Leltározták a problémákat

A szabadkai lakosok több mint 400 gondot fogalmaztak meg A VMSZ házhoz megy elnevezésű akció során, melyet az elmúlt hetekben bonyolított le a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai városvezetősége, élén dr. Pásztor Bálinttal, a városi képviselő-testület elnökével és Kern Imrével, Szabadka alpolgármesterével. Összesen 21 helyszínen 30 helyi közösség lakosaival beszélgettek, a leltárba vett problémák megoldását pedig feladatul tűzték ki az illetékesek, akik rendkívül sikeresnek értékelték a rendhagyó akciót a múlt hét végén megtartott sajtótájékoztatójukon.

Az új városvezetőség VMSZ-es része feladatának tekintette, hogy meglátogassa a város helyi közösségeit, és közvetlen módon elbeszélgessen a polgárokkal arról, hogy milyen gondokkal szembesülnek, milyen elképzeléseik vannak, és milyen célokat szeretnének elérni — emelte ki dr. Pásztor Bálint. Rámutatott: mindezt annak érdekében, hogy minél sikeresebben tudják képviselni a polgárok érdekeit.

— A szabadkaiak érdekeit szeretnénk képviselni, ezért közvetlenül a polgárokkal elbeszélgetve határoztuk meg a prioritási listánkat. Ennek pedig az az alapja, hogy egy mindenre kiterjedő leltár készüljön. Ezek az idők nem alkalmasak a nagyobb beruházásokra, hiszen a jövő évben is lesznek nem tervezett kiadások a járvány elleni küzdelem következtében, de azzal szembesültünk, hogy rengeteg olyan probléma van, amelyet egy kis jóindulattal, odafigyeléssel és különösebb pénzeszközök ráfordítása nélkül is meg lehet oldani. Nemcsak a polgárok, de a mi szempontunkból is hasznosak voltak ezek a találkozók, melyeken részt vett az összes, a VMSZ színeiben városi tisztséghez jutott személy, így a városi tanács tagjai, a közigazgatásban dolgozó vezető személyek és a közvállalatok vezetői is. Ennek köszönhetően kétirányú párbeszéd alakult ki, rengeteg problémára már a helyszínen tudtunk megoldást találni, valamint elkészült egy leltár, mely 31 oldalon és 26 pontban foglalja össze azokat a gondokat, amelyeket a meglátogatott helyi közösség lakosai fogalmaztak meg számunkra. Ez a sorvezető a következő négy évre, illetve a mandátum lejártáig. A költségvetések kidolgozásának a folyamatában ez alapján határozzuk meg a prioritásokat.

— Több mint 400 felvetés hangzott el, a legtöbb kérdés pedig a kommunális tevékenység kapcsán merült fel. Ezek terén összesen 20 alcsoportba soroltuk fel a kérdéseket — emelte ki Kern Imre, majd részletesen ismertette a polgárok által megfogalmazott problémákat. — Minden helyszínen felmerültek az útkarbantartási, útjavítási, illetve útépítési problémák, még ott is, ahol teljesen ki van építve az útügyi infrastruktúra. A kültéri helyi közösségekben pedig a mezőutak karbantartása volt egy olyan témakör, amely a mezőgazdasági termelők számára fontos. Az elmúlt időszakban voltak olyan akciók, amelyek a mezőutak építését, feljavítását célozták meg, ez folytatódik. Szintén sok helyen felmerült a kerékpárutak létesítésének szükségessége, továbbá számos, közlekedést érintő probléma is, melyet a közlekedési lámpákkal, fekvőrendőrökkel, illetve jobb vertikális és horizontális közlekedési jelek kihelyezésével lehetne megoldani. Sok helyi közösségben elhangzott a vízvezeték-hálózat kiépítésének, illetve bővítésének a szükségessége, hiszen több helyen még mindig nem épültek meg az átfogó vízvezetékrendszerek, úgyhogy erre az elkövetkező időszakban fokozottabban oda kell figyelnünk. A szennyvízelvezető hálózat és az esőelvezetés kérdésének a fontossága is szinte minden helyszínen felmerült. A gázvezeték-hálózat is fontos területe a fejlődésnek, viszont jó példa az, hogy ez a közvállalat évente mintegy 10 kilométernyi új vezetéket épít ki, ez pedig az elkövetkező időszakban is folytatódni fog. A közvilágítás javítása is sokszor szóba került, egyébként több helyen éppen az idén újult meg a közvilágítás: új lámpatestek lettek kihelyezve, szinte az egész külterületi részen, az összes településen, de a város területén is tovább kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos a hulladékgazdálkodás rendezése is, melyhez alig kell pénzeszközöket elkülöníteni, nagyobb odafigyeléssel és a civil szféra bekapcsolásával sokat tudunk tenni ezen a téren az elkövetkező időszakban. A közterületeken lévő fák és bokrok karbantartása is felmerült, erre is megpróbálunk megoldást találni, azokon a kereteken belül, amelyek a rendelkezésünkre állnak. A kóbor kutyák problémája örök téma, de az előző vkt-ülésen elfogadott új rendelkezéssel már lehetőség mutatkozik a rendezésre. Szóba került a közterek, a játszóterek és a sportpályák karbantartásának a szükségessége. Főleg a kültelepüléseken merült fel a közmunka fontossága, erre is megpróbálunk majd megoldást találni azokon a költségvetési kereteken belül, amelyek a rendelkezésünkre állnak. Szó volt a közbiztonság helyzetéről is, egyrészt a migránsokkal kapcsolatos problémák merültek fel, másrészt pedig a roma populáció integrálása az oktatási intézményekben, ezekre is megpróbálunk majd megoldást találni. A helyi közösségek kérdése is egy örökös téma, egyrészről nagyon sok helyen nehezményezték, hogy a titkárok csak rövid ideig tartózkodnak a helyi közösségekben, másrészről számos esetben a helyi közösségek épülete is tatarozásra szorul. Nagyon sok óvodát is fel kellene újítani, a Naša Radost Iskoláskor Előtti Intézménnyel karöltve megpróbálunk ezekre a gondokra is odafigyelni. Több felvetés érkezett még az egészségügyi ellátás kapcsán, valamint a gyógyszertárak tekintetében is, főleg a külterületeken működők megtartásával kapcsolatban, illetve ahol jelenleg nincsenek patikák, ott igény mutatkozott újak létesítésére. Reményeink szerint ez az új megoldás, melyet a város most szorgalmaz az összes gyógyszertár bérbeadásánál, lehetőség ennek a gondnak a kiküszöbölésére is. Az idősebb polgártársaink azt kérték, hogy a nyugdíjasoknak tegyük lehetővé az összejöveteleket, a különféle tevékenységeket és a szórakozást, erre ezután is megpróbálunk odafigyelni. Két környezetvédelmi problémára is ráirányították a figyelmünket, a Szabadka környéki erdőkben számtalan illegális szemétlerakóra, illetve az illegális fakitermelésre, ez ügyben kapcsolatba lépünk a Vajdaság Erdei Közvállalat illetékeseivel. A régi Zorka vegyiművek helyén is illegális szemétlerakók működnek, a tulajdonosok pedig nem tartják karban ezt a területet, itt már meg is történtek a megfelelő intézkedések. A találkozások alkalmával számtalan magánjellegű kérdés is elhangzott, meghallgattuk a kérelmeket, és ha jogi lehetőség mutatkozott, akkor megpróbáltuk megoldani a problémát — zárta szavait Kern Imre.

Az illetékesek elmondása szerint A VMSZ házhoz megy elnevezésű akcióból szeretnének rendszert csinálni. Akik pedig lemaradtak a találkozókról, azok akár telefonon, akár az interneten is felkereshetik kérdéseikkel, felvetéseikkel az illetékeseket, akik, mint mondták, a polgárok igényeivel összhangban próbálnak politizálni, ezért minden felvetést megvizsgálnak, és ha lehetséges, orvosolják is.

KARTALI RÓBERT

2021. február 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. rendkívüli ülés)

2021. február 11.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. február 12.

09,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

2021. február 17.

17,00 - Szabadka - Beszélgetés Szabadka Város  Kettes Övezetének részletes szabályozási tervéről a Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében

2021. február 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (III. rendkívüli ülés)

2021. február 24.

14,00 - Palics - a KfW Bank által támogatott Ecolacus projektum munkálatainak megtekintése

2021. február 26.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2021. március 1.

11,30 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res c. műsorának felvétele (adásban kedden 20 órakor; szerb nyelven)

13,00 - Szabadka - A Vermes Lajos-érem ünnepélyes átadása

2021. március 2.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2021. március 3.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2021. március 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 7. ülése

2021. március 9.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2021. március 11.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2021. március 14.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2021. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

18,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2021. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

18,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2021. március 16.

13,00 - Szabadka - A kettes övezet részletes szabályozási tervének közvitája

2021. március 17.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2021. március 18.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2021. március 19.

07,20 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában (élő)

 

2021. március 23.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak IV. ülése)

2021. március 24.

12,00 - Kelebia - az Y-elágazás Mélykúti úti felüljáróján elvégzett munkálatok megtekintése

 

2021. március 25.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2021. március 26.

13,00 - Szabadka - Találkozó Aleksandar Simurdićtyal, Vajdaság AT Európai Ügyek Alapjának igazgatójával

2021. március 30.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak V. ülése)

2021. március 31.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

 

2021. április 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 8. ülése

2021. április 6.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2021. április 7.

10,00 - Szabadka - Találkozó prof. dr. Dubravka Đukanovićtyal, a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet igazgatójával

13,00 - Szabadka - Interjú a Hrvatska riječ hetilapnak

2021. április 8.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak VI. ülése)

2021. április 9.

12,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2021. április 12.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

2021. április 13.

10,00 - Belgrád -  A Parlament harmadik alkalmi ülése a Tizenkettedik ciklusban (a Legfelsőbb Semmítőszék elnökének eskütétele)

11,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak VII. ülése)

2021. április 14.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2021. április 16.

10,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2021. április 20.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2021. április 22.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2021. április 23.

09,00 - Szabadka - Nyilvános értekezlet - közvita Szabadka város alapszabálya módosításáról 

2021. április 27.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

 

2021. április 28.

09,00 - Szabadka - Látogatás a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft-be

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. április 29.

10,00 - Belgrád - Közmeghallgatás az alkotmánymódosítás kérdésköréről a Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának szervezésében

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak X. ülése)

2021. május 5.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

12,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2021. május 6.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 9. ülése

2021. május 11.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak XI. ülése)