Az alkotmánymódosítás utolsó állomása

Pásztor Bálint: Fontos, hogy régóta fennálló uniós elvárásnak tesz eleget az ország

Vasárnap válaszolhatnak a választópolgárok a kérdésre, hogy „Támogatja-e a Szerb Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló aktus megerősítését?”. Mivel referendumról van szó, az igen és a nem válaszok közül lehet választani. „A bírói hatalom függetlensége és az ügyészségek önállósága, valamint a bírák elmozdíthatatlansága és tisztségük állandósága olyan civilizációs vívmányok, amelyek a nyugati alkotmányosságnak a megkérdőjelezhetetlen elemei” – emelte ki a lapunknak az igazságügyi rendszer területét érintő alkotmánymódosításról nyilatkozó dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője és egyetemi docens, aki arra kéri a vajdasági magyarokat, hogy vegyenek részt a népszavazáson, és szavazzanak igennel.

Ha Ön nem parlamenti képviselő és a jogtudományok doktora volna, kellőképpen tájékoztatottnak érezné-e magát a referendumról, illetve az alkotmány módosításáról?

– Az alkotmánymódosítás kérdésköre nem szerepelt a kiemelt témák között az országos médiában az elmúlt hónapokban, viszont a Magyar Szó sorozatot indított, amely szakaszról szakaszra haladva ismertette a módosítások szövegét. Az országos média érdektelensége részben érthető, hiszen ez olyan kérdéskör, amely nem áll túlságosan közel az emberek mindennapi életéhez. Sokak számára meglehetősen absztrakt és elméleti kérdéskörnek tűnhet ez. Ez azért is érthető, mert habár az alkotmánymódosítás a nyugati civilizációkban nem mindennapos téma, Szerbiában az elmúlt évtizedek során is számtalanszor módosult az alkotmány, illetve több alkalommal is új alkotmányt hoztak. Ennek okán az emberek érzékenysége e téma tekintetében más, mint például az USA-ban vagy Norvégiában és Franciaországban. Ha nem ebből a szempontból közelítjük meg a kérdést, hanem abból, hogy a még mindig hatályos alkotmány meghozatalához képest milyen volt a folyamat, illetve milyen állomásai voltak annak, akkor megállapíthatom, hogy elégedettnek kell lennünk. Aki érdeklődött a téma iránt és fontosnak tartotta a kérdéskört, az végig követhette a folyamatot. Emlékeztetnék, hogy 2006-ban egyik napról a másikra, közvita nélkül és a szakma képviselőinek a mellőzésével fogadták el az alkotmányt. A kormány alkotmánymódosításra vonatkozó javaslata 2020. december 4-én érkezett meg, azt követően a parlament és az illetékes bizottság intenzíven foglalkozott ezzel a kérdéssel, közmeghallgatásokra került sor, két fordulóban is, számos helyszínen. A parlamenten kívüli ellenzéki pártok képviselői is lehetőséget kaptak arra, hogy közmeghallgatás keretében elmondják véleményüket, de a szakma képviselőit is bevonták a folyamatba.

Miként értékeli a javasolt indítványokat?

– Talán azzal kezdeném, hogy a vajdasági magyarokat arra kérem, hogy vasárnap vegyenek részt a népszavazáson és szavazzanak igennel. Az biztos, hogy az alkotmány módosításából semmilyen hátrányuk nem származhat a szerbiai állampolgároknak, illetve a vajdasági magyaroknak. A bírói hatalom függetlensége és az ügyészségek önállósága, valamint a bírák elmozdíthatatlansága és tisztségük állandósága olyan civilizációs vívmányok, amelyek a nyugati alkotmányosság megkérdőjelezhetetlen elemei. Ilyen szempontból az alkotmánymódosítási javaslat mindenképpen előremutató. Az aktuális módosításokat egy mondatban az alábbiak szerint lehetne összefoglalni: a parlament és a kormány száműzésre kerül az igazságügy működtetéséből. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek gyakorlatilag semmilyen hatásköre nem lesz a bírák vagy a bírósági elnökök megválasztásának folyamatában. Azt is hozzá kell tenni, hogy a vonatkozó nemzetközi gyakorlat nagyon tarka. Az EU-nak is vannak olyan tagállamai, amelyek nem tették meg a Szerbiában most javasolt megoldásokhoz hasonló mértékű politikai-mentesítés lépését. Meglehetősen furcsának tartom, hogy annak ellenére, hogy a bírák a nép nevében hozzák meg az ítéleteket, a népképviseleti szervet, a parlamentet, kizárják a bírák megválasztásának folyamatából. Az, hogy milyen irányú változások állnak be az igazságügyi rendszer működésében, nem holnapután derül ki, és egyébként is, ezt a kérdést számos tényező befolyásolhatja, nem kizárólag az, hogy ki választja meg a bírákat. Nem kizárólag kormányzati politikusok befolyásolhatják az igazságügyet, hanem a vállalkozói szféra, vagy a különböző illegális struktúrák is. Mindennek ellenére fontosnak tartom, hogy jelentős és régóta fennálló uniós elvárásnak tesz eleget az ország, így bízom abban, hogy hozzájárul az ország csatlakozásának felgyorsulásához.

Az uniós csatlakozáson belül az alkotmánymódosítás a jogállamiság erősítésének a céljával került napirendre, ezzel kapcsolatban viszont gyakran hallhatjuk, hogy a jogállamiságot nem lehet kenyérre kenni. Melyek a kapcsolódási pontok a magas életszínvonal és a jogállamiság között?

– Az alkotmánymódosítás kérdésköre éppen azért nem került az állampolgárok érdeklődésének a középpontjába, mert ez nem olyan kérdéskör, amit kenyérre lehet kenni, ugyanakkor természetesen vannak összefüggések. Történelmi és civilizációs szempontból azért nagyon fontos, hogy a jogállamiság, illetve a jog uralmának a fogalma a német és az angol nyelvterületről az elmúlt néhány évszázadban mindenhol a civilizált világban elterjedt, mert ennek eredményeképpen például be lehetett tartatni a szerződéseket, a munkaügy területén a biztonságra lehetett törekedni, illetve a gazdasági viszonyokban el lehetett érni a kiszámíthatóságot. Olyan civilizációs elvekről van szó, amelyekhez kapcsolódóan a bíróságok függetlensége és az ügyészségek önállósága fontos elemként jelenik meg. Azonban ismét szeretném hangsúlyozni, hogy a jogállamiság kifejezést az elmúlt években egyfajta varázsszóként értelmezik. Amennyiben a különböző nemzetközi szervezetek kiemelkedő szereplői számára az adott ország kormányzata nem szimpatikus, akkor a jogállamiság elveinek megsértésére hivatkozva lehet szuverén államokat megrendszabályozni. Ezt az EU részéről is tapasztalhattuk például Magyarország vagy Lengyelország ügyében, de Szerbia esetében is, hiszen az országnak még így is előrébb kellene tartania az uniós csatlakozás folyamatában annál, ahol tart. Az említett fogalommal vissza lehet élni, hiszen nem lehet centire vagy kilóra mérni megvalósulását.

Miként vélekedik azokról a kritikákról, hogy a Szerbiai Képviselőház egyszólamúságának, szinte egypárti jellegének okán nem legitim az alkotmánymódosítási indítvány?

– Én sem vagyok a brit parlament tagja, mert nem vettem részt a brit parlamenti választáson. Mindenki, aki részt vett a szerbiai parlamenti választáson, bekerülhetett a parlamentbe. A képviselőház nem egypárti, aki utánajár, az láthatja, hogy 8 frakció tevékenykedik a parlamentben. Mindemellett, ahogyan azt már említettem, a parlamenten kívüli ellenzéki pártok képviselői is meghívást kaptak az egyik képviselőházi közvitára, amelyen elmondhatták a véleményüket. Egyébként ez elsősorban szakmai, nem pedig politikai kérdés. Nem igazán találkoztam olyan szakmailag megalapozott véleménnyel, amely arról szólt volna, hogy a javasolt megoldások nem jók. Mindenki arról beszél, hogy a javasolt megoldások jók, csak hát nem volt eléggé átlátható az eljárás, vagy nem volt eléggé inkluzív, de olyanok is vannak, akik azért szólítanak fel a nemmel való szavazásra, mert ők maguk ellenzékiek. Ez nem felelősségteljes magatartás, már csak azért sem, mert ha esetleg a nem válaszok kerülnének túlsúlyba, az azt eredményezné, hogy elölről kellene kezdeni a teljes eljárást. Emiatt újabb éveket veszítenénk el és az uniós csatlakozás tekintetében megint csak parkolópályára kerülnénk. Nem lenne jó elölről kezdeni.

PESEVSZKI EVELYN

2021. október 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2021. október 27.

10,00 - Zenta - Találkozó Branko Ružić első kormányalelnökkel, oktatási, tudományügyi és technológia fejlesztési miniszterrel

2021. október 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Szabadka - a gázvezeték-hálózat bővítési munkálatainak megtekintése a Zorka Helyi Közösségben

2021. október 29.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2021. november 1.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2021. november 2.

12,00 - Bajmok - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2021. november 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 15. ülése

2021. november 6.

11,00 - Szabadka - Dr. Várady Tibor akadémikus előadása az ösztöndíjas joghallgatóknak

2021. november 8.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2021. november 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VI. ülése)

2021. november 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 12.

09,00 - Bajmok - a Szent Péter és Pál római katolikus templom felújítási munkálatainak megtekintése

12,00 - Szabadka - Találkozó Kudlik Zoltán tartományi művelődési, tájékoztatási és vallási közösségi segédtitkárral 

2021. november 14.

10,00 - Budapest - a Fidesz tisztújító kongresszusa

2021. november 17.

16,00 - Budapest -  Fogadás Ausztria budapesti nagykövetségén, amely során Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az Arany Érdemrend az Osztrák Köztársaság Szolgálatáért kitüntetésben részesül

2021. november 18.

10,00 - Találkozó Sutus Áronnal, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökével

18,00 - Hajdújárás a VMSZ Tanácsának ülése

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2021. november 19.

12,00 - Szabadka - a BAS Boysen Abgassysteme gyár ünnepélyes megnyitója

2021. november 22.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) Rt. képviselőivel és a szabadkai Városi Képviselő-testület Palics, Hajdújárás és Ludas településeket képviselő tanácsnokaival, valamint e három helyi közösség titkáraival és tanácsainak tagjaival

2021. november 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

12,00 - Belgrád - A Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádi Városi Szervezete által szervezett, A híres szerbek és magyarok nagy szerelmei c. kiállítás megnyitója

2021. november 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VIII. ülése)

 

2021. november 26.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

12,00 - Szabadka - Ünnepség a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar fennállásának 15., valamint a szabadkai magyar tanítóképzés 150. évfordulója alkalmából

2021. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés és emléktábla-avatás

2021. november 29.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

2021. november 30.

12,00 - Szabadka - I. Péter Karađorđević király szobrának felavatása

15,00 - Belgrád - A Parlament nyolcadik alkalmi ülése a XII. ciklusban (alkotmánymódosítás)

18,30 - Belgrád - Szavazás (A Parlament VIII. alkalmi ülése a XII. ciklusban)

2021. december 1.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2021. december 2.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 16. ülése

2021. december 3.

12,00 - Szabadka - Ünnepség a a szabadkai Gázművek Közvállalat fennállása 16. évfordulója alkalmából

13,00 - Szabadka - Találkozó Rashid Hassan Pour Baei úrral, az Iráni Iszlám Köztársaság belgrádi nagykövetével

2021. december 4.

11,00 - Palics - a VIII. Hagyományok Téli Fesztiválja megnyitója

2021. december 6.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2021. december 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XI. ülése)

 

2021. december 8.

11,00 - Palics - Találkozó Tatjana Matić köztársasági kereskedelmi, idegenforgalmi és távközlési miniszterrel 

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak XI. ülése)

18,00 - Belgrád - a Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádi Városi Szervezete fennállásának 10. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség

2021. december 11.

15:30 - Ludas - Hálaadó szentmise az Alexandria Szent Katalin templom megépítésének 200. évfordulója alkalmából

2021. december 12.

16,00 - Hajdújárás - Advent a falunkban

2021. december 13.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2021. december 14.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XII. ülése)

2021. december 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

14,15 - Szabadka - a Betlehemi Békeláng fogadása

2021. december 17.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,30 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

2021. december 20.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Ludas - Találkozó a VMSZ szabadkai városi tisztségviselőivel

2021. december 21.

10,00 - Belgrád - Találkozó Pintér Attilával, Magyarország belgrádi nagykövetélvel

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XIV. ülése)

2021. december 22.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2021. december 23.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 17. ülése

2021. december 27.

10,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban kedden 20 órakor)

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Ada - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2021. december 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XVI. ülése)

11,00 - Belgrád - Gyászülés Branko Marinković, a Parlament főtitkár-helyettese tiszteletére

14,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

14,30 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó és a Hét Nap számára

2021. december 29.

10,00 - Belgrád - A Parlament kilencedik alkalmi ülése a XII. ciklusban 

14,30 - Újvidék - A Gazdasági Akadémia Univerzitás újévi fogadása

17,00 - Ludas - a VMSZ köztársasági és tartományi tisztségviselőinek találkozója

2021. december 30.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban pénteken 15 órakor)

2022. január 10.

10:30 - Szabadka - Találkozó Maczkó Józseffel, a magyarországi Kelebia polgármesterével

2022. január 11.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XV. rendkívüli ülés)

 

2022. január 12.

14,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban csütörtökön 19:30-kor)

 

2022. január 14.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

 

2022. január 16.

09,00 - Szabadka - Alkotmányozó referendum - szavazás

2022. január 19.

08,45 - Szabadka - Vendégszereplés az M1 Határvédelem c. műsorában (élő)

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke Novine hetilap számára

2022. január 20.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 18. ülése

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2022. január 21.

12,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor) 

19,00 - Szabadka - A Szent Száva-Hét nyitó ünnepsége