Az örökségvédelem éve

Dr. Pásztor Bálint: „A városmagot kultúrtörténeti egységként kell szemlélni, és így is kell megvédeni”

Dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke szerint a 2021-es év Szabadkán a történelmi városmag megőrzéséért folytatott tevékenységről marad emlékezetes. Emellett felállították Bíró Károly egész alakos szobrát, valamint a peremvárosi területeken is számos fejlesztés történt. Az elkövetkező évben pedig remélhetőleg két elhúzódó nagyberuházásra is végre pont kerülhet. A városi képviselő-testület elnökével az óév eredményeiről, illetve az új évre vonatkozó tervekről beszélgettünk.

A 2021-es év miről marad emlékezetes Szabadka számára?

– A város tekintetében a legfontosabb eredmény a történelmi városmag megőrzése volt. Az idei év tavaszán sikerült ugyanis a 2-es övezetre vonatkozó részletes szabályozási terv tervezetét visszavonatnunk. Ez ugyebár egy olyan terv volt, amely lehetővé tette volna, hogy Szabadka belvárosában nagyjából ötven épületet lebontsanak.

Milyen épületekről van szó?

– Olyan épületek, amelyek nincsenek műemlékké nyilvánítva, vagyis jogi szempontból nem védettek, de hozzájárulnak a város szabadkaiságához. Éppen ezért mi arra az álláspontra helyezkedtünk, és azóta is folyamatosan azt képviseljük, hogy a városmagot kultúrtörténeti egységként kell szemlélni, és így is kell megvédeni. Azt követően, hogy sikerült ezt a tervezetet visszavonatnunk, hatályon kívül helyeztük az addig érvényes szabályozási tervet is, annak érdekében, hogy ne történhessen meg az, hogy ugyan az új nem került elfogadásra, és ennek értelmében nem kerül sor városrombolásra, de a régi értelmében lebontanának épületeket. Jelenleg abban a fázisban tartunk, hogy a régi terv fel van függesztve, az új még nincs elfogadva, de a műemlékvédelmi hivatal és az arra illetékes közigazgatási egységek kidolgozták a 2-es övezet új részletes szabályozási tervét. Az eljárás az ünnepek után elindul a maga útján. Először megnézzük mi a tervet, majd újból közvitára bocsájtjuk, aztán a tervbizottság, majd a városi tanács elé kerül, végül a képviselő-testület fogadja el.

Az óévben került leleplezésre Bíró Károly szobra, az új évben pedig az egykori polgármester háza kerül felújításra. Bíró Károly örökségének ápolása tehát a VMSZ egyik távlati célját képezi?

– Mi úgy gondoljuk, hogy Bíró Károly évtizedeken át méltatlanul volt elfeledve, hiszen Szabadka rengeteget köszönhet neki. Ha egyszerűen kellene fogalmazni, akkor úgy mondanám, hogy Szabadka Bíró Károlynak köszönheti önmagát, azt a Szabadkát, amit mi szeretünk. Neki köszönhető a Városháza, nevéhez fűződik a Zsinagóga befejezése, bár az építését nem ő kezdte el, valamint Palics jellegzetes épületeinek többsége is az ő munkáját dicséri. Így mi ápolni szeretnénk Bíró Károly emlékét, nem csak a szavak szintjén. Ennek – mondjuk így – nulladik lépése volt, hogy a VMSZ alapítványát Bíró Károlyról neveztük el, a szobor felállítása volt az első lépés, a második lépés pedig a házának a felújítása lesz a következő évben. Ezt követően szeretnénk egy emléktáblát elhelyezni a házán. És végül nem titkolt szándékunk, hogy a Radić fivérek utca elejét, a könyvtártól a főútig terjedő szakaszt, azt a részt, ahol a ház is található, Bíró Károlyról nevezzük el.

Addig főleg Szabadka városközpontjáról esett szó, de a VMSZ egyik kampányígérete az volt, hogy a központ mellett a peremvárosi helyi közösségeket is fejlesztik. Hogyan valósult meg eddig ez az ígéret?

– Mi igyekeztünk odafigyelni arra, hogy miközben a városmagot védjük és a Szabadka számára fontos épületeket felújítjuk, ez ne menjen a lakosok életszínvonal-növekedési intézkedéseinek a rovására. Éppen ezért odafigyeltünk arra, hogy szinte az összes helyi közösségben történjen valami. Itt nagyon sok mindent fel lehetne sorolni, akár az útjavításokat, az aszfaltozásokat, a mart aszfalttal történt útkarbantartásokat, a mezőutak rendezését, vagy akár a víz- és gázvezeték-bővítéseket. Külön kiemelném, mert környezetvédelmi szempontból nagyon fontos a Szabadkai Gázművek KKV esetében, hogy az eddigi évi 10 kilométer tervezés és 10 kilométer kivitelezés helyett évi 13 kilométer tervezés és 13 kilométer kivitelezés lesz. Emellett az új évben 350 helyett 500 bekötést hajtanak végre. Továbbá amit nagyon fontosnak tartok, hogy végre Szabadkán is lehetővé válik a gázhálózatra való csatlakozás költségeinek részletfizetése. Arra biztatom a polgárokat, éljenek ezzel a lehetőséggel.

Hosszú ideje húzódik a Népszínház, valamint az Akvapark építése. Mikor kerülhetnek befejezésre ezek a nagyberuházások?

– A Népszínház, a kultúra területén, az egész ország legnagyobb beruházása. Ezzel kapcsolatban fontos elmondani, hogy a projektum befejezéséhez szükséges anyagi fedezet biztosított. Jelenleg a közbeszerzési törvényből kifolyó szabályok lassítják a folyamatot, de bízom abban, hogy most már tényleg befejező fázisában van ez a projektum is. A palicsi Akvaparkkal kapcsolatban pedig mi világosan szoktunk fogalmazni. Mi a VMSZ-ben azért kértük, hogy mi tartsunk számot Palicsról, hogy Palics visszanyerje a régi fényét. Palics egy fürdőtelepülés, tehát kell, hogy rendelkezzen egy ilyen objektummal. Ezt még az előző mandátum alatt kezdték építeni. Azt is világosan el szoktuk mondani, ha mi nulláról kezdtük volna az építést, sok mindent másképp csináltunk volna, de túlságosan előrehaladott fázisban van a projektum ahhoz, hogy racionális legyen hozzányúlni, úgyhogy úgy fejezzük be, ahogy azt elkezdték. Hatalmas mulasztások történtek az előző mandátum idején. Ennek köszönhető az, hogy még mindig nem fejeződött be a projektum. A jelenlegi számítások szerint körülbelül félmilliárd dinár szükséges a befejezéshez. Ez a pénz jelenleg nem áll rendelkezésünkre. A város biztosította a saját részét. A köztársaságra várunk. Azt is el kell mondani, hogy az előző mandátumban voltak olyan ígéretek a köztársasági kormány részéről, amelyeket a koronavírus-járvány miatt nem tudtak betartani. Ha azok a pénzek akkor átutalásra kerültek volna, akkor sokkal közelebb állnánk a projektum végéhez. Amint a hiányzó pénzeket biztosítják, a projektum néhány hónap alatt befejezhető. Ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan pedig remélem, elindulhat az a hotelberuházás Palicson is, aminek köszönhetően itt épülhetne meg az ország egyik legjobb szállodája, ami méltó lenne Palicshoz. Mindez pedig azt kellene, hogy eredményezze, hogy az ország idegenforgalmi térképén Palics a legkiemelkedőbb desztinációk közé tartozzon.

PATYI SZILÁRD

2022. február 20.

17,00 - Zombor - a város napja alkalmából szervezett nyugat-bácskai ünnepség

2022. február 21.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2022. február 23.

10,00 - Szabadka - Interjú az M1-nek

10,30 - Szabadka -  Találkozó Rákay Philippel, a nemzeti oldal legismertebb médiaszemélyiségével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV1) Pravi ugao c. műsorában (élő)

2022. február 24.

19,00 - Pacsér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. február 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,00 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

16,00 - Szabadka - a közgazdász hallgatók részére kiosztásra kerülő ösztöndíjak átadó ünnepsége, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság szervezésében

19,00 - Bácsföldvár - a VMSZ lakossági fóruma

2022. február 26.

09,00 - Ada - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2022. február 28.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 1.

10,05 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Reggeli Műsorában (élő)

 

2022. március 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

17,00 - Tiszakálmánfalva - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 20. ülése

18,30 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 4.

10,00 - Szabadka - a CMH megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából megszervezésre kerülő ünnepi tanácskozás

14,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 5.

10,00 - Zenta - Előadás megtartása a Vajdasági Magyar Jogász Egylet Az igazságügy reformja elnevezésű konferenciáján

2022. március 6.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2022. március 7.

13,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilap számára

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 8.

17,00 - Nemesmilitics - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 9.

19,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 10.

19,00 - Kelebia - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 11.

14,00 - Horgos - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

18,00 - Csóka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 12.

11,00 - Magyarcsernye - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

17,00 - Palics - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 13.

10,00 - Szenttamás - Petőfi Sándor mellszobrának leleplezése

2022. március 14.

12,00 - Szabadka - A Vermes Lajos-érem ünnepélyes átadása

19,00 - Topolya - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

19,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

21,00 - Szabadka - Találkozó Varga Judittal, Magyarország igazságügyi miniszterével

2022. március 16.

18,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 17.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

18,00 - Törökkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 18.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 19.

19,00 - Temerin - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

 

2022. március 20.

16,00 - Nosza - Szentmise, valamint a Művelődési Ház kiépítése munkálatainak megtekintése

18,00 - Palics - Kerekasztal-beszélgetés a vasútépítés és a helyi fejlesztések kapcsán

2022. március 21.

18,00 - Szabadka (Makkhetes) - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 22.

10,00 - Szabadka -  Az épített örökség megóvásának perspektívái Szabadka belvárosában elnevezésű nemzetközi konferencia, a Bíró Károly Alapítvány szervezésében

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

19,30 - Zenta - a VMSZ lakossági fóruma

 

2022. március 23.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

16,00 - Belgrád - Vendégszereplés a Tanjug TV-ben (adásban ma 19 órakor; szerb nyelven)

19,00 - Belgrád - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 24.

11,00 - Szabadka - Fiatal szabadkai matematikusok diplomaosztó ünnepsége 

12,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 25.

19,00 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 26.

15,00 - Nagykikinda - Beszélgetés a polgárokkal és budapesti művészek előadása

19,00 - Hertelendyfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 27.

19,00 - Újvidék - Beszélgetés a polgárokkal és a Sors-kanyar c. színházi előadás 

2022. március 28.

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilap számára

15,45 - Törökkanizsa, Rábé, Majdány - a fejlesztések, valamint a határátkelő megtekintése, a migrációs nyomás alatt lévő térség meglátogatása

18,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 29.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

11,00 - Zentaörs - A Budlinka pálinkalepárló és a Zsebi Kids gyermek játszóház kezdő vállalkozások megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

12,20 - Szabadka - a Micro-pak Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

13,30 Szabadka- a Digital Hive Kft. – közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,00 - Szabadka - az SNS és a VMSZ nagygyűlése

18,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 30.

12,45 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

19,00 - Szentmihály - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 31.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

13,15 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

19,00 - Óbecse - a VMSZ kampányrendezvénye

2022. április 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. április 3.

09,15 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. április 4.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. április 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. április 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 21. ülése

2022. április 12.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

14,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épületén végzett munkálatok befejezésének megtekintése

2022. április 20.

10,30 - Csantavér - a II. Szőlősor utca aszfaltozásán elvégzett munkálatok megtekintése

2022. április 26.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. április 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Királyhalom - Sajtótájékoztató az ivóvízkezelő létesítménynél

2022. május 4.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,00 - Szabadka - A Gyűlöletbeszéd c. konferencia megnyitása, amelynek szervezői a tartományi ombudsman és a belgrádi Kriminológiai és Szociológiai Kutatások Intézete 

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2022. május 5.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

08,40 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 22. ülése

2022. május 12.

12,00 - Szabadka - Találkozó prof. dr. Szórád Györggyel, Szabadka korábbi polgármesterével

2022. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. május 20.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. május 23.

17,30 - Szabadka - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak ünnepélyes megnyitója