Szabadka: A Vergődő madár már 1125 legyilkolt és azonosított ember örök álmát őrzi

1944 ősze, azok a szörnyű éjszakák és rettegéssel teli nappalok már 77 év távolában vannak, de azok lelkében a mai napig kitörölhetetlenül élnek, akik mint kisgyermekek vagy serdülő fiatalok átélték, elszenvedték – hangzott el kedd délután Szabadkán, az egykori téglagyár gödrében, a II. világháború végén legyilkolt ártatlan áldozatok emlékművénél.

Némedi Imre, a megemlékezés vezetője elmondta, hogy hálát adhatunk a Jóistennek, hogy évtizedek után ma már félelem nélkül emlékezhetünk az azonosított áldozatokra. Tavaly 1067 név volt ismert, ma már pedig 1125. A legyilkoltak Szabadkáról és 22 környező településről származtak, de voltak magyarországiak is, 74-en Kunbajáról és 10-en Madarasról. A kutatások tükrében a legidősebb áldozat már nem Kiss György 80 éves vasutas, hanem Benke József 81 éves földműves. A legfiatalabb áldozatok sem a 12 éves Soós Terike és Kujundzsity Klárika, hanem a 6 éves bajmoki Kabai Veronka, aki 1938-ban született, és akit 1944-ben végeztek ki.

Az áldozatok nevének felolvasása után római katolikus és evangélikus ökumenikus istentisztelet következett magyar, horvát és német nyelven, majd megszólalt a lélekharang. Az alkalmi beszédet ezúttal dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke mondta.

- Halottak napján gyertyát gyújtunk elhunyt szeretteinkért a közösen töltött idő emlékére, ez a dátum azonban közösségünk számára tragikus évforduló is. Ezekben a napokban tartanak a szabadkaihoz hasonló megemlékezéseket, hiszen számos település lakói nem mehetnek virággal és gyertyával a temetőbe, nagyszüleik, testvéreik, hozzátartozóik sírjához. Az 1944 őszén elkövetett megtorlások áldozataira emlékezünk együtt, a szűkebb és tágabb közösségünket ért kegyetlenkedések halottaira, akik életükkel fizettek egy korábbi, ugyanilyen igazságtalan öldöklésért anélkül, hogy esélyük lett volna az igazságra. Ők azok, akiket a bosszú és mellette a legrosszabb emberi tulajdonságokból fakadó emberi cselekedetek ragadtak el, és akiket még elsiratni sem lehetett nyilvánosan. A gyászt a rettegés, az igazságtalanság számonkérését a megbélyegzéstől és a további borzalmaktól való félelem váltotta fel. Családok vesztek oda, mentek tönkre, települések tizedelődtek meg – mondta Pásztor Bálint, aki emlékeztetett arra, hogy Szabadkán 30 éve próbálják feltárni a történteket, s azonosítani a meggyilkolt emberek nevét. A kollektív bűnösség, mint fogalom megszüntetése is megtörtént, a tényfeltárás intézményesen zajlik, mert a múlt feltárása teremtheti meg azt a jelent, amelyben biztonságos jövő építhető.

Pásztor Bálint köszönetet mondott a megemlékezőknek, s azoknak, akik lehetővé tették, hogy az emlékhely létrejöhessen, majd beszédét így zárta:

- Nagyon sok évnek kellett eltelnie, hogy politikai tevékenységünk eredményeként a történelmi igazságtalanságot az ártatlanul kivégzettek azonosításával enyhítsük, hogy neveiket táblákra véshessük, hogy Szerbia és Magyarország államfői közös főhajtással vegyenek részt a vérengzések áldozatainak emlékműveinél. A koszorúk elhelyezésével a hozzátartozók fájdalmában osztozva tudatosítsuk és fogalmazzuk meg közösen is, hogy a béke mennyire törékeny, s ha az a kiváltság jutott nekünk, hogy benne élhetünk, akkor naponta teljesítendő feladatunk és felelősségünk óvni, ápolni és megtartani azt.

A beszéd után elsőként a szabadkai városi képviselő-testület nevében dr. Pásztor Bálint koszorúzta meg az emlékművet, majd a polgármester nevében Marko Marić segédpolgármester. A vajdasági képviselőház koszorúját Pásztor István helyezte el a talapzatnál, majd az Észak-bácskai Körzet, a belgrádi magyar nagykövetség, Horvátország szabadkai főkonzulátusa, a Magyar Nemzeti Tanács, a Horvát Nemzeti Tanács, a Bunyevác Nemzeti Tanács képviselői koszorúztak. Ezután következtek a Vajdasági Magyar Szövetség, a VMSZ szabadkai városi szervezete, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Kunbajai Német Önkormányzat, a Magyar Mozgalom, a Szabadkai Zsidó Hitközség, a szabadkai Maria Theresiopolis Német Egyesület, a Visegrádi Szent György Lovagrend és Szabadka Város Kegyeleti Bizottságának képviselői, akik szintén elhelyezték a Vergődő madárnál a kegyelet virágait.

A hivatalos ünnepség után gyertyagyújtásra került sor, a gödörben, a tömegsírok felett az emlékezők apró mécseseket helyeztek a fűbe néhány szál virág kíséretében.

NÉMETH ERNŐ

2022. április 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 21. ülése

2022. április 12.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

14,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épületén végzett munkálatok befejezésének megtekintése

2022. április 20.

10,30 - Csantavér - a II. Szőlősor utca aszfaltozásán elvégzett munkálatok megtekintése

2022. április 26.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. április 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Királyhalom - Sajtótájékoztató az ivóvízkezelő létesítménynél

2022. május 4.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,00 - Szabadka - A Gyűlöletbeszéd c. konferencia megnyitása, amelynek szervezői a tartományi ombudsman és a belgrádi Kriminológiai és Szociológiai Kutatások Intézete 

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2022. május 5.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

08,40 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 22. ülése

2022. május 12.

12,00 - Szabadka - Találkozó prof. dr. Szórád Györggyel, Szabadka korábbi polgármesterével

2022. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. május 20.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. május 23.

17,30 - Szabadka - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak ünnepélyes megnyitója

2022. május 24.

15,30 - Szabadka - Panelbeszélgetés az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak keretein belül

2022. május 27.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

19,00 - Palics - Üdvözlőbeszéd megtartása a VIII. Folk Music Fest népzenei fesztiválon

2022. május 28.

12,00 - Szabadka - X. Vajdasági Vágta

2022. május 30.

13,00 - Magyarkanizsa - Találkozó Nenad Popovićtyal, a szerbiai Kormány innovációért és technológiai fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszterével 

2022. május 31.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,00 - Belgrád - A Parlament tizenegyedik alkalmi ülése a XII. ciklusban (a köztársasági elnök eskütétele)

2022. június 1.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. június 2.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 23. ülése

2022. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2022. június 7.

10,00 - Szabadka - a Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanácsban

2022. június 8.

19,00 - Szabadka - a Bunyevác Nemzeti Tanács rendezvénye

2022. június 10.

10,00 - Szabadka - A Vízművek és Csatornázási KKV fennállásnak 60. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség

2022. június 16.

11,00 - Szabadka - Megemlékezés a szabadkai zsidók deportálásának évfordulója alkalmából

2022. június 22.

18,00 - Szabadka - A Dr. Bodrogvári Ferenc-díj ünnepélyes átadása

2022. június 24.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2022. június 28.

18,00 - Belgrád - Ünnepi fogadás a köztársasági elnök beiktatása alkalmából

2022. július 1.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,00 - Szabadka - Találkozó Csallóközi Eszterrel, Magyarország szabadkai főkonzuljával

10,00 - Szabadka - Találkozó id. és ifj. Kurina Gusztávval

13,00 - Szabadka - Munkamegbeszélés az 5. Szabadkai Félmaratonnal kapcsolatban

2022. július 4.

13,30 - Ludas - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. július 6.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. július 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 24. ülése