Intézményesített kisebbségkutatás

Nemzetközi kisebbségügyi tanácskozás Újvidéken

Az alcímben feltüntetett elnevezéssel szerveztek a hétvégén nemzetközi tanácskozást Újvidéken. A résztvevőket, a Magyarországról, Erdélyből és Kárpátaljáról is érkezett kutatókat, előadókat az Európa Kollégium látta vendégül. A rendezvényt a Vajdasági Magyar Akadémia Tanács szervezte meg. A rendezvénynek az ismeretterjesztő jelleg mellett kapcsolatteremtő feladata is volt, a vendégek számára lehetővé tette azt, hogy megismerkedjenek a Kárpát-medencei kisebbségkutatás vezető egyéniségeivel, illetve Újvidéken, a vajdasági magyar tudományosság szórványban dolgozó képviselőivel. Az előadásokat követően a résztvevők kerekasztalhoz ültek, beszélgetésük témája pedig a kisebbségkutatás jelene és jövője volt. Megnyitó köszöntőbeszédet Lendák Imre, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke mondott, egyebek között arról is szólt, hogy a tanácsnak, mint civil szervezetnek az a célja, hogy tömörítse a Vajdaságban dolgozó, magukat magyarnak is valló kutatókat és felsőoktatásban részt vevő oktatókat. – A mai rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia támogatását élvezi. A VMAT tagjai korábban már többször is részt vettek különböző, kisebbségkutatási helyzet- és igényfelmérésekben. Sokszor elhangzott már az, hogy a kisebbségkutatást intézményesíteni kellene. Örülünk annak, hogy külföldi vendégeink ma itt vannak, és hogy átadhatják tapasztalataikat – mondta az elnök.

A rendezvényen a külföldről érkezett vendégek mellett sokan részt vettek az újvidéki és a belgrádi egyetemről és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiáról is. A kollégium dísztermében többek között jelen volt Várady Tibor akadémikus, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, Zoran Milošević tartományi felsőoktatási és tudományügyi titkár, Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke, Pásztor Bálint köztársasági képviselő, Vitkay-Kucsera Ágota a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében, Halasi Szabolcs tartományi felsőoktatási segédtitkár, Snejder-Sára Ildikó, az Európa Kollégium igazgatónője, König Marianna, az MTA Területi Akadémiai Bizottságainak igazgatónője, Morvai Tünde, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság osztályvezetője és Nagy Melinda, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács titkára is.

Zoran Milošević egyetemi tanár felszólalásában örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a magyar politikai korpusz nagymértékben hozzájárul a tartományi kormány működésének sikeréhez. – Nagy örömömre szolgál, hogy ma köszönthetem Várady Tibor akadémikust és Pásztor Bálint képviselő urakat is, akárcsak a Magyar Tudományos Akadémia tagjait, mindazokat, akik művészetükkel és tevékenységükkel igazolják azt, hogy bármikor javíthatunk helyzetünkön, amennyiben készen állunk a párbeszédre. Politikai tőkénket jellemzi a nemzeti kisebbségek tudományos tevékenysége is, ezek között a magyar kisebbségkutató aktivitása kiemelkedő helyet tölt be. Tőkénk részét képezik a tudományos oktatás terén megnyilvánuló tevékenységek is, az a tény, hogy a szabadkai Tanítóképző Kar már csak egy lépésnyire áll a jogi szubjektivitás elnyerésétől, és attól, hogy az egyetemi közösség 14., egyenrangú tagjává váljon – sorolta egyebek között a titkár, majd emlékeztetett arra, hogy éppen különbözőségeink tesznek naggyá és hatalmassá bennünket. – Be kell bizonyítanunk az európai közösségnek azt, hogy képesek vagyunk megérteni egymás értékeit, ugyanúgy, mint ahogy ők már ezt megtették, és kialakították az erre vonatkozó párbeszéd-szabványrendszert – mondta.

Snejder-Sára Ildikó üdvözlőbeszédében kitért arra, hogy a magyar tudomány ünnepének hónapjában, az Eötvös Loránd-emlékévben az Európa Kollégium a lehető legjobb választás volt a tanácskozás megszervezésére. – A vajdasági magyar közösség tudományos utánpótlása nevelkedik itt, 2015 óta évente 380 magyar ajkú fiatal lakik itt, 70 vajdasági településről. A bennlakók tanulmányaik mellett a tudományos kutatások terén is megtehetik első lépéseiket, a szakkollégiumi tevékenységek által fejlődhetnek – emlékeztetett az igazgatónő.

– Többen is két mezben vagyunk itt, közéleti szereplőként, ugyanakkor tudományos tevékenységet is kifejtünk kisebb vagy nagyobb sikerrel. Az értékteremtő kisebbségkutatás pontosan ennek a két szférának az együttműködéséről szól, hiszen a közéletben, a politikában működőknek jut az a feladat, hogy értékeket teremtsenek, hogy jogaink előbbre vitelét segítsék, ezáltal azt eredményezve, hogy otthon érezzük magunkat. A tudománnyal foglalkozók azok, akik tanulmányozhatják, elemezhetik a megoldásokat, rámutathatva jó vagy kevésbé jó oldalaikra. A politikában, közéletben szerepet vállalóknak szükségük van a tudománnyal foglalkozók véleményére, kritikus megállapításaira, hogy a jogrendben szerepet kapó megoldások minél jobban megfeleljenek az elvárásoknak. Az alapvető cél az, hogy itt, a szülőföldön otthon érezhessük magunkat  – mondta Pásztor Bálint köztársasági képviselő üdvözlőbeszédében. – Van miről tanácskoznunk. Tizenöt évvel ezelőtt, amikor a nemzeti tanácsok megválasztási módjáról folyt a közéletben a vita, voltak olyan nemzetközi szervezetek, amelyek megengedhetetlennek tartották, hogy a tanácsokat közvetlen módon válasszák meg. Ugyanis a nemzeti kisebbségek tagjainak hátrányai szármázhatnak abból, ha listázzák a neveiket. Azóta a jogszabályok nemzeti nyilvántartásra vonatkozó adatokat is tartalmazó jegyzékek vezetésére kötelezik az állami szerveket. Ma, amikor az anyakönyv részévé válik a nemzeti hovatartozás, és amikor nyilvántartást vezetnek a magyarul tanulókról, ebből csakis előnyök származhatnak. Összehasonlító szempontból ezt érdemes a Kárpát-medence szintjén is tanulmányozni. A politikumnak és tudománynak együtt kell működnie – véli a köztársasági képviselő, aki szerint ma a vajdasági magyar közösségnek talán a legnagyobb értéke az Európa Kollégium.

szb

2019. október 22.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

13,00 - Zenta - Találkozó Branko Ružić, államigazgatási és önkormányzati miniszterrel

2019. október 23.

11,00 - Magyarkanizsa - a Vajdasági Birkózóakadémia ünnepélyes alapkőletétele 

12,30 - Magyarkanizsa - Találkozó Németh Szilárddal, Magyarország Honvédelmi Minisztériumának parlamenti államtitkárával (miniszterhelyettes)

16,00 - Palics - Koszorúzás az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

18,00 - Szabadka - a VMSZ központi megemlékezése az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

2019. október 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2019. október 25.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

19,00 - Tornyos - Megemlékezés az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

2019. október 27.

14,00 - Csúrog - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2019. október 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. október 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. október 30.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

2019. november 5.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

 

2019. november 8.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

2019. november 9.

11,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének alakuló közgyűlése

2019. november 12.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak V. ülése)

11,15 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,15 - Belgrád - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2019. november 13.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. november 14.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. november 18.

11,00 - Szabadka - Interjú a Dnevnik napilapnak

2019. november 19.

13,45 - Szabadka - Interjú az RTS Oko Magazin c. műsorának (adásban holnap 18:25-kor)

 

2019. november 20.

14,00 - Zágráb - az Európai Néppárt (EPP) kongresszusa

2019. november 21.

08,30 - Zágráb - az Európai Néppárt (EPP) kongresszusa

2019. november 22.

12,00 - Szabadka - a Goodwill Pharma Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,15 - Palics - az Andex Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása 

16,30 - Ludas - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2019. november 23.

15,30 - Palics - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2019. november 25.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

19,00 - Újvidék - Akadémia november 25. alkalmából

2019. november 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. november 27.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

2019. november 28.

09,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak VI. ülése)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

2019. november 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. november 30.

09,00 - Újvidék - az Értékteremtő kisebbségkutatás a Kárpát-medencében c. konferencia a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) szervezésében

2019. december 2.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2019. december 3.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,30 - Belgrád - A Parlament huszonnyolcadik alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban (Alekszandr Lukasenkonak, a Fehérorosz Köztársaság elnökének felszólalása)

16,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. december 4.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,15 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. december 5.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. december 6.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

 

2019. december 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VIII. ülése)

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

 

2019. december 10.

16,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

 

2019. december 11.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2019. december 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,15 - Belgrád - Interjú a Danas napilap Dan sa poslanikom c. rovatának

 

2019. december 13.

11,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak VIII. ülése)

18,00 - Belgrád - A VMSZ belgrádi városi szervezetének ünnepi ülése

2019. december 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IX. ülése)

2019. december 18.

10,00 - Szabadka - a Sat-Trakt Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

12,00 - Topolya - a Capriolo Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása 

2019. december 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2019. december 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

13,00 - Újvidék - Ünnepség a Magyar Szó megjelenésének 75. évfordulója alkalmából

2019. december 23.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IX. ülése)

 

2019. december 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

 

2019. december 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. december 27.

12,00 - Szabadka - az Y-elágazás átadása

17,00 - Horgos - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

 

2019. december 28.

11,00 - Szabadka - a VMSZ hagyományos évzáró fogadása

2019. december 30.

13,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. január 2.

10,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilap számára

2020. január 6.

10,00 - Csúrog - Megemlékezés az 1942-es ártatlan áldozatok tiszteletére

2020. január 13.

11,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2020. január 15.

11,30 - Magyarkanizsa - A Panda Rádió politikai műsorának felvétele (adásban csütörtökön 10:30-kor)

2020. január 17.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

2020. január 20.

09,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XIX. rendkívüli ülés)

 

2020. január 21.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2020. január 22.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2020. január 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés