Leltározták a problémákat

A szabadkai lakosok több mint 400 gondot fogalmaztak meg A VMSZ házhoz megy elnevezésű akció során, melyet az elmúlt hetekben bonyolított le a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai városvezetősége, élén dr. Pásztor Bálinttal, a városi képviselő-testület elnökével és Kern Imrével, Szabadka alpolgármesterével. Összesen 21 helyszínen 30 helyi közösség lakosaival beszélgettek, a leltárba vett problémák megoldását pedig feladatul tűzték ki az illetékesek, akik rendkívül sikeresnek értékelték a rendhagyó akciót a múlt hét végén megtartott sajtótájékoztatójukon.

Az új városvezetőség VMSZ-es része feladatának tekintette, hogy meglátogassa a város helyi közösségeit, és közvetlen módon elbeszélgessen a polgárokkal arról, hogy milyen gondokkal szembesülnek, milyen elképzeléseik vannak, és milyen célokat szeretnének elérni — emelte ki dr. Pásztor Bálint. Rámutatott: mindezt annak érdekében, hogy minél sikeresebben tudják képviselni a polgárok érdekeit.

— A szabadkaiak érdekeit szeretnénk képviselni, ezért közvetlenül a polgárokkal elbeszélgetve határoztuk meg a prioritási listánkat. Ennek pedig az az alapja, hogy egy mindenre kiterjedő leltár készüljön. Ezek az idők nem alkalmasak a nagyobb beruházásokra, hiszen a jövő évben is lesznek nem tervezett kiadások a járvány elleni küzdelem következtében, de azzal szembesültünk, hogy rengeteg olyan probléma van, amelyet egy kis jóindulattal, odafigyeléssel és különösebb pénzeszközök ráfordítása nélkül is meg lehet oldani. Nemcsak a polgárok, de a mi szempontunkból is hasznosak voltak ezek a találkozók, melyeken részt vett az összes, a VMSZ színeiben városi tisztséghez jutott személy, így a városi tanács tagjai, a közigazgatásban dolgozó vezető személyek és a közvállalatok vezetői is. Ennek köszönhetően kétirányú párbeszéd alakult ki, rengeteg problémára már a helyszínen tudtunk megoldást találni, valamint elkészült egy leltár, mely 31 oldalon és 26 pontban foglalja össze azokat a gondokat, amelyeket a meglátogatott helyi közösség lakosai fogalmaztak meg számunkra. Ez a sorvezető a következő négy évre, illetve a mandátum lejártáig. A költségvetések kidolgozásának a folyamatában ez alapján határozzuk meg a prioritásokat.

— Több mint 400 felvetés hangzott el, a legtöbb kérdés pedig a kommunális tevékenység kapcsán merült fel. Ezek terén összesen 20 alcsoportba soroltuk fel a kérdéseket — emelte ki Kern Imre, majd részletesen ismertette a polgárok által megfogalmazott problémákat. — Minden helyszínen felmerültek az útkarbantartási, útjavítási, illetve útépítési problémák, még ott is, ahol teljesen ki van építve az útügyi infrastruktúra. A kültéri helyi közösségekben pedig a mezőutak karbantartása volt egy olyan témakör, amely a mezőgazdasági termelők számára fontos. Az elmúlt időszakban voltak olyan akciók, amelyek a mezőutak építését, feljavítását célozták meg, ez folytatódik. Szintén sok helyen felmerült a kerékpárutak létesítésének szükségessége, továbbá számos, közlekedést érintő probléma is, melyet a közlekedési lámpákkal, fekvőrendőrökkel, illetve jobb vertikális és horizontális közlekedési jelek kihelyezésével lehetne megoldani. Sok helyi közösségben elhangzott a vízvezeték-hálózat kiépítésének, illetve bővítésének a szükségessége, hiszen több helyen még mindig nem épültek meg az átfogó vízvezetékrendszerek, úgyhogy erre az elkövetkező időszakban fokozottabban oda kell figyelnünk. A szennyvízelvezető hálózat és az esőelvezetés kérdésének a fontossága is szinte minden helyszínen felmerült. A gázvezeték-hálózat is fontos területe a fejlődésnek, viszont jó példa az, hogy ez a közvállalat évente mintegy 10 kilométernyi új vezetéket épít ki, ez pedig az elkövetkező időszakban is folytatódni fog. A közvilágítás javítása is sokszor szóba került, egyébként több helyen éppen az idén újult meg a közvilágítás: új lámpatestek lettek kihelyezve, szinte az egész külterületi részen, az összes településen, de a város területén is tovább kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos a hulladékgazdálkodás rendezése is, melyhez alig kell pénzeszközöket elkülöníteni, nagyobb odafigyeléssel és a civil szféra bekapcsolásával sokat tudunk tenni ezen a téren az elkövetkező időszakban. A közterületeken lévő fák és bokrok karbantartása is felmerült, erre is megpróbálunk megoldást találni, azokon a kereteken belül, amelyek a rendelkezésünkre állnak. A kóbor kutyák problémája örök téma, de az előző vkt-ülésen elfogadott új rendelkezéssel már lehetőség mutatkozik a rendezésre. Szóba került a közterek, a játszóterek és a sportpályák karbantartásának a szükségessége. Főleg a kültelepüléseken merült fel a közmunka fontossága, erre is megpróbálunk majd megoldást találni azokon a költségvetési kereteken belül, amelyek a rendelkezésünkre állnak. Szó volt a közbiztonság helyzetéről is, egyrészt a migránsokkal kapcsolatos problémák merültek fel, másrészt pedig a roma populáció integrálása az oktatási intézményekben, ezekre is megpróbálunk majd megoldást találni. A helyi közösségek kérdése is egy örökös téma, egyrészről nagyon sok helyen nehezményezték, hogy a titkárok csak rövid ideig tartózkodnak a helyi közösségekben, másrészről számos esetben a helyi közösségek épülete is tatarozásra szorul. Nagyon sok óvodát is fel kellene újítani, a Naša Radost Iskoláskor Előtti Intézménnyel karöltve megpróbálunk ezekre a gondokra is odafigyelni. Több felvetés érkezett még az egészségügyi ellátás kapcsán, valamint a gyógyszertárak tekintetében is, főleg a külterületeken működők megtartásával kapcsolatban, illetve ahol jelenleg nincsenek patikák, ott igény mutatkozott újak létesítésére. Reményeink szerint ez az új megoldás, melyet a város most szorgalmaz az összes gyógyszertár bérbeadásánál, lehetőség ennek a gondnak a kiküszöbölésére is. Az idősebb polgártársaink azt kérték, hogy a nyugdíjasoknak tegyük lehetővé az összejöveteleket, a különféle tevékenységeket és a szórakozást, erre ezután is megpróbálunk odafigyelni. Két környezetvédelmi problémára is ráirányították a figyelmünket, a Szabadka környéki erdőkben számtalan illegális szemétlerakóra, illetve az illegális fakitermelésre, ez ügyben kapcsolatba lépünk a Vajdaság Erdei Közvállalat illetékeseivel. A régi Zorka vegyiművek helyén is illegális szemétlerakók működnek, a tulajdonosok pedig nem tartják karban ezt a területet, itt már meg is történtek a megfelelő intézkedések. A találkozások alkalmával számtalan magánjellegű kérdés is elhangzott, meghallgattuk a kérelmeket, és ha jogi lehetőség mutatkozott, akkor megpróbáltuk megoldani a problémát — zárta szavait Kern Imre.

Az illetékesek elmondása szerint A VMSZ házhoz megy elnevezésű akcióból szeretnének rendszert csinálni. Akik pedig lemaradtak a találkozókról, azok akár telefonon, akár az interneten is felkereshetik kérdéseikkel, felvetéseikkel az illetékeseket, akik, mint mondták, a polgárok igényeivel összhangban próbálnak politizálni, ezért minden felvetést megvizsgálnak, és ha lehetséges, orvosolják is.

KARTALI RÓBERT

2020. szeptember 1.

10,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 1. rendkívüli ülése

12,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület városnapi ünnepi ülése

2020. szeptember 4.

12,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgató bizottsága elnöki tisztségének átvétele

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2020. szeptember 5.

10,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,30 - Palics - a 14. IAU 6, 12, 24 órás, 50,100 km nemzetközi ultramaraton országos bajnokság ünnepélyes megnyitója

2020. szeptember 7.

09,00 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

 

2020. szeptember 8.

15,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele

2020. szeptember 10.

18,00 - Királyhalom - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

20,00 - Ludas - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

 

2020. szeptember 11.

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 12.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. szeptember 14.

20,00 - Palics - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 15.

13,00 - Szabadka - Találkozó Vermes Mihállyal

2020. szeptember 17.

11,00 - Szabadka - A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése c. konferencia megnyitója

11,30 - Szabadka -  Találkozó a Szerbiai Sportszövetség elnökével, Davor Štefanekkal

18,00 - Radanovác - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 18.

09,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épülő új olvasótermének megtekintése

2020. szeptember 19.

09,30 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. szeptember 20.

09,00 - Hajdújárás - 52. Szüreti Nap

2020. szeptember 21.

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

19,00 - Csantavér - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

 

2020. szeptember 23.

06,00 - Szabadka - A Pannon RTV Fitt Zóna c. műsorának felvétele 

12,00 - Szabadka - Találkozó Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével

19,00 - Kelebia - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 24.

12,00 - Szabadka - Találkozó Ágoston Andrással

2020. szeptember 25.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,45 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

12,30 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

2020. szeptember 26.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. szeptember 28.

19,00 - Bajmok - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 29.

17,00 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

19,00 - Békova - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 30.

10,00 - Szabadka - Találkozó dr Suzana Kujundžić Ostojićtyal, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnökével

2020. október 1.

13,00 - Szabadka - Találkozó Jasna Vojnićtyal, a Horvát Nemzeti Tanács elnökével

2020. október 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 2. ülése

2020. október 6.

11,00 - Elemér (Nagybecskerek város) - központi megemlékezés az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján (nemzeti gyásznap)

18,00 - Zorka HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

20,00 - Bajnát HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 7.

12,00 - Szabadka - az Ivan Sarić Repülőklub és a repülőtér meglátogatása 

2020. október 9.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. október 12.

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. október 13.

10,00 - Szabadka - Találkozó a Caritas vezetőivel

18,00 - Kisradanovác HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,00 - Kertváros, Újváros HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 14.

18,00 - Vasutas HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,30 - Makkhetes HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 15.

15,00 - Szabadka - Ivan Antunović püspök szobrának leleplezése

2020. október 16.

15,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Tanács 2020–2021. évi ösztöndíjszerződéseinek ünnepélyes aláírása

2020. október 17.

10:15 - Szabadka - Ünnepség Ivan Sarić első repülésének 110. évfordulója alkalmából, az Ivan Sarić Repülőklub szervezésében

2020. október 19.

18,00 - Belváros HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,30 - Pescsara HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 20.

18,00 - Sándor-Kér-Gát (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,30 - Kisbajmok HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 21.

12,30 - Szabadka - Frakcióvezetői egyeztetés

2020. október 22.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,20 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2020. október 23.

16,00 - Palics - Koszorúzás az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. október 24.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

 

2020. október 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

 

2020. október 27.

18,00 - Újfalu (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,30 - Sétaerdő (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 28.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a 2020. évben - Napirenden: a Kormány megválasztása

19,20 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a 2020. évben - a Kormány megválasztása)

2020. október 30.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2020. november 2.

12,00 - Bajmok - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2020. november 3.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

18,00 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

2020. november 4.

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2020. november 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 3. ülése

2020. november 6.

12,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a Vajdasági Magyar Szövetségben

2020. november 9.

12,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

 

2020. november 10.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

2020. november 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

11,35 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2020. november 13.

13,00 - Belgrád - A VMSZ és az SNS közötti koalíciós szerződés aláírása

2020. november 14.

11,00 - Szabadka - A Római Katolikus Egyház szabadkai egyházmegyéje új püspökének, mons. Slavko Večerinnek felszentelése

2020. november 16.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

 

2020. november 17.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

2020. november 23.

12,00 - Szabadka - Találkozó a Caritas vezetőivel

2020. november 24.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2020. november 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2020. november 27.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2020. december 1.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak V. ülése)

 

2020. december 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

12,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése