2 év

Tegnap volt a Cvetković-kormány második születésnapja. Az elmúlt napokban a sajtóban elemzések, vélemények, interjúk jelentek meg a kormány első félidőben nyújtott teljesítményéről. Ezek legtöbbje számokat is tartalmazott, amelyekkel egyesek a hatékonyságot, mások az eredménytelenséget szerették volna bizonyítani.

Megjelent, hogy a parlament 470 kormány által beterjesztett törvényt fogadott el, hogy a kabinet 287 ülést tartott, de az is, hogy 2008. július 7-én 78 dinár körül volt az euró, most meg közel 105. Meg az is, hogy akkor 420 euró volt az átlagfizetés, most meg 330.

A közölt adatok mind megfelelnek a valóságnak. Csak az adott médium szerkesztés-politikájától függ, hogy melyiket közli.

A mi feladatunk kezdettől fogva változatlan. Rá kell vennünk a kormányt vagy ha úgy tetszik, a parlamenti többséghez tartozó pártokat a vajdasági magyarság prioritásainak tiszteletben tartására. A fellengzősen hangzó mondat egyszerűbben is megfogalmazható: legyen a kormánynak fontos az, ami nekünk az.

Sikerrel jártunk-e? Csak néhány eredmény a legfontosabbak közül: 7 évnyi várakozást, követelőzést, tárgyalást követően elfogadásra került a nemzeti tanácsokról szóló törvény. Adott a több mint 60 hatáskör, lehetővé vált a közvetlen úton történő választás. A minisztérium lebonyolította a választásokat. 13 hónapnyi huzavonát követően a parlament elfogadta a tartományi statútumot és a hatásköri törvényt. Elfogadásra került, majd ránk nézve kedvezően változott a regionális fejlesztésről szóló törvény, ugyanis Magyarkanizsa, Zenta és Ada az észak-bácskai fejlesztési térséghez tartozik majd. A gazdasági kamarákról szóló törvény elfogadásával meg elértük, hogy a 3 tiszamenti bácskai község területén alapított cégek újra a szabadkai gazdasági kamarához tartozzanak, ne a nagykikindaihoz. Több oktatásra, művelődésre vonatkozó törvényjavaslat vált magyar szempontból elfogadhatóvá a módosítási indítványaink megszavazását követően. A mezőgazdasági miniszterrel közel fél éven át folytatott tárgyalások eredményeként a Burley típusú dohányt termelő gazdák megkapták a prémiumot.

De mulasztások, elmaradt eredmények, rossz vagy egyenesen alkotmányellenes döntések is köthetők a Cvetković-kormány működéséhez, amelyeket nem tudtunk támogatni. Ilyen volt pl. az Orosz Föderációval kötött energetikai megállapodás, amellyel elajándékozták a NIS-t. Vagy a Vajdaságot ellehetetleníteni próbáló 2010-es költségvetés. A bíróságok és ügyészségek székhelyéről szóló törvény, amellyel 138-ról 34-re csökkentették az önálló elsőfokú bíróságok számát, megszüntetve többek között a közel 150 éve folyamatosan működő magyarkanizsait, zentait, adait, topolyait, temerinit, óbecseit... Továbbra sincs vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvény, önkormányzati és tartományi vagyon, minimálisak az önálló bevételi források. Szeretnénk ha közelebb lennénk az EU-hoz és végre érvek mentén lehetne beszélni a NATO-ról. Csak részlegesen sikerült megváltoztattatni a természetellenes körzethatárokat. Az egyedüli külkereskedelmi többletet felmutatni képes gazdasági ágat, a mezőgazdaságot továbbra se kezeli a kormány stratégiai ágazatként. Júlis 8-án még mindig nem ismert a búza ára... Nem lehet tudni hogyan szeretne a kormány segíteni az árvíz –és belvízsújtotta településeken....

Mindennek ellenére az mondható el ma is, ami 2 évvel ezelőtt. Ez a kormány a jelenlegi helyzetben és a felhozatalt figyelembe véve a lehető legjobb. De folyamatosan emlékeztetni kell az ígéretekre és a koalíciós szerződésben meghatározott közös vállalásokra. A szerbiai politizálási stílus összes eszközét bevetve. Megbízható, de önálló, saját szavazóinak érdekeit első helyen kezelő partnerként ezt fogjuk tenni a következő időszakban (talán 2 évben) is.

comments powered by Disqus

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. július 17.

13,00 - Kelebia - a Mélykúti úti felüljáró munkálatainak megtekintése

2020. július 21.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hetek Országos Közéleti Hetilapnak 

2020. július 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. július 31.

14,30 - Szabadka - a VMSZ köztársasági képviselőcsoportjának ülése

2020. augusztus 3.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XII. ciklusban

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)