Január derekán referendum

Igennel, vagy nemmel lehet szavazni az alkotmány módosításáról szóló dokumentumról

Valamivel több mint egy hónap múlva, 2022. január 16-án tartják meg a referendumot, amelyen a polgárok az alkotmány módosításáról dönthetnek. A szerbiai képviselőház, amely nemcsak a törvényhozó, hanem az alkotmányozó hatalmat is gyakorló szerv, a napokban az alkotmány olyan jellegű módosításait fogadta el, amelyek magukkal vonják a kötelezően megtartandó referendumot. A szóban forgó módosítások kizárólag az igazságügyi rendszer területét érintik, az alkotmány preambulumát – ez foglalkozik Koszovó státusával –, vagy az emberi és kisebbségi jogokat szabályozó fejezetet, beleértve a tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezéseket, semmilyen formában nem érintik.

A referendumot már a nemrégiben elfogadott referendumról és népi kezdeményezésről szóló új törvény mentén tartják meg, így az érvényesség szempontjából nem feltétel a korábbi részvételi küszöb – utóbbit a 2006-ban elfogadott alkotmány rendelkezései miatt az alkotmányozó referendum tekintetében el kellett törölni. „Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?" (Támogatja-e a Szerb Köztársaság Alkotmányának módosítására vonatkozó dokumentum megerősítését?) – ez a kérdés szerepel majd január 16-án a szavazólapokon, utóbbira igennel és nemmel válaszolhatnak a választópolgárok. Az alkotmánymódosítást akkor tekintik a nép által megerősítettnek, amennyiben az urnákhoz járulók többsége támogatta azt.

A hatályos alkotmányt 2006. november 10-én hirdette ki a szerbiai képviselőház és ezzel lépett hatályba. Ezt megelőzően a parlament ugyanazon év szeptember 30-án elfogadta az új alkotmány javaslatát, majd a képviselőház elnöke másnap kiírta a népszavazást, amelyet október 28-án és 29-én tartottak meg.

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) a referendummal összefüggésben csütörtökön ülésezett, ekkor dr. Ladóczki Gyula, a RIK tagjának elmondása szerint egyebek mellett elfogadták a vonatkozó cselekvési tervet. Emellett határoztak a szavazólap és az ellenőrzőlap színéről, előbbi fehér, utóbbi pedig szürkéskék színű lesz. Mint azt Ladóczki Gyula hozzátette, a szavazólapot a nemzeti kisebbségek nyelvén is elérhetővé teszik.

POSTÁS HOZZA A RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓT

A RIK pénteken szintén ülésezett, ám mivel Ladóczki Gyula ezt megelőzően nyilatkozott lapunknak, csak a tervezett napirendről tudott beszámolni. Mint az kiderült, a RIK az ülésen tervezte megvitatni az alkotmánymódosításról szóló tájékoztató témáját. Ebben tájékoztatják majd a polgárokat arról, hogy a képviselőház módosításokat fogadott el, vagyis, hogy mi a tárgya az alkotmánymódosításnak, amelynek megerősítéséről a polgárok dönthetnek.

– Mivel a referendum napján a polgárok a szavazólapon az igen és a nem válaszok közül választhatnak, a későbbiekben kiküldendő tájékoztatóból tudhatják meg, mi szerepel abban a dokumentumban, amellyel az alkotmányt módosítanák. Kétoldalas dokumentumról van szó, ebben többek között arról tájékoztatják a polgárokat, hogy a módosítás kizárólag az Alkotmánynak az igazságszolgáltatást szabályozó részére vonatkozik, valamint rámutatnak, hogy ezeknek a módosításoknak az egyik célja további biztosítékokat nyújtani az igazságszolgáltatás függetlenségének és hatékonyságának a tekintetében, külön kiemelik a bírói tisztség állandóságának az intézményét, de természetesen az ügyészségek tekintetében javasolt módosításokat is részletezik. Kiemelik, hogy az Alkotmány módosítása a jogállamiságnak egy további megerősítése. Miután a RIK elfogadja az említett tájékoztató dokumentumot, az megjelenik a hivatalos közlönyben, majd postázzák azoknak a polgároknak, akik a választói névjegyzékben szerepelnek. Tekintettel a törvényes határidőkre, a hónap második felében, december 20-a körül számíthatnak a tájékoztató érkezésére – taglalta Ladóczki Gyula.

A beszélgetés során arra is kitértünk, hogy a január 16-ai, vasárnapi szavazónap semmiben nem különbözik például a parlamenti, vagy a helyi választások napjától, mindenki 7 és 20 óra között szavazhat, azon a szavazóhelyen, amelyet az értesítőn feltüntetnek. Az egyetlen különbség, hogy a polgárok ezúttal egy szavazólapot kapnak és azon az igen-nem válaszok közül választhatnak, emelte ki a RIK tagja.

Az illetékes minisztérium csütörtökön arról tájékoztatta a polgárokat, hogy érdemes idejében ellenőrizniük, szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve az abban feltüntetett adataik pontosak-e. Azzal kapcsolatban, hogy erre miért van szükség, hiszen a választói névjegyzékbe automatikusan bejegyzik a választójogot elnyerő polgárt, Ladóczki Gyula kiemelte: ha ritkán is, de hiba előfordulhat. Valójában csak akkor célszerű megejteni az ellenőrzést, ha valaki lakóhelyet változtatott, egyik helyi önkormányzatból a másikba költözött. Ezt elektronikusan, az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium honlapján a személyi szám segítségével, vagy személyesen, a helyi önkormányzatok közigazgatási hivatalaiban tehetik meg. Ha valaki ellenőrzi adatainak pontosságát, egyúttal akár azt is ellenőrizheti, hogy szerepel-e a külön, kisebbségi választói névjegyzékben, hiszen ebbe nem írják be automatikusan az érintett polgárokat, 2022-ben viszont nemzeti tanácsi választások esedékesek, ezen pedig csak az vehet részt, aki szerepel közössége választói névjegyzékében, jegyezte meg Ladóczki Gyula.

A GYAKORLAT LESZ A FÜGGETLENSÉG TESZTJE

A parlament által elfogadott módosítások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az igazságügyi rendszer hatékonyabb, a bíróságok pedig függetlenebbek legyenek, ám adott esetben a gyakorlat mutatja majd meg, hogy ez valóban így lesz-e, emelte ki lapunknak nyilatkozva dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője, utalva ezzel a parlamenti felszólalásában hangsúlyozottakra.

– Tekintettel a napjainkat meghatározó sajátosságokra és folyamatokra, nem vagyok biztos abban, hogy a szerbiai képviselőház, mint népképviseleti szerv, a bírák megválasztásának a folyamatából való kizárásával a bíróságok automatikusan függetlenek lesznek. Az, hogy a bírói hatalom mennyire független, vagy éppen nem az, nem kizárólag attól függ, hogy a képviselőháznak e tekintetben vannak-e hatáskörei. A joguralom olyan terminológiává vált, amellyel bizonyos országokat fegyelmezhetnek. Ezt Lengyelország, Magyarország és az EU egyéb államainak példája is szemlélteti. Természetesen vitathatatlan, hogy a bírói hatalomnak függetlennek kell lennie. A VMSZ alapítása óta a liberális alkotmányos demokrácia és a joguralom alapelveit képviseli, így kizárólag arra szerettem volna rámutatni, hogy a dolgok sajnos valamelyest összetettebbek, és nem vagyok biztos abban, hogy a szerbiai képviselőház a bírák megválasztásának a folyamatából való kizárásával a bíróságok függetlenségével kapcsolatos helyzet a tíz évvel ezelőtti, vagy a korábbi helyzethez képest jobbá válik. A Velencei Bizottság, az Európa Tanács és az EU részéről jellemző elvárások némelyike meglehetősen képmutató, hiszen az EU-nak van olyan tagállama, amelyben a bírákat a végrehajtó hatalom választja meg. Emlékeztetnék, hogy Szerbiában a bírósági határozatokat a nép nevében hozzák meg, ebből a szempontból elgondolkodtató, hogy a népképviseleti szervet eliminálnák a bírák megválasztásának a folyamatából. Fontosnak tartom kiemelni, mindenképpen jó, hogy a bírói tisztség állandósága abszolút fontosságot élvez, mint ahogyan az is, hogy nem lesz újraválasztás, vagy hároméves mandátum. Szavazóinknak és szimpatizánsainknak azt üzenjük, hogy vegyenek részt az ország legmagasabb rangú jogi aktusának a módosításáról szóló referendumon, hiszen a szuverenitás a polgároktól ered, és támogassák az alkotmánymódosítást – foglalta össze Pásztor Bálint.

A továbbiakban a frakcióvezető ismét abbéli reményének adott hangot, hogy belátható időn belül újabb alkotmánymódosítást ejtenek meg, részben azoknak a terminológiai hibáknak és logikátlanságoknak az okán, amelyek miatt a legelismertebb alkotmányjogászok némelyike a hatályos, tizenhatodik alkotmányt Szerbia eddigi „legírástudatlanabb" alkotmányának minősítette, részben pedig azért, mert az emberi és kisebbségi jogokat szabályozó fejezetet hiányosságok jellemzik. Emellett a VMSZ ebben a kontextusban a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek a kiszélesítését támogatja, tette hozzá Pásztor Bálint.

A VMSZ frakcióvezetője szerint jó, hogy az alkotmánymódosítás folyamatába bevonták a jogászvilág képviselőit, beleértve ebbe az alkotmányjogászokat is, ez a jelenleg még hatályos alkotmány elfogadását megelőzően nem volt így.

PESEVSZKI EVELIN

2022. február 20.

17,00 - Zombor - a város napja alkalmából szervezett nyugat-bácskai ünnepség

2022. február 21.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2022. február 23.

10,00 - Szabadka - Interjú az M1-nek

10,30 - Szabadka -  Találkozó Rákay Philippel, a nemzeti oldal legismertebb médiaszemélyiségével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV1) Pravi ugao c. műsorában (élő)

2022. február 24.

19,00 - Pacsér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. február 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,00 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

16,00 - Szabadka - a közgazdász hallgatók részére kiosztásra kerülő ösztöndíjak átadó ünnepsége, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság szervezésében

19,00 - Bácsföldvár - a VMSZ lakossági fóruma

2022. február 26.

09,00 - Ada - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2022. február 28.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 1.

10,05 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Reggeli Műsorában (élő)

 

2022. március 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

17,00 - Tiszakálmánfalva - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 20. ülése

18,30 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 4.

10,00 - Szabadka - a CMH megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából megszervezésre kerülő ünnepi tanácskozás

14,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 5.

10,00 - Zenta - Előadás megtartása a Vajdasági Magyar Jogász Egylet Az igazságügy reformja elnevezésű konferenciáján

2022. március 6.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2022. március 7.

13,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilap számára

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 8.

17,00 - Nemesmilitics - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 9.

19,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 10.

19,00 - Kelebia - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 11.

14,00 - Horgos - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

18,00 - Csóka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 12.

11,00 - Magyarcsernye - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

17,00 - Palics - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 13.

10,00 - Szenttamás - Petőfi Sándor mellszobrának leleplezése

2022. március 14.

12,00 - Szabadka - A Vermes Lajos-érem ünnepélyes átadása

19,00 - Topolya - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

19,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

21,00 - Szabadka - Találkozó Varga Judittal, Magyarország igazságügyi miniszterével

2022. március 16.

18,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 17.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

18,00 - Törökkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 18.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 19.

19,00 - Temerin - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

 

2022. március 20.

16,00 - Nosza - Szentmise, valamint a Művelődési Ház kiépítése munkálatainak megtekintése

18,00 - Palics - Kerekasztal-beszélgetés a vasútépítés és a helyi fejlesztések kapcsán

2022. március 21.

18,00 - Szabadka (Makkhetes) - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 22.

10,00 - Szabadka -  Az épített örökség megóvásának perspektívái Szabadka belvárosában elnevezésű nemzetközi konferencia, a Bíró Károly Alapítvány szervezésében

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

19,30 - Zenta - a VMSZ lakossági fóruma

 

2022. március 23.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

16,00 - Belgrád - Vendégszereplés a Tanjug TV-ben (adásban ma 19 órakor; szerb nyelven)

19,00 - Belgrád - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 24.

11,00 - Szabadka - Fiatal szabadkai matematikusok diplomaosztó ünnepsége 

12,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 25.

19,00 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 26.

15,00 - Nagykikinda - Beszélgetés a polgárokkal és budapesti művészek előadása

19,00 - Hertelendyfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 27.

19,00 - Újvidék - Beszélgetés a polgárokkal és a Sors-kanyar c. színházi előadás 

2022. március 28.

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilap számára

15,45 - Törökkanizsa, Rábé, Majdány - a fejlesztések, valamint a határátkelő megtekintése, a migrációs nyomás alatt lévő térség meglátogatása

18,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 29.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

11,00 - Zentaörs - A Budlinka pálinkalepárló és a Zsebi Kids gyermek játszóház kezdő vállalkozások megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

12,20 - Szabadka - a Micro-pak Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

13,30 Szabadka- a Digital Hive Kft. – közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,00 - Szabadka - az SNS és a VMSZ nagygyűlése

18,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 30.

12,45 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

19,00 - Szentmihály - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 31.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

13,15 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

19,00 - Óbecse - a VMSZ kampányrendezvénye

2022. április 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. április 3.

09,15 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. április 4.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. április 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. április 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 21. ülése

2022. április 12.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

14,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épületén végzett munkálatok befejezésének megtekintése

2022. április 20.

10,30 - Csantavér - a II. Szőlősor utca aszfaltozásán elvégzett munkálatok megtekintése

2022. április 26.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. április 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Királyhalom - Sajtótájékoztató az ivóvízkezelő létesítménynél

2022. május 4.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,00 - Szabadka - A Gyűlöletbeszéd c. konferencia megnyitása, amelynek szervezői a tartományi ombudsman és a belgrádi Kriminológiai és Szociológiai Kutatások Intézete 

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2022. május 5.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

08,40 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 22. ülése

2022. május 12.

12,00 - Szabadka - Találkozó prof. dr. Szórád Györggyel, Szabadka korábbi polgármesterével

2022. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. május 20.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. május 23.

17,30 - Szabadka - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak ünnepélyes megnyitója