2 év

Tegnap volt a Cvetković-kormány második születésnapja. Az elmúlt napokban a sajtóban elemzések, vélemények, interjúk jelentek meg a kormány első félidőben nyújtott teljesítményéről. Ezek legtöbbje számokat is tartalmazott, amelyekkel egyesek a hatékonyságot, mások az eredménytelenséget szerették volna bizonyítani.

Megjelent, hogy a parlament 470 kormány által beterjesztett törvényt fogadott el, hogy a kabinet 287 ülést tartott, de az is, hogy 2008. július 7-én 78 dinár körül volt az euró, most meg közel 105. Meg az is, hogy akkor 420 euró volt az átlagfizetés, most meg 330.

A közölt adatok mind megfelelnek a valóságnak. Csak az adott médium szerkesztés-politikájától függ, hogy melyiket közli.

A mi feladatunk kezdettől fogva változatlan. Rá kell vennünk a kormányt vagy ha úgy tetszik, a parlamenti többséghez tartozó pártokat a vajdasági magyarság prioritásainak tiszteletben tartására. A fellengzősen hangzó mondat egyszerűbben is megfogalmazható: legyen a kormánynak fontos az, ami nekünk az.

Sikerrel jártunk-e? Csak néhány eredmény a legfontosabbak közül: 7 évnyi várakozást, követelőzést, tárgyalást követően elfogadásra került a nemzeti tanácsokról szóló törvény. Adott a több mint 60 hatáskör, lehetővé vált a közvetlen úton történő választás. A minisztérium lebonyolította a választásokat. 13 hónapnyi huzavonát követően a parlament elfogadta a tartományi statútumot és a hatásköri törvényt. Elfogadásra került, majd ránk nézve kedvezően változott a regionális fejlesztésről szóló törvény, ugyanis Magyarkanizsa, Zenta és Ada az észak-bácskai fejlesztési térséghez tartozik majd. A gazdasági kamarákról szóló törvény elfogadásával meg elértük, hogy a 3 tiszamenti bácskai község területén alapított cégek újra a szabadkai gazdasági kamarához tartozzanak, ne a nagykikindaihoz. Több oktatásra, művelődésre vonatkozó törvényjavaslat vált magyar szempontból elfogadhatóvá a módosítási indítványaink megszavazását követően. A mezőgazdasági miniszterrel közel fél éven át folytatott tárgyalások eredményeként a Burley típusú dohányt termelő gazdák megkapták a prémiumot.

De mulasztások, elmaradt eredmények, rossz vagy egyenesen alkotmányellenes döntések is köthetők a Cvetković-kormány működéséhez, amelyeket nem tudtunk támogatni. Ilyen volt pl. az Orosz Föderációval kötött energetikai megállapodás, amellyel elajándékozták a NIS-t. Vagy a Vajdaságot ellehetetleníteni próbáló 2010-es költségvetés. A bíróságok és ügyészségek székhelyéről szóló törvény, amellyel 138-ról 34-re csökkentették az önálló elsőfokú bíróságok számát, megszüntetve többek között a közel 150 éve folyamatosan működő magyarkanizsait, zentait, adait, topolyait, temerinit, óbecseit... Továbbra sincs vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvény, önkormányzati és tartományi vagyon, minimálisak az önálló bevételi források. Szeretnénk ha közelebb lennénk az EU-hoz és végre érvek mentén lehetne beszélni a NATO-ról. Csak részlegesen sikerült megváltoztattatni a természetellenes körzethatárokat. Az egyedüli külkereskedelmi többletet felmutatni képes gazdasági ágat, a mezőgazdaságot továbbra se kezeli a kormány stratégiai ágazatként. Júlis 8-án még mindig nem ismert a búza ára... Nem lehet tudni hogyan szeretne a kormány segíteni az árvíz –és belvízsújtotta településeken....

Mindennek ellenére az mondható el ma is, ami 2 évvel ezelőtt. Ez a kormány a jelenlegi helyzetben és a felhozatalt figyelembe véve a lehető legjobb. De folyamatosan emlékeztetni kell az ígéretekre és a koalíciós szerződésben meghatározott közös vállalásokra. A szerbiai politizálási stílus összes eszközét bevetve. Megbízható, de önálló, saját szavazóinak érdekeit első helyen kezelő partnerként ezt fogjuk tenni a következő időszakban (talán 2 évben) is.

comments powered by Disqus

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. július 17.

13,00 - Kelebia - a Mélykúti úti felüljáró munkálatainak megtekintése

2020. július 21.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hetek Országos Közéleti Hetilapnak 

2020. július 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. július 31.

14,30 - Szabadka - a VMSZ köztársasági képviselőcsoportjának ülése

2020. augusztus 3.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XII. ciklusban

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2020. augusztus 20.

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. augusztus 21.

07,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - Szabadka Város Képviselő-testületének I. alakuló ülése

2020. augusztus 22.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. augusztus 24.

12,00 - Szabadka - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2020. augusztus 25.

14,00 - Szabadka - a Szerbiai Atlétikai Szövetség tehetségeinek fogadása

2020. augusztus 26.

11,00 - Palics - A Palicsi Olimpiai Játékok megrendezése 140. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség

2020. augusztus 28.

09,00 - Szabadka - A Városi Tanács ülése

10,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka - Vasutas HK -  Iskolakezdő csomag-osztás

2020. augusztus 29.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. szeptember 1.

10,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 1. rendkívüli ülése

12,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület városnapi ünnepi ülése

2020. szeptember 4.

12,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgató bizottsága elnöki tisztségének átvétele

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2020. szeptember 5.

10,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,30 - Palics - a 14. IAU 6, 12, 24 órás, 50,100 km nemzetközi ultramaraton országos bajnokság ünnepélyes megnyitója

2020. szeptember 7.

09,00 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

 

2020. szeptember 8.

15,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele

2020. szeptember 10.

18,00 - Királyhalom - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

20,00 - Ludas - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

 

2020. szeptember 11.

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 12.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. szeptember 14.

20,00 - Palics - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 15.

13,00 - Szabadka - Találkozó Vermes Mihállyal

2020. szeptember 17.

11,00 - Szabadka - A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése c. konferencia megnyitója

11,30 - Szabadka -  Találkozó a Szerbiai Sportszövetség elnökével, Davor Štefanekkal

18,00 - Radanovác - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 18.

09,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épülő új olvasótermének megtekintése

2020. szeptember 19.

09,30 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. szeptember 20.

09,00 - Hajdújárás - 52. Szüreti Nap

2020. szeptember 21.

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

19,00 - Csantavér - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése