,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 10.

19,00 - Kelebia - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 11.

14,00 - Horgos - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

18,00 - Csóka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 12.

11,00 - Magyarcsernye - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

17,00 - Palics - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 13.

10,00 - Szenttamás - Petőfi Sándor mellszobrának leleplezése

2022. március 14.

12,00 - Szabadka - A Vermes Lajos-érem ünnepélyes átadása

19,00 - Topolya - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

19,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

21,00 - Szabadka - Találkozó Varga Judittal, Magyarország igazságügyi miniszterével

2022. március 16.

18,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 17.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

18,00 - Törökkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 18.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 19.

19,00 - Temerin - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

 

2022. március 20.

16,00 - Nosza - Szentmise, valamint a Művelődési Ház kiépítése munkálatainak megtekintése

18,00 - Palics - Kerekasztal-beszélgetés a vasútépítés és a helyi fejlesztések kapcsán

2022. március 21.

18,00 - Szabadka (Makkhetes) - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 22.

10,00 - Szabadka -  Az épített örökség megóvásának perspektívái Szabadka belvárosában elnevezésű nemzetközi konferencia, a Bíró Károly Alapítvány szervezésében

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

19,30 - Zenta - a VMSZ lakossági fóruma

 

2022. március 23.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

16,00 - Belgrád - Vendégszereplés a Tanjug TV-ben (adásban ma 19 órakor; szerb nyelven)

19,00 - Belgrád - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 24.

11,00 - Szabadka - Fiatal szabadkai matematikusok diplomaosztó ünnepsége 

12,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 25.

19,00 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 26.

15,00 - Nagykikinda - Beszélgetés a polgárokkal és budapesti művészek előadása

19,00 - Hertelendyfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 27.

19,00 - Újvidék - Beszélgetés a polgárokkal és a Sors-kanyar c. színházi előadás 

2022. március 28.

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilap számára

15,45 - Törökkanizsa, Rábé, Majdány - a fejlesztések, valamint a határátkelő megtekintése, a migrációs nyomás alatt lévő térség meglátogatása

18,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 29.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

11,00 - Zentaörs - A Budlinka pálinkalepárló és a Zsebi Kids gyermek játszóház kezdő vállalkozások megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

12,20 - Szabadka - a Micro-pak Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

13,30 Szabadka- a Digital Hive Kft. – közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,00 - Szabadka - az SNS és a VMSZ nagygyűlése

18,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 30.

12,45 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

19,00 - Szentmihály - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 31.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

13,15 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

19,00 - Óbecse - a VMSZ kampányrendezvénye

2022. április 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. április 3.

09,15 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. április 4.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. április 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. április 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 21. ülése

2022. április 12.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

14,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épületén végzett munkálatok befejezésének megtekintése

2022. április 20.

10,30 - Csantavér - a II. Szőlősor utca aszfaltozásán elvégzett munkálatok megtekintése

2022. április 26.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. április 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Királyhalom - Sajtótájékoztató az ivóvízkezelő létesítménynél

2022. május 4.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,00 - Szabadka - A Gyűlöletbeszéd c. konferencia megnyitása, amelynek szervezői a tartományi ombudsman és a belgrádi Kriminológiai és Szociológiai Kutatások Intézete 

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2022. május 5.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

08,40 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 22. ülése

2022. május 12.

12,00 - Szabadka - Találkozó prof. dr. Szórád Györggyel, Szabadka korábbi polgármesterével

2022. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése